Gjestekommentarer  2015, i www.kommentar-avisa.no      

(2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)
 

 • Kjell J. Tveter og ungdommen. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 31.12.15)  Kjell J. Tveter: Den litte skapelses-boka – Intelligent design for ungdom og folk flest; Proklamedia des. 2015. En slags anmeldelse m.m.

 • Meningsløst juleevangelium? (Av Jostein Andreasen, 22.12.15) ”Der fins en landsby i jødenes land, 34 stadier fra Jerusalem [8 km], hvor Jesus Kristus ble født og som du også kan forhøre deg om i skatteregistreringene foretatt av Kvirinius, den første prokuratoren i Judea” (”Apologia” I,34, fra ca. år 155.)

 • Livssynsnøytralitet er umulig! Kall det kristendomsmotstand. (Av Jan Pedersen, 22.12.15) Det propaganderes fra kristendomsmotstanderne for livssynsnøytralitet! Det er en farlig utvikling, fordi begrepet er umulig, det er en usannhet. Det finnes ikke noe som er "livssynsnøytralt".

 • Temauke med Andreas Årikstad – Fra Skapertro til Frelsertro (Av Andreas Årikstad, 31.10.15) Her finner du 5 taler om temaet. Start med den nederste talen: Jesus i urhistorien - skapelse, syndefall og frelse, 1 Mos 1:1-5

 • Epoch-making books (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.10.15) Epoke-gjørende bøker, er det noen som benevner Westcott og Hort`s greske testament og Charles Darwins berømte bok Artenes opprinnelse fra 1859. Forfatteren spør seg så: Så hva er da nytt; mht Darwin av 1859 og Hort av 1881? Og svarer: De ble katalysatorer for gamle antibibelske ideer som ved deres arbeider ble offentlig ‘eiendom’.

 • Karen Kristine Blågestads tro. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 26.08.15) Så skal der altså ikke være plass til dem for hvem livet er Kristus.

 • Hitlers akademikerer og leger (Av Dag Jørgen Høgetveit, 01.07.15) "Hør, din brors blod roper til mig fra jorden." (1. Mosebok 4, 10)

 • Sambanditter ll - En radio- "gudstjeneste" (Av Dag Jørgen Høgetveit, 30.06.15) 1. Søndag 15. februar ca. 11.04 begynner de tempelfremmede trommer og rytmer...

 • NLMs Grunnregler versus NLMs Ledelse. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 18.06.15) Hvis dagens ledelse i NLM er ubekvem ved NLMs grunnreglers uttalte formål, står man naturligvis fritt å danne en organisasjon etter egen oppfatning, men ikke til å om-danne eksisterende organisasjon etter egen oppfatning.

 • Hadia Tajiks Gud. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 09.06.15) Justiskomiteens leder, Hadia Tajik, taler (i debatt med justisstatsråden 26. februar1,) om mennesker som tror at "Gud" tillater halshugging m.v. Hun registreres annetssteds promotere lesning av Koranen.

 • Ord om en sorg (Av Ragnar Andersen, 13.03.15) Jeg skriver ikke for å gjøre noen motløse, men jeg forteller om sorgen over en endringsprosess. Kanskje flere kunne begynne å sørge. Måtte Herren oppreise mange vitner som lik Issakars menn forstår seg på tidene, så de vet hva Guds folk har å gjøre (1Krøn. 12,32)!

 • Sagrustens brikker (Av Dag Jørgen Høgetveit, 16.02.15) "Alene i evangeliene utelater codex B (Vaticanus) ord eller hele setninger intet mindre enn 1491 ganger. Den bærer spor av skjødesløs avskrift på hver side."

 • Hvis du måtte pakke og reise... (Av Dag Jørgen Høgetveit, 16.02.15) Isarel er "en villa i jungelen", konstaterte tidligere stats- og forsvarsminister Ehud Barak; og nòe er det som gjør en forskjell.

 • Jostein Andreassen og Darwin. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 31.01.15) Andreassen synes ikke å ha forstått at «det sosialistiske evangeliet» «berre var eit verkemiddel for spreidingi av» ateisme.

 • Norsk frihet og den store kommune-sanneringen. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 30.01.15) Sanner freistar å byggja opp ei stemningsbølge kor hastverk er eit viktig element.

 • Ved Kilden; Lunde Forlag 1977 / 2008. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 30.01.15) Det går absolutt an å komme i tanke om at Lunde Forlag muligens med største selvfølgelighet tilkjenner seg anledning å 'tydeliggjøre' lett aldrende bokutgaver, med resultat at den informerte leser ikke vet om ...

 • Døden som våpen. Dialog holder ikke, men si NEI til den rev??! (Av Jan Pedersen, 12.01.15) "Noen har døden som livsanskuelse".