..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

  • Deep state - Hva er det? (09.12.2019) "Det de bommer helt på en Bønnens Makt og Gud Skaper – som vil, i Sin tid, knuse denne ideologien fra Avgrunnen som også kjennetegnes av sitt hat til Israel – den Staten som er omtalt bl.a. i 1 Mosebok 12,3!" Les mer.  
  • Fiender av våre fiender redder vårt folk (06.12.19) Den ene vil nå skaffe seg legalitet for godt til å ta oss på Stortinget - etter at de har slettet Gr.l. § 2 m.fl. og dermed vår "evangelisk - lutherske" rettsforankring for den rette frihet og orden. Den andre har nå etablert seg her med regimentsblanding, store styrker og Allah i ryggen." Les mer.
  • STATEN bestemmer din tro og også i ditt hjem!? (02.12.19) "Er det siste muligheten vi nå har før fengslene begynner å fylles av kristne, slik de er det i Nord Korea? Flere har prøvd det allerede. Er det en mulighet som er uprøvd bør den prøves nå – om 300 kristenledere unisont sier offentlig ja til Livet! Ja til menneskeverdet, les 1. Mosebok 1-3! Ja til kun to-kjønnethet, les 1. Mosebok 1-3! Ja til at det monogame ekteskapet er Gud villet, les 1. Mosebok 1-3! Ja til den Gudgitte Foreldretten! Ja til Sannheten, les Johannes 8, 31-32." Les mer.
  • Mannlig og kvinnelig skapte Han dem. Les siste Gjestekommentar: Om homogeniseringsbevegelsen og det å frakoble jordingen.
  • Israel er gjenreist - Romerriket kommer (29.11.19) "Dette har den gamle britiske løve - nå med statsminister Johnson i spissen forstått - og vil ha Brexit - England, ut av EU. Han mener at Tyskland og EU nå utvikler et tilsvarende byråkrati som Hitler dannet da han droppet all tysk positiv rett, og Hitler vilje var lov. I dagens EU finnes ikke folkestyret og en skikkelig maktfordeling som kristne rettsstater har ut fra det kristne menneskesyn. Igjen livsfarlig for frie velordnede nasjonalstater med den rette frihet og orden." Les mer.
  • Barnevernet i revers av Strasbourg (28.11.19) "Lovene tok nemlig sikte på at samværsopplegget skulle sikte mot tilbakeføring til familien når det lot seg gjør - og da måtte kontakten til hjemmet og foreldre opprettholdes og styrkes." Les mer.  
  • Vindkraftverkene - ingen vet konsekvensene (25.11.19) ""Miljødirektoratet har ikkje gjort dei analysane og utrekningane som krevst for å kunne svare på spørsmåla.  - - -  M.a.o. har norske styresmakter godkjent bygging av over 80 vindkraftverk på land utan at nokon veit eller har rekna  på kva konsekvensar  denne utbygginga har for natur og biologisk mangfald."" Les mer.
  • Fylkesnemndene utgjør et betydelig problem for rettssikkerheten i barnevernssaker (22.11.19) Gjestekommentar av Ragnvald Bjørgaas Petersen. Min oppfatning er at fylkesnemndene utgjør et ikke ubetydelig problem for rettssikkerheten i barnevernssaker. Politikerne bør gripe inn på flere plan for å få bukt med den pågående barnevernskrisen. Barnevernet må bli en ren hjelpeetat, ansvaret for akuttvedtak må overføres politiet, mens forberedelse av saker om omsorgsovertakelse overføres til andre yrkesgrupper utenfor kommunene.
  • Stiftelsen BioCosmos – enda et tilskudd til forvirringen (22.11.19) Gjestekommentar av Dag Jørgen Høgetveit. "Slik jeg forstår BioCosmos` daglige leder Dag Erlandsen (NRK Dagsnytt18 23. okt.), befinner stiftelsen seg innenfor Intelligent Design-konseptet (ID), herunder ikke minst ved tilbakeholdenhet vedr. den Intelligente Designers identitet." Les mer.
  • Stortinget med nye Skaper- og foreldreangrep? (13.11.19) "Forslag om å innskrenke trosfrihet og foreldres ansvar over egne barn" og "forslag om å lovfeste barns evne til samtykkekompetanse." Les mer.

Arkiv 2019 (Årene 2004-2018)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter