Gjestekommentarer  2008, i www.kommentar-avisa.no       (2007, 2006, 2005 og 2004)

 

 

 • Kristendomsforfylgjing (30.12.08, av Hallvard Kvæven) Les her Kvævens inndeling av tre former for kristendomsforfylgjing.
 • Femti (50!) born drepe i går! (23.12.08, av Hallvard Kvæven) Provosert abort er å drepe ufødde medmenneske, og det har store destruktive konsekvensar for folk og land.
 • Fuglestad i Afrika (19.12.08, Gunnar Hamnøy) Utfordring: Vær med og støtt Arba Minch Mekane Yesus Technical College for å gjøre det mulig for ekteparet Fuglestad å være enda en tid ved skolen. (…) Dere som kjenner ekteparet Fuglestad vet også at han er en dyktig sivilagronom, og bruker kunnskapen han har fra sin utdannelse på Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås og sin lange praksis i Etiopia og i Norge med utbygging av landbruket med planter og trær når han er ute mellom folket i Arba Minch området, Gidole, Konso og Yavello.
 • Signe maten (17.11.08, Dag Jørgen Høgetveit) At maten må være velsignet og virke til velsignelse, kan en kun anmode matens og vår egen Skaper om. Med dagens næringsgehalt i matvarene, kan vel anmodningen være mer aktuell enn på lenge.
 • Hadde Jesus fått asyl? (03.11.08, av Hallvard Kvæven) Han var ein svært privilegert flyktning samanlikna med dei Minos nemner i artikkelen. 
 • Tilværelsens dualisme og sammenbrudd, U-orden og Kaos (24.10.08, av Bjarne Kydland ) Kjerne-eksempelet kan være evolusjonistene og Charles Darwin. Her sier han (Fienden) at, kosmos har oppstått ut fra kaos (The Big Bang!”) og har utviklet seg til Orden, mens Bibelen altså lærer motsatt: Fra Orden til kaos og u-orden. Prinsippet (opp ned) er effektuert 100 %. Derav benevnelsen Motstander / Satan. Det en kaller adiafora er utelukket, og vi står igjen med pluss + og minus -.
 • Det farløse barnet (13.10.08, av Hallvard Kvæven) Det er underlig: I styrer, råd, utvalg og foretak skal begge kjønn være representerte, men ikke i ekteskapet.
 • Ordet intet betyr nettopp det: Intet. (10.10.08, av Jarle E. R. Skadberg) Ønsker man kirke- / forsamlingsvekst må man altså forkynne Ordet slik det står, uten endringer, fordi det er det som gir vekst.
 • Offensiv mot Israel-hatet (29.09.08, av Hallvard Kvæven) Folket har teke mot lygna, og har byrja å tru den, slik at både lek og lærd, både politikarar og åndelege leiarar fer vill.
 • Nå er det slutt på fridomen. Bispevigsel. Kristelig Folkeparti står i skårfeste. (24.09.08, av Hallvard Kvæven)
  Det norske Misjonsselskaps misjonærinstruks fra da de startet sin tjeneste hører nok hjemme i en høyere divisjon enn Midttømmes drøm.
  Paragraf en lød: ”At træde den enkelte nær med Frelsens budskab”.
 • NorNed-kabelen (15.09.08, av Hallvard Kvæven) I Noreg er vi sjølvforsynte med forureiningsfri kraft. Det er difor heilt meiningslaust å selje denne krafta til utlandet, og så kjøpe attende kraft som er dyrare og produsert med kolfyring eller gjennom atomkraftverk. Problemet kan løysast ved at vi koplar oss frå den europeiske kraftmarknaden. Til det krevst politisk mot og vilje.
 • Iransk atombombe? (15.09.08, av Bjarne Kydland ) Om så Iran skulle lykkes hva har vi da igjen? Jeg vil si: Vi har mindre enn ingenting. Vi har bare enda mer gru og forferdelse enn Afganisten, under Taliban.
 • "Magnhild holdt homo-messe i St. Petri kirke." (10.09.08, av Hallvard Kvæven) Då Gud hadde skapt, står følgjande å lese i siste verset i første kapitlet i første Mosebok: ”Og Gud skoda alt det han hadde gjort, og sjå, det var overlag godt”. Når alt var overlag godt, var ikkje noko skapt slikt at Han fordømde det. Homofili er noko som kom med syndefallet, og er Satan sitt verk. Det vitnar Bibelen.
 • Hvilken Grunnlov? (03.09.08, av Ivar Kristianslund) ”Hvis jeg gjetter på at du aldri har lest Norges grunnlov, gjetter jeg sannsynligvis riktig, dessverre. Jeg har inntrykk av at det er meget få som noen gang har bladd i eller lest gjennom hele Grunnloven. Og enda færre som har tenkt gjennom det som står der. Hvor mange har forresten takket Gud for den fantastiske gaven til det norske folk som Grunnloven representerer?” 
 • Joe Biden, visepresidentkandidat og katolikk (01.09.08, av Bjarne Kydland ) ”Den som har lest en smule historie og kanskje spesielt kirkehistorie av kristen-protestantisk merke han / hun vil måtte merke seg at, kort fortalt, dette er nok en bevegelse (Rom) som tilliks med den eller de politiske bevegelser har tatt målet av seg selv om verdens-herredømme, og dermed også fremstår for protestantismens og Luthers bibelforståelse som noe helt kontroversielt og den rene motsetningen til Jesu Kristi misjon i verden, der Jesus blant annet sier: Joh. 10:10 b:  ”- -;  jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod.””
 • Gog, Magog og Dagbladet  (29.08.08, av Trygve Einar Gjerde) Esekiel kp. 38 og 39 beskriver de siste tider og det som skal skje i den 3. verdenskrig nokså nøyaktig. Her blir Gog fremstilt som en fyrste over flere land i Norden og ytterste Norden, 38. kp. v. 5, det vil si områdene nordvest, nord og nordøst for Israel. Også Etiopia er nevnt med Persia og Libya, 38. kp. V. 5.
 • SV-en sikkerhetsrisiko. Fossiler. (29.08.08, av Hallvard Kvæven) Døden eksisterte således ikke før syndefallet. Alle fossiler som blir funnet, har følgelig møtt døden etter syndefallsdagen.
 • Åndskamp (25.08.08, av Bjarne Kydland ) ”- - , men ved å gjera synda mindre radikal endrar ein også direkte eller indirekte sjølve frelsesverket.”
 • I dag Georgia, i morgon Noreg? (15.08.08, av Hallvard Kvæven) Det som hender i Georgia bør få norske politikarar til å tenkje seg om.
 • Tegn og under er ikke sannhetskriterium (30.07.08, av Jan Bygstad) Problemet i forhold til karismatikken ligger et annet sted, i hva en lærer om Den hellige ånd og om hvordan Ånden mottas, og - i sammenheng med dette - hvilken plass og betydning tegn og under gis i troens liv. Dette henger videre sammen med en rekke andre hovedsaker i troen: Hva en lærer om nådemidlene, om helliggjørelsen, om lov og evangelium, m.m.
 • Vil Glen Breivik forby Bibelen? og Bevar kristen kulturarv i skulen. (14.07.08, av Hallvard Kvæven) Les her om hvordan enkelte proklamerer at marxistisk tenkning skal bli enerådende i Norge.
 • Hva lever du av? (04.07.08, av Bjarne Kydland ) ”Jesus sa: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hver Guds ord.” ”Hvert Guds ord!”  Det vil si en hel Bibel. Det er slik nødvendig at, skal en overleve som en disippel må en daglig ta sin porsjon av Bibel og bønn. Hvert Guds ord, tilliks med dagens ”brød.””
 • Løftebrytarane sin dag på Stortinget (16.06.08, av Hallvard Kvæven) "De treng ikkje la dykk plage av skræmeskota frå Dagfinn Høybråten, uttalte Magnhild Meltveit Kleppa til Aftenbladet. Senterpartiet vil ikkje endre gjeldande ekteskapslovgjeving. Andrekandidaten på Senterpartilista for Rogaland, Trond Lode, hevda også det."
 • Homofili (28.05.08, av Hallvard Kvæven) ”Svaret er: Gud har ikkje skapt homofile menneske. Homofili er eit resultat av syndefallet, og dermed Satan sitt verk.”
 • Den norske skolen.  (terrorisme på norsk?) ”Terrorismens strategiske logikk er å trekke tilstrekkelig makt ut av nasjonalstaten til at en svakere, ikke-statlig aktør kan oppnå sine politiske mål.”
 • Engle på murene (23.05.08, av Asbjørn Aavik) Denne historien har vært spredd mye i mange år og mange flere historier kunne vært tilføyd også fra vårt land. Men nye generasjoner trenger å lese godt stoff og den eldre garde kan trenge en oppfrisking – så derfor har vi linket til dette stykket av Asbjørn Aavik, fra Sentral-Kina i året 1931.
 • Apostolisk autorisasjon (21.05.08, av Per Bergene Holm) ”Menigheten er i fellesskap overgitt Guds ord og sakramentene til forvaltning, og det betyr ikke en egen geistlig embetsstand, men menigheten med sitt allmenne prestedømme. Enhver som har krøpet ut av dåpen er, som Luther sier det, ordinert til både prest, biskop og pave, og trenger følgelig ingen annen fullmakt enn den han har i kraft av dåpen og troen. Men det kreves at den som forkynner, taler som Guds ord, og at den som forvalter sakramentene gjør det i samsvar med Jesu innstiftelse og tar på seg det åndelige hyrdeansvar som følger av en slik forvaltning (opplæring, tukt osv).”
 • Grunnloven og naturretten (05.05.08, av Johan I Holm) ”EIDSVOLLFEDRENE og senere generasjoner før avkristningen

satte inn var idealister, ikke relativister og pragmatikere. De visste at likesom Gud er evig og uforanderlig, eksisterer det evige og uforanderlige prinsipper for menneskelivet og statsstyrelsen. Bare på dette grunnlag, som vi kaller naturretten, kan det eksistere menneskerettigheter og personlig frihet og rettsstat, nemlig fordi man forutsatte et helt bestemt statsbegrep, det vesteuropeiske med maktfordeling i staten og folkesuverenitet. Uten absolutte grenser for statens makt i forhold til individet, ingen fri forfatning og uforanderlige menneskerettigheter. Under flertallstyranni er det at menneskerettighetene skal vise sin verdi, men da må de ikke kunne endres av flertallet.”

 • 1. mai parole i Stavanger (05.05.08, av Hallvard Kvæven) ”Slik lydde ein av parolane i 1.mai-toget i Stavanger. Skal tru om egyptarane får melding om 1.mai-parolar i Stavanger?”
 • Gud bevare Fedrelandet! (28.04.08, av Hallvard Kvæven) ”Må vi alle samles i den gamle bønnen: GUD BEVARE FEDRELANDET!
 • Noreg sin ambassade i Israel. Og: Gjev oss Barrabas fri! (21.04.08, av Hallvard Kvæven) ”Kva ville leiaren i Rogaland KrF tykt om Israel hadde nekta å leggje sin ambassade til Oslo, men i staden plassert ambassaden i t.d. Halden?”
 • Gå hjem og drep. (14.04.08, av Hallvard Kvæven) ”For et ”tilbud” til en vordende mor: Gå hjem og drep barnet ditt.”
 • Et samboer-forhold! (02.04.08, av Willmore Gundersen) ”Som en Herrens tjener vil jeg oppfordre deg som måtte leve i et samboer-forhold til å vende om. Bekjenn all din synd inn for Gud og kom til Jesus Kristus. Forstår du at en hver person har rett til å bli rettferdig innfor Gud? Det er i sannhet et nådens tilbud!1. Johannes 1,9 sier: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”
 • Norges støtte til terrorisme  (27.03.08, av Trygve E. Gjerde)Vi vet at mye av de stålrør som ble gitt til Gaza for å hjelpe dem med vannledninger og kloakkledninger, ble kappet opp i passende lengder for å lage Kassam raketter. Stålplater likeså!”
 • Den nye "ekteskapslov" og Satans kraftige virksomhet (19.03.08, av Trygve E. Gjerde) ”Det var en debatt i en skoleklasse på Østlandet om disse ting. En gutt som jeg kjenner sa da: ”Men Bibelen sier at homofili er synd og er ikke rett!” Han la da merke til at en annen gutt i klassen løp på dør. Han tok kontakt med denne gutt i friminuttet. Det viste seg at hans mor hadde jaget hans far ut av huset og en kvinne hadde flyttet inn i stedet. Denne gutt hadde et normalt følelsesliv og det ble en overveldende vondhet på jord for ham å se at hans mor behandlet en annen kvinne på samme måte som hun tidligere hadde gjort med hans far.”
 • Magnhild Meltveit Kleppa (17.03.08, av Hallvard Kvæven) ”Dersom Meltveit Kleppa hadde hatt ei lesbisk dotter, hadde ho då teke dissens i regjeringa, eller hadde ho på nytt vore "ærlig mot meg selv, min egen familie og mot Gud", og røysta for dette òg?”
 • Grunntekster og bibelomsetjinger (12.03.08, av Arthur Berg) ”Eg meiner at 78-omsetjingi fleire stader har tydeleggjort tvetydige uttrykk i gresk og gjort det på en måte som ikkje berre dyljer den originale tvetydigskapen, men som jamvel stundom kjem i skade for å stengja vegen til den korrekte forståingi av teksti. (Det verste dømet på ei slik omsetjing er Rom 11,15 der det i den nye omsetjingi står at Gud har forkasta Israel (som paktsfolk, trass i at Paulus i det fyrste verset i det same kapitelet segjer at Gud ikkje har forkasta folket.  Her er gresken tvetydig og kan omsetjast anten med at folket forkasta Jesus, eller at Gud forkasta folket.) Ei god omsetjing bør vera like tvetydig.”
 • Korleis arbeider Herren? (10.03.08, av Dag Rune Lid ) ”Det katastrofale hadde skjedd. Han som dei hadde satsa livet på, han som dei trudde skulle forløysa landet deira frå fienden - var død. Framfor augo deira hadde han vorte dømd til døden, og krossfest på brutalt og forferdeleg vis. Det var heilt ufatteleg.”
 • "Er det ikke som et stort mirakel?" (28.02.08, av Bjarne Kydland ) ”Dersom menneskelivet ikke er noe spesielt så har det heller ingen verdi. Er der ingen Gud, og slik heller ingen autoritet, da kan enhver avgjøre for seg selv hva som er rett og galt. Storparten av studentene vil kanskje ikke skjønne sammenhengen mellom voldsutøvelse og evolusjonslæren (dog noen har skjønt), men i og med dette vil et slikt anti-Gud-trossystem ha forledet og forført dem til å tenke at livet er helt uten noen hensikt, og håpløst.”
 • Evolusjon og skolevold - en bedrøvelig sammenheng (25.02.08, av Bjarne Kydland ) ”Det vi nå ser er i ferd med å skje er sluttresultatet av et undervisningssystem som effektivt har eliminert Gud fra våre klasserom. Vær oppmerksom på at, generasjoner av unge folk har blitt hjernevasket hver eneste dag av evolusjonære ideer. De er blitt fortalt at det er intet spesielt med dem som mennesker. De er ikke annet enn dyr som er utviklet fra en eller annen primitiv form for liv over et tidsspenn på millioner av år.”
 • Kristus (Kristendommen) versus totalitær ideologi  (13.02.08, av Bjarne Kydland ) ”Men Herren skal la denne plage ramme alle folk som har kjempet mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne mens de står på sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn.”
 • Kristen virksomhet i Midtvesten   (23.01.08, av Willmore Gundersen) ”Hva har du sagt eller gjort i dag som fremmer ”Hans rike.” Må Gud hjelpe oss til å være et lys for Ham idag.”
 • Fred i Midtausten?  (21.01.08, av Hallvard Kvæven) ”Palestina-arabarene vil ikkje godkjenne Israel sin jødiske identitet.”
 • Når ble gr.l. §2 opphevet? (14.01.08, av Johan I. Holm) ”Det gjelder tydeligvis også den unge, nye kunnskapsministeren fra SV. Han holder som norsk statsråd dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg for å være en høyere rettskilde enn Norges Grunnlov.”
 • Stopp ødeleggelsen av Grunnloven – det norske folks frihetsbrev! (05.01.08, av Jørgen Lollike) Her kan du sende din UNDERSKRIFT for støtte til Grunnloven!
 • Homo-prestar (05.01.08, av Hallvard Kvæven) Vi skal hugse på at det er ingen i heile Bibelen som talar så mykje om helvetet som Jesus, og åtvarar mot vegen som fører til ”denne pinestaden”, slik Han fortel i Luk. 16:28.