..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

  • Når forkynnere av Guds Ord sparkes (27.04.15) "Vi lever fremdeles i nådetiden – men nåden i Kristus inntar kun ett menneske som lar Kristus tilgi alle ens synder og ikke lever i syndelivet, men slipper sin egen herlighet. Nåden i Kristus kan Herren Alene gi oss og Han er Alene Sannhetens opphav." Les mer.
  • Jordbruket og dets eksistensberettigelse (23.04.15) "”Et apropos til vår kloke tid. Mat er et viktig element i en avbalansert diett.” Fran Lebowitz" Les mer.
  • Hyrde- og læreembetet (20.04.15) "Veien Frem i dag ER Veien Tilbake – der vi møter inn for Jesus synderes venn, men Han er ikke syndens venn. Han vil tilgi og er trofast – Han alene! Nåden beror på syndenes forlatelse! Ser vi oss som en sjel som kan bidra noen prosent selv til vår frelse da er vi fortapt – for Hele Frelsen beror på syndenes forlatelse i Jesu navn. Skal vi være med i Guds rikes arbeid kan ikke det arbeidet være i strid med Oppdragsgiverens Ord, da må vi Vende om." les mer.
  • Vann - verden tørster! (17.04.15) "Le Monde skriver: «Regnet fra Amazonas og Andesfjellene er avgjørende for 70 % av verdiskapningen.» Og så skriver de det som en veldig veldig sjelden leser noe om – men her har Le Monde fått intervjuet en som har oversikt over den hydrologiske syklus og skogens betydning for den:" Les mer.
  • Kreft, hygiene og kosthold i Bibelen. (15.04.15)  "3. Mos. 13 kan faktisk sees på som det første mønster på sanitetslovgivning." Les mer.
  • - Totalvurder strømkabler til Danmark og andre land (11.04.15) "- Jeg mener at norske myndigheter må totalvurdere spørsmålet om utbygging av kraftledninger mellom Norge og land sørover i Europa. Etter mitt syn har man bygd ut mer enn nok – det kan koste oss dyrt.  Det sier sivilagronom Jørgen Høgetveit fra Evje i Setesdal." Les mer.
  • Statsministerens laks er importert (07.04.15) "Det meste av kildene for fiskefôr til oppdrettsfisk er IMPORTERT. For det andre ligger norsk selvforsyning i dag rundt 35 % av matvareforbruket korrigert for fôrimport fra ca 3 millioner daa." Les mer.

Arkiv 2015 (Årene 2004-2014)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post Beredskapslagring

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter