Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English


 

  • Dahl tilsatt som biskop (22.09.14) "Etter min mening har biskopen – siden han nå lar seg innlemme i DNK som biskop – mer enn nok å ta oppgjør med i sin egen kirke. Men det høster man kanskje ikke så mye hyllest av? Man kan tvert i mot risikere å bli forfulgt for Jesu navns skyld!"

  • Landbruk i utakt med land, natur og folkehelse (19.09.14) "Hvor går så veien om vi skal ta vare på land og folk? Tilbake, men med best mulig bruk og tilpasning av moderne teknologi i det flere har kalt ”smådriftens fordeler” – som bruker teknologi på de mange små bruk slik at man fjerner slitet, men ikke drukner i gjeld og havner i storkapitalens og bankenes lommer." Les mer.

  • 1814 via 21. juni 2012 til 2014 (17.09.14) "Skulle du tvile på om undertegnede har noen poenger i teksten over kan du kikke på følgende: For 3 dager siden, lørdag 13.09.14 braket hedenskapet løs på Eidsvoll:" Les mer.

  • Forfulgt av religiøsitet og verden – på rett vei? (15.09.14) "Det tyder på et våkent og levende kristenliv å forholde seg til realitetene i verden ut fra det Skriften sier – og ikke hva en har lyst på." Les mer.

  • Ny tale på YouTube om "Profeten Jonas og vår tid". (12.09.14) Profeten Jonas ville overprøve Guds tanker. Jonas var redd Ninive for Israel og ville heller dø enn å redde Ninive. Han visste at om Ninive omvendte seg så var Gud en barmhjertig Gud som angret det onde. Det Jonas ikke tenkte var at Ninive var ingen fare om Israel holdt seg til Gud, Han ville verge dem uansett krigsmakt - men frafallet kom i Israel. Da kom dommen.

  • Filosofen Habermas med EU og globale visjoner (10.09.14) "Derfor ligger ikke redningen fra den fremstormende krisen i Habermas sine illusjoner om EU. Den er bibelsk feil, strir mot vår historiske erfaring og peker mot løsning i en helt annen retning: Vår gamle arv og praksis fra fedrene! Norge bør ruste skikkelig og ha et langt bedre forsvar enn dag – og det betyr FORSVAR – snakke sant og direkte, men ikke opptre truende." Les mer.

  • Spiser du kylling? (08.09.14) "Kombinert med god håndhygiene gjennom dagen og økt fokus på hvor en kan spise ute, har man i hvert fall økt den forebyggende hygiene-tenkningen og praksisen, slik at risikoen for alvorlige infeksjoner reduseres. Og i sammen med en regelmessig livsførsel og nok søvn, slik at immunforsvaret er i god funksjon, kan man møte hverdagen noe enklere." Les mer.

  • AKF på YouTube - Her finner du stoff  fra Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF). Det vil legges ut mer stoff fremover. Du kan også fortsatt bidra til denne utgivelsen: LYS i Fulldistribusjon.

Arkiv 2014 (Årene 2004-2013)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post Beredskapslagring

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter