Gjestekommentarer  2014, i www.kommentar-avisa.no       (2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)
 

 • Meningsløst Juleevangelium (Av Jostein Andreasen, 13.11.14) Ellers er det interessant å se hvordan N.T. Wright, den mest markerte teologen i Storbritannia i vår tid, har oversatt Lukas 2 i sitt nylig utgitte Nytestamente: ”Dette var den første folketellingen, før den da Kvirinius var landshøvding i Syria."

 • And because lawlessness will abound, the love of many willl grown cold. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 07.12.14) Årsaken til at kjærligheten blir kold hos de fleste tas opp i denne artikkelen.

 • Kokkvold må gripe inn igjen i NRK.  (Av Jan Pedersen, 13.11.14) Dette er ikke kritikk av talefrihet, men av formidling av løgn i NRK. Dette bør Kokkvold og co ta opp i Kringkastingsrådet parallelt med klagen til MIFF som skal opp i slutten av måneden vedr. saken om den israelske professor Benny Morris.

 • Velsignelsen over Norge forsvinner. (Av John Skåland, 12.11.14) Det er også grunn til å sterkt advare både politikerne og kirkens folk om å vende om og fatte et annet sinn slik at vi som nasjon kan bli velsignet sammen med Israel.

 • Mannlig og kvinnelig (Av Per Bergene Holm, 19.08.14) Et gammelt ordtak sier at «den som styrer vuggen, styrer landet». Det som tidligere generasjoners mødre fikk legge ned i sine barn av tro, gudsfrykt, verdier, rettledning, omsorg og kjærlighet, fikk en uendelig betydning for det liv og det livsverk barna senere fikk utføre. Mor var der for barna sine, alltid. Ingen kan erstatte denne særdeles viktige oppgaven, ikke en barnehage med alskens pedagogikk, ingen skole, ungdomsklubb osv.

 • Gaza som Laksevåg i 1944: Holen skole bombet og 61 barn drept. (Av Jan Pedersen, 16.07.14) Verst var det om morgenen den 4. oktober 1944. 152 fly angrep ubåtbunkeren, og da skjedde noe katastrofalt. Holen skole som lå i nærheten på Laksevåg, der alle elevene var i tilfluktsrom, ble truffet av en bombe som førte til at 61 barn ble drept.

 • Intelligent design eller naturalistisk evolusjon eller…? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 26.06.14) Den mindre informerte leser kunne komme i skade for å tro at ID (egentlig) innkorporerer troen på ham vi kjenner som «Gud», han som har åpenbart seg i Bibelen.

 • Folkemordenes tid er her ennå!  (Av Jan Pedersen, 26.06.14) "De sier mennesket er godt. Men hvorfor er de det så ikke?"

 • Skriften versus Jon Kvalbein III (Av Dag Jørgen Høgetveit, 16.06.14) Kvalbeins avvik fra «Den hele Skrift er Gud-åndet og nyttig …» (2. Tim. 3, 16), er èn reduksjons-utgave av mange.

 • Skriften versus Jon Kvalbein II  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 14.06.14) "Hvis Bibelen begynner med eventyr og mytiske fortellinger, hvordan kan vi da tro at den fortsetter med historiske skildringer?"

 • Skriften versus Jon Kvalbein (Av Dag Jørgen Høgetveit, 25.05.14) Kvalbein på sin side kan «korrigere Jesus og apostlene» i historiske spørsmål, et bibelsyn som ikke kommer eksplisitt til uttrykk i Kvalbeins argumentasjon. For Kvalbein «dreier det seg» om «Bibelens troverdighet som veileder til tro, lære og liv i dag»; for Bibelen «dreier det seg» om at den i sin helhet er «gud-åndet» (2. Tim. 3,16) og i sin helhet «nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning».

 • Espen_Ottosen; III (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.05.14) «… om nogen taler, han tale som Guds ord,,,» (1. Pet. 4,17) En bokomtale m.m.: Espen Ottosen: Hvorfor skriver ikek Gud på himmelen? – Litt om min tvil Mest om min tro; Lunde april 2014.

 • Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 14.04.14)

  Boken legger låma allerede før innholdsfortegnelsen: «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Salme 111,10a.»

 • Kirkeledere: Før ungdommen til Børre-filmen (Av Jan Pedersen, 04.04.14) Etter å ha sett filmen "En prest og en plage", sitter jeg igjen med et hovedinntrykk: dette MÅ vår tids ungdom oppfordres til å se!

 • Bygge eller selge landet? (Av Svein Roald Tengesdal, 03.04.14) Importen av mat øker kraftig, og stadig mer av kjøttet og melka produseres på importerte kraftfôrråvarer, mens våre egne naturgitte resurser står og råtner på rot.

 • Ved et toårs-jubileum. Eidsvolls-grunnloven, 1814-2012. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 14.03.14) Gjestekommentaren innleder med disse ord av Christian Magnus Falsen "Medens Europas Nationer under Hierarkiets og Lehnsaristokratiets Svøbe, sukkede henslæbende deres Lænker, og tabte alt Nationalværd,..."(...) "see vi i Nordens Sønner saagodtsom ene i Besiddelse af Menneskeret og borgerlig Frihed;..."