Arkiv for 2019 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • "- aldri forstummer tonen fra himlen" (21.12.19) Les litt av hitorien om Ronald Fangen.
 • NAV skandalen blekner mot de som tar spebarn fra FØDEavdelingen! (20.12.19) "En bør også stenge av Barne- og familiedepartementet og sperre av og sikre alt datateknisk utstyr der – til bevis er sikret." Les mer.
 • De GRØNNE og ødeleggelsen av den kristne sivilisasjon (18.12.19) "Miljøpartiet de Grønne (MDG) kan en - etter mitt syn - ikke se bort fra har en betydelig inspirasjonskilde i Die Grünen i Tyskland som nå har fått en betydelig makt i tysk politikk og samfunnsutvikling. Partiet som ser ut som ”en melon, grønn utenpå og rød inni.” (Ystebø)" Les mer.
 • Deep state - Hva er det? (09.12.19) "Det de bommer helt på en Bønnens Makt og Gud Skaper – som vil, i Sin tid, knuse denne ideologien fra Avgrunnen som også kjennetegnes av sitt hat til Israel – den Staten som er omtalt bl.a. i 1 Mosebok 12,3!" Les mer.  
 • Fiender av våre fiender redder vårt folk (06.12.19) Den ene vil nå skaffe seg legalitet for godt til å ta oss på Stortinget - etter at de har slettet Gr.l. § 2 m.fl. og dermed vår "evangelisk - lutherske" rettsforankring for den rette frihet og orden. Den andre har nå etablert seg her med regimentsblanding, store styrker og Allah i ryggen." Les mer.
 • STATEN bestemmer din tro og også i ditt hjem!? (02.12.19) "Er det siste muligheten vi nå har før fengslene begynner å fylles av kristne, slik de er det i Nord Korea? Flere har prøvd det allerede. Er det en mulighet som er uprøvd bør den prøves nå – om 300 kristenledere unisont sier offentlig ja til Livet! Ja til menneskeverdet, les 1. Mosebok 1-3! Ja til kun to-kjønnethet, les 1. Mosebok 1-3! Ja til at det monogame ekteskapet er Gud villet, les 1. Mosebok 1-3! Ja til den Gudgitte Foreldretten! Ja til Sannheten, les Johannes 8, 31-32." Les mer.
 • Israel er gjenreist - Romerriket kommer (29.11.19) "Dette har den gamle britiske løve - nå med statsminister Johnson i spissen forstått - og vil ha Brexit - England, ut av EU. Han mener at Tyskland og EU nå utvikler et tilsvarende byråkrati som Hitler dannet da han droppet all tysk positiv rett, og Hitler vilje var lov. I dagens EU finnes ikke folkestyret og en skikkelig maktfordeling som kristne rettsstater har ut fra det kristne menneskesyn. Igjen livsfarlig for frie velordnede nasjonalstater med den rette frihet og orden." Les mer.
 • Barnevernet i revers av Strasbourg (28.11.19) "Lovene tok nemlig sikte på at samværsopplegget skulle sikte mot tilbakeføring til familien når det lot seg gjør - og da måtte kontakten til hjemmet og foreldre opprettholdes og styrkes." Les mer.  
 • Vindkraftverkene - ingen vet konsekvensene (25.11.19) ""Miljødirektoratet har ikkje gjort dei analysane og utrekningane som krevst for å kunne svare på spørsmåla.  - - -  M.a.o. har norske styresmakter godkjent bygging av over 80 vindkraftverk på land utan at nokon veit eller har rekna  på kva konsekvensar  denne utbygginga har for natur og biologisk mangfald."" Les mer.
 • Stortinget med nye Skaper- og foreldreangrep? (13.11.19) "Forslag om å innskrenke trosfrihet og foreldres ansvar over egne barn" og "forslag om å lovfeste barns evne til samtykkekompetanse." Les mer.
 • Hvordan få inn Loven og Retten igjen i Norge? (08.11.19) "I tillit til Gud skal en ikke la seg skremme av det Onde uansett hvor ille det er. Reformasjonens Luther skrev: «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke.» Og for disse maktpersoner som leter etter angrepspunkter bør de informeres om at Guds Sverd er Bibel og Bønn."
 • Hva vil Gud med Trump? (04.11.19) "Jeg vet også at man i tiden ut fra profetiene kan forstå mangt hva som foregår i tiden og hvem som gjør Herrens gjerninger." Les mer.
 • Riv de visjonære helter og redningsmenn (03.11.19) "At Heyerdal ut fra sine kreative, visjonære evner og vågemot kunne trekke konklusjonene litt kjappere enn de mange skoleflinke og puggbelærte - kan en jo forstå skapte fortvilelse i de "lærdes rekker". Ekstra ille blir det når han begynnere å traske i Odins fotspor og grave ved Asovsjøen nord for Svartehavet og begynner å bli enig med Snorre og endatil finner fram indikasjoner som begynner å se "fotefarene til Adam"." Les mer.
 • Kristen-Norges kulturelle fangenskap (28.10.19) "Dette skjedde ikke minst pga en langvarig svikt i teologien i kristenfolket så åndskraften sakte men sikkert rant ut av oss - og protestene ble få og svakere og svakere. Teologene ville ikke snakke, det fikk også sterkt fotfeste i organisasjonene - men også det myndige lekfolk mistet sin myndighet i møte med alle teologene og IDEOLOGISK kraftfulle politikere som systematisk hadde fylt opp media og institusjonene våre - fra 1923 - og ganske raskt startet opp igjen etter krigen. Noe motstand var det - men fienden var kraftig intellektuelle ideologisk skolerte folk med basis i Frankfurterskolen som arbeidet på bred basis i begge regimenter for å smadre den vestlige kristne sivilisasjon..." Les mer.
 • Norsk oppdretts-laks gir IKKE nasjonal beredskap (21.10.19) "Dette vet fagdepartementet til statsministeren. NÅ bør de ut i pressa med sin faglige innsikt – når de ikke når frem internt – har de plikt til å varsle befolkningen, ellers blir de medskyldige!" Les mer.
 • Nobels fredspris nasjonen som er verdensmester i skogplanting (14.10.19) "Om Nobelkomiteen har fått det med seg eller ikke - er for så vidt lite interessant - men det er et faktum at han og hans administrasjon har fått med seg at naturgrunnlaget i Etiopia må gjenreises fra bunnen av om det skal være noe å leve av og leve i landet som snart så ut som en ørken med bare ca 2,2 % igjen av skogene. For få måneder siden satte de verdensrekord i skogplanting med 350 millioner trær på en dag." Les mer.
 • Bufdir v/ direktør Mari Trommald presset til svar (10.10.19) "Her er Staten virkelig på hæla og velger nå å ta ett skritt tilbake (og senere to skritt frem) og få fokus BORT fra den DESTRUKTIVE familieideologien og over på utdanning og penger... LA DEG IKKE LURE. IDEOLOGIEN BLIR IKKE BORTE MED ØKT UTDANNING. Bufdirs pressemelding her må selvsagt være klarert på aller høyeste hold, om det er av statsminister, eller i dypet av ulike departementer vet vel kanskje ikke Trommald engang." Les mer.
 • Barnev.- Lobbendommen og forsvaret m.m. (03.10.19) "Europa og den anglo-amerikaske verden er sterkt alarmert over den totalitære utviklingen i Norge." Les mer.
 • Donald Trump kraftig inn for nasjonalstaen og mot globalismen (27.09.19) "Det var en globalisme, en verdensorden og en verdensregjering Paven, Obama og Soros var tett på å prøve å etablere med klimaet som trump-kort – da Trump entret scenen, skjøv ut H. Clinton og skrotet deres uttalte planer." Les mer.
 • Norges rettsfundament - hva er det? (23.09.19) "Laodikea betyr FOLKESTYRE. Det sentrale i "evangelisk-luthersk" er Jesu liv og lære - altså i folkestyret, rettsstaten. Laodikea sendte Jesus på dør, men Han ble likevel stående utenfor å banke på. Han tvang seg ikke inn. Folket måtte kapitulere, gi Gud rett, da trådte Han inn igjen med Sitt frihets- og nåderike." Les mer.
 • "Strand Lobben and Others v. Norway"– knusende og alvorlig dom mot Norge (15.09.19) "Fylkesnemnd, Tingrett, Lagmannsrett og Høyesterett har krenket EMK art. 8 mot Trude Lobben og mot hennes sønn. Fylkesnemnda (forvaltningsorgan) og norske domstoler – ville ikke ha en tilbakeføring, men en tvangsadopsjon uten rettsikkerhetsgarantien Trude Lobben og hennes sønn hadde krav på. Dommeren fra Litauen nevner videre i dommen at systemet er dysfunksjonelt og rammer mange i Norge ikke bare Lobben. Og man skriver at flere land i Europa har statsborgere i Norge som holdes i fangenskap mot landenes vilje av Barnevernet." Les mer.
 • "Strand Lobben and Others v. Norway" (10.09.19) - Dommen er offentlig og Norge ble dømt med 13 dommere mot 4. Av disse 4 var 3 fra Danmark, Norge og Finnland. Norske medier kaller dommen knusende. Vi har enda ikke lest dommen, men både Barnevernet/Staten og domstolene kritiseres kraftig! TV2 dekker saken slik i dag. Dommen presenteres i video her i Grand Chamber, skriftlig i kortversjon her og i FULL versjon her.
 • Lobben saken (10.09.19) Dommen i denne saken offentliggjøres kl 10 i Strasbourg. Det er en ankesak som ble behandlet 17.10.18 og dermed hadde nådd helt til topps i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, The Grand Chamber. Dommen vil ha påvirking på rundt 800 millioner mennesker i EU. Saken er mellom en mor, Trude Lobben som fikk tvangsadoptert sin sønn og med Norge som motpart v/ regjeringen. Formelt benevnes saken "Strand Lobben and Others v. Norway".
  For den som ønsker en rask introduksjon til saken kan de klikke seg inn på Dagbladets omtale her: https://www.dagbladet.no/video/norge-mot-trude/A0vcqtLd og saken vil komme ut her i morgen: https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
 • Bibelsk Åndskraft ga oss Gr.l. § 2 og et rettferdig samfunn. Hva kommer nå? (09.09.19) "Ikke minst Darwinismen som avsatte Gud i folks tankeliv - og som var en del av Frankfurterskolens "politisk korrekte", "kulturterror", "toleranse for oss men ikke for dem" (Marcuse) osv. osv."
 • Skaperen fornektes - deretter kjønnet m.m.! (07.09.19) "Til den ledende "elites" ansiktstap - og den vanlige kvinnes heder - nevner jeg at tillitskvinnene i Agder Bondekvinnelag virkelig våknet etter at jeg talte til dem på deres årsmøte i januar 1978 - og bl.a.  ref. Danbolt og kommunisttenkeren Gramsci. Jeg har hverken før eller siden opplevd maken til kampvilje og oppfølging og bremseklosser. Arthur Berg våknet og arrangert stormøte i Bergen, m.fl." Les mer.

 

 • Barneavhør; leser ikke politiet leksa si? (31.08.19) "Erfaringen fra Bjugnsaken og lignende saker i andre land viser at en pågående og suggestiv eksaminasjon av småbarn kan få dem til å fantasere frem de mest absurde historier." (Suggestiv eksaminasjon betyr spørsmål som legger vitne, svaret i munnen)" Les mer.
 • Posten skal frem - etter hvert? (26.08.19) "Posten skal fram het det før og det ble gjennomført med små midler, men hardt arbeid." Les mer.
 • Satser biskopen på Dep. og kollegaer? (23.08.19) "Skal Norge reddes igjen, er det nettopp bibelsk, kraftig, frimodig forkynnelse vi trenger, en statsforvaltning som retter seg etter "evangelisk-luthersk" rettskilde og orden (Prof. dr. jur Robberstad og "Kampen om menneskerettene", S. Opdahl) som vi hadde (Gr.l. §2) og hjelper folket." Les mer.   
 • På 6 døgn à 24 timer – ble en klode med skapninger til (18.08.19) "Missourisynoden med 2 millioner medlemmer fastholdt sitt syn på begynnelsen av 1. Mosebok og som er avgjørende for hele Bibeltroskapen." Les mer.
 • Eliten i Arendal på opprørets grunn? (12.08.19) "Det går mot det totalitære. Det fedrene kjempet fram og etablerte Norge på er den basis som nå svikter og som våre folkevalgte burde finne tilbake til og besinne seg på i Arendalsuka." Les mer.
 • Pressemelding: Barnevernet - ny lov - _Hva med Guds Ord? (12.08.19) "Bibelen og biskop Erik Pontoppidans lærebok ”Sannhet til Gudfryktighet, de to første lærebøker som ble benyttet i den aller første norske skole fra 1739, må inn igjen i norsk grunnskole OM nasjonen igjen skal komme på fote der familien igjen spiller den bærende funksjon. Det vil være til det beste for barn og familier i Norge!" Les mer.
 • Tilpassing - Energi- og Jordlov? (08.08.19) "Det som er interessant, er at Loven ble endret etter dette forsøket på å nytte det gamle delingsforbudet når leieavtalen gjaldt for mer enn 10 år." Les mer.
 • Hvor kommer misjonspengene fra? (06.08.19) "For i flg. World Watch Institute står fotosyntesen på landjorda for 58 % av fotosyntesen i verden - og produserer alt av mat minus fisk fra havet. Og alt av råstoffer minus mineraler som kommer fra berggrunnen." Les mer. 
 • Storoppslag i verdenspressen – Etiopia plantet 350 mill. trær på 12 timer! (31.07.19) "Et titalls planteskoler er i gang spredd utover områdene og store områder dekkes med skog, regnet blir tatt vare på, grunnvannet stiger, vann kommer i bekkene, erosjonen bremses og det blir kort vei til ved, og på lengre sikt forandre nedbørsbildet seg over landskapene. Kort og godt det blir levelig i landene igjen - noe å leve av og leve i - som vi ser det i Israel og andre steder hvor denne tenkningen er forstått og praktisert. Jødene sprer det nå også til Kina og India og mange flere områder." Les mer og spre stoffet!
 • Barnvernet - Ny lov (29.07.19) "Ny Barnevernlov er på trappene (høringsfrist 01.08.19). Sentralt er "barnas beste" og begrepet "vold". Kan noen i Barnevernet (Bv.) være så vennlig å definere begrepene så klart - uten en flom av ord - at vanlig utdannede mennesker forstår det og kan forholde seg til det i praksis?" Les mer.
 • NRK bør be om tilgivelse. Halvorsen vurder stillingen din! (27.07.19) "NRK selv bør se alvorlig og selvkritisk på sine holdninger til Israel og jødene. La ikke Norge sakte og sikkert nok en gang dras inn i  de uhyggelige kreftene som endte ved Vippetangen og okkupasjon." Les mer.
 • Forebyggende arbeid fra foreldre, skole og politi (21.07.19) "Vedkommende helsesøster på skolen benektet på spørsmål at det var pedofile sener i animasjonsfilmen Trøbbel. Alle som ser den ser at det er det. Hun visste selvsagt at det var farlig for henne og hennes karriere å svare ja på et slikt spørsmål. Systemene hun jobber under og i, er så gjennomvevd av angiveriet, at den minste åpne refleksjon rundt dette meldes videre i systemet og kan gi uante konsekvenser på henne og familie/barn og evt. barnebarn." Les mer.
 • CBN News i USA blottlegger statlig norsk barnemishandling (20.07.19) "I den sammenheng skal selvsagt foreldreretten bort, barna overtas av Staten, familien skal helt under Statlig kontroll, trosfriheten skal bort og med den ytringsfriheten. Til dette «arbeidet» benytter man sine institusjoner og ansatte som man i relativ stillhet overtok, som barnehager, skoler, helsepersonell, politi, domstoler m.fl. Skaperopprøret og definisjonsmakten var det første de tok tak i!" Les mer.
 • Darwin under kraftig angrep av 3 x dr. Ivar Kristianslund (17.07.19) "Når nå Ivar Kristianslund melder seg med ny styrke og ny dr. grad på tross av sine rundt 87 år - er det grunn til å fatte mot om at kampen skal lykkes og Troens 1. artikkel bli gjenreist: "Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper,--". Så er det bare å be forkynnerne stille opp og oss som bønnefolk søke Herren med ydmyke bønner - så er det ennå håp." Les mer.
 • FRANK-furternes innmarsj i Norge (13.07.19) "Frankfurterne ble rimelig raskt sopt til side i Russland, men hadde bygget opp et kulturkontor i Moskva som de kopierte tilbake til Frankfurt hvor de startet Inst. for sosiale forsøk. De fikk med en god del dyktige filosofer - som med sin bakgrunn kjente vel til hva som bygde den vestlige judo-kristne sivilisasjon og hvordan den måtte angripes for å få fjernet den på vei mot det antisionistiske globale samfunn. De forstod at det var det kristne hjerte og de kristne hjem, holdt oppe av en bibelsk lovgivning og tenkning, som bar det hele." Les mer.
 • Professoren som fillerister fagmiljøet, et nasjonalt symptom (07.07.19) "Fremover bør flere og flere snakke og skrive Sant i det offentlige rom – det vil være ENESTE vei ut av uføret Norge er kommet i. Det er eneste mulighet Folket har for å bli Opplyst og kunne reagere mot overgrep i egen nasjon mot egne innbyggere. Flere anmeldes nå for ytringer i ett politisk spill og trekkes for domstolene og dømmes – helt på tvers av norske lover og menneskerettene. En Statsledelse og et byråkrati kan ikke BYTTE ut ett helt folk – da må på FREDLIG vis Statsledelsen og byråkratiet byttes ut." Les mer.
 • Ideologisk grums i statsapparatet – farlig for deg og meg (29.06.19) En repetisjon av dette stoffet er viktig. SPRE det gjerne på sosiale medier! "«Ingen vil tro at systemet til et vestlig europeisk land er råttent fra innsiden.» Nå har allikevel glansbildet av «Det Norske Demokratiske Kongedømmet» raknet og land etter land får full innsikt i hvilke ideologier som styrer landet." Les mer.
 • Profeten Jonas og hans ulydighet - Kan vi forstå dette og lære noe av det i vår tid? (23.06.19)
 • Er du en forfulgt kristen? (16.06.19) "Ja, jeg spør slik fordi Bibelen sier at dette er situasjonen gjennom alle tider og særlig i de siste tider som så mange snakker om idag - tider som er på gang." Les mer.
 • Aftenposten til sine lesere: Hatkriminaliteten vokser i EU (10.06.19) "M.a.o. uroen og motsetningene vokser i Europa og burde tilsi at Norge styrker sin beredskap forsynings- og forsvarsmessig m.m. - men viktigst av alt er at vår kristne arv blir fornyet i forkynnelse og bønn og statstenkning - om ikke landet vårt skal dras inn i dragsuget fra EU`s internasjonalisering og forsøk på globalisering som allerede er sterkt i gang med paven i spissen." Les mer.
 • Statsmakten og privat rett. (03.06.19) "Her kan en bare skifte ut "bønder" med "hjem", rapporter er det visst nok av med de merkeligste begrunnelser, og så kommer "rosinen i pølsa": "IDEOLOGISK grunnlag"." Les mer.
 • Rettsstaten og diverse tilsyn (28.05.19) Det er en nasjonal skandale under opprulling når det gjelder Mattilsynet. I dette oppslaget henvises det til en systematisk ideologisk systemfeil, langt ut over Mattilsynet,
  i Norge. Les mer!
 • Selbekk, teologene og grønn teologi (24.05.19) "Avslutningsvis føler en et visst behov for ordene: kom ned på jorden igjen. Og som en forfatter skrev: "Da vi ble troløse mot Himmelen - forrådte vi jorden."" Les mer. 
 • Internasjonalisering - nå også honningproduksjonen (16.05.19) I morgen er det 17. mai og fine taler om Norge skal holdes - også eliten holder slike taler - men bak talene ligger en annen agenda - en agenda som er stikk motsatt av hva Skaperen ba oss gjøre i Apostelgjerningen 17, 26, å ta vare på nasjonalstaten. Artikkelforfatteren skriver: "Hva "eliten" gjør, er ikke noe annet enn å utvise kraftig forakt for folkesuvereniteten og enkeltmenneskets bestemmelse over hvordan de vil ha sitt Norske hus." Les mer.
 • Løft Korsets Fane Høyt! (13.05.19) "Derfor bør korset løftes høyt i flagget med beskjed om at det skal ikke fjernes - likesom nasjonalsalmen på søndag morgen." Les mer.
 • Landbruksoppgjøret, ren fornuft eller og velsignelse? (11.05.19) Jordbruksoppgjøret pågår i disse dager og fokuset burde nå rettes mot den bærende kristne ideologi som kan få vår forvaltning av nasjonens naturressurser på fote igjen! Les hva artikkelforfatteren gir av råd!
 • Ideologisk grums i statsapparatet – farlig for deg og meg (07.05.19)  "«Ingen vil tro at systemet til et vestlig europeisk land er råttent fra innsiden.» Nå har allikevel glansbildet av «Det Norske Demokratiske Kongedømmet» raknet og land etter land får full innsikt i hvilke ideologier som styrer landet." Les mer.
 • Er det ennå håp? (04.05.19) Hør denne helt ferske innspillingen, fra Jørgen Høgetveit, om Håpet i Norge i dag! I tillegg bør du også få med deg disse to: Skisse om IDEOLOGI, LOVGIVNING og PRAKSIS i Barnevernet og Aktuell i det oppbyggelige og oppbyggelig i det aktuelle.
 • 8 åpne brev til flere kommuner på Sørlandet om vindturbingenerator etablering leser du her!
  Her kan du plukke mye god argumentasjon og spre i ulike kanaler!
 • Staten og det politiske establishment i kamp mot egne velgere! (29.04.19) "Vi skal ikke se bort ifra at denne motstanden kan smitte over på flere viktige samfunnsområder – det ville være å håpe at Statsmakten igjen måtte innordne seg vanlige maktfordelingsprinsipper basert på Naturretten. I en tid der håpløsheten hos mange råder skal vi minnes ordene til en statsleder som sto opp mot nasjonalsosialismen i vårt egen samtid: Et undertrykt folk skal aldri frykte, for en dag kommer en sannhetens gnist - Gud alene vet hvorfra - og setter det hele under den strengeste tiltale og det går under." Les mer.
 • EU og Notre-Dame (26.04.19) "It is impossible to rightly govern a nation without God and Bible." George Washington. Les mer.
 • Vi ønsker våre lesere en Velsignet Påskehøytid: Se vi går opp til Jerusalem "En ufattelig byrde: "Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdiggjort for Gud" 2. Korinter brev 5, 21." Les mer.
 • EU, CO2 og kommunal selvråderett - Hvorfor vindmøller (09.04.19) "Folkestyret fortsetter staten og krasje, folkestyret er kommet i alvorlig strid med Statsmakten - statens Oppdragsgiver." Les mer.
 • Kronargumentet CO2 - tatt av vinden (08.04.19) "Nei, nå begynner det å demre for folk flest at de må redde verden mot de som sier de vil redde verden! Det er vel dette sjefen for Statkraft også aner når han trekker seg fra hovedsatsingsområder vindkraft i Norge og forsvinner til utlandet?" Les mer.
 • Tilsynsansvar av Barnevernet er kommunestyrets jobb (31.03.19) Fylkesmannen i Hordaland om bystyret i Bergens lovhjemmel for å gå inn i enkeltsaker i Barnevernet: "Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4." Les mer.
 • Stormøte om folkefrihet og ressurser i Jørgen Løvlands rike (30.03.19) "Nå må vi som fedrene lære å ta vare på landet vårt og oss selv og ikke la oss føre på avveier igjen. La oss følge Jørgen Løvland og de andre nasjonal- og frihetselskende forfedre inn i en felles vel forvaltet fremtid." Les mer.
 • Se vi går opp til Jerusalem (26.03.19) "En ufattelig byrde: "Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdiggjort for Gud" 2. Korinter brev 5, 21." Les mer.
 • Bærum- og Holmenkoll-åsene ypperlig for vindmøller (18.03.19) "Både Tryvannshøgda og Kikutstua har områder med mange timer vind i året og er tett på bebyggelsen. Og kommer vi opp i 120 m høyde over bakkenivå har områdene gode gjennomsnittlige vindhastigheter." Les mer.
 • Vindmøller, penger og internasjonalisering (11.03.19) Det ga selvsagt ikke nok kraft og inntjening når en først hadde fått smakt på mulighetene. Nå måtte våre heiarealer utnyttes til vindkraft om det miljømessig smadret tusenvis av km2, og grunneierne ble lovet "gull og grønne skoger" med alle bivirkningene som kommer etter hvert. Etter rapporter å dømme ble det lite både av dyreliv og det grønne - mens utbyttet til de som lot kapitalen breie seg på arealene sine, bittert måtte innse at de var "lurt" som en utrykte det. Noen grunneiere sier nå NEI.
 • FORELDRERETTEN kraftig truet i Canada og den vestlige verden - også Norge! (06.03.19) "Det mest graverende (og nye) ligger nettopp der. Foreldrene fradømmes foreldreretten over egne barn. Staten overtar. På sikt kan slik styring føre mennesker på flukt fra vestlige velmenende demokrati som i virkeligheten driver en samfunnsdestruktiv ideologisk imperialisme uten sidestykke." Les mer.
 • Strøm til Europa betyr null - men ødelegger Norge (03.03.19) "Vårt bidrag til Europa av ren strøm utgjør 1/350 eller som en liten prikk mot et stort trailer hjul, mens det har en rekke skadevirkninger i Norge - inklusive at man fortsetter raseringen av norsk natur med vindmøller fra Finnmark til Lindesnes." Les mer.
 • Bevisstløs og historieløs demokratidebatt om sosiale media (25.02.19) "Kanskje vi igjen kan få det sviktende folkestyret og ytringsfrihet på plass igjen som fedrene skaffet oss i et hav av undertrykkende diktaturer - men da må nok fedrenes basis på plass igjen - for Gamle Adam er ikke enkel å kontrollere." Les mer.
 • Kirkens Grunn fra s. 560-564 og barneoppdragelsen (21.02.19) "Kirken vilde sviktet sin forpliktelse på det kristne opdrageransvar om den rolig så på at en verdslig øvrighet organiserer en moralsk barne- og folkeopdragelse, uavhengig av kristent syn. Foreldre og lærere må ikke søkes drevet til i strid med sin samvittighet å utlevere barna til opdragere som vil "revolusjonere deres sinn" og innføre dem i en "ny livsanskuelse" som kjennes fremmed i forhold til kristendommen." Les mer.
 • ABC-nyhetene om stor demonstrasjon i Polen mot Norsk Barnevern (17.02.19) "En undres når Norge skal ta til vettet og la gammel kristen rettstenkning styre Barnevernet - eller om en skal la Frankfurterideologien ture videre." Les mer.
 • Mektige krefter sammen om CO2 og én verden? (12.02.19) "Store krefter samler seg om en global kontroll - men aldeles ikke en samling om Sion og Jesu gjenkomst." Les mer.
 • Kristningskongene fra Kaukasus og Jødeland? Les denne anmeldelsen av Steinar Handeland.
 • Statsråder som har skjært kjøtt og måka dritt? (05.02.19) "...og foreslår at man for eks. innbyr statsminister, finansminister, landbruksminister og gjerne miljøvernminister og gir dem et dagskurs på Universitetet på Ås om norske naturressurser, muligheter og begrensninger for norsk matproduksjon og selvforsyning - med avsluttende tre timer med innføring i driftsplanlegging." Les mer.
 • Angrepet på Familien! Kristne sover… (26.01.19) "E Gerhardsen sa at kristendom og politikk ikke skulle blandes og så glemte de kristne Bibelen og ble politikere UTEN kristen forankring og dermed samfunnsforståelse, glemt ble 2-regimentslæren. Samtidig fortsatte kulturmarxistene / 68tterne / Frankfurterskolen sin blekksprutoperasjon – den stille revolusjon inn i alle former for samfunnsliv og statsforvaltning – mens flertallet av kristne drakk sin kaffe på bedehuset og veldig få ba for familiene og landet." Les mere.
 • Perspektivmeldingen eller Ropet etter Mor og Far? (17.01.19) Regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstegiveri er avsluttet og statsministeren ønsker flere barn i dette landet - men hva gjør de i praksis mht å tilrettelegge politikken for flere barn? Kikk på omtalen over ved regjeringens perspektivmelding fra februar 2013 - lite er endret siden den gang. De har i steden økt innvandringen og slår brutalt ned på enkeltpersoner som hevder at i Norge bør befolkningen bestå i hovedsak av nordmenn, men flytninger tas i mot, men de som kommer til landet ellers gir oss stor utfordringer mht vår kulturarv. Nå skal rett være rett - både høyre og venstre siden er med på å undern\minere vår kulturarv- så vi har et stort problem. Flertallet synes også det er greit å ta livet av rundt 14 000 barn hvert år - og Barnevernet hundser flere tusen barn og familier årlig. Et godt hjemland for flere barn?
 • Morsdag Søndag 10. Februar 2019 – BESTILL Morsdagsheftet!  Norges Kommentar Avis sendte 4. januar ett Morsdagshefte til 3 av partilederne på Granavolden Gjæstgiveri. Der vil en bl.a. kunne lese om hvordan landet skal innrettes for å få flere barn.
 • Ideologi, Lovgivning og Praksis i Barnevernet (10.01.19) Se denne 17 minutter lange informasjonen fra AKF om Barnevernets ideologiske basis. Hvorfor endte vi der at i Norge akuttplasseres nå 5 barn HVER dag? Traumer som seperasjonsangst og flere selvmord følger i kjølvannet. Les mer.
 • Tåkedebatt om nasjonalstaten i NRK (07.01.19) "Å være nasjonal - er godt og rett og i samsvar med Skaperens tenkning i Ap.gj. 17. Men når det blir en -isme av det - meg og mitt - vi og vårt - og ingen hjelp til folk i nød - har man igjen passert grensen til - ismen: nasjonalismen. Og rent ille blir det når man som Hitler og Darwin gjorde det og talte om raser som var mer eller mindre verdt.  Nasjonal- og sosial-isme blir nasjonalsosial-isme, noe av den verste verden har sett." Les mer.
 • God konge og styre tar vare på land og folket (04.01.19) "Folket trenger en  skikkelig ledelse som tar var på de grunnleggende ting for å sikre land og folk med mat og forsvar osv. Israel hadde få slike konger etter kong David og Salomo. Men en og annen dukket opp - som kong Ussias. Han kan vi lære av både til godt og ondt. Han holdt seg til Guds Ord helt til slutten - da gikk fremgangen han til hodet." Les mer. 
 • Jørgen Høgetveit: - Barnetallet må inn i norsk politikk. (03.01.19) Oppslaget er fra år 2001. Les mer.