..

Norges Kommentar Avis

 Gud er Gud for begge regimenter.  Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.

    Jesu tomme grav                                             Om_Kommentar_Avisa Medarbeidere
Kontakt_avisen              Støtt NKA Kristendomsforsvar Gjestekommentarer

Søk i artikkel arkivet

Kjemp for Kristen Norge

Klipp & Kommentar

Skapelse, nytt og arkiv

Andakt

Norge fra 1905 - 2005

[Flag of the United Kingdom]

Information in English

 

 

 • Hva Karl Marx og John D. Rockefeller har til felles. (Og hvordan angår det Norsk Luthersk Misjonssamband?) - Ny Gjestekommentar fra Dag Jørgen Høgetveit.
 • Krisemaksimering – en metodikk brukt av Frankfurterskolen (12.09.17) "Motgiften ser du det vil være å hegne om det kristne menneskesynet, og derigjennom ytringsfriheten og foreldreretten. To regimentslæren forteller oss at samfunnet styres med sine midler som domstoler etc og menigheten styres med Guds Ords virkemidler – men for begge disse regimenter – som styres med ulike midler - gjelder det samme styringsfundamentet – Sannheten gitt oss i Guds Ord. Det er like galt å stjele på bedehuset som ute ellers i samfunnet og basisen for den kunnskapen leser vi i De Ti Bud." Les mer.
 • BOT og Stortingsvalget (05.09.17) "Hvorfor jeg skriver dette? Fordi det er i slutten av valgkampen og et kall til BOT. Vi finner opplegget hos profeten Daniel. Israel hadde stelt seg slik at Gud sa nok er nok - og lot fienden ta dem." Les mer.  
 • Jon Kvalbeins sekter? (01.09.17) "Det bør ikke være ukjent for bedehusfolk at døden kom inn med synden (Romerbrevet 5, 12), verden ble lagt under forgjengelighet (1. Mos. 3, 18 og Romerbrevet 8, 20) og dermed også muligheten for å danne fossiler. Rent naturvitenskapelig bør man i stor grad snarest orientere seg bort fra norsk akademia i disse sakene og inn i mot forskningsmiljøer som også lar Bibelens naturvitenskapelige opplysninger telle med – da blir det interessant." Les mer.
 • Fransk dokumentar om norsk Barnevern, produsert av Arte. (26.08.17) "Norge den "siste kommuniststat" uttalte en svensk statsråd for noen år siden!" Les mer.
 • Skriften vs. Jon Kvalbein; IV.  Les Gjestekommentaren: «…tro Skriften, den vil ikke lyve for deg.» (Martin Luther)
 • Da Gud ble avsatt av «eliten» i Norge. Det grunnleggende i teologien er at Gud er til og vi kan stole på Hans ord!! (21.08.17) "Den kjente historikeren Halvdan Koht forteller i sin Ibsenbiografi om tiden da Georg Brandes bragte Darwinisme og hedensk gresk tenkning til kultureliten i Norge: ”Det var som all gamal tru skulle rakne.  . . . . Naturvitenskap og bibelkritikk vendte våpna sine mot kristenlæra. Alt syntes samle seg om å velte religionen som i halvanna tusen år hadde rådd i Europa. Det var ei bryting mellom gamal og ny tru— - - - ”." Les mer.
 • Informasjonsleder Ottosen om skapelsen og tiden. (19.08.17) "Han har nok en fundamental merkelighet om tid ved å si: "Hvor lenge var så jorden øde og tom? Det sier teksten ingenting om. Slik sett er det ingenting i veien for å mene - ". Den logiske slutning er vel heller at når teksten sier "ingenting" - er en taus - en kan ikke mene noe som helst med den teksten som utgangspunkt. Man kan ikke slutte fra "ingenting."" Les mer.

          Disse sakene under lar vi ligge på en stund til: 

 • Luther-året 2017 - Dette er viktig informasjon fremover også i 500 års jubileet for Luthers nedkjemping av katolisismen. Du finner også en nyttig brosjyre linket i teksten, men også her.
 • Viktig prinsipiell artikkel: Styrk familien og dens vern.
 • Naustdalsaken og sivilisasjonsendring! (13.07.17) "I dette Lutherår skal vi huske at "Et Guds Ord kan han binde" - den onde altså." Les mer.
 • Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap (10.07.17) "Først tar Inger Merete Hobbelstad  fra barna deres håp og selvbilde basert i Guds Skapelse av mennesket, der Gud gav oss en Verdi, ett menneskeverd – vi skal ikke slaktes og spises fordi vi er mennesker! Veldig mange unge i dag er lei av livet for de det ingen mening har for dem! Og de voksne har stelt til et samfunn av skilsmisser (seriemonogamiet) og annen elendighet som gjør dem til klienter hos psykologer og psykiatere."  Les mer.

Arkiv 2017 (Årene 2004-2016)

Problemer med å åpne boksene i venstre kolonne? Last ned Java programvaren her.

 

 

 

Basis

Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .                    Skaperen og  Ordet.                   1000 år med  Jesus Kristus.      
Fra frihet til slaveri  på  100 år Norge - fra union til union?Rettferdiggjørelsens betydning. Guds to riker og Guds to sverd

Bok om  Stern saken
Bok om Jørgen Løvland -1905!Famile og Ekteskap (lydfil)
Ekteskapsloven

AKF på YouTube
Sannhet til gudfryktighet
for smarttlf. og nettbrett

Linker

Grunnloven/konvensj.
Gud og Darwinisme
AKF og Krossen media Nytt Liv!
Debka-file

Jerusalem Post

Beredskapslagring av mat
Taler fra AKF

Ansvarlig for layout

Siden fungerer best med en oppløsning  på  1024 x 768

Online siden februar 2004

Hit Counter