Gjestekommentarer  2006, i www.kommentar-avisa.no       (2005 og 2004)