..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

  • Bonden, grisen og Mattilsynet (20.01.18) "Mot slutten kommer vektige ord ”Om Mattilsynet” og ”Bønder og haldning.” Meget riktig påpeker han at Mattilsynet er bygd opp med en høyst inhabil struktur som lager regler, tolker regler ”og er på toppen siste ankeinstans.”" Les mer.
  • Kulturmarxisme i Vestfold Venstre? (17.01.18) "«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT." Les mer.
  • Bibelen viser oss også til ikke bibelske kilder (14.01.18) "Så kom C. Darwin med nok et Gudsopprør - riktignok et dyktig fordekt Skaperopprør og Marx skrev begeistret takkebrev til Darwin fordi han hadde lagt det "naturvitenskaplige" fundament for hans sosial-/økonomiske "vitenskap"." Les mer.
  • Støtt en kommende rettssak mot norsk barnevern -Les ny Gjestekommentar: Dette vil være den første rettssaken i Norge som reises på prinsipielt grunnlag, og der sentrale anklagepunkter vil være det offentliges inngrep i privatliv og heim, og brudd på sentrale bestemmelser både i Straffeprosessloven, Grunnloven og Den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen.
  • Kraftløs landbrukspolitikk (05.01.18) "Jeg snakket nylig med en kristen kar som gjøre en formidabel innsats i Syd-Russland hvor landsbyene ligger avfolket og jorda brakk og sulten er daglig kost. Han reiser ofte inn med busser med gode forsyninger som ganske greit passerer grensa. Andre hjelpe org. har store problemer med å komme inn og spurte vedkommende hva han gjorde. Han svarte: Der vil vel le av meg: "Men vi ber til Gud."" Les mer. 
  • Giskesaken er en frukt av 68tter ideologien og likeså #MeToo saken (02.01.18) "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."» Les mer.
  • Bergen bystyre vedtok og gjennomgå flere enkelt barnevernsaker (30.12.17) "Det står en prinsipiell viktig kamp i det norske folk, den handler om foreldreretten og hele familiens fremtid inkl en god fremtid for barna. Få skjønner det, bl.a. hører vi ingenting til de kristne organisasjonene når familie etter familie legges i grus og titalls barn og voksne årlig også går under i selvmordet pga Statens inntreden i familiene. Muligens frykter de pengestøtten fra Staten mer enn en rasering av den Gudgitte familien, den som ble innstiftet i Skapelsen av mann og kvinne og som skulle være bærebjelken i en Rettsnasjon." Les mer. 
  • En råskap, bare litt bak fosterdrapene ved norske sykehus. (20.12.17) Vi nærmer oss familiehøytiden jul. I linken over får du innblikk i den råskapen norske myndigheter påfører vergeløse mindreårige. Her intervjues mor til Glassjenta fra Karmøy - den saken SPs Toppe benevte fra Stortingets talerstol som "Et svik satt i system" altså om den terroren Glassjenta, eller Ida fikk i Barnevernet. Nå er Ida i ferd med å dø i overdose (etter de alvorlige overgrep og traumer Barnevernet påførte henne) - mens politikere og andre medskyldige baker sine pekkerkaker til jul.

Arkiv 2018 (Årene 2004-2017)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter