Gjestekommentarer  2004, i www.kommentar-avisa.no

 

 

 

 • Profeti og oppfyllelse (31.12.04 av Kjell Dahlene) Først og siste del av et flere timers fyldig foredrag av Kjell Dahlene får du her tilgang til.
 • Hvorfor alkohol? (10.12.04, Av Oddvar Bjorå) Ved ujevne mellomrom dukker debatten om (mis)bruk av alkohol opp til debatt i aviser og tv. At noen synes det er godt og avslappende med et glass øl, får så være. Noen ser ut til å klare å nyte et måtelig forbruk. Det paradoksale er at det er dem som er største problem for mennesker som er lett disponible for misbruk. De som tar første glasset ser nettopp opp til dem og ser for seg at alkoholen skal være til glede. Ingen vil bli misbruker, eller bli liggende i rennestenen. Så kan vi spørre hvorfor nettopp så mange blir slave under kong alkohol?
 • Liberal teologi og bibelkritikk  (07.10.04, Av Konrad Fjell) Guds ords troverdighet blir i dag angrepet mer enn noen gang. Mange i de kristne rekker nekter at Guds ord er ufeilbarlig og at hele bibelen er innblest av Gud (1Tim 3:16). Man påstår å finne motsigelser i Skriften og annet som man ikke kan forstå. Derfor sier man at bibelen umulig kan være Guds sanne ord helt i gjennom.  ”Den liberale teologi” har uten tvil vært banebryter for bibelkritikken.
 • Nominasjon av biskop til Oslo bispestol (25.09.04, Av Arve Ljønes) Da avisen Vårt Land ville presentere hver kandidat ved å stille 7 likelydende spørsmål, fulgte jeg interessert med. Ville kandidatene være så lite bibeltro som ryktene fortalte? Jeg ble ikke bare forbauset, men ganske fortvilet. Hvordan er det mulig å foreslå 7 teologer som biskop i Den norske kirke når de ikke en gang kan Joh. 3,16 og hva ”den lille bibel representerer”?
 • Nordmenn, Guds folk? (02.07.04, Av Konrad Fjell) I Josvas boks siste kapittel står det noe fint å lese. Noe som burde stå som eksempel for et hvert folk. Vi kan lese i vers 15: ”Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de guder amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i!” I versene 16 og 21 svarer og bekrefter israelsfolket at de vil tjene Herren.

Hva det innebærer å være et Guds folk, kan vi lese om i mosebøkene. Der praktiseres Guds lov på israelsfolket, både moralloven, seremoniloven og statsloven. Når israelsfolket fulgte disse lovene ble landet et godt land å leve i og folket levde i fred med hverandre og sine naboland. Gud sørget selv for at åker og frukttrær bar nok frukt til en hver tid og han sendte vårregn og høstregn. Han bevarte og beskyttet landet mot hungersnød, pest, rovdyr og krig. Det var Herren som gjorde alt dette, og du kan lese mer om det i 3. Mos 25, 26:1-13, 5. Mos 11:10-15 og Jer 5:24.

 • Man kan kalle det frykt – Om Europas situasjon og fremtid (26.05.04, Av Emanuele Ottolenghi) Ved E.U.s samling og babyloniseringa av verden - tror man på bred basis på fred og velstand. Emanuele Ottolenghi  - som arbeider med "Israel Studies at Oxford University" - er av en annen mening. Han påpeker de to forskjellige måter Europa og USA forholder seg til fremmede folk og verdier, og spår at "Europas bristepunkt er nært forestående. Flerkulturalismen kan snart svinne hen, feid av sted med stormen som bygger seg opp."  Med velvillig tillatelse fra forf. har vi fått oversatt artikkelen for offentliggjøring  i NKA. Den er offgj. i Jerusalem Post.  Les gjestekommentaren grundig og spre den videre!
 • Film og skuespill om den Hellige Gud er klare endetidstegn! (25.05.04, Av Trygve Einar Gjerde) Den Herre Jesus Kristus sier om de siste tider: For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre tegn og under for å forføre de utvalgte, om det var mulig. Mark. 13, 22. Dette ord går til fulle i oppfyllelse i vår tid! Det ser vi ikke minst ved alle de filmer og skuespill og bedragelige lærdommer som fremstår som ”sannhet”, enda det er en djevelsk løgn! Hvordan kan et syndig menneske ”spille” den hellige og syndefrie Jesus Kristus?
 • Den videre modernisering av Forsvaret (12.05.04, Av Konrad Fjell) Med dette har vi sett at vi som folk har kommet under Guds vrede. Snart vil han straffe oss med sitt vredes ris. Om vi ikke på våre knær ber om nåde og søker tilgivelse for våre synder, alvorlig vender om og lever et sant kristent liv med hjerte og hånd, går det oss galt. La oss gjøre dette, så skal Herren forbarme seg over oss og beskytte oss mot all fare. For; ”Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.” Sal 127:1.
 • Israels sorg snus til glede på en dag (09.05.04, Av Vidar Norberg) I Israel går sorg og glede hånd i hånd. På den jødiske datoen 4. ijar starter de falnes minnedag. I år sørget israelerne over 21.781 falne soldater som har falt i kamp for sitt lands selvstendighet. Så vendes sorgen til glede over at Israel er en selvstendig nasjon og israelerne feirer sin selvstendighetsdag. Les her en situasjonsrapport med kommentarer fra Israel.
 • ”Det palestinske folket”? (18.04.04, Av Yehezkel Bin-Nun) ”Hvert år, ved juletider, reiser Arafat til Betlehem for å fortelle tilhørerne at Jesus i virkeligheten var en palestiner. Hvis palestinerne i virkeligheten er en myte, da blir spørsmålet: ”hvorfor”. Hvorfor finne opp et fiktivt folk? Svaret er at myten om det palestinske folket tjener til å rettferdiggjøre den arabiske okkupasjonen av landet Israel. Mens araberne allerede har 22 selvstendige land (mer enn noe annet folk på jorden) og kontrollerer en landmasse på 800 ganger Israels areal, er dette tydeligvis ikke nok for dem.” Les mer.
 • Udfordringen fra den amerikanske kirkevækstbevægelse (25.03.04, Av Mikkel Vigilius) Foredrag holdt på Nordisk Luthersk Konference i Vasa , Finland

”Læser vi Skriften igennem, kan vi ikke være i tvivl om, at hele verdenshistorien fra syndefaldets dag til Kristi genkomst dybest set handler om én ting: at Gud vil frelse det fortabte! “Hvor er du?” Det er Guds første ord efter syndefaldet. Gud kalder synderen frem til opgør, omvendelse og frelse.” Her går Mikkel Vigilius blant annet igjennom Willow Creek bevegelse i Guds Ords lys.

”Det er forskjell på folk. Dette må være konklusjonen etter å ha lest lederartikkelen i Stavanger Aftenblad på fredag. Mens ugjerningene i Madrid blir beskrevet som avskyelige og godt planlagt (noe det selvsagt er), er det andre plasser i verden (underforstått Israel) der selvmordsbombere er forvirra og fortvilte mennesker som opererer på egenhånd.”