Gjestekommentarer  2018, i www.kommentar-avisa.no      

(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)
 

 • Jeg tror på Gud Fader...  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.12.18) Så hva tror Lennox om de "Sju Dager"?

 • Arne Taxt og Noa Fortellingen - En teolog og hans teologi  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 28.10.18) "...alle de høie fjell under himmelen blev skjult. Femten alen høit steg vannet over fjellene, så de skultes." 1. Mos. 7, 19-20

 • Stamfedrenes alder (Av Ingar Gangås, 28.09.18) "Og så kunne han si: «Nå skal jeg fortelle dere enda eldre begivenheter. Jeg var 93 år gammel da min bestefar Lamek døde, og han var 56 år da Adam døde. Min bestefar har ofte fortalt meg om hvordan Adam pleide, med vemodig stemme, å fortelle ham om de lykkelige dagene i Edens hage og om det redselsfulle øyeblikket, da han sammen med Eva kjente slangens gift i sitt hjerte og skjulte seg for Gud Herrens åsyn mellom hagens trær»."

 • Etter stormen. (Av Jan Pedersen, 17.09.18) Da vi forrådte Himmelen, ble vi troløse mot jorden. Jan Pedersen skriver her: "Skyldes stormen at vi ikke er snille mot vår natur? Dette til ettertanke." 

 • Å fake Skriften (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.09.18) «For mine tanker er ikke eders tanker, … som himmelen er høiere enn jorden, således er … mine tanker høiere enn eders tanker.» (Es. 55, 8-9) 

 • Gud er avsatt! Folket blir forført! (Av Jan Pedersen, 17.09.18) "Hva kan vi gjøre nå? Vi må be om en vekkelse der folket vender om til Gud, og følger Hans bud. Vi må be om at Gud oppreiser vitner som Hans Nielsen Hauge som forplikter seg selv og andre til å følge Herren, La oss be om dette!"

 • Professor Jarl Giskes forkningsunivers (Av Dag Jørgen Høgetveit, 15.07.18) I denne artikkelen taes forholdet mellom mikro- og makroevolusjon opp.

 • Og Kjell Tveter skriver (Av Dag Jørgen Høgetveit, 15.07.18) «Vi har lenge trodd at (og forklart hvorfor) ett av de farligste angrep på den bibelske autoritet i evangelikale kretser i dag, ikke er evolusjonisme, men «progressiv kreasjonisme»», (Jonathan Sarfati, oversatt av redaksjonen)

 • Fra Martin Luther til Michael Tetzschner; - Hva ville egentlig Karl Marx? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 19.06.18) «Marx skiller seg fra nesten alle andre samfunnstenkere ved at ideene hans faktisk er testet ut i virkeligheten. I forrige århundre levde halve menneskeheten under regimer der Marx sin tenkning var statsbærende ideologi. Det gikk ikke spesielt bra.»

 • Vedr. diagnose A88 «Skadevirkning av fysisk faktor» og A.M.S (Avanserte målesystemer, Smart-måler) (Av Dag Jørgen Høgetveit, 26.03.18) «Målinger gjort av Statens Strålevern viser at strålingen fra de automatiske strømmålerne ligger langt under de anbefalte grenseverdiene». Skriver Helsedirektoratet i rundskriv til landets fastleger (Aft.p./NTB 15.03.18). Naturligvis er strålingen «under de anbefalte grenseverdiene». Og hva så?
  «I PubMed kan man for eksempel lete fram en delmengde ved å søke etter artikler om terapeutiske effekter av pulserende mikrobølgefelt. Om lag 7 000 slike artikler om ikke-termiske virkninger av EMF beskriver allment aksepterte, ekte og reproduserbare biologiske virkninger – til tross for at de inntreffer ved strålingseffekter godt under sikkerhetsstandardene. Dokumentasjonen finnes altså, selv om det hevdes at virkningene ikke kan finnes!» (Martine L. Pall (se vedl.))

 • Ein gong var vi eit samfunn (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.03.18) Åpent brev til statsråd Ketil Solvik-Olsen. 

 • Våpenloven. Det 4. riket vs nordmannens trad. væpning (Av Dag Jørgen Høgetveit, 12.02.18)  Vi bestemmer oss for noe, lar det ligge litt, og venter og ser hva som skjer. Hvis ingen lager et oppstyr, fordi de fleste forstår ikke hva som er blitt bestemt, så fortsetter neste trinn inntil det ingen vei er tilbake. Jean-Claude Juncker (Oversatt av red.)

 • Støtt en kommende rettssak mot norsk barnevern (Av Olav Nilsen, 09.01.18) Dette vil være den første rettssaken i Norge som reises på prinsipielt grunnlag, og der sentrale anklagepunkter vil være det offentliges inngrep i privatliv og heim, og brudd på sentrale bestemmelser både i Straffeprosessloven, Grunnloven og Den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen.