..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

 • "Korset vil jeg aldri svike-" (09.10.15) "Til disse på vei mot dyrking av avgudene synger og vitner vi med frimodighet sangen over - samt en rekke av våre andre kjære kjente sanger som for eks. "O la aldri nogensinne, korsets tre meg gå av minne, som Deg frelsens fyrste bar. Man la kors og død og smerte, tale, rope i mitt hjerte. Hva min frelse kostet har."" Les mer.
 • Tro på CO2? (09.10.15) "Og man undres om man kan tro på CO2 pratet? Hadde det virkelig blitt gjort noe skikkelig, jordnært og konkret som også hadde fremtid og bærekraft i seg – ville man blitt preget av ”en gjernings spor seg preger mer enn tusen ord." Les mer.
 • Den norske strutsen med hode i sanden? (06.10.15) "Det betyr at per i dag styrer Russland luftrommet over området. Kina meldte også sin ankomst med hangarskip og sine J-15 jagerfly utenfor kysten av Syria for få dager siden, en verdens makt med ca 19 % av verdens befolkning og også med atomvåpenkapasitet." Les mer.
 • Tok disse høvdingene feil? (05.10.15) "Stormen kom over oss like so fort som uventa. Me har ned gjennom tidene vant oss til å sjå alle slike store ulukker langt borte, og so tenkte me at Gud ville nok spara oss ogso denne gongen. Me var so få og so små, i ytste enden av verda, me ville nok sleppe det verste. Kanskje me kristne rekna for mykje med vår kristendom og vårt arbeid i Guds rike. Men ulukka kom hard og tung." Les mer.
 • Taler fra Akademiet for Kristen Folkeopplysning - NY
 • Forståelse og forsvar for Israel - ofte svakt og sent (03.10.15) "Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner." Les mer.
 • "Dei hev mista vitet og Vår Herre" (02.10.15) "I en historieløs tid og en debatt bortimot ren for sann kunnskap - er kanskje tiden inne til å gi akt på fedrene og utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro. (Hebreerbrevet 13) De skapte fred og velstand." Les mer.
 • Skråsikker darwinist på andres skråsikkerhet? (26.09.15) "Det er svært interessant at i gamle Sovjetunionen fikk tilreisende utenlandsstudenter ca 2 års studium i darwinisme før de fikk studere videre - for man skjønte at skulle de sluke resten av studiene måtte de fratas hele fundamentet for menneskets genuine menneskeverd, den man fant i Skapelsesberetningen. Slå den." Les mer.
 • Karen Kristine Blågestads tro. - Les nyeste Gjestekommentar: Så skal der altså ikke være plass til dem for hvem livet er Kristus.
 • Uklok Hellas politikk av tyskerne (25.09.15) "Nå behandler - spesielt tyskerne - Hellas like dumpt og farlig som Vesten behandlet Tyskland etter 1. v.k. og ekstremismen fosser fram." Les mer.
 • Åndskraft i og for landbruket? (24.09.15) "Prof. H. Koht siteres i kampen om lærebøkene: "Dette andragende fortjener plads i det norske folks historie, fordi det visselig er den første religiøse fælles-henvendelse, som er utgaat fra en norsk menighet. Den haugianske vækkelse hadde allerede i forveien git styrke til den norske bondereisning på det politiske omraade og Stortinget hadde  i 1842 mot regjeringens haardnakkede motstand drevet gjennom opphævelsen av Konventikkelplakaten.". Les mer.
 • Kristenarven skapte tale-, møtefrihet og velstand  - Uttale fra Akademi for Kristen folkeopplysning – september 2015 (20.09.15) "De store vekkelsene løftet vårt folk ut av nød og fattigdom - til et liv i frihet, velstand og kraft til å bringe Skriftens gode budskap til verdens ender." Les mer.

Arkiv 2015 (Årene 2004-2014)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post Beredskapslagring

Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter