Kjemp med oss for Kristen-Norge

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Etter Hans Nielsen Hauges kamp (1796-1814) og lidelse ble Norge gjenkristnet med store vekkelser og mye praktisk nestekjærlig arbeid på landet Gud hadde gitt oss. Dette ga oss videre en kristen forfatning på evangelisk luthersk grunn slik at staten ble bygd opp med den beste frihet og orden - fram til vi ble helt fri i fred i 1905.

Farer lurte på mange kanter - og det kunne gått galt mange ganger. Opprøret og frafallet var på gang både før 1914, i mellomkrigstiden og fra 1968.

Da krigen brøt ut i 1914 utbrøt statsmannen Jørgen Løvland: "Gud hjelpe, dei hev mista vitet og vår Herre." Han forstod sammenhengene. Men vi kom oss gjennom det også i fred - men i 1940 gikk det galt - og vil gjøre det igjen om avkristningen fortsetter.

 

Før hadde kristenfolket de store talerstolene, men gradvis overtok hedenskapet med sine tankebygninger både skoler, høgskoler og universiteter og etter hvert kom også de store media over på deres hender. Det gjaldt også mange av de som kristenfolket hadde bygd opp. Dermed står vi i den situasjonen at hedenskapets tenkning preger folkets tanke og hjerteliv og dermed også ånds- og samfunnsliv. Tidsånden er en helt annen enn den en gang var, og hele Kristen-Norges institusjoner verdsliggjøres og tjener en annen ånd med et "annet evangelium." Det er ikke vi som vil stå på den gamle prøvede grunn som har forandret oss - men de andre som har driftet i vei - for ikke å si avveier.

 

I samfunnet har man bygd om lovene for menneskets forhold til Gud (kirkeretten), menneskets forhold til naturen (en rekke lover) og menneskets forhold til medmennesket i familie og samfunn. (Konf. foredraget "Nå må vi våkne") Alle disse sektorlovene ble før administrert av folket med sektorstyrer på lokalplanet og oppover. Etter "Ny kommunelov" - som kom i 1992 - bygges Norges administrasjon om fra et folkestyrt land til et mer og mer byråkratisk og totalitært styrt land. Det er vel gjennomtenkt og smart gjort. Det er dessverre få som har skaffet seg oversikten og forstår alvoret. (Konf. "Lovgivning i Norge i nyere tid." AKF/Krossen Media, se www.afkf.net eller klikk på Kristendomsforsvar).

 

Nå sitter hedenskapet med makten i de fleste av samfunnets maktapparater, de beste av folket sukker og sørger, andre bare driver med og sier at det nytter ikke å gjøre noe med dette likevel. Andre igjen sier at man kan ikke slåss mot overmakta og atter andre sier at det er jo sagt at slik skal det gå i endetiden så det kan ikke vi gjøre noe med. Men intet er umulig for Gud sier vi i Norges Kommentar Avis (NKA). Og Gud ga ikke motløshets ånd. Luther minnet oss om at om verden gikk under i morgen, så planter jeg mitt epletre i dag! Men da må vi for det første slutte å fore oss med Akersgatas og Marienlysts sine produkter hver eneste dag. Da går det med oss som med grisen i folkeeventyret som syntes han hadde så dårlige kår. Han gikk av sted og - jo da - han burde ikke ha "skyller og rask og ligge i bås", men tvert imot "erter og velling og ligge i silkeseng". Vel fornøyd ga han seg på hjemvei - men langs veien ruslet reven og hvisket om igjen og om igjen: "skyller og rask og ligge i bås." Så gikk det ikke bedre enn da grisen kom hjem igjen - så var hans "nye kår": skyller og rask og ligge i bås. Og slik ble det - og slik går det med oss. Det vi hver dag putter i oss skaper oss på alle måter. Derfor vekk med disse media og frem med Bibelen og bli så med oss i NKA i bønn og arbeid.

 

Nå er det kommet masse gode nye muligheter for å komme ut med det sanne budskapet som baserer seg på det gamle Norske Frihetsfundament:

Den evangelisk-lutherske Grunnlovsgrunn. Dette budskapet samt bønn i bunnen for vårt arbeid med vurderinger og kommentarer er det vi satser på i NKA. Vi håper og ber om at mange må bli med oss i kampen for å gjenvinne hjertene og tankelivet - og dermed etterhvert også folkelivet, samfunnslivet for oss selv og vår etterslekt om Gud gir tid.

 

Du kan delta med å bruke litt av din dyrebare tid på denne måten:

1. Skriv ut artikler fra NKA - som du tar med til dine.

2. Ta artiklene med på arbeidsplassen.

3. Send artikler videre med e-post til bekjente over hele landet, til ditt store nettverk.

4. Så kan du tipse media om stoffet - og si at her er alternativer som de burde kikke på.

5. Og synes du lokal- eller sentrale politikere har godt av noen ord fra NKA - så send dem det.

6. Videre kan du tipse oss om viktig og godt stoff som vi bør orientere oss i og kommentere. Du legger gjerne med dine egen tanker og vurderinger. Send det helst 

    pr faks (379-30157) eller post (Pb. 235 - 4734 Evje) for det er allerede en del som ødelegger med forsendelse av virus etc. Sender du stoff pr e-post - så merk

    det i alle fall klart og tydelig og skriv inn ditt telefonnummer i ”Emne rubrikken” - så kan vi ringe deg opp før vi åpner posten.

7. Endelig må du støtte oss i bønn om klarsyn og krefter samt flere medarbeidere som står på denne grunnen og som på en eller annen måte kan hjelpe oss. La oss

    høre fra deg.

8. Og til sist så kan du være med å hjelpe til med penger - som vi er avhengig av i denne verden. Klikk deg inn på "Støtt NKA" til venstre og se vårt

    bankkontonummer og send oss det beløpet Gud minner deg om. Foreløpig har vi klart utgiftene selv, men skal vi ekspandere må det mer penger til. Så husk:

    Ora et labora. Be og arbeid.

 

 

 

"For om du tier stille -"

 

Av Jørgen Høgetveit

 

I min gjennomgang av GT stoppet jeg en morgenstund opp ved ordene i Esters bok kp.4 v. 14 som lyder:

"For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om du ikke nettopp for en tid som denne er kommet til dronningverdigheten?"

Det var jøden Mordekais beskjed til dronning Ester da hun fryktet - for sitt liv - for å tre fram for konge av Syria, herskeren over store landskaper like til Etiopia. Bakgrunnen var at Haman på sin vei mot toppen - hadde lagt opp onde råd mot jødene og brukte sin makt til å sende ut et dekret om at alle jøder i det store riket skulle drepes.

 

Og det er et budskap til oss alle i disse tider for Norge og helt i tråd med Jesu ord om disse Hans vitner tier, så skal stenene rope!

 

Men dronning Ester gjør nå det rette: Hun gir Mordekai beskjed: "Gå av sted og få samlet alle jøder som finnes i Susan (borgen), og holde faste for min skyld, så I verken eter eller drikker noget i tre døgn, natt eller dag! Og så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke er etter loven. Skal jeg da omkomme så får jeg omkomme." V. 16. Bønn og faste for åndsmaktene må drives bort fra styresmaktene.

 

Og det gikk godt - hun nådde fram med sin sorg og bønn om redning for sitt folk. Mordekai kom til makten - nest etter kongen - og nytt ilbud gikk utover hele riket som gjorde at jødene fikk verge seg og ble reddet. Og det gikk ikke bedre med Haman og hans flokk ble utryddet for hans streben etter makt og morderiske planer. I v. 9 står det: "- og jødenes fiender hadde håpet å få dem i sin makt - nu hadde det vendt seg så at jødene fikk sine fiender i sin makt;-." 9,1.

Men det skyldtes to mennesker som Gud fikk sin vilje med. En Mordekai som var trofast og hele tiden hjalp Ester - og hadde et våkent øye for sitt folk og deres begges tjeneste for Gud, samt Ester som på tross av redsel for å miste livet - ble villig til å gjøre det som rett var.

Hør bare hva Mordekai sier i kp. 8, v. 6: "Hvorledes skulde jeg kunne se på den ulykke som vilde ramme mitt folk, og hvorledes skulde jeg kunne se på min ætts undergang". Det dreide seg jo om GUDs folk! Han kunne ikke se på det uten å ofre alt. Gud fikk komme til og grep inn på forunderlig vis gjennom bare disse to menneskene.

 

Vi står i en avgjørende og forferdelig kamp både for vårt kristenfolk i Norge og Guds folk i Israel. Både vår og jødenes historie forteller om Guds uendelig oversikt og makt til å redde sitt folk om Han bare kan finne en eller noen som vil stille seg i gapet til en redning for folket. Det fortelles om ganger Han ikke gjorde det - ikke fant noen - men i Esaias kp. 58,11-14 står det bl.a. "Og sønner av deg skal bygge opp igjen ruinene fra gammel tid; grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise, og de skal kalle deg murbruddets tilmurer, den som setter veier i stand, så folk kan bo i landet."

 

Vi har et stort redningsarbeid foran oss både for Norge og Israel og kanskje videre utover også om Gud viser oss det. Men da må han finne slike villige mennesker som "setter livet inn" og går på Hans ord - taler i "tide og utide" og ikke lar seg stoppe med sannhets ord fra Guds munn i alle sammenhenger. Vi må ikke tie i slike tider. Det Gud taler og minner deg om i Sitt Ord - det skal du gå til vårt folk med i begge regimenter!