..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

          

  • FORORD til to sentrale artikler om Skapelsen: (23.10.16) "Å gå halvveis tilbake fra der man tok feil - fører bare til nye avveier. Det er ille i denne sak som er en sentrallære i Frankfurtherskolens undergraving av hele den vestlige sivilisasjon. Det undergraver hele skaper-teologien og resten av Skriften." Les mer.
  • "Vær aktuell i det oppbyggelige, og oppbyggelig i det aktuelle". (17.10.16) "IDEOLOGIER, TANKEBYGGNINGER er farlige og må rives sier SKRIFTEN!!!" Les mer.
  • Guds Lys skinner inn og lyser opp i den mørkeste krå (13.10.16) "«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig komprimert, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. Men rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt alt." Les mer.
  • Kampen om menneskerettene (12.10.16) Arbeiderpartiets Sonja Mandt fra Larvik kommer i avisen Dagen i dag med et tungt ideologisk angrep på Kongshaugen kristne grunnskole, i Larvik. Skolen som er tuftet på den tuseårige kristne Rett som danner hele Grunnlaget for at det i det hele tatt finnes noe som heter Menneskeverd og Menneskeretter. Boken "Kampen om menneskerettene" ble utgitt rett etter 2. verdens krig og er "Norges lærere tilegnet" de som nå igjen skulle innprente sannheten i den oppvoksende generasjon etter en 5 års natt under jernhelen. Legg merke til hvor anti-totalitært opphavet og dermed Grunnlaget for menneskerettene er, det dokumenteres på side etter siden i boken av Sigurd Opdahl. Begynner du med å lese Forordet side 9 og innledningen side 11 og 12 får du på ett øyeblikk innsikt i hva Ap nå vil rive ned i Norge - det vil føre oss rett i klørne på en totalitært styrt nasjon.
  • Kulturmarxismen finnes i alle leire (10.10.16) "Althusser skrev om når staten hadde «monopol på ideologi» - da hadde staten «to apparater» for sin styring, sitat: «Staten disponerer to apparater: - Undertrykkende / repsessive (makt)apparat – disponerer volds- og kontrollmidler som militæret og politiet (sentralt og enhetlig dirigert.) - Det ideologiske statsapparat – (utdanning, familie, rettssystemet, politikk, massemedia, kulturinstitusjoner etc)" Les mer.
  • Norge - Hellig Olav - kristnet med sverd (08.10.16) "Som konge (med utøvende makt) bar han ikke sverdet forgjeves. Og med overtalelse og makten fikk han slutt på barneutsettelser, frilleliv, ofring av træler for godt Ting o.m.a. Vi fikk det STORE SEDSKIFTE - av sed og skikk og det løftet Norge. "Sakte ble landet vårt eget."" Les mer.
  • Odelslov, konsesjonslov og jordlov forandres (07.10.16) "På Eidsvoll skjønte folk seg på mer enn penger. De skjønte at basisverdiene kom fra de produktive arealer og for at matfordelingen skulle bli reel, måtte de fordeles og sikres slektene." Les mer.
  • "MAKTELITEN" mot FOLKET - få tjenere (03.10.16) "De gode må bees, forkynnes og tales fram og de onde i senk - og GUDs barn må med FRIMODIGHET og MYNDIGHET i begge regimenter si: DER GÅR VEIEN, VANDRE PÅ DEN!" Les mer.
  • Inhabil gransking - fortsetter lovbruddene? (26.09.16) "Får vi nok et lovbrudd - nå av de som gransket saken? Forvaltningsloven sier om habilitet: § 6 (habilitetskrav).:" Les mer.

Arkiv 2016 (Årene 2004-2015)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter