..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

          

  • STORTINGSREPEsentantenes  SAM-VIT og Norge som rettsstat (27.05.20) "I Malangen herredsrett ble Knudsen frikjent. Dommeren la til grunn at abortloven var uforenlig med evangelisk-luthersk religion og dermed i strid med Grunnlovens paragraf 2." Les mer.
  • Inn i kampen mot avkristningen (23.05.2020) "Tiden minner ikke lite om de som formannen i Forfatterforeningen Ronald Fangen skildrer slik en stund før 2. v.k.: "Publikum interesserte seg ikke for den såkalte  "storpolitikken". Og aller minst var folk lystne på å se sammenhengen mellom storpolitikken og vår tids livsanskuelseskamp, hele vår åndelige situasjon. Selv mangfoldige kristne var blinde her, hvor våkne, ivrige og skarpsindige de ellers kunne være ,-"" 
  • Apokryfene, Bibelselskapet og en Romkonvertitt. Les Gjestekommentaren.
  • "Med lov skal landet byggjast og ikkje med u-lov øyast." (15.05.20) "Min gamle fylkesjordsjef hos Fylkesmannen i Telemark sa en gang til en som ringte "det er lov å prøve seg"....det er det samme Fylkesmannen i Vestland med tidligere Venstre leder Lars Sponheim nå som Fylkesmann, her tilsynelatende kan ha prøvd seg på og så har Statens representant i Vestland regelrett stoppet brått i veggen! Det var Bufdir som kontaktet Fylkesmannen i saken og Bufdir er underlagt statsråd Ropstad fra KrF. Og det er vel mer en grunn til å anta at denne henvendelsen fra Budir til Fylkesmannen også er sjekket ut med regjeringsadvokaten." Les mer.
  • Statssekretær fra Venstre trakk seg pga egen integritet (07.05.20) "Det Bjøro her beskriver er en forvaltning i fullt forfall – det kan være noe av det samme Bråten opplevde i sine 105 dager og som han til tross for Venstres manglede verdier i sitt program ble så belastende at han måtte gå." Les mer.
  • En Vei til frihet - Les siste Gjestekommentar "Det me treng no, er ein nasjonal dugnad i kritisk tenking."
  • Tjenestedeling - hva er det? (25.04.20) "Tjenestedeling er et stadig tilbakevendende spørsmål - som man mener man har kommet til stadig dypere innsikt i enn fedrene - selv om konsekvenser og resultater tyder på det motsatte." Les mer.
  • Likhetens endelikt – Stortingets rettsoppløsning. Fortsatt familieoppløsning, fjerning av far, oksestasjon neste? (20.04.20) "Sjefsredaktør i Dagen, Arthur Berg, hadde bl.a. følgende å si om saken på lederplass 14. jan. 1981: "Familie- og samlivsetikken høyrer til dei felti som Geilomøtet særleg peika på. Og det er klårt at det er eit overlag viktig felt for kristen forkynning. For det vert no mobilisert enorme krefter til åtak på familie og heim, og på den "ideologien" om kjøn og kjønsmoral som Bibelen gjev oss. (Det er ca. 40 år siden)" Les mer.
  • Minister - tjener for folket (14.04.20) "I flg. min fremmedordbok betyr minister en tjener. Dagens ministre er stort sett en del av et statsråd som er valgt av folket for å tjene folket. Og skal man tjene folket, må det skje på sannhetens og lovens grunn. Falsen sa det: Lovene skal regjere - ikke menneskene." Les mer.

Arkiv 2020 (Årene 2004-2019)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter