..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

          

  • Avhørs-metoder brukt av norsk politi (17.10.18) "Å avhøre personer under sivil strafferett med manglende søvn, mat, drikke etc skal diskvalifisere for slike jobber og en skal ikke fritas for ett personlig ansvar! Det er på tide at skikkelige tjenestemenn nekter å utføre slike ordre som klart bryter med elementære menneske-retter inkl norsk lov." Les mer.
  • Fra kristen velstands- og misjonsnasjon – til humanitær gudløs stormakt og universell multikultur-isme (12.10.18) "En elite kan—som den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci påpekte  - ta kontrollen over et samfunns intellektuelle liv ved rent kulturelle midler, ved å sette dagsorden gjennom å avgjøre hvilke tema som er relevante, redefinere og bestemme begreper, og ved å forme honnørord og skjellsord. ” Slik dannet man en ny humanitær politisk enhet med sine maktstrategier."
  • Fagfolk ber kristenledere om hjelp mot Barnevernet (05.10.18) "- Å få kristenfolket på banen er det enste håpet jeg har." Les mer.
  • Sviker-EU håner britene sine frigjørere? (28.09.18) "Så bør en føye til at i de senere århundrer, fra bl.a. 1704 og John Churchill ryddet opp med den katolsk franske hær på vei til å bli enehersker i Europa - ble knust utenfor Wien ved Blendheim - til de ca 5 store kriger tyskerne startet og ble slått ned av de engelsktalende folk. Vi glemmer heller ikke Napoleon på St. Helena i 1815. Og som en liten "rosin i pølsa" minner vi om tyskeren som hoverte mot briten fordi de hadde slått dem i deres nasjonalsport. Spiller ingen rolle - sa briten. Vi slo dere to ganger i deres." Les mer.  
  • Kulturmarxisme – ødelegger barn, familier og nasjonen (24.09.18) "«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT." Les mer.
  • Å fake Skriften - Les Gjestekommentaren.
  • Mat, fisk, kraft, pengevekslere og våre liv (17.09.18) "Matsikkerheten og produksjonen i vårt magre land er sterkt truet av politikere som har gitt etter for de store kjeder og deres maksimalisering av mer utbytte i milliardklassen, mens bøndene gir opp i økende antall." Les mer.
  • Norges regjering og Barnevern fikk seg en kraftig lærepenge (13.09.18) "Så da synes i grunnen konklusjonen klar. Regjeringen og Bvt. skaper forferdelige tilstander ikke bare i landet, men massedemonstrasjoner i store deler av verden - samt uholdbare forhold til den store "bjørnen" i Norden." Les mer.
  • Tiden før krigen? (05.09.18) "Men det som er mest interessant fordi det er mest fundamentalt og dermed viktigst i forsvaret av land og folk: den åndelige våkenhet og klarsyn og vilje til kamp i begge regimenter." Les mer.
  • Smålig og farlig fra Den norske Regjering (01.09.18) "Matproduksjon skiller seg drastisk fra annen næringsvirksomhet – den må sikres av Den norske Stat - uavhengig om dette er i det private næringslivet, for ALT avhenger av den for alle andre områder i nasjonen. Det er noe som skal prioriteres primært og noe er mere sekundært – produksjon av mat er en primær oppgave og den er sterkt risikoutsatt hvilket Staten selvsagt må dele risikoen pga sitt primær ansvar for den norske befolkningen. Tilgangen på nok rent vann, ett forsvar og levelige forhold for kjernefamilien i nasjonen slik at demografien ikke kræsjer er andre primære oppgaver." Les mer.

Arkiv 2018 (Årene 2004-2017)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter