..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

  • Satser biskopen på Dep. og kollegaer? (23.08.19) "Skal Norge reddes igjen, er det nettopp bibelsk, kraftig, frimodig forkynnelse vi trenger, en statsforvaltning som retter seg etter "evangelisk-luthersk" rettskilde og orden (Prof. dr. jur Robberstad og "Kampen om menneskerettene", S. Opdahl) som vi hadde (Gr.l. §2) og hjelper folket." Les mer.   
  • På 6 døgn à 24 timer – ble en klode med skapninger til (18.08.19) "Missourisynoden med 2 millioner medlemmer fastholdt sitt syn på begynnelsen av 1. Mosebok og som er avgjørende for hele Bibeltroskapen." Les mer.
  • Eliten i Arendal på opprørets grunn? (12.08.19) "Det går mot det totalitære. Det fedrene kjempet fram og etablerte Norge på er den basis som nå svikter og som våre folkevalgte burde finne tilbake til og besinne seg på i Arendalsuka." Les mer.
  • Pressemelding: Barnevernet - ny lov - _Hva med Guds Ord? (12.08.19) "Bibelen og biskop Erik Pontoppidans lærebok ”Sannhet til Gudfryktighet, de to første lærebøker som ble benyttet i den aller første norske skole fra 1739, må inn igjen i norsk grunnskole OM nasjonen igjen skal komme på fote der familien igjen spiller den bærende funksjon. Det vil være til det beste for barn og familier i Norge!" Les mer.
  • Tilpassing - Energi- og Jordlov? (08.08.19) "Det som er interessant, er at Loven ble endret etter dette forsøket på å nytte det gamle delingsforbudet når leieavtalen gjaldt for mer enn 10 år." Les mer.
  • Hvor kommer misjonspengene fra? (06.08.19) "For i flg. World Watch Institute står fotosyntesen på landjorda for 58 % av fotosyntesen i verden - og produserer alt av mat minus fisk fra havet. Og alt av råstoffer minus mineraler som kommer fra berggrunnen." Les mer. 
  • Storoppslag i verdenspressen – Etiopia plantet 350 mill. trær på 12 timer! (31.07.19) "Et titalls planteskoler er i gang spredd utover områdene og store områder dekkes med skog, regnet blir tatt vare på, grunnvannet stiger, vann kommer i bekkene, erosjonen bremses og det blir kort vei til ved, og på lengre sikt forandre nedbørsbildet seg over landskapene. Kort og godt det blir levelig i landene igjen - noe å leve av og leve i - som vi ser det i Israel og andre steder hvor denne tenkningen er forstått og praktisert. Jødene sprer det nå også til Kina og India og mange flere områder." Les mer og spre stoffet!
  • Barnvernet - Ny lov (29.07.19) "Ny Barnevernlov er på trappene (høringsfrist 01.08.19). Sentralt er "barnas beste" og begrepet "vold". Kan noen i Barnevernet (Bv.) være så vennlig å definere begrepene så klart - uten en flom av ord - at vanlig utdannede mennesker forstår det og kan forholde seg til det i praksis?" Les mer. 

Arkiv 2019 (Årene 2004-2018)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter