..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

  

          Andakt for Juni

 • Elden som brann for bygda og Noreg (17.06.21) "God natt mi sorg, og enn ein gong: Gud signe deg og takk for denne gongen." Les mer.
 • Antagelsens betydning i evolusjons- og klimahypotese - Les nyeste Gjestekommentar.
 • Ideologisk krig om kontantstøtten. (09.06.21) "Når kvinna ikke lenger blir respektert og får fullt likeverd med mannen SOM KVINNE, ja, da må hun bli lik mannen på flere og flere områder for å oppnå LIKEVERD. Etter hvert ser vi samfunnet omformes til det oppstår et stort "ubehag i kulturen" som de fleste kjenner er naturstridig, men ikke forstår og/eller vet hva de skal gjøre med." Les mer.
 • `Bibelen lett å lese` - Les nyeste Gjestekommentar.
 • «Gain of function» og Covid-19 vaksine (03.06.21) "Det stilles også spørsmål nå om det kan gi økt risiko, for noen helsemessige sårbare grupper, å motta blod fra Covid-19 vaksinerte." Les mer.
 • Åpent brev til Statsminister Solberg. (31.05.21) "Det er en av de alvorligste svikt vi som nasjon besitter, det at vi er uten nasjonal beredskap på mat til 5,4 millioner innbyggere. Det skal også legges til at vår produksjonsevne for mat svekkes år for år på flere fronter." Les mer.
 • Sangen "Løft Korsets Fane Høyt" (23.05.21) Flaggloven skal behandles i Stortinget 25. mai - 8 dager etter 17. mai. "Man skal vite sentralt og ellers i Norge at det reiser seg motkrefter mot denne u-loven." Les mer og SPRE saken!
 • Endring av FLAGGLOVEN på Stortinget 25. mai (20.05.21) "Be om at saken blir nedstemt. Man kaller det lov - men det er kommunisttenkeren Gramcis "legalitets-revolusjon" som foregår. Etter Bibelens Ord ligger det dom i et slikt vedtak. Les og lytt til og spre sangen "Løft flagget høyt, det gamle korsets fane,-" fra 2013." Les mer.
 • 17. mai – Nasjonalstaten og Himmelen (12.05.21) "Har du noen gang tenkt på at ordningen med Nasjonalstaten er til for at du skal lære Gud å kjenne og komme til Tro på Ham?" Les mer. 
 • Midtøsten! Følg med på: Karmel Israel-Nytt, DEBKAfile og Jerusalem Post.
 • Et paradigmeskifte Gjestekommentar: «Jon Henrik Laake er overlege ved Oslo universitetssykehus. Han er kritisk til at kommisjonen ikkje går djupare inn i den manglande intensivkapasiteten ved sjukehusa. – Det er skuffande, men det forbausar meg ikkje. Kvinnsland er i kraft av sine mange leiarverv i norsk helsevesen sjølv medansvarlig for at det er slik, seier han. Kvinnsland er tidlegare administrerande direktør forHelse Bergen, og har vore streleiar for fleire helseføretak, inkludert det hardt råka Ahus.»
 • Matberedskap, laksen og bonden (06.05.21) "Når en leser dette blir en overbevist om en statsminister uten kunnskap og vurderingsevne. Norge har ikke sukkerproduksjon og heller intet matberedskapslager nasjonalt og dermed heller ikke sukker lager." Les mer!
 • Guds navn er "JEG ER" Last ned denne korte brosjyren som greit viser deg hva Guds navn ER og at Allahs navn ingen relasjon har til Guds navn.
 • Er folket dumt - eller ledelsen som tror det? (03.05.21) " Bl.a. nevnte de en mann som var en slik "folketaler". Det var tydelig at det var ikke eliten i Dep., og denne som fikk folket med seg, han var farlig, han." Les mer.

Arkiv 2021 (Årene 2004-2020)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter