..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

          

 • BRYTER lærere og politi skoleloven? (08.12.16) "Altså: når et barn er satt på skolebussen, kjørt inn på skolens område - er det under rektors jurisdiksjon. Etter samtale med en eldre erfaren lærer spurte jeg: Er det noen som kan overkjøre rektor da og fjerne barna fra skolen? Han svarte - nei, bare foreldrene." Les mer.
 • Har Staten livmor? (05.12.16) Han har oppdaget det samme i en lang artikkel om Naustdalsaken og hvor han i innledning dokumenterer at kristen oppdragelse utgjør et sentralt grunnlag for overtagelse av barna. Han refererer også til Richard Dawkins som mener at å lære barna om Bibelen er et overgrep!
 • Fredsprofetene og Guds sendebud i kamp (02.12.16) "Vi finner det igjen og igjen i GT og NT. Makta, "eliten" allierer seg med det religiøse og politiske system - mens lekfolket ofte lytter til røster som taler som Guds Ord taler." Les mer.
 • Og hun skal føde en Sønn... Her skriver Fredrik Wisløff: "Og bare de som vil erkjenne at de er syndere, kan forstå julens realitet."
 • Skaperteologien må gjenreises - er en artikkel som bør repeteres og i sammenheng med disse:  Bibeltroskap fra 1. Moseboks 1. vers til siste vers - Fra Darwin til en homofil kirke
 • Norsk familiepolitikk - ødeleggelse av familie, hjem og barn - Det meste peker mot en kulturrevolusjon. (24.11.16) "Parallelt med fjerningen av Barnevernloven bør en familievernlov vedtas der fokuset er å legge til rette for at en familie kan fungere med de eventuelle støtte ordninger en kan tenke seg av både økonomisk karakter og f.eks. støtte som husmorvikaren. Rettsvernet for både barn og foreldre må også igjen bli førende!" Les mer.
 • Forkynnelsens problem for å nå folket i dag (17.11.16)"Legg merke til hvor sentralt TANKEN er i disse Ordene. Det er situasjonen i tankeverdenen til det aller meste av barn og unge i dag. Endog teologen Robinson drev med noen han kalte "Gud er død teologien". Tankelivet er inntatt av TANKEBYGNINGER som har avsatt Gud som ikke eksisterende." Les mer. 
 • FORORD til to sentrale artikler om Skapelsen:  
  Vi minner igjen om dette viktige stoffet.

  "Å gå halvveis tilbake fra der man tok feil - fører bare til nye avveier. Det er ille i denne sak som er en sentrallære i Frankfurtherskolens undergraving av hele den vestlige sivilisasjon. Det undergraver hele skaper-teologien og resten av Skriften." Les mer.
 • Forretningsmannen Trump forstår nok Skånland? (14.11.16) ”Kombinasjonen av eldrebølgen og lave fødselstall vil skape alvorlige finansielle og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn også i Norge.” Les mer.
 • Kulturmarxismen finnes i alle leire
  Vi lar denne ligge på lengre, pga at den er sentral i forståelsen av oppbyggningen av Norge igjen
  .  "Althusser skrev om når staten hadde «monopol på ideologi» - da hadde staten «to apparater» for sin styring, sitat: «Staten disponerer to apparater: - Undertrykkende / repsessive (makt)apparat – disponerer volds- og kontrollmidler som militæret og politiet (sentralt og enhetlig dirigert.) - Det ideologiske statsapparat – (utdanning, familie, rettssystemet, politikk, massemedia, kulturinstitusjoner etc)" Les mer.

Arkiv 2016 (Årene 2004-2015)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter