Arkiv for 2015 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Kristendomsforfølgelse - og Venstre m.fl. i Grimstad? (31.12.2015) "VG skriver: "Ifølge et estimat fra Notre Dame universitetet var kristne i 2015 mål for 80 prosent av all religiøs diskriminering i hele verden; fra utestengelse i arbeidslivet og offentlig hets til straffeforfølgelse, organisert voldtekt av jenter på grunn av deres tro og i ytterste fall drap eller rene henrettelser." Les mer.
 • Omforenet angrep på kristne institusjoner? (29.12.15) "Det man imidlertid kan og bør lære av dette er at nå må det bli slutt på ettergivende snillisme fra kristenfolkets side. Korssaken på leirstedene var en slik farlig ettergivende signalsak." Les mer.
 • Forkynnelse - det er farlig det! (22.12.15) "Ja, de beste av dem er det - de som er i tråd med englene på marken: "Forferdes ikke! for se jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket." Hvorfor i all verden skal humanetikere o.a. - av humus - forsøke å frata sine medmennesker den himmelske glede i denne mørke tid på mange måter og kline oss fast til jordens mørke? Det kan da ikke - som det synes - være deres livs mål og mening? Eller er det det?" Les mer.
 • Forandring fryder - nei, trøbbel i denne søte juletid (22.12.15) "Avguden MARKEDSKREFTENE er det som skal råde må vite - selv om de samles mer og mer i kjedemakt som kun kontrollere seg selv og slåss med hverandre. Og hvor kommer denne "alles kamp mot alle fra" - som aldeles ikke fører til mer service for folket, eller tryggere samfunn, bedre og tryggere mat, godt forsvar og sikre grenser - men nettopp: det dyriske samfunn som Darwin forkynte oss."
 • Paven og pavekriken, av Jan Pedersen (17.12.15) "Men husk at jesuittordenen ble til som en motreformasjon, en kamporganisasjon mot ekte kristen tro, liv og lære." Les mer.
 • Norges Kommentar Avis ønsker sine lesere en Velsignet romjul og NyttÅr! Disse 2 diktene minner oss om Guds Sønn, Jesus.
 • Opprørere i vår tid - "enten de hører eller lar det være" (15.12.15) "Hør Herrens Ord og din sjel skal leve!" Les mer.
 • Oxford professor i utviklingsøkonomi hevder: "Flyktningedebatt. En komplett skandale" (10.12.15) "Han sier: "Dette kan realiseres i nærområdene, der det store flertall er. De europeiske landene har sviktet sitt ansvar fullstendig, ved å gjøre en flyktningekrise til en migrasjonskrise."" Les mer.
 • Statsministeren - en ekstrem liberalist? (04.12.15) "Glem globaliseringen, bygg ut og ta vare på landet vårt som Blix m.fl. synger om." Les mer.
 • Flyktningene - misjonsmarken til oss? (04.12.15) "Sir W. C. sammenlignet Koranen og Mein Kampf - noe vi også så i praksis under sist krig. Denne mannen - da han endelig slapp til makten - "Den vestlige sivilisasjons redningsmann". Han var en bibeltro sionist i flg. autorisert biografi!" Les mer.
 • Språkrøret med noe skikkelig rør (03.12.15) "For Jesus fortsetter med at det er "umulig" å komme gjennom nåleøyet for noen kamel og inn i Guds rike for noe menneske. For Jesus sier om frelsen og menneskets adgang til Guds rike: "Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud"." Les mer.
 • Nye Babelstårn mot himlen (30.11.15) "Men det er en ting de tydeligvis ikke forstår. Makta ligger ikke i urbane himmelstormende tårn, men i å følge Bibelens kulturoppdrag: oppfyll jorden og legg den under dere. Det er Guds bolig for menneskene - naturen - som skal forvaltes rett og ut fra den skapes alt av mat og råstoffer og miljø og god vannhusholdning. Makten går til syvende og sist ut fra arealene og en rettferdig fordeling av den. Basal maktfordeling altså." Les mer.
 • - Vi må få på plass igjen lagre av korn og såfrø m.m. (28.11.15) "- Siden 1920-årene har vi hatt kornlagre for å unngå matvarekrise i vanskelige situasjoner. I cirka 1990 ble kornlagrene sanert, og stort sett bare høstens avlinger kommer på lager nå. Hele denne prosessen må reverseres. Vi må få på plass kornlagre til både såkorn, brødkorn og fôrkorn.  Det sier sivilagronom Jørgen Høgetveit."
 • "Menn taler med fornuft og hode, kvinner med hjerte og følelser" (25.11.15) "Jørgen Løvland ville ha fred og bygge landet. Og han gjorde det med både hode og hjertet." Les mer.
 • Hva er og betyr radikalisering? (23.11.15) "Det ligger dessverre også et stort hat til Den Treenige Gud i Islam – Islam fornekter at Guds Sønn heter Jesus." Les mer.
 • Taler fra Akademiet for Kristen Folkeopplysning
 • Rettssikkerhet for innbyggere og flyktninger (21.11.15) "At folk begynner å føle seg uttrygge og at politikere med langt virke i toppstillinger begynner å antyde at man har ikke ledelse lenger i staten både på høyre- og venstresiden - da er det på tide at man slutter å prate i munnen på hverandre og begynner å handle." Les mer.
 • Sjefsred. Simones, humanetikere og fundamentalister (18.11.15) "Og nazigutta samarbeidde godt - som sjefsred vel vet -  med katolikker og muslimer - men ikke med det bibeltroene lekfolk som "leser som det står, tror som det står og gjør som det står"." Les mer.
 • Hadia Tajiks radikale uttalelse - Les denne prinsipielle saken fra september 2014 og spre den gjerne!
 • "Straffedom - det nye tabu" (16.11.15) "Elias Blix: "Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja." Les mer.
 • Mørke analyser og konstruktive løsninger (13.11.15) "Det skal dog sies - at det er uhyre viktig å prøve å få folk til å forstå analysene - uansett hvor mørke de er. For uten at alvoret forstås - blir det også uhyre vanskelig å få folket med på en forandring til det bedre. Konf. Sir W. Churchills analyser og advarsler gjennom 8 år til det smalt, og han måtte inn å redde den vestlige sivilisasjon." Les mer.
 • Familien og foreldreretten i Norge (12.11.15) "På dette bibelske grunnlag lyder Norges Grunnlov, § 2: Den evangelisk lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De innvånere som bekjenner sig til den, er pliktige til å oppdra deres barn i samme. (Farlig endret i 2012)"
 • Utsetting av ulovlige gener i vann og på land? (11.11.15) "Hvorfor er man da ikke like oppgitt over fremmede ulvegener fra Russland om de er utsatt ulovlig eller innvandret i et område hvor nordisk ulv var utryddet?" Les mer.
 • "Puslespillet" - et puslete spill! (08.11.15) "Imidlertid viser vi til hva filologen Indregaard har påvist, nemlig at disse oversettelsene utvikler seg mer og mer i retning av en "skjøgebibel" - hvor katolikkene influerer mer og mer på bibeloversettelsene (se under). Og det er ingen umulig tanke når en vet hvor sterkt katolikkene har jobbet i det skjulte i forhold til grunntekstene." Les mer.
 • "Dei skjønar ikkje før dei svelt" (04.11.15) "Det gjør visst ikke Bie heller når han rykker ut i pressa slik til NRK-nett: " – Hvis de vil fortsette å være sauebønder, så må de være villige til å drive mye mer med forebyggende tiltak. Og så må staten og fylkeskommunen være villige til å prioritere forebyggende tiltak istedenfor å pøse enorme summer ut på erstatninger, sier landbruksforsker og naturverner Stein Bie."" Les mer.
 • Et lite jubileum: "Fra Skapertro til Frelsertro" nå sett av 500 (02.11.15) "Heldigvis er det flere og flere som skjønner hvor ødeleggende det har vært og er, at skaperteologien er gjort om til eventyr særlig 1. Mosebok 1-11." Les mer.
 • Advokat Haga`s konklusjon om kirken og homo-"vigsling" (01.11.15) "Kan mennesket i det store og hele gjøre som det vil, blir ansvarligheten for Skaperen – for Gud borte. Da er det heller ingen synd mer å bekymre seg om, og heller intet behov for en Frelser. Dette er den store dramatikk i debatten om vigsel av homofile." Les mer.
 • Temauke med Andreas Årikstad – Fra Skapertro til Frelsertro - Her finner du 5 taler om temaet. Start med den nederste talen: Jesus i urhistorien - skapelse, syndefall og frelse, 1 Mos 1:1-5
 • Når skal Midtøsten og verden lære av jødenes naturforvaltning og redde millioner til velstand og fred? (28.10.15) " – Måten krigen begynte på, var påvirket av at 1,5 millioner syrere hadde forlatt hjemmene sine på grunn av tørke, sier klimaforsker Richard Seager til NTB." Les mer.
 • Lytt til "Fra Skapertro til Frelsertro" HER.
 • Hvorfor er vi så "bredsporet" i NKA og LYS? (26.10.15) "For det første fordi "Gud er Gud for begge regimenter", selv om Han styrer dem med forskjellige midler. Vi kan ikke trekke oss tilbake til det åndelige regiment og overlate samfunnet det verdslige regiment, til -ismene, ideologiene, avgudene og bl.a. "verdens fyrste", å styre utvikling av landet vårt som Gud ga oss." Les mer.
 • Rasjonalisme og respekt. (23.10.15) "Her må det klare ord og klare tanker til om en ikke skal fanges av tidsånden og føres på avveier både for tid og evighet. Å frykte Gud er begynnelsen til visdom, og Han møter du i Ordet." Les mer.
 • Folkevandringer i Bibelen. (22.10.15) "Etter spredningen av jordens folk fra Babylon fikk vi en mal for hvordan verden skulle innordnes." Les mer.
 • Tror Operafolkene i Oslo og Kilden i Kr. S. på havheving? (19.10.15) "Men som troende har vi en sikker oppslagsbok om "det som skal skje heretter" for Gud er Gud for begge regimenter - selv om verdens fyrste raser mot sluttoppgjøret - og Han driver for tiden på med å samle sitt folk til Jødeland - Israel - og skal i den sammenheng ta et kraftig oppgjør med Sitt folks fiender." Les mer.
 • Østlandsendingen NRK melder 14.10.15 (15.10.15) "Ulvens innmarsj i Osloområdet blir en interessant utvikling å følge med i. Kanskje det vil fortrenge den urbane uforstand og få litt bonde- og folkevett på plass igjen." Les mer.
 • "Korset vil jeg aldri svike-" (09.10.15) "Til disse på vei mot dyrking av avgudene synger og vitner vi med frimodighet sangen over - samt en rekke av våre andre kjære kjente sanger som for eks. "O la aldri nogensinne, korsets tre meg gå av minne, som Deg frelsens fyrste bar. Man la kors og død og smerte, tale, rope i mitt hjerte. Hva min frelse kostet har."" Les mer.
 • Tro på CO2? (09.10.15) "Og man undres om man kan tro på CO2 pratet? Hadde det virkelig blitt gjort noe skikkelig, jordnært og konkret som også hadde fremtid og bærekraft i seg – ville man blitt preget av ”en gjernings spor seg preger mer enn tusen ord." Les mer.
 • Den norske strutsen med hode i sanden? (06.10.15) "Det betyr at per i dag styrer Russland luftrommet over området. Kina meldte også sin ankomst med hangarskip og sine J-15 jagerfly utenfor kysten av Syria for få dager siden, en verdens makt med ca 19 % av verdens befolkning og også med atomvåpenkapasitet." Les mer.
 • Tok disse høvdingene feil? (05.10.15) "Stormen kom over oss like so fort som uventa. Me har ned gjennom tidene vant oss til å sjå alle slike store ulukker langt borte, og so tenkte me at Gud ville nok spara oss ogso denne gongen. Me var so få og so små, i ytste enden av verda, me ville nok sleppe det verste. Kanskje me kristne rekna for mykje med vår kristendom og vårt arbeid i Guds rike. Men ulukka kom hard og tung." Les mer.
 • Forståelse og forsvar for Israel - ofte svakt og sent (03.10.15) "Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner." Les mer.
 • "Dei hev mista vitet og Vår Herre" (02.10.15) "I en historieløs tid og en debatt bortimot ren for sann kunnskap - er kanskje tiden inne til å gi akt på fedrene og utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro. (Hebreerbrevet 13) De skapte fred og velstand." Les mer.
 • Skråsikker darwinist på andres skråsikkerhet? (26.09.15) "Det er svært interessant at i gamle Sovjetunionen fikk tilreisende utenlandsstudenter ca 2 års studium i darwinisme før de fikk studere videre - for man skjønte at skulle de sluke resten av studiene måtte de fratas hele fundamentet for menneskets genuine menneskeverd, den man fant i Skapelsesberetningen. Slå den." Les mer.
 • Uklok Hellas politikk av tyskerne (25.09.15) "Nå behandler - spesielt tyskerne - Hellas like dumpt og farlig som Vesten behandlet Tyskland etter 1. v.k. og ekstremismen fosser fram." Les mer.
 • Åndskraft i og for landbruket? (24.09.15) "Prof. H. Koht siteres i kampen om lærebøkene: "Dette andragende fortjener plads i det norske folks historie, fordi det visselig er den første religiøse fælles-henvendelse, som er utgaat fra en norsk menighet. Den haugianske vækkelse hadde allerede i forveien git styrke til den norske bondereisning på det politiske omraade og Stortinget hadde  i 1842 mot regjeringens haardnakkede motstand drevet gjennom opphævelsen av Konventikkelplakaten.". Les mer.
 • Kristenarven skapte tale-, møtefrihet og velstand  - Uttale fra Akademi for Kristen folkeopplysning – september 2015 (20.09.15) "De store vekkelsene løftet vårt folk ut av nød og fattigdom - til et liv i frihet, velstand og kraft til å bringe Skriftens gode budskap til verdens ender." Les mer.
 • Jesus i Tempelet - og butikken i søndagen (16.09.15) "Og hva sier Skriften helt fra Jeremias`s sterke advarsler mot å bryte sabatten - til Jesu opprydding i Tempelet like før makteliten tok livet av Han - trodde de - betyr ingenting i deres tankeverden." Les mer.
 • "Nu er jeg kommet", Josva 5, 13-15 (14.09.15) "Guds ord er like verkekraftig som det var på Josva si tid. Då stilte hovdingen for Herrens hær seg framfor Josva og sa: «No er eg komen». Josva 5:14. Mot denne makt kunne ikkje sjølv Jeriko sine enorme murar stå seg – og Herren er den same i dag. Han har ikkje forandra seg! Hugs at Ordet er Andens sitt sverd!"" Les mer.
 • DBI`s minneord over Poul Hoffmann - Toppaktuelle ord om Skriftens mektige forsvarer(10.09.15) "Han har etterlatt oss en arv som vi bør ta godt vare på og bruke med full kraft og styrke i den pågående kamp mot de folkesynder som nå gror opp på evolusjonslærens grunn." Les mer.
 • Paven, global oppvarming og verdensregjering (07.09.15) "Paven skal først tale til Kongressen den 23., så til Obama den 24. og til slutt FN den 25. september. Budskapet skal visst hele veien være om å redde verden fra den globale oppvarming med en verden og en verdensregjering." Og: "Endelig fokuseres det nesten ikke på en rekke tiltak som burde være selvsagte i kampen mot CO2 opphopning bl.a. reskoging av verden, m.m. Derfor virker det heller som om dette er det menneskeskapte forførerisk bakteppe - som skal være drivkraften for èn verdensprosjektet." Les mer.
 • Hør Moses og profetene (Luk. 16, 31) (02.09.15) "Og Creation føyer til: "Du kan ikke tale evangeliet effektivt i en kontekst som ikke tror på resten av Bibelen, og spesielt på Mosebøkene (Genesis etc) Der ligger fundamentet om skapelsen, opprøret (opphavet til synd og død) og behovet for frelse."" Les mer.
 • Murer og gjerder i Israel og Europa (31.08.15) "Nå får Europa igjen som fortjent. Den finslepne jødiske diplomat Abba Eban omtalte Europa som dette forferdelig «blodtørstige kontinent» - som tydeligvis aldri lærer." Les mer.
 • Blågestad, evolusjon og skolen (26.08.15) "Videre vet vi at Karl Marx skrev og takket Darwin for at han hadde lagt det naturvitenskapelige grunnlag for hans ugudelige økonomi- og samfunnslære! Kommunistiske land gir studenter 2-3 års innføring i Darwinisme før de får fortsette på fagene sine." Les mer.
 • Bonde og lekforkynner og søndagsfreden (24.08.15) "Jeg bare undres: Hva er det som har gjort oss så mye fattigere - nær sagt på alle områder - at vi ikke kan holde søndagsfreden - holde Herrens dag hellig?" Les mer.
 • Norsk sogneprestinne kunne vært tilsatt i Sodoma og Gomorra? (20.08.15) Det raser en ugudlig debatt over landet - skal kirken åpne for vigsel av likekjønnede. I denne artikkelen fra 2013 leser du hva Gud sier i Sitt Ord og gjør i praksis mht slike folkesynder. Det er ingen sak å diskuktere, Skaperen har sagt sitt - det er det vi skal forholde oss til.
 • Fædrelandsvennen taper troverdighet? (17.08.15) "Men så, av alle ting, gjengir Eivind Ljøstad, deler av en telefonsamtale med Sæle – hvilke informasjon som gjengis ingen har mulighet til å dobbeltsjekke – det blir ord mot ord om da ikke Ljøstad har lydbåndopptak? Dette er etter mitt skjønn ikke vanlig folkeskikk av Ljøstad." Les mer.
 • Har Bibelbeltet fått nok av Fædrelandsvennen? (12.08.15) "Tidligere rektor på Lyngdal KVS L. Nesgård advarer FVN med oppsigelse om de ikke får mer balanse i sidene sine. Absolutt noe å tenke over - kanskje også en ny ukeavis?" Les mer.
 • Dådløshedens Danmark (10.08.15) "”Et kristent folk, der sidder dådløst hen, når dets idealer trædes under fode, slipper forrådnelsens kræft ind i sit sind”. ”Kunne det gå nogen værre end os? Vi fik Hitler og beholdt Stauning”. ”Stauning orglede ud over landet, at diktaturet aldrig kom til Danmark, det ville i så fald blive over mange lig. Ligene var nu til at tælle, og Staunings var ikke imellem dem”. Dette var Kaj Munk-citater." Les mer.
 • Likhet og mangfold (05.08.15) "I dag gjenlyder ordet likhet som et mantra: Alt som ikke er likt er diskriminerende? Men sannheten er at å tvinge alt til å være likt - er den groveste form diskriminering!" Les mer.
 • Kampanjeavisa Fædrelandsvennen? (31.07.15) "En oppsigelse på avisen Fædrelandsvennen vil være en god gave til Sørlandet! Sier 5 000 abonnenter opp (omkring 18 millioner i abonnements kroner) er det en god begynnelse og papir til opptenningsved får man billigere andre steder. For 18 millioner / år kunne seriøse bladfyker startet opp egen avis på dagen." Les mer.
 • Statens NrK, Schibsted eide aviser og Østavik angriper Guds Ord (28.07.15) "Det som er interessant er at når Sannheten blir fremført våkner den Onde selv, det er et godt tegn! Vi husker godt hva som skjedde med Djevelen selv da han 3 ganger fristet Jesus – Jesus sa «Det står skrevet» og siste gang forlot Djevelen Han. Guds Ord har kraft og om ikke lenge setter Gud Selv sluttstrek for menneskenes Ondskap på jord." Les mer.
 • Staten mot Bibelen - Likestillingskampen (27.07.15) "Kulturmarxismen har aldri av seg selv klart å bygge et bærekraftig samfunn, men de er gode på å bryte ned samfunn bygd over generasjoner med svette og tårer. Det var deler av Kulturmarxismens ånd vi stiftet bekjentskap med her i Norge i tiden 1940-1945, tvang til vantro var utbredt i den tiden." Les mer.
 • Rydd veien for full bibeltillit og bibeltro (22.07.15) "Døperen Johannes ryddet vei for Jesus. Det var hans kall og oppgave. Nå skal det kun være en anstøtssten: Jesus selv." Les mer.
 • Uklok og farlig Hellasavtale (20.07.15) "Fredsavtalen fra 1919 påla Tyskland å betale store erstatninger, noe som igjen bidro til fremveksten av ekstremisme i landet, og bidro til at Adolf Hitler til slutt tok makten." Les mer.
 • Kirke og media i ny kamp mot lekfolket? (18.07.15) "Bibelen synes i alle fall lite lest av presten når han bagatelliserer kirken til "forbønn for og ekteskap for homofile" stikk i strid med selve skaperordningen før Syndefallet. Lekfolket vet bedre!" Les mer.
 • Flukten fra ”evangelisk-luthersk” kristendom til Rom og følelser? (09.07.15) "Flukten fra lutherdommen skjer i nær sagt alle sammenhenger i dag —og er et frafall som får konsekvenser på nær sagt alle livsområder. Kun sann bibelsk kristendom som fedrene ga oss, har vist sin SANNHET og bærekraft med rike frukter i hjemland og misjonsland." Les mer.
 • Flyktninger – og feilslått u-hjelp (03.07.15) "En leir var på 8-10 000, den jeg arbeidet i, var på ca 6 000 og en noe mindre nede ved Malawi sjøen. Så vidt jeg husker, fikk hver familie tildelt ca 6 acre land hvor de kunne bygge seg et lite hus med noe støtte og dyrke mat og noen produkter for salg. Vi arrangerte også en slags kooperativ for salg og innkjøp av viktige varer. Jeg hadde sett meg ut en tomt for å starte en planteskole og befart et større sumpområde som det ble lagt en bushdemning tvers over – og begynte å produsere fisk (protein tilskudd) før jeg måtte dra." Les mer.
 • Mobbing av motkulturen i Bibelbeltet. (01.07.15) "Men husk en viktig ting – en kommer tilbake til det - sørlendingen er som nevnt ingen heimføding, men var internasjonalt og globalt orientert lenge før ordet var tatt i bruk. De var globale misjonærer og sjøfarende lenge før deres plageånder tenkte i de baner. Dessuten har sørlendingen sin klare historiske bakgrunn i nær fortid med dyp nød (Barnevandringene) og hjulpet opp både åndelig og materielt av haugianerne som kunne og ville dem vel. De var og er småkårsfolk med mangesyslerier, men med globale perspektiver." Les mer.
 • Hat til staten Israel = økologisk selvmord (28.06.15) "Vi er i dag også vitne til vestens halvhjertede kamp mot IS og andre terrororganisasjoner som har sine mål i å utrydde jødestaten og alle nasjoners røtter til Den Treenige Gud. Tilbake vil det stå et hedenskap som terroriserer menneskene og et landskap som vil ligne på det en ser i slike land styrt av disse ideologiene – ørken og tørke er deres kjennemerke." Les mer.
 • Hvorfor er Hans Johan Sagrusten invitert til NLMs Generalforsamling? (22.06.15) "Sagrusten anfører ellers (s. 59) jesuit Carlo Maria Martini om fortreffeligheten til «teksta» i Codex Vaticanus og Sinaiticus. Jesuit Carlo Maria Martini var katolikk i toppsjiktet og som tapte i innspurten om av bli pave mot Joseph Ratzinger i 2005." Les mer.
 • Poul Hoffman om evolusjonslæras ødeleggelse av de fleste vitenskaper (19.06.15) ”Det er en gammel erfaring, at en effektiv forførelse alltid oppstår i et tomrom, som en kirkelig forsømmelse har skabt. Hvilken forsømmelse fra vor side har medvirket til udviklingslærens opkomst og det tyrani, den er kommet til at utøve?" Les mer.
 • NLMs Grunnregler versus NLMs Ledelse. Ny Gjestekommentar: Hvis dagens ledelse i NLM er ubekvem ved NLMs grunnreglers uttalte formål, står man naturligvis fritt å danne en organisasjon etter egen oppfatning, men ikke til å om-danne eksisterende organisasjon etter egen oppfatning.
 • Griper Hansson i De grønne m.fl. inn i Nordmarka? (17.06.15) "Så nå forventer man at” De grønne” og andre høyttalende rovdyrtilhengere behandler Nordmark-ulven med samme fredningskraft som rovdyrene ellers i landet – hvis ikke - må Distrikts-Norge møte forståelse og frihet til å forvalte utmarka si som før og ikke møte et massivt oppbud av overvåkning og rettergang." Les mer.   
 • Hva Bondelaga ikke forstår om forhandlingsbasis (15.06.15) "Hva er forskjellen mellom Norge i tidligere historie – styrende holdninger og tanker - og dagens rike Velstands-Norge? Kan man finne det rette svaret her – tror jeg kanskje man kan få snudd galskapen – eller må vi inn i akutte kriser som tvinger oss tilbake til sannhet og rett?" Les mer.
 • Ung jord eller gammel? (10.06.15) "Har du tid så klikk deg inn på YouTube og hør talen: ”Fra Skapertro til Frelsertro” og spre gjerne linken videre for her hersker mye forvirring og stor motstanden." Les mer.
 • Syriaflyktninger – hvordan hjelpe dem lokalt? (05.06.15) "Tung fagekspertise sier at det beste er å avhjelpe nøden i områdene der den og flytningene er. Å bruke store milliardsummer på å frakte flyktninger «jorden rundt» er både uetisk (færre mennesker kan hjelpes) og uforsvarlig ressursbruk." Les mer.
 • Jøde- og Bibelren Gudstjeneste og dialog? (04.06.15) "La meg først få minne biskopen om at i den gamle Høymesseliturgien – jeg antar det ble fjernet ved div. revisjoner – ble bedt slik: ” – før de adspredte tilbake, samle inn hedningenes fylde og Israels rest!” Det hørte jeg i årevis og gledet meg ved det og bl.a. botstonen som nå er fjernet." Les mer.
 • Landbruksorganisasjonene et mål i seg selv? (01.06.15) "Det var krise også i tredveåra – da bøndene samlet seg i det virkelige samvirke – da bøndene holdt sammen og hjalp hverandre opp og fram. Det kan skje igjen. Det er bonden, maten og matsikkerheten vi trenger og det er det bare bøndene som kan skaffe oss i freds- og enda mer i krisetider.
 • Ødela darwinismen vekkelsen? (27.05.15) "En synes tydelig å se parallell til hva AiGs folk (Answer in Genesis) opplevde i nyere tid i Japan - hvor det evangeliske arbeidet ikke syntes å komme noen vei - før de angrep utviklings-tankebygningene av utviklingslære blant studentene. Da våknet de og ble etter hvert lydhøre for det som de nå kunne motta som udelt sannhet og skapelsen, syndefallet, Den andre Adam og forsoningsverket. De falske anstøt var ryddet av veien og den smale sti til himmelen lå åpne foran dem som Jesus selv hadde åpnet den!" Les mer.
 • Pontoppidans forklaring over Martin Luthers lille katekisme - Sannhet til gudfryktighet - "Pontoppidans forklaring over Martin Luthers lille katekisme - Sannhet til gudfryktighet - foreligger nå i en ny språklig revidert utgave som er tilgjengeliggjort som en gratis app både for Android (Google Play) og Apple (Itunes/Appstore) smarttelefoner og nettbrett." Les mer.
 • Få rett og ha RETT! (21.05.15) "Vår formørkede forstand - kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din den gode Ånd - vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale gjøre. Dertil må din Ånd oss føre." Les mer.
 • Sult enda en gang? (18.05.15) "Det vitner om en visst syn for viktige deler av norsk historie når en ser at det ved ett 160 års jubileum så ble denne inskripsjonen innhugget i fjellet i strandsonen i Kjerringvik i Larvik kommune i Vestfold." Les mer.
 • 17. Mai 2014 – Østre Kvelde Bedehus (16.05.15) Etter 21. mai 2012, da Grunnlovens § 2 ble ødelagt og vår konstiusjon dermed ulovlig ble utsatt for en revolusjon - skal vi minne om Veien tilbake: "Vi har igjen behov for en restaurasjon av 1814 Grunnloven, slik 1814 Grunnloven var en restaurasjon av Kristenretten i 1024." Les mer.
 • - Vannet i Nilen er liv eller død for mange nasjoner og millioner av mennesker. (11.05.15) "Vannet i Nilen er liv eller død for nasjonene. Gamle avtaler (1929) brytes og store demninger regulerer vannforbruket på ny måte. Hvis ikke gode avtaler oppnås – kan kampen om vannet utløse storkriger, sier sivilagronom Jørgen Høgetveit." Les mer.
 • Hvorfor skamtilbudene til landbruket? (08.05.15) "For noen år siden kom jeg i samtale med en høytstående byråkrat om beredskap. Hans reaksjon var avslørende: EU er så sterkt at ingen våger å angripe det og dessuten har de mat nok. Det sa meg det meste." Les mer.
 • «Å gå planken» – nordmenn med lite mat? (06.05.15) "Norge lever på lånt tid og lånte ressurser, det vitner vår fiskeproduksjon om og vår rovdrift på skogen i Amazonas der vi henter hjem soya til vår engen velstand og lar brasilianere og andre tørke i hjel. Ola Nordmann bør nå reise et krav om stopp i importen av soya!" Les mer.
 • Verden mot vanskelige tider (04.05.15) "At man skal bygge opp bærekraftige kulturer, avhenger selvsagt av mennesker som har en RETT FRIHET OG ORDEN i sitt eget sinn og lever etter – og utformer samfunn basert på sanne og gode sannheter." Les mer. 
 • Kylling, soya og São Paulo (29.04.15) ”Tropisk tørke i São Paulo”. Byen er på 41 millioner mennesker og får nå bare skrudd på vannet kl 10 om morgenen og litt på ettermiddagen. Og de skriver ”det verste ligger foran oss.” Les mer.
 • Mange foreldre legger ikke barna sine (28.04.15) "Ingen som kjenner menneskets iboende natur sier dette er en lett sak – det krever tilstedeværelse og tålmodighet." Les mer.
 • Når forkynnere av Guds Ord sparkes (27.04.15) "Vi lever fremdeles i nådetiden – men nåden i Kristus inntar kun ett menneske som lar Kristus tilgi alle ens synder og ikke lever i syndelivet, men slipper sin egen herlighet. Nåden i Kristus kan Herren Alene gi oss og Han er Alene Sannhetens opphav." Les mer.
 • Jordbruket og dets eksistensberettigelse (23.04.15) "”Et apropos til vår kloke tid. Mat er et viktig element i en avbalansert diett.” Fran Lebowitz" Les mer.
 • Hyrde- og læreembetet (20.04.15) "Veien Frem i dag ER Veien Tilbake – der vi møter inn for Jesus synderes venn, men Han er ikke syndens venn. Han vil tilgi og er trofast – Han alene! Nåden beror på syndenes forlatelse! Ser vi oss som en sjel som kan bidra noen prosent selv til vår frelse da er vi fortapt – for Hele Frelsen beror på syndenes forlatelse i Jesu navn. Skal vi være med i Guds rikes arbeid kan ikke det arbeidet være i strid med Oppdragsgiverens Ord, da må vi Vende om." les mer.
 • Vann - verden tørster! (17.04.15) "Le Monde skriver: «Regnet fra Amazonas og Andesfjellene er avgjørende for 70 % av verdiskapningen.» Og så skriver de det som en veldig veldig sjelden leser noe om – men her har Le Monde fått intervjuet en som har oversikt over den hydrologiske syklus og skogens betydning for den:" Les mer.
 • Kreft, hygiene og kosthold i Bibelen. (15.04.15)  "3. Mos. 13 kan faktisk sees på som det første mønster på sanitetslovgivning." Les mer.
 • - Totalvurder strømkabler til Danmark og andre land (11.04.15) "- Jeg mener at norske myndigheter må totalvurdere spørsmålet om utbygging av kraftledninger mellom Norge og land sørover i Europa. Etter mitt syn har man bygd ut mer enn nok – det kan koste oss dyrt.  Det sier sivilagronom Jørgen Høgetveit fra Evje i Setesdal." Les mer.
 • Statsministerens laks er importert (07.04.15) "Det meste av kildene for fiskefôr til oppdrettsfisk er IMPORTERT. For det andre ligger norsk selvforsyning i dag rundt 35 % av matvareforbruket korrigert for fôrimport fra ca 3 millioner daa." Les mer.
 • Irans posisjon - mot store deler av verden (05.03.15) Hør Benjamins Netanyahu intervjuet på CNN der han i løpet av 10 minutter forklarer hele saken med Iran vs Israel, Midtøsten og verden ellers.
 • Asle Toje fra Nobelinstituttet med virkelighetssans (27.03.15) "At det er en økende ”grobunn” kan Toje kanskje ha rett i – for når nøden brer seg, søker folk hjelp – og da kan det skje at man søker til den mer eller mindre kjente fedrearven. Det er i tilfelle kristenfolkets oppgave å fortelle den oppvoksende generasjon det!" Les mer.
 • Fra Skapertro til Frelsertro - Nyttig og oppbyggelig bruk av tiden i strid for Kristen-Norges fremtid. Tale av Jørgen Høgetveit på Dølemo mars 2015.
 • Russland advarer Danmark – hvorfor? (23.03.15) "Kanskje er det noe av det samme russerne nå frykter – ikke bare EU og NATO inn mot sine grenser - men stater som mister kontrollen over sine ressurser til andre og mer aggressive krefter som mer eller mindre overtar? At fascismen og islam i nyere historisk tid har samarbeidet - er vel heller ikke ukjent i Moskva?" Les mer.
 • Lektor- og lærerlaget som samtidens faraoer? (18.03.15) "Katastrofen kom mot STERN og hele dets ledelse med: Verdens største mediaskandale. De begynte offentliggjøringen av Hitlers falske dagbøker. Deres sjefsredaktør Henry Nannen viste seg å være gammel, konform nazist – og han og flere av sjefsredaktørene fikk sparken." Les mer.
 • Putin. Moskva og Rom i kamp igjen? (16.03.15) "I Nordområdene driver Russland nå en øvelse med 40 000 mann, 41 krigsskip, 15 atomubåter og 110 fly - noe som avisen Nordlys (se linker nederst i saken) frykter er opptrappingen til invasjon av Nord-Norge. LYS har i mange år skrevet om at dette kunne utvikle seg - og i LYS nr 2 april 2015 har vi en 5 s artikkel av Jørgen Høgetveit som ser Midtøsten - Ukraina og Nordområdene i sammenheng, men vi setter også alt inn i bibelsk profetisk perspektiv. P.g.a. den spente situasjonen, legger vi artikkelen «Putin. Moskva og Rom i kamp igjen?» ut som pdf-file som du kan lese her. Dette nr av Lys har flere relaterte artikler om de store ideologiske linjene som er årsaken til denne globale konflikten som nå bygger seg opp." Les mer. 
  Uttalelsene fra guvernøren i Murmansk skal også legges merke til! Nordområdene og 70-årsfeiring.Iskald Krim.
 • Tro på CO2? (16.03.15) "Med stor tyngde kan man hevde at her er det noe som ikke stemmer og henger sammen om alvoret var og er slik det presenteres. La oss kort nevne noe en burde gjort om man skulle hindre at man økte global oppvarming pga av CO2 m.m. og får stadig mindre sjanse til å snu – men må ta de katastrofene som kommer." Les mer.
 • Opprør mot Gud Skaperen (12.03.15) «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangehånde tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!» Les mer.
 • Gode besøkstall for Norges Kommentar Avis
 • "Per Gynt" som valgaktører i USA og Israel? (11.03.15)  "– men ønsker NRK og våre utenrikspolitikere og fredsskaper lykke til med nok et valgnederlag – denne gangen i Israel." Les mer.
 • Få barn gir lite goder og pensjon – ett TABU å endre retning (09.03.15) "Erna Solberg lovet i går på «kvinnedagen» at enten omstiller vi nordmenn oss ellers blir det mindre lønn og færre goder. Men hun nevnte som vanlig ikke det helt store TABUET i Norge i dag, vi trenger høyere fødselstall og en ny godt oppdradd generasjon!" Les mer.
 • Religioner eller Kristendom – det er valget (06.03.15) "Jo, les under hva den finske diplomat og politiker Juho Paasikivi den 9. oktober 1939 fikk med seg av Åndsmakt da han reiste fra Helsingfors til Kreml – fundert direkte ned i Bibelens Salme 46!" Les mer.
 • Aftenposten: Norge uten jøder - igjen med ”hatet” (05.03.15) "Og med jødenes flukt følger gjerne straffedommer mot deres forfølgere – om man vil erkjenne det eller ei." Les mer.
 • Alvorstale i Kongressen i dag (03.03.15) "Netanyahus reise til USA handler om å forebygge ett genocide - for viljen til Ondskap hos islamistene i Iran er over vår fatteevne. Den er så rå og brutal at dens kilde til ideer og inspirasjon kun kan komme fra Ondskapens Opphav." Les mer.
 • ”Mure med sverd ved lend.” - "Et avkristnet folkestyre vil ikke kunne stå i lengden, for det eier ingen annen åndelig grunnvoll å bygge på enn den kommunismen og de andre diktatursystemer har: mennesket og mennesketanken." Les denne Klipp & kommentaren.
 • - Nei til muslimenes fredagsbønn på NRK (26.02.15) Hørte nettopp Arvid Bentsen som omtalte Islam som en ånde fra helvete. Kristendom er ikke en religion – den har med Jesus Kristus å gjøre - og vi skal nok snart få oppleve at ”Jeg er” trer i aksjon." Les mer.
 • Hajrah Arshad – fredens ring rundt synagogen i Oslo eller Taqiyya/Idtirar? (23.02.15) "Det de prøver seg på er å skille mellom anti-semittisme og anti-sionisme – men uten et hjemland i Israel får antisemittismen sitt blodige bytte – det vet selvsagt alle troende muslimer. Zion er omgitt av verdens per dags dato mest dødelige regimer – der hundretusener nå blør i hjel på slagmarken og med et Iran som er kort kort tid unna å skaffe seg atomvåpen." Les mer.
 • En ny slags krig (18.02.15) "Dette skriver Jyllands-Posten på lederplass 16.02.15. Lederen er skrevet få timer etter at det smalt i København i to terroranslag." Les mer.
 • Hvorfor havnet jødene på Donau i 1942? (16.02.15) "Det var den bibelske vakttjeneste i 1942 som sviktet dramatisk selv om det i førsteutkastet til «Kirkens Grunn» fra Olav Valen-Sendstad, hadde fått med en klar forståelse av vakttjenesten også om de norske jøder." Les mer.
 • ”Gi ikke opp” – gi heller etter? (14.02.15) "”Gi ikke opp” var sir W. Churchills tale til studentene og de høye professorer ved avslutnings-festen på Universitetet – og det var alt, men levd kamp og livet talte resten - hvor han stod alene mot en enorm ”nasjonal-sosialistisk” makt med satanisten Hitler i spissen og bakenfor der den katolske fascismen fra Rom. Fortsettelsen: ”gi heller etter” var tydeligvis ikke i W. C.  tanker..." Les mer.
 • Innvandring og tigging – feilslått u-hjelp (11.02.15) "Innvandring og tigging er langt på vei et resultat av feilslått u-hjelp og forvaltning - og finner ingen løsning i verden før en begynner med det som er ”nasjonenes hus”: naturgrunnlaget og lærer folkene å forvalte det riktig." Les mer.
 • Sann kristen enhet – eller forførerisk økumenikk? - Vi minner her om en artikkel fra juni 2013, med bakgrunn i ett oppslag i avisen Dagen den 09.02.15, side 6 "- Kristen synlig enhet er en gudommelig befaling". Bakgrunnen er Forum for tro og samtid-seminaret på Fjellhaug Utdanningssenter hvor følgende deltok: Normisjon, NLM, DELK, Frikirken, ImF, Israelsmisjonen og For Bibel- og Bekjennelse. Og der bl.a. en katolikk deltok med innlegg.
 • Kjell Tveter om ”Progressiv skapelse” (09.02.15) "Ken Ham svarer: ”Jeg begrenser ikke Gud til seks dager, men jeg begrenser meg selv slik at jeg lar Gud fortelle meg hva Han gjorde og prøver ikke å fortelle Gud hva jeg tenker Han gjorde. Og jeg må ydmykt foreslå at du stopper med å fortelle Gud hva Han gjorde og i stedet lytter til hva Han forteller deg.”" Les mer.
 • Morsdagens understrekning av kvinnelighetens fundamentale betydning for nasjonenes liv(03.02.15) "Vi skal merke oss hva profeten Mika 2, 9 sier: ”Mitt folks kvinner driver I ut av de hjem som er deres lyst; fra deres små barn tar I for alltid bort den pryd jeg har gitt dem.”" Les mer.
 • Et lite notat om dansk landbruk med paralleller til Norge. (02.02.15) "Vi har allerede mange storbruk med rød bunnlinje. Det nytter ikke å snakke seg bort fra fakta." Les mer.
 • ”Nei til salg av Norge” Ingebrigt Steen Jensen skaper massereaksjon – flott! (28.01.15) "En vil mene at I S Jensen og folket senser noe som er sant og bør stoppes før de river ned den norske nasjonalstat, vårt norske hus som i betydelig grad består av naturressurser hvor fotosyntesen foregår og gir mat, råstoffer og miljø, og vi må ha eiendoms- og forvaltningsrett." Les mer.
 • Kugalskapens prioner (PrPsc) – et veiskille for Norge? (26.01.15) "Av smittestoffer er altså prioner noe av det tyngst nedbrytbare vi kjenner til, med svært lang inkubasjonstid og må tas på det største alvor." Les mer.
 • Norges Kommentar Avis tidlig ute! (23.01.15) "Da undertegnede startet Norges Kommentar-Avis.no i 2004 var det ikke minst på grunn av radikalerne erobret mediaverden mer og mer og stengt kristne kommentarer ute. De vokter folkepåvirkningen og ytringsfriheten og forfører folket i ”politisk korrekt” vei. Dette måtte det gjøres noe med." Les mer.
 • Skapelsen, K. Tveters bok og J. Kvalbeins anmeldelse m.m. (21.01.15) ”Jeg begrenser ikke Gud til seks dager, men jeg begrenser meg selv slik at jeg lar Gud fortelle meg hva Han gjorde og prøver ikke å fortelle Gud hva jeg tenker Han gjorde. Og jeg må ydmykt foreslå at du stopper med å fortelle Gud hva Han gjorde og i stedet lytter til hva Han forteller deg.” Les mer.
 • Jødehat = økologisk selvmord (19.01.15) “Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.” Les mer.
 • Revolusjonens ånd fra Charlie Hebdo i Paris? (16.01.15) "Det er ikke uten grunn at det sterkt sekulære Frankrike, men samtidig katolske Frankrike omfavner slike satiremagasiner som «Charlie Hebdo» - som satte sin ære i å krenke bl.a. muslimer til utover yttergrensen." Les mer.
 • 17. Mai 2014 – Østre Kvelde Bedehus (14.01.15) En lett oppdatert versjon av talen presenteres her igjen. Denne gang ber jeg leseren spesiellt legge merke til stoffet fra SIDE 11-13 som også viser bakgrunnen for den oppbyggningen for en sivilisasjonskrig vi er vitne til i Europa om dagen. Fra side 11: "Jeg skal bruke 5 minutter på Frankfurtskolen som er ny-marxisme med sin dødskultur både materielt og åndelig – slik at vi har rammene på plass for øde-leggelsen av Norge – der det er jobbet med nedrivingsarbeidet på alle fronter." Les mer.
 • Holdningsendring til fordel for mor og husmor-rollen (12.01.15) "Tenk om alle våre ab. kunne omtale heftet til slekt og venner – kjøpe 5-10 hefter ekstra og spre videre. Selgerne kunne øke på med 5-10 hefter ekstra og ikke minst skaffe nye selgere når de selv måtte gi seg p.g.a. alder sykdom etc. Flere av de kristne bokhandlere har lagt ned – med gjenbruksbutikker o.a. kunne jo gi oss et håndslag i den gode saks tjeneste? Ellers har vi mange kvinneforeninger, friskoler etc som kunne hjelpe oss litt. Velkommen!! De bestiller – vi bringer!" Les mer.
 • Erna og Børge til Paris - hvorfor ikke heller til Jerusalem? (09.01.15) "Det er egentlig skremmende hvor lite prinsipielt disse to tenker mht karikaturtegninger av Muhammed." Les mer.
 • Sann frihet er i Grunnloven av 1814! (09.01.15) "Nå påstår man at det er ”trosfrihet” i dette landet – spesielt etter flere endringer av Grunnloven – mens utviklingen peker i en helt annen retning for den som følger med." Les mer.
 • Carl Fredrik Wisløff om bl.a. feminismens ånd i NLM (08.01.15) "Hva er det med NLM som gjør at de lar dette over år passere og nå ønsker å rendyrke dette ytterligere? Det er dypt alvorlig – både for misjonsbasen Norge, for de som er med i NLM mht forførelse! Husmøter, noen bedehusforsamlinger og enkelt møter er nå alternativene som er igjen i Norge. Der ligger Verdens Håp!" Les mer.
 • Kan vi tro på forskernes klimaforandringer? (05.01.15) "Lignende bilder og utvikling kan en se i store deler av verden – og det eneste som gir et visst håp er det jødene har gjort i Negev og landet for øvrig. Det begynner de avskogede landene som Kina, Uganda, California og mange flere å legge merke til – og innleder et fornuftig og løfterikt samarbeid med jødene om reskoging av landene sine..."Les mer.
 • Kunnskap om skog, vann og jordbruk i Israel – spres til nasjonene Vi minner om et viktig oppslag fra januar 2014: 
  “Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.”
 • Fjern ikke folkefriheten (01.01.15) ”"De som mener at folkestyret er et stort og umistelig gode, bør ikke overse dette problem”. Men utviklingen gikk sin gang. Folkestyret er ”en skjør blomst” (Trygve Haugeland) ja, og visner fort hvis den ikke og dets åndelig røtter ned i Worms voktes vel mot ideologier og tankebygg som vil noe helt annet." Les mer.