Norges Kommentar Avis presenterer her god kristen litteratur fra AKF,

som underbygger formålet med avisen

 

 

Bestilling gjøres til AKF, Krossen Media, Pb. 196, N - 4734 Evje

Tlf.    379 31 053          Fax: 379 30 157          E-post: akf-evje@online.no

 

 

Hefter, kassetter og CD

Rimelige, enkle, lettleste, men innholdsrike hefter for kr. 45,- pr. hefte. Her finner du sentral litteratur for kampen om Kristen-Norges framtid i menighet og samfunn. Kjøp og les og rust deg med dette tankegodset - så blir vi mange som kjemper for den felles fremtid Gud måtte gi oss. Stoffet passer også godt til gaver året rundt.

 

Vi har også en rekke gode tale- og foredragskassetter til kr. 40,-. Der ikke annet er oppgitt er dette prisen. Ring eller skriv etter lister. Heftene nedenfor kan du bestille fra adressen over eller klikke deg inn på www.afkf.net og bestille direkte under "Våre kassetter og hefter". Kryss av for ønsket bestilling. Dette er litteratur du knapt finner andre steder - og som er avgjørende viktig i den kampen kristenfolket i dag står i for å redde de åndelige "søyler i Norges hus" og kristenretten i landet. Bladet LYS som kommer med 4 nummer i året kan du også bestille der for kr. 140,-. Det tilkommer frakt på alle bestillinger.

Top of Form 1

 

Lovgivning i Norge i nyere tid

Av Jørgen Høgetveit.

De siste 25 år har Norge vært gjennom en kolossal omlegging av alle lover med hensyn på lovene om forholdet mellom mennesker, vårt forhold til Gud og vårt forhold til naturen, samt lovene for hvordan Norge skal administreres. Heftet gir en generell innføring i hva lover er og betyr, samt en kortfattet gjennomgang av de to siste områdene.

 

Går den norske kirke mot Rom?

Av Stein Henriksen.

En grundig og meget nyttig gjennomgang av det som har skjedd innenfor Den norske kirke i de siste år og dens farlig ferd mot katolsk teologi og innflytelse.

 

Det nye kristendomsfaget

Av Stein Henriksen

Mange foreldre er nå dypt fortvilet over det som har skjedd og skjer i skolen. Det trengs informasjon om hva som har skjedd og hvorfor. Her har du en kortfattet og klar innføring til en rimelig penge. Prof. dr. theol Carl Fr. Wisløff sier om disse to heftene: Stein Henriksens hefter bør leses av alle som vil holde seg våkne - de bør få en vid utbredelse og mange lesere."

 

Barnedåpen er bibelsk

Av lærer Hans Haugland

Bedre hefte om dåpen foreligger knapt i dag. Den har de beste anbefalinger C. Fr. Wisløff, Solheim og G. Raen.

Nåværende sekretær i Akademi for Kristen folkeopplysning uttaler at dette er det beste hefte og det bibelske syn på dåpen fra GT og NT. Heftet er grundig og veldokumentert.

 

Bibelens vei og betydning i nasjonenes liv

Av Jørgen Høgetveit

Heftet er på 40 sider og følger grunntekstenes veier fra Midt-Østen ad forskjellige veier til Europa. En drøfter hvilken betydning dette har hatt for utviklingen i de forskjellige europeiske land. Meget interessant.

 

Hvorfor gråter Maria?

Et billedhefte i bilder og tekst forklarer Mariadyrkelsen og hvorfor den er så farlig. Kr. 2,- pr. h. og kr. 40,- for 25 stk. Flott til massespredning.

 

Dikt til ”En mor”

Av Jørgen Høgetveit

Diktsamling på 88 sider. Bjarne Stoveland sier: "Det er flukt og høy himmel over Jørgen Høgetveits lyrikk. Et varmt hjerte møter vi i de fleste diktene."

Red. Nygård i Evangelisten: "Hele diktsamlingen anbefales på det varmeste."

Gunnar Holt i Bibelsk Tro: "Høgetveits lyrikk er Bibelsk sentral og avslører en dyp personlig kjærlighet til Ordet - Ordets kraft - og Nåden i Kristus. Vi får del i kampen og striden under troens vandring, og her er rik trøst i Kristi seier og målet der hjemme. - - Høgetveit skriver engasjert og med innlevelse og varme. Han har noe på hjertet. Noe han må dele videre. -- Det fortjener mange lesere. Jeg vil takke forfatteren fordi han gav oss dette heftet om mor - endog i en tid som vår."

 

Dagendebatt

Et oppgjør med de totalitære tanker, blant annet sosialismen, og krefter som regjerer Europa og som også har fått slik makt i Norge. Debatten foregikk over ca. 1/2 år i avisen Dagens spalter. En omtale av hvordan det vil gå med disse maktene i endetiden og en lengre artikkel om hvordan ”Russland spiller på Balkan”. J.H.

 

Albert Hiorths hefter

Omkring Israels hus og folk og Judas hus og folk. 1949. S. 64

En gjennomgang av Israels 12 stammer, hvor de ble av - og deres samling.

 

Israel i brennpunktet. Artikler og foredrag fra 1949

Nye generasjoner bør bli kjent med denne interessante dyktige ingeniør og israelvenn.

 

Israel i de siste dager

Av O. J. Johnsen og A. Hiort


Jerusalem i historien og profetiene

Av Kjell Dahlene

En 44 siders gjennomgang av Bibelens mange ord om Jerusalem i fortid, nåtid og fremtid. Uhyre interessant. Foredrag.

 

Israel, urviseren på Guds klokke

Av Kjell Dahlene

Et hefte på 40 ssider med godt tilgjengelig stoff om Israels betydning som varsel om Jesu gjenkomst.

 

Retten i Norge

Grunnloven av 1814 med kommentarer og foredrag. Samt noen andre nyttige lover i kampen for kristenretten og rettssten. Heftet er på 80 sider og inneholder §§ fra Straffeloven om bl.a. Forbrydelser med Liv, Legem og Helbred. Lov om svangerskapsavbrudd. De ti bud, Skriv om barnet fra Oldkirken og en tale i Konsmo på 17.mai 2000 om Grunnloven, hva Grunnloven er, hva Norge var under hedenskapets rett og hva Norge ble under kristenretten. Meget nyttig lesning for den kampen som nå er på gang om Grunnloven i Norge. Kr.45,- pluss frakt.

 

Arven, ansvaret og fremtiden

Av Kjell Dahlene

Høgetveitstevnet 2000, 100 år etter NLM's stiftelse på Høgetveit på Evje.

Heftet er illustrert og på 56 sider. Det er et 2 timers foredrag hvor Kjell Dahlene gjennomgår den rike arven som Nedre Setesdal har både med hensyn til kristenliv i menighet, misjon og samfunn. Det var harde kamptider, men de gikk frigjort og seirende ut av kampen og ga store bidrag til Ordets frigjøring i Norge ved nedkjempelsen av Konventikkelplakaten og Norges frigjøring fra Sverige i 1905 v. Jørgen Løvland fra nabogarden til Høgetveit.

Gode anbefalinger av red. Kleppa i avisen Dagen og Sørlands Glimt, NLM's organ på Sørlandet.

 

Hans Nielsen Hauges forkynnelse

Av Kjell Dahlene

Høgetveitstevnet 2003

Dette foredraget har også fått en meget positiv omtale av redaktør Kleppa i Dagen. Fordraget kan fås både som kassett kr. 40,- og som hefte kr. 45.

 

Et brev om Guds frelsesplan,

Hovedtanker i Hebreerbrevet

Av cand theol Guttorm Raen

Heftet er på 76 sider og har fått god omtale av tidligere prost Stein Henriksen. Man merker også her Guttorm Raens grundighet og bibelske solide forankring.

 

Kampen om rettferdiggjørelsen

Og Leuenberg- Konkordien

Av cand theol Stein Henriksen

Heftet er på 32 sider og gjennomgår de avgjørende drøftinger og avtaler som Den norske kirke (DNK) nå har gjort med den katolske kirke m.fl. Det norske kristenfolk bør absolutt kjøpe dette lille heftet om det helt sentrale budskap som nå ødelegges i DNK. Man bør ikke sove i forhold til så grunnleggende ting.

 

Kampen om menneskerettene

Av Sigurd Opdahl

Det mest grunnleggende verk om den kristne basis for menneskerettene og Norges Grunnlov. Bedre utredning om Kristen- RETTEN har ikke vi i AKF lest. Meget viktig verk for den kampen som nå kommer om Grunnloven. 236 siders bok, kr. 179,- pluss frakt. Se egne anmeldelser på høyre stolpe i Norges Kommentar Avis.

 

Åndskamp i skole og samfunn

STERN-Strid

Ved psykolog Gustav Mjåland m.fl.

Boken er en nyutgivelse av denne boken fra den store skolestriden fra 1981 - 84 om bruken av det meget grove tyske ukebladet STERN i den norske grunnskolen. Skolestyrets ledelse havnet i rettssalen da de ønsket bladet fjernet fra skolen og Norsk Undervisningsforbund og Norsk lærelag og en rekke krafter på begge sider engasjerte seg kraftig i striden som etter hvert fikk nasjonalt preg. Kåre Kristiansen, Finn Jarle sæle og Ole Øystese har gitt svært gode anmeldelse av denne boken. Kåre Kristiansen sa bl.a.: Jeg vil anbefale alle som interesserer seg for foreldrenes rett til å velge oppdragelse og undervisningsmateriell til å lese denne boken. - For alle som ønsker å bevare vårt tradisjonelle verdigrunnlag i skolen  - -  er boken et nødvendig vekkesignal. Jeg anbefaler boken på det beste. Rektor Ole Øystese ved NLA uttalte: Bokens dokumentasjon representerer et arsenal som kan bli av stor betydning i kampen om skolen og mot nedbrytende krefter i samfunnslivet." Kr 149 + frakt.

 

Kristendomsforsvar Hefte 1

Kristendomsforsvar Hefte 2

Av Ivar Kristianslund

Kristendomsforsvar av første klasse. Anmeldelse i LYS september 1998. Ivar Kristianslund heter en professor og bonde fra Sarpsborg. Han har i tillegg et par doktorgrader, så det er en mann som kan sine ting. Samtidig har han også brukt tiden godt til å studere sin Bibel - noe vi kommer tilbake til i denne anmeldelsen av de to heftene han nå gir ut. Heftene er inndelt i tema:

Hefte nr. I (76 s.) inneholder:

"Hele Bibelen er Guds ufeilbarlige ord og nyttig for alle mennesker, Homofilt samliv er synd, men Gud tilbyr frelse for de homofile, Rusmidler, pornografi, hor og blasfemi fører oss til fortapelsen, Kristendomsundervisning og hjemmeundervisning.

Hefte nr. II (104 s.) inneholder:

Om ytringsfrihet og dens grenser, Politikerne advares mot avkristningen, Hvorledes stanse avkristningen, Partiet som vil bygge på Bibel og Grunnloven."
Heftene består av en rekke debattartikler i politisk sammenheng, men inneholder så mange generelle sterke kristne tanker, riktige bibelsitat og direkte, men høflig tale. Noen vil kanskje si at de er for sterke, men da bør en huske på at de som virkelig elsker sine medmennesker og vil redde dem for tid og evighet, må bruke klare og sanne ord - som svir i åpne sår. Men det er helbredelse og lekedom for de som hører etter og retter seg etter det Kristianslund har å si.
Så kan vel kanskje noe innvende at det ligger vel for høyt og så er det dette med "få vise etter kjødet" da. Til det er å svare at han er en glimrende pedagog, noe han også har vært hele sitt liv. Husk så at det står "få" - så det finnes altså noen som har store naturgaver som Herren får bruke! Kristianslund er en av dem. Her kan du samle kristne tanker og argumenter som du vil få god bruk for.
Heftet er med dette anbefalt på det beste. Prisen er kr. 45,- pluss frakt.*

Vi har også hefter om utviklingslæren og andre hefter av samme forfatter.

 

Fra sjølbergingsjordbruk til industrijordbruk

To timers foredrag i det årlige sogeseminaret som Ølen, Etne m.fl. kommuners sogelag holder hvert år. Tema: om utviklingen i Norge fra ca. 1800 og frem til i dag og dagens misbruk av skaperverket. Foredraget streker opp de store linjer og sammenhenger i det som skapte det nye Norge. Både de jordiske og åndelige linjer og resultater sees i sammenheng - de som skapte det frigjorte Norge (1905) og velstands Norge. Meget aktuelt og lesverdig i lys av dagens katastrofale utvikling hvor både Europa, Berlinske Tiden og Akersgata innrømmer at resultatet ble "billig mat til farlig pris." Sivilagronom Jørgen Høgetveit har ført heftet i pennen. Heftet er på 56 sider og koster kr. 45,- pluss frakt.

 

Bibelsyn og Bibelbrug

Av Niels Ove Vigilius, tidligere rektor ved Dansk Bibelinstitutt. Hans siste artikler om syndenes forlatelse og rettferdiggjørelse. God anmeldelse i Dagen av redaktør Kleppa.

 

”Nå må vi våkne” foredrag av Jørgen Høgetveit. Nå på CD plate kr. 95,- 

Cand theol Øyvind Andersen uttalte om dette foredraget i 1978. "Og det er ingen overdrivelse å si at det er et profetisk budskap i den talen. Og det er en tale som ligger meg meget på hjerte at alle kristne og om mulig alle i Norge skulle høre. - Det ligger meg på hjertet å si det og jeg tror det er fordi Herren vil at jeg skal si det." Foredraget er aktuelt som aldri før i vår kamp for det kristne Norge og misjonsbasen Norge.

 

Gratis traktater til utdeling

  • Rettferdiggjort ved ”Troen alene, på Nåden alene i Ordet alene.”
  • Ved et tusenårsskifte. Tusen år med Jesus Kristus.
  • Messias. De fullstendige bibeltekster fra oratoriet Messias 1930.
  • Guds navn - er ”JEG ER”.

 

Kassetter av Ø. Andersen og C. Fr. Wisløff

AKF/ Krossen Media har et rikt utvalg av bibelske taler og foredrag av disse to skattede forkynnere o.a.

Se kassettliste fra AKF/ Krossen Media på www.afkf.net . Vi har også et rikt utvalg av foredrag fra en rekke av våre kjente talere på de mange seminar vi har holdt de siste 10 år.

 

I Bergensavisen Dagen for 13.2.1999 skriver sjefsredaktøren på lederplass om bladet LYS med Morsdagsheftet: «Heftet taler enkelt og varmt til alle. Det har en glimrende layout, ikke minst er det (Lys) et ledende ideologisk tidsskrift i Norge.

Hvorfor så sterke ord? Jo, det gjelder muligheten for gjenoppbygningen av et avkristnet, og i neste århundre, avfolket fedreland (med lave fødselstall og høye aborttall). Først avskaffes de kristne lovene og familien. Deretter bryter selve velferdsstaten sammen.»

 

Pris for 5 nummer i året kr. 140,-.

 

En økologisk gjenreisning av ørkenen

- et eksempel fra israelsk jord- og skogbruk

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit 

Dette er et grunnleggende hefte om hvordan man tenker i forhold til ørkengjenvinning. Informasjonen er av en slik karakter at den passer for skoler, høyskoler og andre med interesse for stoffet. Det vises i tekst og figurer hvordan man praktisk jobber med denne problemstillingen i Israel, et land som har maktet å stoppe forørkningen og gjenreiser Skaperverket. Du kan ta en titt på innholdet i sin helhet på Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur. Heftet er på 36 sider og koster i papirformat kr 45,- pluss frakt.