Gjestekommentarer  2020, i www.kommentar-avisa.no      

(2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)


 

 • Bibelselskapet versus Matteus (Av Dag Jørgen Høgetveit, 21.12.20) En julebetenkning.

 • Norsk Lærerakademi og Virkeligheten (Av Dag Jørgen Høgetveit, 12.12.20) En vordende student vurderte å studere på NLA, men han valgte UiB fordi: "Jo, ganske enkelt fordi jeg ikke ønsker å bruke fem år på å diskutere med ulike professorer om Bibelens autoritet."

 • Om mikro- og makro-evolusjon. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.11.20)  Norges Kommentar Avis vil pressisere at begrepet mikroevolusjon er et bregep som ikke bør brukes, siden det er snakk om vàriasjoner innen for det opprinnelige arvestoffet, DNAet og intet nytt DNA. Progressiv kreasjonist er et annet bregrep som også kobler tanken feil, siden kreasjonsist peker på Skapelsen fra intet og en Skapelse fra intet til fullt ferdige f.eks. mennesker uten noen evolusjon, derfor vil ikke denne antydning om progresjon som altså en progressiv kreasjonist (teistisk evolusjon) være riktig.
  Så henviser vil til artikkelen av Dag Jørgen Høgetveit som tar opp disse begrepene og på den bakgrunn skriver artikkelforfatteren: Man kan med utbytte lese Kristianslunds bok – og Tveters bøker. Problemet er at for en utilstrekkelig informert leser kan de ende alvorlig galt.

 • Vedrørende Sentralisering av domsmakt. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 28.11.20)  De endeløse angrepene på juryen (tidligere avviklet 3. sept. 1941) var heldigvis avverget – det borget Frp for. Med juryen utgikk min siste rest av tillit til Frp.

 • Bidrag til samtalen om hvordan vi skal komme oss gjennom vinteren. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 16.11.20) «Alle bør delta i samtalen om hvordan vi skal komme oss gjennom vinteren», sa Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør Line Vold. (Siste side mangler henvisning nr 4 som er: En Vei til frihet (01.05.20) )

 • Noe sammenfattende notat vedr. Agder Energis Netts AS` (AEN`s) ønske om utskiftning av strømmålere; relatert til AEN`s usignerte brev av 14.10.20 (vedl.) (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.10.20) Skulle det være nødvendig at jèg (og tusener andre) gjentagende må nytte timer på imøtegåelse av skjeve saksfremstillinger og utidige trusler fra monopoldistributør for hvem `kunndene`kun er råvare i kraftbransjens sektor av overvåkingskapitalismen?

 • Revolusjonens barn. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 20.10.20) Poul Hoffman fra 1972: «I kirken som helhet er der bare noen få steder man kan gå til og finne forutsetninger for en moderne drøftelse av tegene i tiden og Kristi gjenkomst. Vi har ikke mange igjen av «Issakars barn som forsto seg på tidene, så de visst hva Israel hadde å gjøre.» (1. Krøn. 12, 32). Det er som om den sataniske eskatologi har listet seg dypt inn i kirken og fortrengt Bibelens.»

 • Espen Ottosen; VII (Av Dag Jørgen Høgetveit, 19.10.20) «Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom <«filosofìas»> og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.» (Kol. 2,8)

 • Fagsjekk? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 18.10.20) «Fagsjekk.no, frontet av evolusjonist Bjørn Are Davidsen (1), har altså et fagråd hvor troende (om ikke akkurat Bibel-troende) og ateister (geolog Karsten Eig skrives annetsteds være ateist) er gått i felles åk. Dette synkretistiske foretaket har bakgrunn og utgangspunkt i Laget (NKSS), med støtte bl.a. fra Friskoleforbundet (KFF), et forbund med medlemsskoler som opprettet for å motvirke antikristen ideologisk innflytelse.»

 • Evolusjon eller kristen tro. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 17.10.20) "- Ja takk, begge deler, konkludere Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik i sin bok med overforstående tittel. Og konklusjonen synes høylig bero på forfatternes art av «kristen tro».

 • Professor Jarl Giske og artenes opprinnelse (Av Dag Jørgen Høgetveit, 01.10.20) Underveis er Giske innom planter hvor «av og til» skjer «en feil slik at reduksjonsdelingen» av kromosomer ved nydannelse av kjønnsceller «ikke finner sted», innom «de tilfeldige mutasjonene som innimellom fører til fordeler for individene» (men like fullt er kopieringsfeil / støy 7 informasjonstap).

 • Notat vedr. N`te trusselbrev fra Agder Energi Nett AS – ETT VARSEL OM LOVBRUDD (Av Dag Jørgen Høgetveit, 26.09.20) «Varslingsreglene i forbrukskjøpsloven må følges for at nettselskap skal kunne stenge strømmen, uansett underliggende hjemmel for stenging.» Det er « ifm. målerbytte ikke mulig for nettselskap å utsende et lovformelig «skriftlig varsel om stenging» uten samtidig å lege for dagen at varsel m.evt. påfølgende stengning er lovstridig.»

 • Nye strømmålere og nettselskaps trussel om frakobling av strøm (Av Dag Jørgen Høgetveit, 23.09.20) Følgelig er det ifm. målerbytte ikke mulig for nettselskap å utsende et lovformelig "skriftlig varsel om stenging" uten samtidig å legge for dagen at varsel m.evt. påfølgende stengning er lovstridig.

 • Kristiandsands ordfører, homoflagget, flagglov, straffelovens par. 185 m.v. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 14.09.20) «Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert…og tar retten fra de rettferdige»: (Es. 5, 20-23) «…de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;  4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.» (Rom. 13, 3-4)

 • Johannes Kleppa og Kjell Tveters evolusjons hypotese. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.07.20) «Professor Kjell J. Tveter har skrive fleire bøker og mange debattartiklar der han tek oppgjer med evolusjonslæra», hevder Johannes Kleppa (Dagen 15.07.20)."

 • Vedr. Homo-flagget. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 25.07.20) Gilbert Baker beskuet nasjonale flagg som var fremkommet ifm. opprør og revolusjon; «I thought a gay nation should have a flag too, to proclaim its own idea of power.» «We needed a flag to fly everywhere», tenkte Baker og sydde (1978) homonasjonens flagg for «our new revolution: a tribal, individualistic, and collective vision»; «we were now demanding power, taking it.»

 • Forslaget til ny opplæringslov svekker foreldreretten (Av Håvard Fjell, 07.06.20) Retten til hjemmeundervisning har også vært en sikkerhetsventil i lovverket for de foreldre og barn som har fått krenket sine rettigheter og sin samvittighet. Nå prøver staten å endre dette ved at en søknad må sendes inn til kommunen i forkant. Det fører til at tyngdepunktet forskyves fra foreldrenes bestemmelse, over til at det offentlige skal vurdere foreldrene og hva de kan gjøre. Dette er også betenkelig da kommunen oftest eier skolen og ved en eventuell konflikt da vil være part i saken.

 • Apokryfene, Bibelselskapet og en Romkonvertitt (Av Dag Jørgen Høgetveit, 23.05.20) "No greater mischief can happen to a Christian people, than to have God ' s Word taken from them, or falsified, so that they not longer have it pure and clear. God grant we and our descendants be not vitnesses of such a calamity." Martin Luther

 • En Vei til frihet (Av Dag Jørgen Høgetveit, 01.05.20) "Det me treng no, er ein nasjonal dugnad i kritisk tenking."

 • Man innrømmet oss ingen tidsbuffer - Hva innrømmes vi videre?  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 06.04.20)

 • Notat vedr. Agder Energi Nett smartmålerer. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 30.03.20) Agder Energi Nett AS har sendt rundt seg uforskammede brev som lar mottakeren forstå at strømmen kommer til å bli borte fra fryseboksen m.m. om han ikke «straks» gjør som de vil. Det er ikke bare udannet; brevene er lovstridige.

 • "Ikke et forsøk på statskupp"? Hva er det dá? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 28.03.20) (Fra  ordboken: "Kupp", rask maktovertagelse, eks. vis statskupp, militærkupp; ''Statskupp", plutselig,  forfatningsstridig maktovertagelse ved mindre gruppe; plutselig forfatningsendring foretatt av statsoverhodet.)

 • Litt overrasket nå? Enn når? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.03.20) «Det er verdt å la Solbergs ord synke inn, Ifølge henne selv hadde hun for en uke siden ingen forestillinger om de utfordringer hun og landet nå står overfor. Og det er kanskje det mest uvirkelige ved situasjonen.» (Ola Storeng i Aftenposten 16.03.20)

 • Lysene skal nå slukkes rundt på Agder - der hvor Agder Energi Nett AS ikke får det slik de ønsker.  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 14.03.20) Agder Energi Nett (AEN) sender for tiden ut varsel om strømutkobling til mer enn 1500 abonnenter som ikke ønsker AMS, Avanserte Måle Systemer.

 • NLM-feminismen (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.02.20) Hva med å snu?

 • Agder Energi og smartmålerproblemet (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.02.20) Memorandum i anledning Agder Energis varsel om mulig strøutkobling hos omkring 1 500 betalende abonnenter.  

 • Det fjerde riket. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 03.02.20) Det har ikke vært mye tema i Norge, men: «Alle som er litt historisk orientert vet at man i EF-kretser på kontinentet er seg fullt bevisst at Roma-traktaten tar opp tradisjonen fra Romerriket og Det hellige tysk-romerske riket.»

 • Vaktskifte i Kulturdepartementet. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 02.02.20) I et norsk statsdepartement råder alene Riksvåpenet, Løven av Juda; råder det norske korsmerkede nasjonalflagg.