..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

 • Da Gud ble avsatt av «eliten» i Norge. Det grunnleggende i teologien er at Gud er til og vi kan stole på Hans ord!! (21.08.17) "Den kjente historikeren Halvdan Koht forteller i sin Ibsenbiografi om tiden da Georg Brandes bragte Darwinisme og hedensk gresk tenkning til kultureliten i Norge: ”Det var som all gamal tru skulle rakne.  . . . . Naturvitenskap og bibelkritikk vendte våpna sine mot kristenlæra. Alt syntes samle seg om å velte religionen som i halvanna tusen år hadde rådd i Europa. Det var ei bryting mellom gamal og ny tru— - - - ”." Les mer.
 • Informasjonsleder Ottosen om skapelsen og tiden. (19.08.17) "Han har nok en fundamental merkelighet om tid ved å si: "Hvor lenge var så jorden øde og tom? Det sier teksten ingenting om. Slik sett er det ingenting i veien for å mene - ". Den logiske slutning er vel heller at når teksten sier "ingenting" - er en taus - en kan ikke mene noe som helst med den teksten som utgangspunkt. Man kan ikke slutte fra "ingenting."" Les mer.
 • Espen Ottosen VI  Nei; det holder ikke. Det holder ikke å erklære «stor tillit til Bibelen, mene at Adam og Eva var historiske personer», og samtidig bestride/avfeie/bortforklare Bibelens oppgitte data for når i verdenshistorien Adam og Eva ble til («fra verdens grunnvoll blev lagt» Luk. 11, 50-51; Mark. 10,6; Rom. 1, 20), og bestride/avfeie/bortforklare Bibelens oppgitte data for tidspunktet (ihht. Augustin, Luther, Kepler, Newton, James Ussher, omkring 6000 år tilbake);…
 • Espen Ottosen; V  I nyeste Gjestekommentar skrives: "Jesus Kristus, ved hvem alt er skaptes, hevder Adam og Eva i eksistens fra skapningens begynnelse (Mark. 10,6); han hevder deres sønn, Abel, eksisterende fra verdens grunnvoll ble lagt (Luk. 11, 50-51). Espen Ottosen er ikke enig."
 • Når Generaler går igjen. HV -En oppklaring? Les siste Gjestekommentarer!
 • Bjugnsaken, massehysteri og Barnevernet (10.08.2017) "Og verst er at "profesjonene har vært aktive pådrivere i mange av prosessene" og utformet -  gjennom mange år - en familiepolitikk som fører til kriser som de så kan gripe inn i og overføre makta over barna fra foreldrene til staten. Og ytterlige i ideologisk retning peker dette: "- den førte til voldsomme raseriutbrudd fra såkalte incestsentra og fra kvinneaktivister."" Les mer.
 • Bonden: Ringest hos hedninger - viktigst hos fedre og jøder (07.08.17) "Så kommer det vi akter minst på i dag: Familien med far og mor som skal hedres og deretter nok en viktig nedvurdert sak: DET DAGLIGE BRØD (lehem=brød) - som de ringaktede jordbrukere sørger for. Merkelig greier - som dukker opp igjen og igjen og gjør at hele sivilisasjoner går under - også Babel - som av grådighet og dårlig forvaltning gikk under. Standardverket "Topsoil and civilisations" og historikeren Toynbee vitner om det. Husk Bet-lehem betyr brød-huset, fødestedet til Han som lærte oss å be om "det daglige brød."! Slå den!" Les mer.  
 • Politisk korrekt kritikk av Luther - uten samme kamp (05.08.17) "Vi vakler også mot Moskva og glemmer hva forfatteren av Kirkens Grunn i 1942, Olav Valen-Sendstad, sa: "Hold ditt hjerte og din tanke langt, langt borte fra Moskvas og Roms veier,-". Om fremtiden sa han at sosialismen ville trenge inn i staten vår og den katolske kirke inn i kirken "hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende i blant oss."" Les mer. 
 • NOS AS/Barnevern i Kr.S - i Evje og Hornnes (31.07.17) "Den aktuelle sak synes ute av kontroll og uten lokal styring og sikring. En eller annen myndighetsperson må vel kunne klargjøre dette for borgerne som de skal sikre livsmiljøet til." Les mer.
 • Evolusjonstilpassing knuste vekkelsen (29.07.17) "Spesielt er det verdifullt å lese hva Oskar Handeland (NLM og red. av Fast Grunn) skriver i Vårløysning om hvordan bibetillit m.m. røk over ende da Brandes introduserte evolusjonslæra i Norge." I dag er det også 29. juli, dagen til minne om slaget på Stiklestad og markert innføring av kristendommen i Norge. Les mer.
 • Profetiene og profetisk gave, åndelige opplevelser og sannheten (23.07.17) "Igjennom alle tider har det vært falske profeter og vranglærere. I vår tid florerer spådoms-ånder og forutsigelser som knapt har eller ikke har forankring i Guds Ord. De  forvirrer og fører på avveier etter hvert store skarer. De påberoper seg både Bibelen, Jesu navnet og Guds direkte tale til dem om nye profetier. Hvordan skal man vurdere slikt? I starten må man avklare hva Bibelens endelige og avsluttede profetier er - hva en profet er hva og profetisk gave er." Les mer.
 • Dagen og adgang til spaltene (17.07.17) "Spesielt merkelig er det fordi de ikke så sjelden soler seg i glansen av sin gamle sjefsredaktør - legende Arthur Berg. Men her er det noe som ikke stemmer for i Bergs tid var spaltene vid åpne og jeg kan ikke huske at noen av de utallige artikler jeg sendt inn - ikke kom på trykk - ofte med bra utstyr." Les mer.
 • Og svaret er naturligvis som før: Færre norske soldater. - Les Gjestekommentaren. "Det er «et faktum at bare 6857 norske kvinner og menn i 2016 fullførte førstegangstjenesten. Dette er historisk lavt og nesten 1000 færee enn i 2015», skriver Aft.p. 20.04.17."
 • Luther-året 2017 - Dette er viktig informasjon fremover også i 500 års jubileet for Luthers nedkjemping av katolisismen. Du finner også en nyttig brosjyre linket i teksten, men også her.
 • Viktig prinsipiell artikkel: Styrk familien og dens vern.
 • Naustdalsaken og sivilisasjonsendring! (13.07.17) "I dette Lutherår skal vi huske at "Et Guds Ord kan han binde" - den onde altså." Les mer.
 • Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap (10.07.17) "Først tar Inger Merete Hobbelstad  fra barna deres håp og selvbilde basert i Guds Skapelse av mennesket, der Gud gav oss en Verdi, ett menneskeverd – vi skal ikke slaktes og spises fordi vi er mennesker! Veldig mange unge i dag er lei av livet for de det ingen mening har for dem! Og de voksne har stelt til et samfunn av skilsmisser (seriemonogamiet) og annen elendighet som gjør dem til klienter hos psykologer og psykiatere."  Les mer.

Arkiv 2017 (Årene 2004-2016)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter