..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

 • "Strand Lobben and Others v. Norway"– knusende og alvorlig dom mot Norge (15.09.19) "Fylkesnemnd, Tingrett, Lagmannsrett og Høyesterett har krenket EMK art. 8 mot Trude Lobben og mot hennes sønn. Fylkesnemnda (forvaltningsorgan) og norske domstoler – ville ikke ha en tilbakeføring, men en tvangsadopsjon uten rettsikkerhetsgarantien Trude Lobben og hennes sønn hadde krav på. Dommeren fra Litauen nevner videre i dommen at systemet er dysfunksjonelt og rammer mange i Norge ikke bare Lobben. Og man skriver at flere land i Europa har statsborgere i Norge som holdes i fangenskap mot landenes vilje av Barnevernet." Les mer.
 • "Strand Lobben and Others v. Norway" (10.09.19) - Dommen er offentlig og Norge ble dømt med 13 dommere mot 4. Av disse 4 var 3 fra Danmark, Norge og Finnland. Norske medier kaller dommen knusende. Vi har enda ikke lest dommen, men både Barnevernet/Staten og domstolene kritiseres kraftig! TV2 dekker saken slik i dag. Dommen presenteres i video her i Grand Chamber, skriftlig i kortversjon her og i FULL versjon her.
 • Lobben saken (10.09.19) Dommen i denne saken offentliggjøres kl 10 i Strasbourg. Det er en ankesak som ble behandlet 17.10.18 og dermed hadde nådd helt til topps i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, The Grand Chamber. Dommen vil ha påvirking på rundt 800 millioner mennesker i EU. Saken er mellom en mor, Trude Lobben som fikk tvangsadoptert sin sønn og med Norge som motpart v/ regjeringen. Formelt benevnes saken "Strand Lobben and Others v. Norway".
  For den som ønsker en rask introduksjon til saken kan de klikke seg inn på Dagbladets omtale her: https://www.dagbladet.no/video/norge-mot-trude/A0vcqtLd og saken vil komme ut her i morgen: https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
 • Bibelsk Åndskraft ga oss Gr.l. § 2 og et rettferdig samfunn. Hva kommer nå? (09.09.19) "Ikke minst Darwinismen som avsatte Gud i folks tankeliv - og som var en del av Frankfurterskolens "politisk korrekte", "kulturterror", "toleranse for oss men ikke for dem" (Marcuse) osv. osv."
 • Skaperen fornektes - deretter kjønnet m.m.! (07.09.19) "Til den ledende "elites" ansiktstap - og den vanlige kvinnes heder - nevner jeg at tillitskvinnene i Agder Bondekvinnelag virkelig våknet etter at jeg talte til dem på deres årsmøte i januar 1978 - og bl.a.  ref. Danbolt og kommunisttenkeren Gramsci. Jeg har hverken før eller siden opplevd maken til kampvilje og oppfølging og bremseklosser. Arthur Berg våknet og arrangert stormøte i Bergen, m.fl." Les mer. 
 • Real-Apologetikk versus avisen Norge IDags dødfødte trosforsvar - et kraftig oppgjør med Kjell Tveters "kristendomsforsvar", med flere sitater fra Tveters bok. Les Gjestekommentaren!
 • Turistforeningen og modern times - Les Gjestekommentaren!
 • Barneavhør; leser ikke politiet leksa si? (31.08.19) "Erfaringen fra Bjugnsaken og lignende saker i andre land viser at en pågående og suggestiv eksaminasjon av småbarn kan få dem til å fantasere frem de mest absurde historier." (Suggestiv eksaminasjon betyr spørsmål som legger vitne, svaret i munnen)" Les mer.
 • Posten skal frem - etter hvert? (26.08.19) "Posten skal fram het det før og det ble gjennomført med små midler, men hardt arbeid." Les mer.
 • Satser biskopen på Dep. og kollegaer? (23.08.19) "Skal Norge reddes igjen, er det nettopp bibelsk, kraftig, frimodig forkynnelse vi trenger, en statsforvaltning som retter seg etter "evangelisk-luthersk" rettskilde og orden (Prof. dr. jur Robberstad og "Kampen om menneskerettene", S. Opdahl) som vi hadde (Gr.l. §2) og hjelper folket." Les mer.   
 • På 6 døgn à 24 timer – ble en klode med skapninger til (18.08.19) "Missourisynoden med 2 millioner medlemmer fastholdt sitt syn på begynnelsen av 1. Mosebok og som er avgjørende for hele Bibeltroskapen." Les mer.
 • Eliten i Arendal på opprørets grunn? (12.08.19) "Det går mot det totalitære. Det fedrene kjempet fram og etablerte Norge på er den basis som nå svikter og som våre folkevalgte burde finne tilbake til og besinne seg på i Arendalsuka." Les mer.
 • Pressemelding: Barnevernet - ny lov - _Hva med Guds Ord? (12.08.19) "Bibelen og biskop Erik Pontoppidans lærebok ”Sannhet til Gudfryktighet, de to første lærebøker som ble benyttet i den aller første norske skole fra 1739, må inn igjen i norsk grunnskole OM nasjonen igjen skal komme på fote der familien igjen spiller den bærende funksjon. Det vil være til det beste for barn og familier i Norge!" Les mer.

Arkiv 2019 (Årene 2004-2018)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter