Gjestekommentarer  2022, i www.kommentar-avisa.no      

(2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)


 

 • Posiwid - purpose of a system is what it does (Av Dag Jørgen Høgetveit, 21.12.22) "Har det noen grad av rimelighet å anta at myndighetene ikke har "forstått alvoret"? -Jammen Regjeringen kan da ikke ... ? Vel; det kan Regjeringen - det er jo det Regjeringen gjør. Fool me once - shame on you. Fool me twice - shame on me..."

 • Rettssaken som umulig kunne tapes og som pr. i dag er tapt i to instanser - samt også Et aldeles åpent brev til konserndirektør Steffen Syvertsen, Agder Energi. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 30.11.22) Siste 1/3 av artikkelen er et åpent brev til Agder Energi og en A-Å oppsummering av saken med AMS målerne og mot slutten sitert: "Av ovenstående følger implisitt at retten anerkjenner rett til fritak, ikke bare for kommunikasjonsdel, men også for resten av installasjonen - det hele er spørsmål om dokumentasjon ved legeattest - hvor "legen vil måtte ta utgangspunkt i - og langt på vei legge til grunn - de opplysninger som nettkunden selv gir." (Dom 1.3.1, s.27)"

 • Det kalles trenering (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.11.22) «Regjeringen prioriterer norsk selvforsyning og matvareberedskap - nei den gjør ikke; den trenerer. Regjeringen prioriterer Forsvaret. Nei.»

 • Steffen Syvertsen og el.-forsyningssikkerheten - med mer. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 20.11.22) "Agder Energi og Steffen Syvertsen vil gjerne "ta hensyn" - men når det kommer til forsyningssikkerhet, samfunnsøkonomi, folkehelse og enkeltabonnenters funksjonsmulighet synes "oppdraget", slik kraftkonsernet definerer dette, å tilsi at "hensyn" ikke kan komme inn under prioriterte hensyn." 

 • Vedr. 'Den fordummende Lutherdom'  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 01.11.22) ""Det var ... et oppsiktsvekkende foredrag Berggrav holdt i Hannover om temaet "Staat und Kirche heute in lutherischer Sicht". Foredraget hadde to hoveddeler. Først gikk han igjennom det klassiske problemet om lydighetens grense i forhold til staten. Her utdypet han de tanker han hadde lagt frem i det kjente foredraget fra krigsårene, "Når kusken er gal". Han utøvde sterk selvkritikk på vegne av de lutherske kirker... Når staten fornekter retten, kan den situasjon oppstå at det foreligger ikke bare en rett, men en plikt til å gjøre aktiv motstand"."

 • Statsbudsjett  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 19.10.22) "Statsbudsjettet som Støre legger ut, er nok et eksempel på hvordan myndighetene i mange vestlige land forsøker å avskaffe middelklassen", skrev Erling Marthinsen.

 • En offentlig spion nedi skòrsteinen også? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 05.10.22) "Mens Brüssel arbeider med nedfasing av vedfyring, har Halden-firmaet airMont utviklet "Ny banebrytende løsning for monitorering av piper!" "Vår pipesensor er en trådløs sensor som monteres direkte i pipeløpet. Sensoren kommuniserer med vår skybaserte plattform og gir feiervesenet mulighet til å innhente faktiske data om fyringsmønster, aktivitetsnivå og risikofaktorer."" (airmont.no) 

 •  Antagelig er det lite kriminalitet i Nord-Korea - Men hvem ønsker å bo dèr? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 04.10.22) "-Følger dere med på moskémiljøene? -Nei, vi følger heller ikke med på dem som går i kirken, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST." (Aft.p. 12.03.16)

 • Nasjonal samlings lysere side (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.09.22) "I 2021 ble "nettoeksportert 17 TWh strøm ... mens det ble eksportert petroleum tilsvarende 2250 TWh. Det er beklagelig at noen få TWh ekstra strømeksport skal delegitimere energipolitikken nasjonalt. Mindre justeringer vil gjøre lite til eller fra for våre naboland, men synes avgjørende for norsk prissetting." (Christian Anton Smedshaug; Kl.k. 17.08.22)"

 • Akkumulatorildebrand i rum sjø bør ikke finde sted. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 10.09.22) Om brann i bilbatterier o.l. på sjøen.

 • Vanlige folks nedtur (Av Dag Jørgen Høgetveit, 10.08.22) "Når elefantene slåss da lider gresset."

 • M.E. eller el-overfølsomhet – Hva er å foretrekke?  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 28.07.22) «- Jeg ba ikke kommunen om en eneste ting før Emilie var 18 år. Når hun er myndig, kan ingen melde oss til barnevernet. Da kunne jeg endelig be om hjelp. Men da hun begynte å be om den, kom den ikke.» 

 • Skal tro hva NLM vil gjøre med klimaet – annet enn å be Gud om tjenelig vær (evt. plate skog der dette er forsømt)? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.06.22) Mulig CO2-apokalyptikernes arbeidsprogram anses så innarbeidet at det oppleves unødvendig å konkretisere.

 • Pastor Sten Sørensens teologi (Av Dag Jørgen Høgetveit, 13.06.22) For en teologi som har den reelle «Kristus som sentrum» er nødvendigvis Skriftens ordlyd og dennes uforfalskede betydning det sentrale.

 • Men akkurat dèt får ikke SSB vite. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 06.06.22)

 • Vedr. Maten - Hva vil staten? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.05.22) Landet, Vesten rigges for folkelig opprør og revolusjon; Lutherdommen avskyr revolusjon, skriver kirkehistoriker Ivar Welle.

 • Hvordan ble valget i USA stjålet? (Av Tom Gallatin, 27.04.22) Tom er født i California og skriver her om flere dokumenterte valgfusk historier fra valget i USA 3. november 2020.

 • Å surre seg langsomt inn i ragnarokk (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.04.22) I fravær av en kvalifisert forestilling om fremtiden, vil vi formodentlig drives bevisstløs inn i fremtiden i lommen på dem som har påført oss stillingen i nåtiden.

 • Til leder i Senterpartiet m.fl (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.03.22) …skal Norge (i bredeste forstand) måtte ta inn over seg en siste hilsen fra Bondeopprøret?: «Bondelaget har sagt at de `skal like å se et Senterparti som ikke leverer i jordbruksoppgjøret`. Vi tror det er naivt og sier at for vår del `liker vi ikke at bonden står foran våronna uten penger til nødvendig gjødsel. Dette med både finansminister, landbruksminister, forsvarsminister og beredskapsminister fra gård, i regjering og fra Senterpartiet`.»  

 • Den fremste Bibelomsetjaren? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.02.22) "I Alexander Seippel nådde norsk bibeloversettelse det høyeste som noen gang er prestert. Nå først flyttet Guds ord «heim i stova til Folk» (Hognestad), fordi hans program var å gjøre bibelmålet «so folkelegt som råd var; difor satte eg meg fyr at eg ikkje ville skrive ei setning som eg inkje visste eller trudde at ein norsk bonde kunde segja».

 • Når Støre-styret begaver en prinsesse (Av Dag Jørgen Høgetveit, 25.01.22) En prinsesse bikker 18, Gud signe henne, og følger sin farfar og far i statsråd samme dag. Der møter hun en (sikkert hyggelig) sosialist som har tatt med seg bursdagsgaver.

 • Enn om loven var fulgt og covid ikke et problem?  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 25.01.22) De forteller oss ikke hvordan unngå å bli syk og de gir oss ikke eksisterende, virksomme medikamenter òm vi blir syk…  

 • Julebrev til Bjørgulv Braanen (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.01.22) Julebrev til Bjørgulv Braanen, politisk redaktør i Klassekampen.