..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

          

 • Statlig matlagring er billig og avgjørende viktig (27.03.20) "Fagfolk på matkorn opplyser at slik forholda er i dag er behovet for å sikre norsk befolkning import av inntil 200 000 tonn matkorn (dvs. slår kornhøsten feil vil vi trenge 2-3 x). Det er kun behov for ett av de store bulkskipene med 4-8 rom, det kan frakte 200 000 tonn alene! Det kan også selvsagt ligge i kai uten å umiddelbart losses om det er behov. Et slikt volum er lite i verdensmålestokk og kan bestilles nå, og utgjør i innkjøp en kostnad rundt kun 1/150 av det årlige forsvarsbudsjettet på 60 milliarder." Les mer. 
 • "Ikke et forsøk på statskupp"? Hva er det dá? Les siste Gjestekommentar.
 • Litt overrasket nå? Enn når? Les siste Gjestekommentar der det bl.a. står: «Det er verdt å la Solbergs ord synke inn, Ifølge henne selv hadde hun for en uke siden ingen forestillinger om de utfordringer hun og landet nå står overfor. Og det er kanskje det mest uvirkelige ved situasjonen.» (Ola Storeng i Aftenposten 16.03.20)
 • Globalismen i regjeringen er totalitær og død på boks (19.03.20) "Norge har en selvforsyning på kun 38 % og den igjen er sterkt knyttet til innsatsfaktorer vi må importere og høy mekaniseringsgrad. Laksen vår er basert på 83 % importert fòr! Regjering og Storting har for 20 år siden lagt ned ALLE nasjonale matvareberedskapslagre. De som arbeider med matproduksjon er samfunnskritisk personell!" Les mer.
 • Nasjonal dugnad for å sikre norsk matforsyning (16.03.20) Det er nå flere matprodusenter som kun får tak i 10 % av de utenlandske arbeiderne de er i behov av til å sette i gang våronna og det er også høsting av tomat og agurk underveis. Det de færreste nordmenn nok enda har tenkt på er at dette problemet ikke er særnorsk…og det kan brått skape utfordringer for importen av ulike produkter. Kanskje vi denne gangen får oss en lekse og kanskje må den bli så tøff at vi husker den? Bonden og hans arbeidere er samfunnskritisk personell! Les næringens pressemelding linket fra i dag.
 • Lysene skal nå slukkes rundt på Agder - der hvor Agder Energi Nett AS ikke får det slik de ønsker.  Les Gjestekommentaren: "Agder Energi Nett (AEN) sender for tiden ut varsel om strømutkobling til mer enn 1500 abonnenter som ikke ønsker AMS, Avanserte Måle Systemer."
 • Perspektiver drukner i globalistisk korona aksjon (16.03.20) "Det ville vært et svært godt nasjonalt tiltak om vanlige fornuftige familier som har mulighet til det, skaffet landet en babyboom i overgangen 2020-2021 – det ville gitt oss bærekraft inn i fremtiden. 54 000 fødsler i året er rett og slett pinlig – og det er flere familier med ingen barn, ett eller to som burde vurdere en slik naturlig styrking av nasjonalstaten." Les mer.
 • Bibelen med hjelp fra Himmelen mot pandemien (14.03.20) "For svært mange år siden las jeg "Bibelens krone" av den kjente danske teologen Skovgaard Pedersen. Det var en utredning av Johannes Åpenbaring. Der hevdet han med bibelsk rett at "Når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket"." Les mer.
 • Korona – COVID-19, klassisk smittevern (10.03.20) "Hovedpoenget med denne artikkelen er å peke på det som nå begynner å gå opp for flere og flere, nemlig at det er de gode gamle smitteforebyggende tiltakene som vil virke. For det første og viktigste er å redusere risikoen for å bli smittet og dernest benytte tiltak en har tilgjengelig for å redusere smitterisikoen ytterligere der en må ferdes." Les mer. 
 • Lukas 21 (09.03.20) Les HELE Lukas kp 21 og da vil du også få med deg disse versene som Jesus sier til sine disipler: "Og når Dere får høre om krig og opprør, da la dere ikke skremme! for dette må først skje, men enden kommer ikke med det samme. Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen." "Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til." (Fikentreet nevnt i vers 29 skal være bildet på den nyopprettede Staten Israel og alle trær andre nasjoner.)
 • Ibsen for likestilling og dagens familieøder? (01.03.20) "Og Arken var Guds redningsark for familien - som Ibsen synes på parti med den onde hvor han "med lyst legger en torpedo under Arken.". Ibsen ønsket å gjøre det skikkelig ved hjelp av radikale menn som kunne føre det store, flom av ord - mot Han som reddet Noah og dømte verden." Les mer.

Arkiv 2020 (Årene 2004-2019)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter