Gjestekommentarer  2007, i www.kommentar-avisa.no       (2006, 2005 og 2004)

 

 

 

·         C-14 dateringas truverde (28.12.07, av Hallvard Kvæven) ”Sel som nettopp var blitt drept og datert med C14-metoden, ble tillagt en alder på 1 300 år. Mumifiserte seler som hadde vært døde i tretti år, ble gitt en alder på 4 600 år.”

·        Går Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) mot stupet? (27.12.07, av Hallvard Kvæven) ”I staden for utsegna i § 2 i dagens Grunnlov, som slår fast at den evangelisk-lutherske lære forblir Norges religion, ser hovudstyret i NLM for seg ei ny formulering som viser til dei kristne og humanistiske verdiane som fundamentale for det norske samfunnet.”

·        Sps livssynsproblematikk (19.12.07, av Hallvard Kvæven) ”Senterpartiet ble til som en konvertering av det gamle Bondepartiet og var i mange år et forholdsvis vennligsinnet søsterparti til Kristelig Folkeparti. Men på slutten av Anne Enger Lahnsteins lederskapsperiode skjedde det et kulturradikalt ras i en del av Senterpartiet.”

·        Bygde-norge og rovdyrkampen (12.12.07, av Hallvard Kvæven) ”Kvifor ikkje gjerde inn Oslo-marka, lage over-/undergangar for vegar og jarnbane og la dei fire store rovdyra ulv, jerv, gaupe og bjørn få eit sentralt utmarksareal til å boltre seg fritt på?” Les mer.

·         Skolen er syk (07.12.07, Bjarne Kydland) ”Vi skal bli verdens beste nasjon på alle nivå, er refrenget, mens landet er i ferd med å ”råtne på rot,” grunnet ”politisk korrekthet (les udugelighet) og New Age-tendenser, som da Grunnlovens bestemmelser stod høyt i kurs var ukjente begreper. Ergo er det en hundreårig innflytelse fra sosialistiske ”vinder” og tankegods som har ”blåst” hit, hvor vi nå befinner oss.

·         Delingsplanane for Israel (30.11.07, av Hallvard Kvæven) ”Dersom dei arabiske krava før toppmøtet i Annapolis får gjennomslag, vil Israel nærast bli umogleg å forsvare.”

·         Åpent brev til de norske biskoper, Kirkerådet og Kirkemøtet, 2007  (26.11.07, av Det Haugianske Vennesamfunns eldsteråd) ”Til dere som var flertallet i denne demokratiske og antikristelige prosess, sier Guds Ord: Mine barn! Det er den siste time: og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nå kommet mange antikrister; derav kjenner vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss; for dersom de hadde vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulle bli åpenbart at de ikke alle er av oss. 1 Joh. 2, 18 – 19. Disse ord har nå Kirkemøtet selv stadfestet slik at hele det norske folk kan se at det er troverdige og sanne ord fra Guds munn gjennom Hans tjener Ap. Johannes.”

·         Klimatrusselen (19.11.07, av Hallvard Kvæven) ”Å godta homofili er å reise seg mot Gud. Då reiser Gud skaparverket mot mennesket.”

·         Hva Bibelen og Luther sier om Sodomas synd (17.11.07, av Trygve E. Gjerde) ”Han sier i Heb. 13, 4: Horkarler og ekteskapsbrytere skal Gud dømme. Likeså i 1. Kor. 6, 9 - 10: Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, - - skal arve Guds rike. Og Heb. 12, 14: Uten hellighet skal ingen se Herren. (S. 760)”

·         Ap`s Edvard Bull fra1920-årenes sosialist-Norge  (09.11.07, Bjarne Kydland) ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående (les evigvarende) og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi i og for seg mener at religion er en privatsak.”” Les mer.

·         Israels forløsning nærmer seg! Hva Esaias kp. 60 sier om dette?  (07.11.07 av Trygve E. Gjerde) Jerusalem har nå i nær 2000 år vært under det arabisk/hedenske mørke. Det begynte å lysne 2/11-1917 ved Balfourerklæringen og i 1920 da jødene fikk lov til å bosette seg i Israel etter britenes mandat. Det lysnet enda mer i 1948 da jødene fikk landet sitt igjen.”

·         Høybråten/KrF vil ikkje flytje den norske ambassaden frå Tel-Aviv til Jerusalem (10.10.07, av Hallvard Kvæven) ”KrF ser det som naturlig at den norske ambassaden blir flytta til Jerusalem, som ledd i en fredsavtale

·         "Folk er vår viktigste formue". (05.10.07, av Hallvard Kvæven) ””Folk er vår viktigste formue” sa finansminister Kristin Halvorsen i finanstalen i Stortinget nå i føremiddag, den 5. oktober 2007.”

·         Til Regjeringen (28.09.07, Bjarne Kydland) I den grad regjeringen lykkes med ”retningen”, kan Han som ”stoppet munnen” på saddukeerne kun love folket kaos og forbannelse.  Dette fordi ”retningen” ikke er i kongruens/symmetri med Hans egen ”retning” / verdensstyre.

·         Sentrum høyre og sentrum venstre i norsk politikk” og ”Hvilket norskt politisk parti skilter med det mest villedende navnet? (04.09.07, Bjarne Kydland) ”For det er sikkert: Venstresiden vil heretter uansett kjøre for fulle mugger rett inn i ”Rødehavet.” Hva slags valg forresten skulle de nå ha? En sementblanding er bare myk inntil en viss tid, og siden blir den steinhard.

·         Oppdiktet okkultisme (24.08.07 av Trygve E. Gjerde) ”Odd Sverre Hove (OSH) mener at jeg i min artikkel, ”Kan Kristi etterfølgelse harmonere med okkultisme?”, ”skriver at Jesus har gitt oss et bud om ikke å lese andre bøker enn Bibelen”. Men dette har jeg ikke skrevet, det er OSH som dikter opp dette. Det jeg skrev var: ”Hva anbefaler Kristus oss å lese? Skriften! Han var (og selvfølgelig er fortsatt) selv Ordet og Han anbefaler derfor ikke annet å lese enn seg selv.” Jesus gav riktig nok et nytt Bud utenom de 10 Bud: En ny befaling gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg elsker eder, så skal også I elske hverandre. Joh. 13, 34. Det er i henhold til det Bud at jeg skriver som jeg gjør for å advare min neste mot djevelens forførelse, det gjelder også deg OSH!”

·         Bier dør i flere land (22.08.07, Karmel Israel-Nytt) ”Christian NewsWire trekker også frem Bibelens profetier i Johannes’ åpenbaring 6,6: «Og jeg hørte likesom en røst midt i blant de fire livsvesener, og den sa: Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar. Men oljen og vinen skal du ikke skade».

·         "Vanskelig å få sykehjemsplass" (16.08.07, Bjarne Kydland) ”Kristin Halvorsen (K. H., SV) sa i valgkampen i 2005 (Stortingsvalget): ”Dere blir kvitt meg om det ikke er full barnehagedekning i 2007.” Sitatet er nesten en tro kopi av hennes ideologiske slektning M. Z. som sa: ”Gi meg barna til de er seks år, så skal jeg ha dem for resten av livet.””

·         Stakkaren Hitler (16.07.07, av Hallvard Kvæven) Les her hvilke drapstall vi nordmenn har på vår samvittighet.

·         En tenkt apokalypse. Oljefondet. (25.06.07, Bjarne Kydland) ”Mao: ”Gi meg barna inntil 6 års-alder, og jeg skal beholde dem resten av livet.”  Men, ”Skitt i de som vandrer mot utgangen av livet. De er ubrukelige”” 

·         Sosialismen smuldrer bort vår kristenarv (18.06.07 av Trygve E. Gjerde) ”Prof. Edvard Bull (1881 – 1932) som i Trondheim la sosialismens strategi i 1923, ønsket det slik! Han hatet, som djevelen, kristendommen og det kristne ekteskap og kristen barneoppdragelse. Han kunne ikke tåle at det norske ”tre” hadde slike vakre grønne blad og greiner og frisk bark og frukt. Han la planen for hvorledes det skulle ødelegges.”

·         "Fred nå!" (15.06.07, Bjarne Kydland) ”Her går norsk venstreside inn for støtte til en vold så dominerende kraftig, at når de får smake egen medisin fra israelsk side, klarer de likevel ikke å stoppe drapene/hataf, men vender bare våpnene mot egen befolkning: slekt og venner, naboer og infrastruktur. Hvorfor skulle ikke denne venstresiden ”importere” samme ”politikk” - denne ”politiske korrektheten” til hjemlandet, til oss?  Kan Raymond Johansen svare?  Ville ikke det vært ”reinspikka” SV-politikk og Stoltenbergs ”Ny retning?””

·         Hvorfor blei Jesus korsfestet mellom to røvere? (04.06.07, av Oddvar Bjorå) ”Vi må tilbake til den intensitet den gangs biskoper -, yppersteprestene og skriftlærde, hadde bygget opp for å få denne ”vranglæreren”, Jesus, av vegen/uskadeliggjort. Han overgikk dem i Bibeltroskap. Dessuten pirket Han bort i deres autoritet og praksis. Nå endelig hadde de fått en avtale med Judas, som innside informant. Han hadde lovet å vise dem hvor de kunne finne Jesus om natten og arrestere Han:”

·         Tidsånda (21.05.07, av Hallvard Kvæven) ”Stad og tid for det ”raset” vi opplever nå er Vang kyrkje, Hedmark, sundag 13. mars 1961. Kva hende då? Jau, Ingrid Bjerkås vart vigsla til prest. Den første kvinna som vart prest i Noreg.”

·         MKR studerer Midtøsten (08.05.07, av Oddvar Berge) ”Vi måtte parkere bilen i god avstand fra byen, for så å gå inn i en av flere pansrede busser som ålte seg frem gjennom trange gater for å bringe jødene trygt frem til gravstedet som var omgitt av sikkerhetsvakter. Hvorfor? Hvem er det som forgår seg mot hvem?”

·         Kristelig Folkeparti mot undergangen - med Ingebrigt Sørfonn i draget (07.05.07, av Hallvard Kvæven) ”I staden for å kjempe for at den nåverande §2 i Grunnlova skal halde fram som verdiforankring for landet, ville landsmøtet få inn ”kristen-humanistisk” som ny verdiforankring. Kva er så humanistisk? Jau, det er eit livssyn der mennesket er alle tings mål. I skarp motsetnad til det kristne livssynet, der Kristus er sentrum og alle tings mål.”