Gjestekommentarer  2016, i www.kommentar-avisa.no      

(2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)
 

 • Når vil Erna og statsråden ta tak i barnevernet? (Av Jan Pedersen, 29.12.16) Så lag et nytt familierådgivnings- og familiehjelpekontor/opplegg! Legg ned dagens barnevern, der barna er til for staten! La barna få familiens hjelp så langt som mulig, også når de mange offentlige hjelpetiltak blir nødvendige overfor barn!

 • `Smart` strøm og `smart` strømmålere; smart for hvem? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 19.12.16) Et par-tre gode grunner eller fler, for å re-vurdere innfasingen av `smarte`strømmålere.

 • Asbjørn Nordgård og 1. Mosebok. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 18.12.16) Denne ble vede en feil ikke publisert i januar 2016, men gjøres altså her altså tilgjengelig for leserne.
  Mot slutten av artikkelelen siterer artikkelforfatteren: Fremdeles ikke riktig overbevist av `Gap-teori`, er han noen år senere hjulpet ved å lese Morris og Whitcombs «The Genesis Flood». Gjennem de følgende år ble jeg overbevist om at Gap Teorien og dens søstre var fundert på så farlig et apologetisk prinsipp og så mangelfull en grammatikalsk og leksikalsk metodologi, at en eller annen mer komplett gjendrivelse av den enn hva så langt forekommet, var nødvendig.

 • Rollespillere. (Av Jan Pedersen, 24.10.16) For meg synes det bare å være ett menneske som ikke bar noen forventningsmaske. Han spilte nemlig ikke rollen som Gud, fordi Han var Guds Sønn. For Han strebet ikke etter å bli noe! Han var det. Han sa: JEG ER! Og han viser til Gud selv, da han sa at han hadde FÅTT all makt. Han tok ikke makten i en valgkamp eller ved et cup!

 • Sverre Diesens kalkulator (Av Dag Jørgen Høgetveit, 19.09.16) Vil man ha innblikk i bortorganiseringen av Forsvaret og hvor lite dette grunnleggende har å gjøre med penger, gives anskuelsesundervisning i å se til «omorganiseringen» av den gren som i budsjett-prosent (ca. 3) er tilnærmet gratis; Heimevernet. For en kort gjennomgang av hvordan Heimevernet allerede på -90-tallet de facto ble forsøkt nedbrudt, vises til Høgetveit; Hærpistoler m.v.; kommentar-avisa.no  ;mars 2016 s 21. (Artikkel skrevet i mai 2016!)

 • Europarådet gransker barnevernet. Statsstyret er Guds tjener. Rituell omskjæring av gutter gir helsefordeler. (Av Jan Pedersen, 19.09.16) I tre artikler gir Pedersen her synspunkter på viktiget temaer i tiden.

 • Ingen modernisert Grunnlovs §2, Stanghelle! Den er ny og forandret! (Av Jan Pedersen, 01.07.16) Dette så Kong Harald. Dette kjempet han for, også ut fra §4 der han skulle beskytte den gamle §2.

 • Hverken statsminister eller Barne- og likestillingsdepartementet vil svare! (Av Jan Pedersen, 29.06.16) ETT  SPØRSMÅL: Er foreldreretten den øverste rettsinstans  i barne- oppdragelsen?

 • Statsminister Solberg må svare! (Av Jan Pedersen, 16.06.16) Men den norske stat skal ikke ha ro, statsminister Erna Solberg! Dette er nemlig den siste bastionen som brytes ned av familiestrukturen i Norge.

 • Hærpistoler (Av Dag Jørgen Høgetveit, 11.03.16) «-…De facto dreier det seg om en sakte nedbygging av Forsvaret. Det går sånn passelig rolig for seg, slik at det ikke påkaller den dramatiske oppmerksomheten blant folk flest.» (Tidl. Øverskommanderende i Sør-Norge, gen.lt./fylkesmann Hjalmar I Sunde; Aft.p. 29.12.97

 • Jesuittpaven Frans er farlig. (Av Jan Pedersen, 15.02.16) Stort mer presist er det vel ikke mulig å si det enn OVS (Olav Valen-Senstad) sa det: "Som Hitler hadde sitt Gestapo og som Moskva har sitt hemmelige politi……så har Rom sitt "hemmelige politi": jesuittene og deres "inkvisisjonsdomstoler" i gammel og ny tid. Og hva tortur og blodsutgytelse angår beholder det pavelige "politi" med sin mange hundreårige historie en overlegen plass nr. 1 foran både Hitler og Stalins "politi"."

 • Opprørt over avguderi. (Av Jan Pedersen, 04.02.16)  Men Paulus ble opprørt. Hva blir vi? Humanister som dyrker "religionsfriheten", blir ikke opprørt på den eneste sanne Guds vegne! Burde vi som bekjennende kristne ta imot islam i Norge? Det er en religion som vil ha all makt, også i Norge.

 • Oljeregningen (Av O. J. Tilrem, 20.01.16) Norsk samfunns- og yrkesliv har i oljealderen hatt råd til å opprette og opprettholde mye fiktiv og verdiløs aktivitet som ikke genererer vekst eller verdiskaping. I mange tilfeller så har dette bidraget tvert om representert en trussel mot aktivitet som skaper verdier og vekst.

 • Kong Haralds Nei. (Av Jan Pedersen, 17.01.16) Hans Majestet Kong Harald innkalte midt under forhandlingene kirke - og undervisningsminister Trond Giske  til en samtale på slottet. Kongen erklærte sin uenighet i endringen av § 2! (Han skulle jo ut fra §4, haandhæve og beskytte denne, min anm.).

 • Det tok 20 år å få homofilisaken inn i Dnk! – 1995 – 2015 (Av Olav Berg Lyngmo, 07.01.16) De suspenderte sokneprestene fra Gamvik og Kautokeino vant i Alta Herredsrett. De ble frikjent av de to legdommerne, men ikke av fagdommeren. Fagdommeren fikk etterpå en bedre stilling sørpå.