Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English


 

  • Evolusjonens akilleshæler (29.10.14) "Fossil-læren, den geologiske lagrekke og radiometrisk datering er alle fagdisipliner som grovt misbrukes for å «bevise» at verden ble til uten en Gud." Les mer.
  • Humanisten, fylkeslegen og sexrådgiving (27.10.14) "Ser av Dagen 24. oktober at humanetikerne igjen viser sin rørende omsorg for sine medmennesker – bortsett fra de kristne – ved å melde kristent helsepersonell som hevder et kristent syn på hjemmesidene som presenteres som ”en annerledes veiledning om kropp, sex, forhold og identitet.” Og fylkeslegen viser til Lov for helsepersonell § 56 som ikke må opptre slik at det er egnet til å ”påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning”." Les mer.
  • Hvorfor gjøre Gud til en løgner? (24.10.14) "Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle –” Her leser vi at i dagene før syndefallet var ikke døden en realitet." Les mer.
  • Rådsmøtet i NLM om å ”stole på Bibelen” (23.10.14) "I den pågående forvirring og debatt er det prisverdig at man gjør et forsøk på å si noe i denne viktige sak. Men på en del pkt. hadde en vel forventet et høyere presisjonsnivå av denne kompetente forsamling." Les mer.
  • Abonner på LYS nå - få det gratis ut året og i hele 2015! (22.10.14) "Bladet er på 4 vanlig nummer à 24 sider. Årets første nr er Morsdagsheftet også det på 24 sider, men i full farger og vakkert montert med en del bilder. Vi våger å påstå at du finner ikke mange like opplysende blad i Norge, men les selv." Les mer.
  • AUF hva tror de på? (20.10.14) "Ut ifra hva vi ser av praktisk politikk fra AUF så skal det ikke mye fantasi til for å vite at erfaringene til Torleif Iversen, som deltok på et AUF møte i Sandefjord tidlig på 1930 tallet, er mer en dekkende."
  • Bøndene mister frihetsrammer for liv og produksjon (15.10.14) "Til slutt i 1804 satte de han inn uten lov og dom fram til 1814 da de begikk et kraftig justismord og hadde knekt helsa hans. Konventikkelplakaten hadde ingen straffeparagraf. Men han hadde snudd og reist et folk innenfra, og haugianerne tok fatt på ”evangelisk-luthersk” rettsgrunn med den RETTE frihet og orden og sørget for å få makt og rett styring på samfunnet."
  • Gi akt på fedrene! (12.10.14) "Arven vi har i det nittende århundre fra Hans Nielsen Hauges kamp gjennom vekkelsene og gjenreisningen av Norge og frigjøringen i 1905 – er så stor og viktig – at disse sannheter må ut til folket igjen." Les mer.

Arkiv 2014 (Årene 2004-2013)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post Beredskapslagring

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter