Arkiv for 2022 www.Kommentar-Avisa.no

 

 

 • På årets siste dag vil vi minne om Norges Kommentar Avis sin aller første artikkel i 2004 - Hvem styrer historien?
 • Tegn i tiden - i Messias` hjemland (22.12.22) "Da undres en på om dette er tusenårs-riket som er under utvikling. (Se også Esaias 65, mht at Henry M. Morris er inne på det.)" Les mer.
 • Frankfurterne, fedrearven og tiden. (22.12.22) "Innledningsvis nevner jeg at en først må få med seg bakgrunnen for Vestens sivilisasjon som frankfurterne i titalls år har angrepet - først med to blodige opprør - så med en langvarig kulturrevolusjon. En revolusjon de er nær ved å lykkes med. Frankfurterne nevnes litt utover, men grundigere mot slutten." Les mer.
 • Feighet er moral - og følgelig en rammeløs U-moral (21.12.22) "Fagfolk må snakke sant om CO2. og ikke bare gjengi det politisk korrekte basert på politiske ideologier." Les mer.
 • Hedningene overtar julegrana, grunnskolen, lærerskolene m.m. (18.12.22) "Frelsesarmeen ble nektet å komme med julekrybben til tenning av julegrana - enda det var de som startet opplegget for mange år siden. Grunnskolen ble startet av kristne i Bergen i 1737
  - og lærerskolene kommer vi tilbake til." Les mer.
 • Hva statsråd, landbruksdirektør, medlem av NORAD, Nobelkom. m.fl. Trygve Haugeland sa om misjonen og landbruk i Etiopia. (07.12.22) "Eg drog i tvil om kyrkja lenger kunne driva utviklingsarbeid i landbruket når dei mista jordbruksskolen. Eg kunne ikkje tenka meg at det gjekk an å driva slikt arbeid utan ein stad til å gjera dei enklaste prøvedyrkingar, utan ein skole til å utdanna personale, og utan ein stad der norske landbruksfolk kunne få noka røynsle i tropejordbruk før dei tok til med å rettleia andre." Les mer.
 • Trump eller Biden eller - og tiden? (29.11.22) "Spaltemeter er skrevet om saken - ikke minst om Trump - ofte en sammenblanding av person og sak iblandet litt teologi. Men enda merkeligere er det at mange pastorer og red.  støtter opp om Biden..." Les mer.
 • Troens menn i troens strid med Ordet (20.11.22) "Bibelen gir oss også ordninger for livene våre, hvordan de skal leves. Dette har skapt de frieste og mest bærekraftige kulturer og sivilisasjoner i historien på denne judeo-kristne arven - som nå rives." Les mer.
 • Apologetikk blir populært? (08.11.22) "Tidl. sjefsred. i Dagen var en kraftig apologetikker, skrev og talte mye om å "kristne tanken". M.a.o. fylle hjerter og tankeliv med Guds Ord." Les mer.
 • Morsdagsheftet 2023 - bestill nå. Send også gjerne linken til venner og kjente.
 • BEREDSKAP PRIVAT - se matvareliste med flere tips.
 • Nå fullføres Edvard Bulls onde planer (28.10.22) "Ap`s sjefsideolog Edv. Bull skrev i 1923: "Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom - som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion er en privatsak." Det var senere frankfurter Marcuses oppskrift: "Toleranse for oss, men ikke for dem." De gjør det de sier. Og kan man noe av sin historie vil en se at dette er gjennomført sakt, men sikkert. Endog Grunnlovens § 2 ble rasert fra "evangelisk-luthersk" til kristen-humanisme - endog med støtte av Kr.F."
 • Hva mente statsråd Kjersti Toppe, dagens Barne- og familieminister, om Barnevernet i 2016? Det kan du lese her.
 • Statsbudsjett  Les ny Gjestekommentar: "Statsbudsjettet som Støre legger ut, er nok et eksempel på hvordan myndighetene i mange vestlige land forsøker å avskaffe middelklassen", skrev Erling Marthinsen.
 • Støtter VG at norsk Barnevern påfører foreldre og barn selvmord og at staten aksepterer pedofili? (15.10.22) "Kjennere av de østlige kommuniststater sier de gjenkjenner den totalitære tanke og praksis i norsk barnevern fra sine hjemland. Det har ikke VG gjort kan det synes. Les mer.
 • Hva er ditt fokus i tiden? (05.10.22) "De skal tydeligvis være på vei nord-vest over - men av store hendelser i Midtøsten blir "krokene" lagt i kjeven på dem, og de vendes om klart mot Israel, men de blir stoppet og ødelagt i De veifarendes dal. Hvis vi nå nærmer oss denne tiden - er det ingen makt som igjen makter å tilføre Israel store og ødeleggende skader som nå skal bli en velsignelse for hele verden: Liv av døde. Sakarias 8..." Les mer.
 • Regjeringen og DSB sitter stille i båten – hvor er matrådene til familier? (01.10.22) "Staten skal visstnok bistå oss borgere etter 3 dager med å dekke elementære behov - ved ulike kriser. Mat- og vann mangel er den ultimate krise som krever lynrask handling. Norge har IKKE nasjonale beredskapslagre av mat, ble nedlagt i 2003. Alle forstår nå - at dette er helt uansvarlig." Les mer.
 • Tomme vannmagasin - Skaperen og profeten Elias (24.09.22) "Hva gjør kristenfolket da? Da er Skaperen og Hans Ord vår eneste redning. Vi må be om forkynnere som med stor frimodighet henter fram dette budskapet fra Ordet og taler og ber for de styrende så de vender seg bort fra de onde veier, får et "sinn som duger"  og tar vare på våre Gudgitte ressurser for folk og land og stopper el-eksporten som utgjør under 1% av Europas energiforbruk - samt husker Jakobs Ord:" les mer.
 • Vi under samme vilkår som profeten Elias (22.09.22) "Eller som en skotsk teolog minnet om at det grunnleggende spørsmål i all teologisk samtale var om Gud er til eller ikke. Fr. Nietzsche var inne på det samme da han sa at "når Gud er død, er allting tillatt"." Les mer.
 • Fotosyntesen - flott kortfilm - 6 minutter faglig informasjon som mange vil forstå. Fin å dele med familie og venner, folkeopplysning.
 • Ny fra AKF: Patriarken Isak, hans hus, Jakob - 12 stammers rikets far og oppbruddet.
 • Ny fra AKF: Tre dikt: Om lysene som slukkes i Vesten, om Notre Dame og kampen med Korsets fane
 • EØS – strømmen, konkurser, frost og sult (03.09.22) "Næringsliv og familier er nå i en alvorlig skvis! Kommuner som eier nasjonale strøm ressurser, bør straks prioritere matproduksjonen og familiers hushold! Anders Lie Brenna, redaktør, EnergiWatch.no skriver 01.09.22 «Dersom Europas energikrise ikke går over er det derfor ikke et spørsmål om Norge går tom for vann, men når.»" Les mer.
 • Klokskap eller etterpå-klokskap? Strøm til nordmenn eller Europa? (27.08.22) "Selv om "blåruss" lite forstår av naturressurser, fotosyntese og realverdier - må de styres av folk som kan det - men de er det få av i dagens politiske rekker. Derfor får økonomer og teknokrater herje videre med folket og dets realverdier. Bygge kabler, tømme magasinene og tvinge inn AMS målere så de kan styre strømmen fra stuveggene til England og Tyskland, antagelig slå av og på etter hvor mye vann det er igjen i magasinene som før skulle ha nok til 1 1/2 års hard tørke evt. sprengkulde. Ikke er det orden på forsvar og landbruk heller." Les mer.
 • Kristenfolket og makt over barna i skolepolitikken? (20.08.22) "Først av alt må forkynnelsen rustet opp og tale høyt og tydelig om den Gudgitte Skaperordning og foreldrerett og hva som er rett og gal påvirkning av barna. Uansett kan en ikke overlate barna til påvirkningen i dagens skole uten å gjøre noe med den." Les mer.
 • Nasjonal-sosialismen og antisemittismen er ikke død! Vi minner her om en viktig artikkel fra 2012, men med stor aktualitet.
 • Gud viskes ut og "fornuftens gudinne" overtar sinnene. (10.08.22) "Marxs kompis, Fr. Engels, skrev i sin bok "Familien" at matriarkatet er urformen i menneskelivet - mens 1. Mosebok og bl.a.  Esaias kp. 2-4. sier noe helt annet." Les mer.
 • Der Stern, norsk grunnskole og Foreldreretten (03.08.22) " Problemet med nekrologens innhold (juli 22) er at i dagens Norge er mye av de samme krefter svært aktive i dag også, derfor er saken enda farlig også for våre barn, og en kjenner igjen ideologien fra Frankfurtherskolen." Les mer om Stensaken.
 • Strømregningene truer kristen virksomhet i friskoler,  kirker og på bedehus o.a. aktivitet. (26.07.22) "Tenk om man bl.a. hadde gjort noe så enkelt som å spre lærer Arne Ljoslands utmerkede foredrag vi nylig trykte i LYS i sep./des.nr." Les mer.
 • Guds navn - er "JEG ER" (19.07.22) "Rot med Guds navn er farlig for vi advares i de første 3 budene og mangt annet i Den Hellige Skrift." Les mer.
 • Frankrike sa NEI til vaksinepass og om Omikron BA.5. (14.07.22) "Det er det Malone i innslaget under peker på skjer nå – og han peker på at der folk dør nå av Omikron BA.5. er det de som er vaksinert 3 og 4 ganger som dør – for de de har et svekket immunforsvar der omikron BA.5. gjemmer seg/ungår (escape) immunapparatet." Les mer.
 • Regnbue og kjærlighet - Spre gjerne denne informasjonsvideoen til slekt og venner!
 • Rivning av rettsstaten med "regnbue og kjærlighet" (28.06.22) "...adv. O. G. Jensens artikkel (27.6. s.å.) sier at lovutkastet mot konverteringsterapi er "på grensen til totalitarisme" og endog "griper langt inn i den private sfære"." Les mer.
 • Norges bidrag til globalismen (21.06.22) "En undertittel kunne være: WHO og Gro Harlem Brundtland (GHB) – Globalisten som vil nedkjempe Nasjonalstaten – Veien dit og Hvorfor?" Les mer.
 • Løft Korsets Fane Høyt - Fossneskoret synger sangen på 17. mai 2022. Vær med å spre sangen til andre kor rundt om i HELE Norge!
  Her er noter-arrangement.
 • Barnevernet må reorganiseres til familiehjelp (07.06.22) "Barnevernet må reorganiseres fra topp til bunn - fra lovgivning til en lovstyrt praksis ned på lokalplanet. Familien må vernes og hjelpes - ikke overfalles og umyndiggjøres." Les mer.
 • Pinsedikt - Velsignet Pinse! (04.06.21) En historie om hva Den Hellige Ånd kan minne enkelt mennesker om, langt ute i Kina.
 • En liten skisse for den kristne tanken (31.05.22) Slike personer kan nok en tid fungere - så lenge en lever på restene av den judeo-kristenarv i retten, familien, samfunn og menighet - og naturforvaltningen. Men jeg mener å se at det er dette fundamentet som svikter både i befolkningen generelt og hos en rekke ledere fra egen identitet til familien til menighet og samfunn." Les mer.
 • Er Gud for oss... (24.05.22) Tiden er full av kriser og trusler - som det har vært mer eller mindre til alle tider - men topper seg mot endetiden. Derfor trenger vi å minne hverandre om igjen og igjen om: "Er Gud for oss, hvem er da imot oss?" Romerbrevet kp 8.
 • 17. mai – Nasjonalstaten og Himmelen (17.05.22) Les denne svært prinsiepielle saken fra året 2021. "Har du noen gang tenkt på at ordningen med Nasjonalstaten er til for at du skal lære Gud å kjenne og komme til Tro på Ham?" Les mer. 
 • "Løft Korsets Fane Høyt" - Tekst og noter Løft Korsets Fane Høyt + Fremføring Løft Korsets Fane Høyt
 • NLMs JA til Livet og JA til Skaperordningen! (15.05.22) "NLM har fra i morgen en fungerende generalsekretær, Birger Helland. Han har en Viktig sak og uttale seg offentlig om!" Les mer.
 • NLM og Guds Ord - Skaperteologien (12.05.22) "Jens Stoltenberg sa en gang at den innerste kjerne i sosialismen var feminismen. Han visste det – for feminismen har laget seg ett eget menneskesyn – basert på et knust Guds bilde og satt inn Guds ypperste i Skaperverket, Mennesket – i sitt bilde." Les mer.
 • Snakk om noe annet - statsråd Brenna? (05.05.22) "Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet." Les mer.
 • Fra sosialismens feminisme - tilpasning og likestilling i menighetene - til verdens oppvåkning? (27.04.22) "For noen år siden hørte jeg Jens Stoltenberg uttale at feminismen var det innerste i sosialismen." Les mer.
 • Fred, frihet eller ydmykelse og krig (23.04.22) "Løvland spurte generalen om Norge var i stand til å vinne over svenskene militært - hvilket generalen ytret ville lykkes. Da svarte Løvland at da var det absolutt ingen grunn til å la det utvikle seg til krig, for Sverige var en stolt stormakt - og ble de slått, ville det aldri bli fred på den Skandinaviske halvøy." Les mer.
 • "Rigged" - USA valget 3. november 2020. (19.04.22) "Kampanjesjefen for Barak Obama, David Plouffe og Hillary Clintons sjefs strateg for Clintons valgkampanje, Joel Benenson drev dette arbeidet og styrte mye av disse 400 mill. USD i Chan Zuckerberg Initiative (CZI) og ned via Center for Tech and Civic Life, CTCL!" Les mer.
 • Vi Ønsker Våre lesere en Velsignet Påskehøytid! Det er en helt Unik høytid.
 • Profeten hadde skylda - men Gud var med han! (11.04.22) "Oppgjøret på Karmelfjellet med Kongen Akab - de 400 astarte- og 400 baalprestene - ble et mektig oppgjør hvor Guds allmakt viste seg fra himmelen, og folk bekjente at "Gud! Herren, Haner gud" og vendte tilbake - mens Jesabel raste, og den utmattede profeten Elias igjen måtte flykte gjennom ørkenen - men nå til et herlig møte med sin Gud i den stille susen på Horeb og ble utrustet til nye store oppgaver." Les mer.
 • Agderbøndene, penger nå til matproduksjon! (09.04.22) "Mens enorme kapitalmengder hoper seg opp i statskassa venter likevel statsmaktene med å sørge for nødvendig beredskap på flere områder - bl.a. i våronna som nå stunder til på de mange småbruk på Agder." Les mer.
 • Følger NLM tidsånden i DNK og samfunnet? (08.04.22) "På mange måter virker fremtoningen av det man ser både i samfunn og menigheter som om man vandrer i en blindgjenger aktig etterfølgelse av ideologien fra sosialistisk feminisme uten å reise Bibelens mektige Skapertenkning mot galskapen i dagens Vesten. Og ikke minst kvinnens fundamentalt viktige egenskaper for familien hjemmet - den oppvoksende slekt og mannens funksjon med sine egenskaper til å ivareta det som både Bibelen og naturretten sier er hans oppgaver." Les mer.
 • Putin, Moskva og Rom i kamp igjen? (05.04.22) "Med den ateistiske materialistiske kommunisme og sosialisme kryper den byråkratiske allmaktstanke og diktaturtendens inn i våre folk, og på bakgrunn av den "modernistiske" teologis fornektelser av grunnleggende kristelige sannheter, kryper den romerske kirketanke, det romerske kirkebegrep inn i de protestantiske kirker - hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende." Les mer.
 • Gjenoppbyggingen av Norge og verden. (28.03.22) "Tre hefter som du bør skaffe deg." Les mer.
 • Mat lager privat er fornuftig – historien dokumenterer det! (15.03.22) "Vi har ikke beredskap på: Korn/Sukker/Salt/Gjær/Matolje/Frø/Gårdsdiesel +++ Vi kan spise mere fisk sies det – oppdrettsfisken spiser 83 % importert fòr inkl fra Russland. Villfisken da? – den får den nasjonen med den største marinen…" Les mer og SPRE artikkelen.
 • Farlig, dødelig lydighet mot myndighetene? (07.03.22)
  "Etterord: En kristen professor ved Inst. for Husdyrfag på NLH (med fagfelt genetikk og avslære), i dag NMBU, kalte vårt arvestoff – altså DNAet - for Guds bumerke. Da blir det underlig å bivåne det som både vaksineprodusenter og andre fagfolk sier om flere av Covid vaksinene (mRNA) som er mest brukt – de er utformet som genterapi." Les mer.
 • Kjøp korn nå! Skal Norge både fryse og sulte før ledelsen våkner? (01.03.22) "Fra min tid med planlegging etter sultkatastrofen i Etiopia i 1974-75 vet jeg hva sult er. Det er forferdelig!" Les mer.
 • "Grønn - skollinger" på statsskuta i storm? (28.02.22) "Ingen politiker på noe livsområde må glemme å få med seg "grønn" i sin retorikk - om vedkommende skal regnes med som seriøs. Men går man dem nærmere på klingen om for eks. hva fotosyntesen og CO2  er og gjør, hva denne biologiske verden av naturforvaltning for å skaffe mat, råstoffer og miljø er - da begynner utenom pratet og skravla går." Les mer.
 • Russland - diktaturet - og et ustabilt svekket Vesten (25.02.22) "Min mor kom via Den transibirske jernbane i 1939. Da de nærmet seg Moskva, var øynene lukket og mistenksomme (Stalinutrenskningene) - i et ellers hyggelig og åpent og dypt religiøst folk. Men 10-talls millioner ligger i Russlands jord av folket og fiender." Les mer.
 • Sikre sukker, salt, matolje og korn NÅ! - Vi minner om denne saken, fra 20. januar 22, som er aktuell som aldri før. "Vi kan ha utfordringer rett foran våre øyne nå – der Ukraina, Nordkalotten, Sør-Kinahavet, kanskje Midtøsten kan komme i ulage synkront. Da vil vi nok få ytterligere utfordringer med tilgang på viktige varer og varetransporten!" Les mer og SPRE.
 • Makt med vår tunge! (15.02.22) ""Vold" i barnevern sammenheng. Aldri har jeg maktet å få fram en klar definisjon. Til "barnas beste", hva betyr det - og ikke minst i relasjon til familien? Aldri svar!" Les mer.
 • Forebyggende med, vit. D / zink / vit. C (13.02.22) "Tall i samme undersøkelse fra i fjor sommer viste at 26 prosent av pasienter med COVID-19 døde dersom de hadde D-vitaminmangel, mot bare 3 prosent av dem som hadde normalt nivå med D-vitamin." Les mer.
 • Ånd og jordvern på Jæren (04.02.22) "Vi er inne i en farlig kulturoppløsende kultur hvor basis svikter og som etter hvert ikke synes å kunne ta vare på livene, folk og land og basis som bygde nasjonalstaten Norge opp." Les mer.
 • "Vindmøller, penger og internasjonalisering" (02.02.22)  
  I 1996 "...mye nå pekte mot internasjonalisering av Norge og våre ressurser." Les mer. 
 • Bestill Morsdagsheftet 2022 til Morsdag 13. februar!
 • Mennesket spår - men Gud rår! Politikerne vet ikke - profet-Ordet lyser. (25.01.22) "Stormaktene ruster nå opp på mange måter og med mange midler og truer med allslags makt - men de holder ikke øye med ALLMAKTEN og allvitenheten som har fortalt dem i Sitt Ord - på en så grundig konkret måte at de burde forstå at uansett sine planer vil de bli overkjørt igjen som bl.a. makta i Jødeland ble, da de korsfestet sin Messi as, Jesus seiret stort, som uendelig mange ganger før og etter." Les mer.
 • Sikre sukker, salt, matolje og korn NÅ! (20.01.22) "Vi kan ha utfordringer rett foran våre øyne nå – der Ukraina, Nordkalotten, Sør-Kinahavet, kanskje Midtøsten kan komme i ulage synkront. Da vil vi nok få ytterligere utfordringer med tilgang på viktige varer og varetransporten!" Les mer og SPRE.
 • ACER er ulovlig vedtatt av Stortinget (17.01.22) "Når det gjelder Stortingets inngåelse i 2018 i ACER skriver Advokat Marius Reikerås for 10. januar 2022 på Facebook, slik:" Les mer.
 • Fra Wuhan til Beijing OL (10.01.22) "Vi får vente å se – men norske idrettsutøvere og andre lands OL tropper bør holde seg hjemme denne gangen fra Vinter OL for å redusere risikoen for å bli superspredere og helt krasje verdens økonomien. Erfaringen med Kina - tilsier at det er en korrekt vurdering." Les mer.
 • Kvelertak på foreldrerett, frihet og friskoler (08.01.22) "Ønsker du fortsatt å hevde Din Foreldrerett for hva dine barn skal lære i norsk grunnskole er tiden inne for å våkne og offentlig stå frem for Dine barn! Du blir nok ikke stående alene – men noen må gå foran! I USA har titalls tusen foreldre nå organisert seg og tar verv inn i skolestyrer o.l.!" Les mer.
 • "Ingen av disse sykdommer" (02.01.22) Hør intervju om boken til S. I. McMillen. Mere her.