..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

          

 • Profetiene og profetisk gave, åndelige opplevelser og sannheten (23.07.17) "Igjennom alle tider har det vært falske profeter og vranglærere. I vår tid florerer spådoms-ånder og forutsigelser som knapt har eller ikke har forankring i Guds Ord. De  forvirrer og fører på avveier etter hvert store skarer. De påberoper seg både Bibelen, Jesu navnet og Guds direkte tale til dem om nye profetier. Hvordan skal man vurdere slikt? I starten må man avklare hva Bibelens endelige og avsluttede profetier er - hva en profet er hva og profetisk gave er." Les mer.
 • Dagen og adgang til spaltene (17.07.17) "Spesielt merkelig er det fordi de ikke så sjelden soler seg i glansen av sin gamle sjefsredaktør - legende Arthur Berg. Men her er det noe som ikke stemmer for i Bergs tid var spaltene vid åpne og jeg kan ikke huske at noen av de utallige artikler jeg sendt inn - ikke kom på trykk - ofte med bra utstyr." Les mer.
 • Og svaret er naturligvis som før: Færre norske soldater. - Les Gjestekommentaren. "Det er «et faktum at bare 6857 norske kvinner og menn i 2016 fullførte førstegangstjenesten. Dette er historisk lavt og nesten 1000 færee enn i 2015», skriver Aft.p. 20.04.17."
 • Luther-året 2017 - Dette er viktig informasjon fremover også i 500 års jubileet for Luthers nedkjemping av katolisismen. Du finner også en nyttig brosjyre linket i teksten, men også her.
 • Viktig prinsipiell artikkel: Styrk familien og dens vern.
 • Naustdalsaken og sivilisasjonsendring! (13.07.17) "I dette Lutherår skal vi huske at "Et Guds Ord kan han binde" - den onde altså." Les mer.
 • Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap (10.07.17) "Først tar Inger Merete Hobbelstad  fra barna deres håp og selvbilde basert i Guds Skapelse av mennesket, der Gud gav oss en Verdi, ett menneskeverd – vi skal ikke slaktes og spises fordi vi er mennesker! Veldig mange unge i dag er lei av livet for de det ingen mening har for dem! Og de voksne har stelt til et samfunn av skilsmisser (seriemonogamiet) og annen elendighet som gjør dem til klienter hos psykologer og psykiatere."  Les mer.
 • "Kvinnenes ætt skal knuse slangens hode" (05.07.17) "Du skal være aktuell i din oppbyggelighet og oppbyggelig i din aktualitet! Men da blir det tårer og forfølgelse – for Guds rike er ikke av denne verden!"
 • Ny lov om likestilling og diskriminering rammer også familielivet  Norges Kommentar Avis vil peke på denne artikkelen av Kjell Skartveit. Legg merke til den Onde ideologi Skartveit her peker på (den som skroter Guds Skaperordning inkl Foreldreretten som også er et vern om barna), men husk i samme åndedrag at den Onde ideologi er beseiret i Jesu Kristi Navn!
 • Barnevernet over domstolene? (03.07.17) "Barnevernet anså at volden har funnet sted, selv om mora var strafferettslig frifunnet for dette." Les mer.
 • Akademi for Kristen Folkeopplysning holdt Bibelseminarer Vi minner om denne artikkelen fra i fjor, siden det igjen er ett visst fokus på tidligere sjef.red. Arthur Berg, i avisen Dagen. Berg var en apologet av de sjeldne. Les mer.
 • Winston Churchill om Islam (23.06.17) "Og hans siste setninger er verdt å merke seg: "- the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome."" Les mer.
 • Toppfolk i Romania tar den norske stat kraftig i skole mht Barnevernet (16.06.17) "Og hør hva Titus Corlatean minner om i konteksten med historien Romania har som tidligere Sovjet-stat. «Et av de viktigste elementene i et hvert demokrati er sjekkpunkter. Og vi oppdaget at denne enhet, som er kalt Barnevernet, ikke er underlagt virkelig demokratisk kontroll.»" Les mer og spre stoffet!
 • Hvilke konsekvenser får praktisering av darwinismen i samfunnet? - Ideologier på avveier gir dramatiske utslag i samfunnet. Du kan lese litt mere om det i denne presentasjonen.

Arkiv 2017 (Årene 2004-2016)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter