..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

          

 • Espen Ottosen; IV - Gjestekommentar 23.01.17. "Å komme til sannhets erkjennelse angående universets alder, er ikke besynderlig komplisert. Guds finger skrev i stein at det hele ble skapt på seks dager (2. Mos. 20,11)."
 • Ekteskapssøndag - en dommedag? (19.01.17) Kirkemøtet starter neste onsdag og: "Det man ønsker og ber om er menn som våger å stå fram og forkynne HELE GUDS ORD og være "aktuell i sin oppbyggelse, og oppbyggelig i aktualitetene.""
 • Smart strømmåler; smart for hvem? og Hvilke konsekvenser får kirkens brudd med Skriften for misjonsorganisasjonene? - Les disse to nye Gjestekommentarene!
 • Kristenfolket og media til de store masser "Verden for Kristus" og Norge for Kristus. (11.01.17) "Det som i mange år har forundret en mer og mer er hvordan kristenfolket abonnerer på og averterer i verdslige media - som de - i alle fall utad - kritiserer og tar avstand fra. Hundre tusener, ja millioner havner årlig i lomma til våre motstandere som de bruker til å bekjempe oss og våre institusjoner. Vi forer de store "talerstoler" deres med millionbeløp." Les mer.
 • Morsdag 2017 - Bestill Morsdagshefte nå - de går i posten dagen etter!
 • Alvorlig angrep på en familie i Hedmark, som måtte flykte fra norsk barnevern til polen i 7 måneder, endte i dag i Tingretten med at Barnevernet aksepterte at vedtaket i Fylkesnemda fra juni 2016 ble opphevet etter kun 3 dager i retten. Du kan lese saken her. Legg spesielt merke til hva familiens advokat sier 1:25 min ut i videreportasjen.
  Det ideologisk bakteppet som Barnevernet synes å arbeide etter leser du om her.
 • Og i fravær av Heimevernet?  Siste Gjestekommentar har dette avsnittet: Overalt - Alltid. "- For meg er eit framtidsretta landforsvar forankra i eit moderne heimevern som er til stades i alle norske kommunar." "-... dersom du ikkje har den lokale situasjonsforståinga, dei lokale aktørane, så er heile situasjonen tapt lenge før dei tyngre strukturane i det heile kjem i spel". "-Vi blir lettere å vippe av pinnen hvis vi er sterke i ett område, men helt tomme i et annet. Det handler ikke om store styrker, men tilstedeværelse i alle kriker og kroker gir evne til å lede andre aktører, også ild fra skip eller fly lenger unna." (Gen.It. R. Mood) Les hele!
 • Styrk familien og dens vern. (02.01.17) "Men la meg stille et helt sentralt spørsmål: Når staten over mange år har tillatt så mye destruktiv påvirkning av barn, som pornografi/voldsfilmer/tillater farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen, godtar utvikling av separasjonsangst på små barn, legger til rette for skilsmisser som rammer barna svært hardt, lager et samfunnssystem som sliter ut mange fedre/mødre blant annet ved å sette barna opp mot foreldrene etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten føre oss?" Les mer.
 • Luther var ingen jødehater, han elsket jødene til frelse i likhet med alle andre mennesker! Les Gjestekommentaren 2. januar av Trygve Einar Gjerde.
 • Kulturmarxismen finnes i alle leire
    "Althusser skrev om når staten hadde «monopol på ideologi» - da hadde staten «to apparater» for sin styring, sitat: «Staten disponerer to apparater: - Undertrykkende / repsessive (makt)apparat – disponerer volds- og kontrollmidler som militæret og politiet (sentralt og enhetlig dirigert.) - Det ideologiske statsapparat – (utdanning, familie, rettssystemet, politikk, massemedia, kulturinstitusjoner etc)" Les mer og spre den.

Arkiv 2017 (Årene 2004-2016)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter