Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English


 

 • Israels demokrati hjalp Mads Gilbert inn i Gaza (01.09.14) "Den eneste makt som kan stoppe kalifatet er Jesu allmakt – det vet kalifatgutta – derfor er de så brutale og lever ut sin herres leveregel slik vi finner den beskrevet i Bibelen om Satan: «myrde, stjele og ødelegge»." Les mer.

 • - Ønsker omlegging av rovdyrpolitikken her i landet (27.08.14) "Den nordiske ulvestamme var utryddet, og vi var uten ulv i cirka100 år. Før var ulven en sann plage – vi har mange fortellinger om det. De ulvene var også mindre enn de vi nå har fått fra Russland. Universitet i Uppsala tok prøver av tannkjernene på cirka 50 ulver på museer i Norden og cirka 100 av dagens ulver – og beviste at de vi nå har, ikke er nordisk ulv, men innvandret ulv, sier Høgetveit og fortsetter:" Les mer.

 • Ingen motstand mot avkristning og likestillingsloven? (25.08.14) "Da er det man begynner å fryde seg over den stille motstanden som tydeligvis har utviklet seg på Agder og blant de jordnære bondekvinner og andre i deres sammenheng. De vet ut fra Skriften hvem de skal være og hvor de hører hjemme!" Les mer.

 • Dagens farao og dommen med Nilen over Egypt (23.08.14) "På side 38 fortsetter han: ”I følge Bibelen vil altså Den Allmektige vise sin allmakt ved å ødelegge Egypt. Og begrunnelsen er entydig: Gud gjør dette fordi de som bor der, setter seg opp i mot Ham,  - - -  men ved å vise en annen holdning til Nilen enn det Han aksepterer: fordi de tror de har skapt Nilen og eier elven. Men hvorfor er denne brutale straffen av Egypt for landets holdning til Nilen og det løftet Gud ga om å ødelegge landet, så ukjent og nesten ikke diskutert?" Les mer.

 • Da ”-hallingdølens knivblad satt løst i hans slir” (20.08.14) "Avslutningsvis fristes en til å spørre 68-er generasjonen om dere er stolte av og trives i den nye voldelige kulturen dere nå har skapt?"

 • MIFFs svar til biskop Tor B. Jørgensen - Biskopens artikkel i Dagen "Fra en venn av Israel" får et kraftig og presist tilsvar fra MIFF.

 • Mannlig og kvinnelig - Les denne Gjestekommentaren av Per Bergene Holm. Spre den gjerne!

 • Kristendom og tro uten fakta (18.08.14) "For de forstod godt at dersom troen blir skilt fra fakta, og spesielt fra skapel-seshistorien, blir den ikke noe annet enn en slags opplevelse eller rus.” Les mer.

 • Børre Knudsen døde i dag (17.08.14) Børre Knudsen døde kl 08 i dag tidlig  - på dagen da Herren Jesus sto opp fra de døde! I dag gråtes det i Meistervik - men den langt mer alvorlige gråten kommer fra våre sykehus...

 • Hva er matproduksjon? (15.08.14) "All næringsvirksomhet innebærer en risiko – men det er bare det – at mat kan vi ikke klare oss uten og noen må produsere den." Les mer.

 • Da Gud ordnet med apologetikk på bedehuset (13.08.14) "At Gud er til, må og skal erkjennes som en realitet som ikke kan bortforklares med noe middel – så blir det den enkeltes valg om man vil bøye seg og søke videre inn i Bibelens løsning på hvordan man vil forholde seg til Guds allvitende allmakt: bøye seg og motta nåden eller gå fortapt." Les mer.

 • Viktigste kampen står om Bibelen og folkesjela (11.08.14) "Og en forkynnelse så tom for bibelske fakta – overlater mennesket til opplevelser, følelser og rus i stadig sterkere grad. Og det må økes ettersom en tilvenner seg dosene." Les mer. 

 • Vil du være med å gi ditt bidrag til LYS i fulldistribusjon? - Ønske er et prosjekt med masseutsendelse til alle husstander i fylke etter fylke.

Arkiv 2014 (Årene 2004-2013)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post Beredskapslagring

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter