..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

          

  • Kaj Munks oppgjør med ekteskapsinngåelsene. Les siste Gjestekommentar: Du skal være aktuell i din oppbyggelighet og oppbyggelig i din aktualitet!
  • Luther-året 2017 - Dette er viktig informasjon fremover også i 500 års jubileet for Luthers nedkjemping av katolisismen. Du finner også en nyttig brosjyre linket i teksten, men også her.
  • Viktig prinsipiell artikkel: Styrk familien og dens vern.
  • Paulus bekrefter ung jord og seks dagers skapelse (10.04.17) "I et fyldig verk på 488 sider om "Coming to grips with GENESIS" (T. Mortenson og T. H. Ury Ph.D.) skriver de på s. 403 at Luther brukte ca. 10 år på sin Genesis kommentar som indikerer hvor vesentlig han anså denne bok som forberedelse for å forstå resten av Skriften. Han la vekt på den historisk, bokstavelige forståelsen." Les mer.
  • Og hva er konspirasjonen dènne gang?  Gjestekommentar: "En bred vei leder til krig, en smal sti leder hjem." (Russisk ordtak)
  • Bibelbeltets folk i nye kamper? Har Herren ennå en løsning? (06.04.17) "Ikke minst sosiologiens grunnlegger, Max Weber, slår fast at det var protestantismen - særlig den i Norden - som skapte disse frigjorte, gode velstandsnasjoner ved å føre folket inn i sine jordiske kall og på himmelveien for evigheten." Les mer.
  • Barnevernet styrt av en kjerne av Frankfurtere? (31.03.17) "Alt sant menneskeliv, fri og rett myndighet har sitt utgangspunkt her - fordi det er Guds fundamentale skaperordning: "Det første riket" med lovgivende, dømmende og utøvende makt. Dette har selvsagt alle ideologier forstått som vil kristendommen og vår frihet til livs." Les mer.

Arkiv 2017 (Årene 2004-2016)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter