Taler fra Akademiet for Kristen Folkeopplysning


Carl Fredrik Wisløff
Et blikk på den kirkelige situasjonen 1995.   

 

 

Guttorm Raen
Jesaja 51, 12-15