Gjestekommentarer  2021, i www.kommentar-avisa.no      

(2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)


 

  • Enda et kraftverk i Otra? (Av Dag Jørgen Høgetveit, (06.12.21) Fennefossen er på vei inn i turbin. Skal Syrtveitfossen, en god halvmil nordstrøms, gis samme endelikt?

  • Professor Sverre Holm og Bibelen (Av Dag Jørgen Høgetveit, 28.11.21) Om konflikten mellom kvasivitenskap og Gud.

  • - Vi tar ikke kontanter. (Av Dag Jørgen Høgetveit, (25.09.21) Når lovløshetens tillates å parkere veloverveiet, gjeldende lov – herunder Smittervernloven. «… deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren»; «Gud står de stolte i mot». (Esek. 22,31; 1. Pet. 5,5)

  • Antagelsens betydning i evolusjons- og klimahypotese (Av Dag Jørgen Høgetveit, 17.06.21) Det er en sykdom i mange tidligere kristne nasjoner, og det begynte med undermineringen at at Bibelen var Guds Ord fra Begynnelsen.

  • `Bibelen lett å lese` (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.06.21) Bibelselskapets fortsatte reise langs skråplanet.

  • Et paradigmeskifte (Av Dag Jørgen Høgetveit, 11.05.21) «Da [Korona]kommisjonen 20. januar spurte Stoltenberg om hvem hun oppfattet som initiativtager til nedstengningen, svarte hun:  - Det er fremdeles uklart for med.» (Aft.p. 15.04.21) 

  • Hva er det Bjørn Are Davidsen holder på med? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.04.21) Hos Davidsen blir slikt konspirasjonsteori - konspirasjoner eksisterer ikke - og vips har Davidsen utdefinert det problematiske ved et naturalistisk viten­skapsparadigme (noe teistisk evolusjonist Davidsen selv i høy grad er del i) samt utdefinert Giorgi Lukacs, Edvard Bull, Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, Saul Alinsky og efterfølgeres innflytelse fra ligningen som forklarer nåsituasjonen. Med det resultat at man ikke kan forstå nåsituasjonen.

  • Tvangsmaskering av setesdøler? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 31.03.21) Minner ellers om at forrige gang virusangsten ble gitt gode kår (2009) og hastegodkjent vaksine (dengang basert på velprøvet teknologi) ble sprøytet inn i 1,9 millioner nordmenn (og nå er målet minst 4,2), kom alvorlige senskader i snitt etter ca. 8 måneder, men også senere.

  • Kullsyrepsykoser og andre psykoser. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 26.02.21) Om karbonapokalypse m.v. og om virus m.v. ; samt også om hvor Kent Andersen tar feil og om hvorfor feilene teller.