Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English


 

 • Tre dikt til Påske - vi ønsker med disse diktene våre lesere en Velsignet Påskehøytid!

 • KIRKEN og rettsordenen (15.04.14) "Kirken har jo nå selv fått tilsettingsrett av biskopene da må de vel også kunne avsette dem når de bryter både Guds Ord, nasjonal lovgivning og ikke respektere Kirkemøtets vedtak?" Les mer.

 • Verden er ikke direkte stabil lenger…Gi HV stridsevnen tilbake (14.04.14) "Kan hende noen som ser sitt ansvar også burde ta opp tennstempel saken igjen slik at HV styrkes betydelig mht operativ evne og mere trening?! ". Les mer.

 • Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen? - Siste Gjestekommentar omhandler boken til Andreas Årikstad, Jogeir Lianes og Johan Samuel Årikstad-Nielsen som kom ut nå i april.

 • Yom Kippur krigen i 1973 – 9 arabiske nasjonaliteter deltok i angrepet på Israel (12.04.14) "Nixon forteller da at han nærmest hørte stemmen til sin mor i andre enden av telefonen og mintes om hva han lærte av sin mor fra Gamle Testamentet og som en dag sa til sin sønn: «Richard, en dag skal du komme i en posisjon hvor du kan hjelpe og redde det jødiske folk og når den dagen kommer må du gjøre alt som står i din makt.»" Les mer.

 • Venstre ønsker tillatt cannabis og aktiv dødshjelp (12.04.14) Kort kommentar: Så galt går det når arvesyndslæra fjernes fra talerstoler, hjem og skole. Født fri sier Venstres Sveinung Rotevatn - og benekter dermed hele vår vestlige kulturarv inkl den basis vår norske Grunnlov ble tuftet på. Menneskeverdet bekjemper Rotevatn også for det har sin basis i vår Skaper, fra den samme kulturarv. Grunnleggende tenkning omkrig verdier finner Rotevatn her.

 • Kirkemøte – prat og sannhets erkjennelse (11.04.14) "Profeten Esaias, vitner om det i kp. 45, 23: ”Ved mig selv har jeg svoret, et sannhetsord er utgått av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For mig skal hvert kne bøie sig, mig skal hver tunge sverge troskap.” Den dag kommer – og da hjelper det ikke med retorikk. Åpenbaringsordet skal man ikke kunne prate seg bort fra." Les mer.

 • Perspektivløs ulvekamp av myndighetene (09.04.14) FrP statsråd fra Larvik synes å støtte faunakriminalitet og sender 70 politifolk mot ulve-jegere på Hedmarken. "Myndighetene vet inderlig godt – i alle fall burde de vite det – at de ulvene de forsvarer i norsk fauna har gener som i seg selv representerer faunakriminalitet. Nordisk ulv var utdødd. De man har i dag er en større og farligere ulv innvandret fra Baltikum – Russland." Les mer.

 • Opprett ett Ressurs- og matberedskapsdepartement (07.04.14) "Vi bør opprette et eget Ressurs- og matberedskapsdepartement." Aftenposten advarer kraftig mot sult og Finnland handler! Les mer.
   

Arkiv 2014 (Årene 2004-2013)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post Beredskapslagring

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter