.

..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

  

          Andakt for Januar

         

  • Odelslov, konsesjonslov og jordlov forandres (22.01.23) "Odelsloven er en eldgammel lov som står i Gulatingsloven fra 1350, men er eldre enn den. Den ble innsatt i Gr.l. med den klausul at den ikke måtte oppheves. Den katolske kirke slo kloa i ca 70 % av norsk jordgods(greit med litt fast eiendom) - men mistet alt ved reformasjonen i 1537 og etter hvert gitt tilbake til slektene." Les mer.
  • Morsdagshefte 2023 Bestill heftet før Morsdagen her!
  • Putin og Europa kriger med energien (12.03.23) "Så fylles magasinene igjen med velsignet oktober- og november regn etter en uhyrlig nedtapping som i EU ikke betyr mindre enn ca 1 % AV EU`s forbruk." Les mer.
  • Ressurskamp og ressurskriser (09.01.23) "Men Meldingen puttet Ap. i en "skuff" og laget etter hvert et Miljøverndep. - noe Haugeland sa til meg i en misjonærsamling i Kristiansand - at ikke var deres ønske. De ville ha et Ressursdep." Les mer.
  • Skogdekning og grønn satsing (01.01.2023) "Videre vet man at bryter man skogdekningen fra kysten og innover i landskapet, bryter man også en annen viktig del av vanntransporten hvor bl.a. fordampning fra trærne "hopper" videre innover og fordeler nedbøren. Det hydrologisk kretsløp brytes!" Les mer.  
  • Bibelselskapet - Igjen. Moster 1024 - 'Bibel 2024' Les 1. Januars Gjestekommentar.
  • På årets siste dag vil vi minne om Norges Kommentar Avis sin aller første artikkel i 2004 - Hvem styrer historien?
  • Tegn i tiden - i Messias` hjemland (22.12.22) "Da undres en på om dette er tusenårs-riket som er under utvikling. (Se også Esaias 65, mht at Henry M. Morris er inne på det.)" Les mer.
  • Frankfurterne, fedrearven og tiden. (22.12.22) "Innledningsvis nevner jeg at en først må få med seg bakgrunnen for Vestens sivilisasjon som frankfurterne i titalls år har angrepet - først med to blodige opprør - så med en langvarig kulturrevolusjon. En revolusjon de er nær ved å lykkes med. Frankfurterne nevnes litt utover, men grundigere mot slutten." Les mer.  
 

Arkiv 2023 (Årene 2004-2022)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter

.