..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

 • Voldsbølgen og Barnevernet. Foreldreretten er overtatt av staten - skriver Jan Pedersen i Gjestekommentaren.
 • Menneskeforaktere i media og Guds finger i tiden (11.12.17) I kampen mot Frankfurterideologiens massive ødeleggelse av nasjonalstaten reiser nå Den nordiske motstands-bevegelse seg og vi risikerer å få en tung jødeforfølgelse på kjøpet. Frankfurterideologien og Den nordiske motstands-bevegelse er av samme ideologiske Onde rot og skal bekjempes på Sannhets Grunn. Les mer.
 • Landmakt og landmakt...; Business as usual  Les nyeste Gjestekommentar: "-... De facto dreier det seg om en sakte nedbygging av Forsvaret. Det går sånn passelig rolig for seg, slik at det ikke påkaller den dramatiske oppmerksomheten blant folk flest." (Gen.lt. Hjalmar I. Sunde; Aftenposten 29.12.1997)
 • SHALOM JERUSALEM (06.12.17) "­ Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne." Sakarias 12, 2-3. Hatikva er her, Håpet.
 • Akademiet for Kristen Folkeopplysning - Med landsomfattende bønneaksjon (04.12.17) "- Vi er på full fart bort fra Gud i menighet og samfunn. Vi er i ferd med å vende oss til avguder og ideologier. Bli med i en bønneinnsats motsatte vei. Still opp i bønneaksjonen LYS for Norge. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF)." Les mer.
 • Adventus Domini - Les julemånedens andakt!
 • Statens barn. Les dagens Gjestekommentar: "Fra mange land i Europa skriker de nå opp om at Norge bygger på at barna er "statens barn"! Det var denne påstanden fra nazistenes side, som førte til den store åndskampen under krigen."
 • Familiers redsel for Barnevernet er reell (26.11.17) "Stat og kommune har satt av over 21 000 000 000 kroner årlig til Barnevernets mange gjøremål. Det er omkring 5 700 ansatte. Det kommer inn omkring 54 000 bekymringsmeldinger årlig (58 000 i 16) på 48 000 barn (2015). «Er Norge fylt opp av så mange dårlige foreldre?», som en lege gjennom 35 år sa det? Det er noe som heter rettssikkerhet for både barn og voksne, men også foreldrerett, det er ikke statens barn. Viktig: Legalitetsprinsippet er i offentlig rett at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å innskrenke borgernes rettigheter. Mange av disse meldingene er anonyme og noen brukes i kamp voksne mellom. Store ressurser sløses bort som kunne hjulpet dem som trenger det også økonomisk." Les mer.
 • Hans Bovim om friskolekampen (21.11.2017) Disse talene av tidligere rektor på Kristelig Gymnasium (KG) er svært prinsipielle om grunnen til friskoler og retten til slike for alle barn og hjem.
 • Folkestyret og barnevernet (16.11.17) "Etter min mening bør dette systemet opphøre og kommunestyret, ikke bare få rapporter og orientering, men på selvstendig basis sette ned et kontrollorgan med 3-5 folkevalgte personer som trekker ut en del saker og gjennomgår dem grundig og rapporterer." Les mer.

          Disse sakene under lar vi ligge på ut året: 

 • Luther-året 2017 - Dette er viktig informasjon fremover også i 500 års jubileet for Luthers nedkjemping av katolisismen.
 • Viktig prinsipiell artikkel: Styrk familien og dens vern.
 • Naustdalsaken og sivilisasjonsendring! (13.07.17) "I dette Lutherår skal vi huske at "Et Guds Ord kan han binde" - den onde altså." Les mer.
 • Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap (10.07.17) "Først tar Inger Merete Hobbelstad  fra barna deres håp og selvbilde basert i Guds Skapelse av mennesket, der Gud gav oss en Verdi, ett menneskeverd – vi skal ikke slaktes og spises fordi vi er mennesker! Veldig mange unge i dag er lei av livet for de det ingen mening har for dem! Og de voksne har stelt til et samfunn av skilsmisser (seriemonogamiet) og annen elendighet som gjør dem til klienter hos psykologer og psykiatere."  Les mer.

Arkiv 2017 (Årene 2004-2016)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter