..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

          

 • Akademi for Kristen folkeopplysning hedrer en av Norges store åndelige fedre:
  Notto Jørgensen Tvedt, Evje.
  (26.05.16) "Men det viktigste var at han var en åndelig autoritet og haugianer. Da 20 ivedøler fra nabokommunen ble arrestert og dømt i Høyesterett i 1836 for brudd på Konventikkelplakaten av 1741, startet han arbeidet sammen med Ole Gabriel Ueland m.fl. i kampen mot den forordningen. I tre påfølgende Storting stod kampen, og loven falt i 1842." Les mer!
 • Ett parallellsamfunns undergang (17.05.16) «Kirken vilde sviktet sin forpliktelse på det kristne opdrageransvar om den rolig så på at en verdslig øvrighet organiserer en moralsk barne- og folkeopdragelse, uavhengig av kristent syn. Foreldre og lærere må ikke søkes drevet til i strid med sin samvittighet å utlevere barna til opdragere som vil "revolusjonere deres sinn" og innføre dem i en "ny livsanskuelse" som kjennes fremmed i forhold til kristendommen.» Les mer og Velsignet 17. Mai!
 • Vold eller forsiktig maktbruk - hva mener man? (14.05.16) "Jeg har heller ikke registrert at Høyesterett har avsagt noen dom som utelukker at man tar litt fast i en unge som ikke hører etter - etter flere advarsler. Å frata foreldrene - den første og grunnleggende myndighet - foreldre-retten - vil føre samfunnet ut i kaos. Det synes Høyesterett å ha forstått, men det skjønner - eller vil ikke skjønne - venstre sida og etter hvert flere med dem. Det synes som de mer eller mindre vil invadere norske hjem med sine programmer, få ungene i barnehagenes og skolens varetekt - og mer eller mindre avsette far og mor fra deres foreldrerett og foreldre-myndighet." Les mer.
 • EKSTREMISTER - og ekstreme liberalere (07.05.16) "Jeg er dyktig lei alle retorikere som prater i vei i generelle vendinger ut fra en såkalt "liberalitet" og "nøytral-toleranse" hvor alt har samme verdi - og da selvsagt intet har verdi." Les mer.
 • Vettskremet rektor på Danielsens skole? (03.05.16) "Jeg skjønner ikke hva som er faktafeil i denne parallellføringen og at rektor har noen grunn til å beklage. Skal ikke barna lære fakta og sannhet om kristendom og islam på en kristen skole?".
 • Barnevern: barneminner om adskillelse og traumer (26.04.16) "Min kone (lege) og jeg har hatt mye med folk å gjøre, og har det ennå - store og små. Er det problemer - gjelder det ofte å bruke tid, samtale og innlevelse med både hodet og hjerte. Når store deler av verden reiser seg mot norsk Barnevern - nytter det ikke lenger å prøve å bortforklare saken med feilinfo etc. De vet bedre der ute og vi vet at de vet, og et stort antall fagfolk sender bekymringsmelding til statsråden!" Les mer.
 • Ulver i samfunn, skog og menighet (22.04.16) "Det er ingen tilfeldighet at Bibelen (vestlig sivilisasjons fundament) allerede fra 1. Mosebok 49, 27 omtaler hele stammer og mennesker som "glupende ulver", og fyrster i Esek. 22, 27 som det samme - som folk som "raner, røver, utøser blod osv. Og Sefanias omtaler dommere - altså rettens folk - "dommer er som ulver om aftenen"." Les mer.
 • Innlegg/apell om Barnevernet i Norge (21.04.16) "Churchill ropte til folket og levde etter det: "Gi ikke opp", mens mange i dag heller ytrer: gi heller etter, så tror man det blir fred. Sann mine ord. Det blir det ikke! Etter alle disse år fra 1978, 1980 har de bare turet videre gjennom institusjonene. (Gramsci) Det blir nok vi, som det gamle lekfolk på haugianernes tid - og under sist krig - som må gjenreise "det første riket" familien, og folke-friheten i vært kjære fedreland, om Gud gir tid." Les mer. 

Arkiv 2016 (Årene 2004-2015)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter