..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

  • Tilsyn: u-anmeldt eller ikke og folkefriheten (18.10.17) "Tilsynene blander også tilsyn og doms- og straffefunksjon som sprer frykt og er lite tjenlig til å skape tillit og samarbeid og forandring til det bedre. Det må vel være hensikten - ikke skremme folk til lydighet? Dette gjelder delvis både mattilsyn, barnevernet, rovdyr-politikken og flere andre institusjoner. En ser av et innlegg i fagpressa at det finnes et annet og bedre opplegg i deler av oljesektoren, med varsling og samarbeid." Les mer.
  • Folkefriheten forsvinner bit for bit (16.10.17) "Ytringsfriheten er også under press og ble heller verre da Gr.l. om ytringsfrihet ble revidert - men lettes noe av de sosiale media som åpner kanaler ut. Red. skrev et hefte om saken som red. Kleppa anbefalte på det beste i avisen Dagen. Nå har vi fått div. farlige diskrimineringslover. Ytringsfrihet og møterett fikk vi igjen i 1842." Les mer.
  • Hvem er en teolog? (08.10.17) "Hvis man ikke ”lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder” – er de da teologer? Nei,..." Les mer.
  • Fra Marx/Lenin til Frankfurterskolen og rett til Osloskolen (28.09.17) "Den kortsiktige og langsiktige løsningen på dette problemet, som ikke bare preger en enkelt skole i Oslo, er å gjeninnføre Pontoppidans «Sannhet til Gudfryktighet» - den boken var bærebjelken sammen med Bibelen i Norges første skolereising i 1739." Les mer.
  • Rettsstaten Norge og kristenforfølgelse? (21.09.17)  "Som tidligere nestform. i skolestyret, vil jeg mene det er klart brudd på skolelovens § 1 og foreldreretten. Før forlangte rettssamfunnet en dommeravgjørelse for å kunne gå til pågripelse evt. ransaking på privat eiendom." Les mer.
  • Krisemaksimering – en metodikk brukt av Frankfurterskolen (12.09.17) "Motgiften ser du det vil være å hegne om det kristne menneskesynet, og derigjennom ytringsfriheten og foreldreretten. To regimentslæren forteller oss at samfunnet styres med sine midler som domstoler etc og menigheten styres med Guds Ords virkemidler – men for begge disse regimenter – som styres med ulike midler - gjelder det samme styringsfundamentet – Sannheten gitt oss i Guds Ord. Det er like galt å stjele på bedehuset som ute ellers i samfunnet og basisen for den kunnskapen leser vi i De Ti Bud." Les mer. 

          Disse sakene under lar vi ligge på en stund til: 

  • Luther-året 2017 - Dette er viktig informasjon fremover også i 500 års jubileet for Luthers nedkjemping av katolisismen. Du finner også en nyttig brosjyre linket i teksten, men også her.
  • Viktig prinsipiell artikkel: Styrk familien og dens vern.
  • Naustdalsaken og sivilisasjonsendring! (13.07.17) "I dette Lutherår skal vi huske at "Et Guds Ord kan han binde" - den onde altså." Les mer.
  • Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap (10.07.17) "Først tar Inger Merete Hobbelstad  fra barna deres håp og selvbilde basert i Guds Skapelse av mennesket, der Gud gav oss en Verdi, ett menneskeverd – vi skal ikke slaktes og spises fordi vi er mennesker! Veldig mange unge i dag er lei av livet for de det ingen mening har for dem! Og de voksne har stelt til et samfunn av skilsmisser (seriemonogamiet) og annen elendighet som gjør dem til klienter hos psykologer og psykiatere."  Les mer.

Arkiv 2017 (Årene 2004-2016)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter