Arkiv for 2012 – www.kommentar-avisa.no

 

«Samvittighetsvaskeriet» - FN (29.12.12) "Til dem som nå trekker på smilebåndet over vår tro på profetiene er det bare å minne om hva som stod over disken på verkstedet jeg leverte bilden til service: «Hjelp meg til å holde min munn lukket til jeg vet hva jeg snakker om»!" Les mer.

Norges Kommentar Avis ønsker sine lesere en Velsignet julehøytid!

NRK skjønner ikke Messias` hjertevarme (22.12.12) "Hjertevarmen i Messias` Hàndel – som når våre hjerter i dag - kom med trøst fra himmelen med Guds Ord til en dypt nedbøyd sjel. Underlig er det også å tenke på at Hàndel kom fra samme kjerneområde for protestantismen og var født samme år (1685) som protestantismens store toneskaper: J. C. Bach." Les mer.

Jesus var og er «konservativ» - velsignet jul til Fædrelandsvennen i bedehusland (22.12.12) "Så kan vi avslutningsvis skrive at det må være usigelig trist for en avisredaksjon å stå i en slik tjeneste – en kamp de er dømt til å tape – for Sannheten seirer om over tid. Dansen rundt gullkalven har aldri lyktes…Steintavlene fra den gang består den dag i dag med bl.a. det sjette budet «Du skal ikke drive hor»." Les mer.
Iskander 9K720 I følge Debka.com har Russland kjørt i land i Syria 24 enheter med Iskander 9K720 cruise missiler som er av det mest avanserte i verden og kan bære atomstridshoder. Hastigheten på Iskander er ca 2 km / sekund. Nyhetskanalen benevner Iskander som en "Game changer" dvs den kan snu hele styrkeforholdet i Midtøsten. Det synes altså som om Putin har altså beveget seg helt opp på øvre banehalvdel sammen med Syria, Iran og Hizbollah. Dette er ikke overraskende og slik jobber ideologiske venner mot sin felles fiende Israel. Foreløpig bør en anta at det sitter russere bak spakene på enhetene (som nå skal peke mot flere vestlige stridsenhet i området), men Obama bør nok nå løsne slipsknuten og trekke pusten...så kan vi håpe han lander på riktig side, det er heller ikke sikkert. (Teksten til videoen finner du her.)
DELK på glatte steder - Gunnar Johnstad leder an! (17.12.12) "Det er mulig at DELK kan ha benyttet seg av noen menneskebud opp i gjennom sin historie som har falt den nye generasjon tungt for brystet, men nå havner de i så fall i den andre grøften og en vil anta av det en vet, at den grøften er det bare vekkelsens ånd som kan løfte dem opp i fra igjen." Les mer.

Norge fra misjonsbase – til terrorbase? (14.12.12) "I det attende århundre lå Nordens folk og slo hverandre i hjel i store kriger. Så kom de kristne vekkelsene ved de store forkynnerne med Læstadius i Nord, H. N. Hauge i Norge, Rosenius i Sverige og tilsvarende i Finland og Danmark. Norden ble «Det fredelige hjørne av Europa». Ettersom «lov og evangelium» fikk makt – voks – ikke minst Norge til Europas relativt største misjonsbase." Les mer.
Normaltilstanden er permanent ute av kontroll (12.12.12.) "Det å være foreldre er i stor grad svært ansvarsfullt som i oppveksten for barn utgjør en ramme for dem av både en lovgivende, utøvende og dømmende makt. Men da må foreldre være tilstede og være interesserte – det er de i stor grad ikke i dag." Les mer.

Kan folket – Stortinget endre Sannheten? (10.12.12) "Det som kan bety noe nå for folket vårt, slik at de kan beholde Gr.l. med Bibelen som RETTSKILDE, er forkynnelse og bønn ut fra ”den hele Skrift” inn i begge regimenter – menighet og samfunn – ikke minst om Gud som skaper av skaperverket og nasjonene (Ap.gj. 17), de 10 bud og skaperordningen for mannkvinne og nasjonen. Det skal og må gjøres om de vil høre eller ikke." Les mer.
Roger Ingebrigtsen, Anniken Huitfeldt, AP og menneskeverd? (08.12.12) "APs menn og kvinner bør på kurs! Første kurstime (for å forebygge elendighet i egne rekker også påført andre utenom AP) har det meste av det pensum de trenger her:" Les mer.
La kloakklokkene ligge - Vi minner også om denne saken skrevet av Oddvar Dahl i 2005, som minner oss om hvor vi er i verden og situasjonen vi er i helt inn i våre kristne forsamlinger, skoler og hjem!

Hans Nielsen Hauge som avskårne blomstre? (03.12.12) "Troen på seg selv og egne prestasjoner ble avviklet og innsikten i egen ondskap og fortapthet stod klart for dem. Da ble de tatt inn i nåderiket, utrustet og satt til tjeneste i Guds rike." Les mer.
Professoren og Moses mørke i Egypt (30.11.12) "Denne begivenheten kalles Exodus (utgang) og er en av de viktigste begivenhetene i Bibelen. Dette er noe som har formet Israels selvforståelse på en dyp og varig måte og hjulpet folket til å forstå hva som egentlig hendte i deres historie. Hendelsen har også hjulpet oss til å forstå Jesu liv og gjerning i Det nye testamentet.”" Les mer.

Statsminister Netanyahus melding til verdens nasjoner (29.11.12) "En enkel melding til FNs nasjonalforsamling i dag: Ingen avgjørelse fra FN kan bryte de 4 000 årige bånd mellom Israels folk og landet Israel." Les mer.
Parlamentarismen og det tiår (1880-90) som rystet Norge
(26.11.12) "Igjen diskuteres parlamentarismen (1884) – som startet opp i Norge i strid med Grunnloven – da statsminister Sverdrup ropte ut i Stortinget: All makt i denne sal. Årsaken var kong Oskars nekt i statsrådsaken, hvor han la ned veto fire ganger og bare hadde lov til å nedlegge veto 3 ganger." Les mer.
Ondskapen i Gaza
(22.11.12) "Hvis det jødiske element av disse røttene blir dratt opp og Israel blir tapt, da har vi også tapt. Enten vi liker det eller ikke, så er vår skjebne uatskillelig tvunnet sammen, skriver Spanias tidligere statsminister José María Aznar." Les mer.
AUF og Arafats usannheter! (
21.11.12) "La oss ikke tro dem, men fortelle Sannheten." Les mer.

Mads Gilbert - Usannheter fra Gaza (20.11.12) "Det eneste som mangler nå er at en Fajr-5 rakett skutt ut fra Gaza legger Al-Aqsa-moskéen i Jerusalem i grus – da vil jeg anta at jødene får skylda og tredje verdens krig er et faktum...?" Les mer.
Muslimsk brorskap i Egypt fester grepet (19.11.12) "”Det muslimske brorskap” med sin fundamentale muhammedanisme må en regne med at nøye beregner når makten er stor nok til å angripe Israel igjen. Og i det oppgjøret synes de og de angripende arabiske stater bli borte." Les mer.
Israelsk forsvarskrig i Gaza
(16.11.12) Om Gaza krigen i 2008/2009: "– De israelske forsvarsstyrker (IDF) tok flere sikkerhetshensyn enn noen annen hær i historien." Les mer.
Kong Harald ryddet opp og sa Nei!
(15.11.12) "Det er også interessant at Lindstads holdninger kommer for dagen nå – når rakettene igjen hagler fra Palestina-araberne i Gaza frontet av Hamas, Fatah og Al Qaida- og at Kongen setter foten ned. Det er også et signal om at slike aktivister ikke har den moral og integritet og Sannhetsgehalt i sine ytringer som gjør at de kan motta Kongens fortjenestemedalje." Les mer.
Kong Haralds Nei – til Stortingets 10. april (15.11.12) "La oss repetere denne historiske sak for Norge!! Ikke glem det. Det må reverseres om Norge skal ha noen fremtid! Kong Håkon sa Nei til nasjonal- sosialismens 9. april 1940 da de folkevalgte svek folket. Kong Harald sa Nei til endring av Gr.l. § 2 - - -. For noen få år siden avduket kong Harald en minneplate på Elverum og uttalte at Kong Håkons Nei i 1940 er en søyle under det norske kongedømme. Hvorfor tier politikere og media om Haralds Nei?" Les mer.

Guds Ord står over Utsyn - om man var i tvil (15.11.12) "Ordet ryddig kan ikke brukes i en slik sammenheng (og det er livsfarlig for tid og evighet), og viser bare hvor langt på natt vi er kommet. «Du skal ikke drive hor» er et forbud mot utroskap og et påbud om hvilke rammer samlivet skal ha. En kristenfundert stat - en stat som hviler på naturretten skal selvsagt ha i sitt lovverk positive lover som verner om hele samfunnet og enkelt individet slik Gud mente det skulle være. At vi mennesker selv velger å bryte det meste av lover gjør ikke at det er lovene som har forfeilet, men de kristnes forkynnelse av Lov og Evangelium inn i samtiden." Les mer.
Musikken dreper Ånden (13.11.12) "Han stiller seg fram uten bråk og store fakter, men når sangen strømmer ut hører en ”åndelige sanger til føyelige melodier” til stor oppbyggelse den dag i dag. ”Dypt i dype hav, synden fant sin grav” og mange andre synger ennå i sjelen til hjelp og trøst. Man gikk ut oppbygget, velsignet og rolig til sinns – men nå." Les mer.
Krigens Gru (12.11.12) "La oss be om at Herrens vilje vil skje i Midtøsten fremover – det er store mørke skyer over området nå – men Herren har hjulpet inntil i dag og har også dette konfliktområdet i sin allmektige Hånd."

Kristiansand mangler penger – skviser de gamle? (12.11.12) "At det for enkelte får den leie konsekvensen at de må bryte opp og selge sitt elskede bosted full av gode minner – synes å være helt underordnet at en elite kan nyte kultur og slippe å måtte innta Gudshuset for å oppleve bl.a. julekonserter med kommunal støtte?" Les mer.
En Gave til Larviks befolkning! (12.11.12) "Sent åpne butikker, men nok spesielt søndagsåpne butikker, skader vårt omdømme og praktiske liv, fordi: Virkedagsåpne butikker og helligdagsfred er idealer som tjener alle til gode. Derfor er helligdagsfred også nedfelt i Lov." Les mer.
Melk- og kjøttmangel i Norge (09.11.12) "Vi kan ikke gå inn på hele den avviklingen som staten med sin skjulte agenda har kjørt i årevis – men bare peke på at landbruket selv har vært med på galskapen fordi man var for mye ensporet økonom og fagmann – og ikke i tid som de gamle bondehøvdinger forstod landbruket innefor den store samfunnsmessige kontekst." Les mer.
Verdens avskogig - energi til orkaner? (05.11.12) "Det som skulle vært gjort, er å beregne hvor stor avskogingen har vært i de forskjellige verdensdeler gjennom de siste årtier hvor tornadoene har økt så kraftig i styrke. Videre kunne en prøve å beregne hvor mye ekstra energi som har blitt sendt ut i atomsfæren fra disse avskogede og albedoproduserende områder." Les mer.

Garanterer H og FrP mat i Norge de neste 10-år? (02.11.12) "Med et Midtøsten på full fart inn i hendene på det Muslimske brorskap og storkrig, et Europa vaklende på kanten av depresjon og med sterkt økende natursammenbrudd over store deler av verden – er denne matpolitikken deres like virkelighetsfjern som Chamberlain i England i 1938 med ”Fred i vår tid.”" Les mer.
USA er per definisjon konkurs – og Sandy gjør det ikke bedre (31.10.12) "Samtidig burde nå Norge sette seg selv i førersetet og bruke en god del av sine overskudd til en global satsing på – antagelig det viktigste innsatsområde for å stabilisere økologien – nemlig en markant skogplanting også i USA. Går vi foran her vil andre komme etter – men det nytter ikke med småpenger. Bruker en kun småpenger på dette fremover vil det vise seg å bli svært kostbart og antageligvis helt katastrofalt! Tørken i USA og Sandy er bare forvarsler – det kan bli langt langt verre." Les mer.
Velsignelsen: menneskeord eller Guds Ord?
(31.10.12) "Derfor skal vi bl.a. holde oss til det gamle bibelske Fader Vår og de to velsignelser som brukes og som stammer fra Ordet i GT eller NT." Les mer.
Guds medskaperkrefter på avveier
(29.10.12) "Det eneste som på en sann og rett måte kan forklare oss og fri oss ut av ondskapens makt (satan og vårt hjerte) over livene våre – er kunnskapen fra Skriften og Den Hellige Ånds virke med Ordet i våre hjerter." Les mer.

Styrt innenfra med Ordet eller utenfra med makt? (25.10.12) "Det er menneskene og menneskehjertets ondskap som ikke blir holdt på plass av himmelens budskap og makt." Les mer.
Djevelskap er Ondskapens logikk
(22.10.12) "De tåler ikke at fakta legges på bordet bl.a. at når de ber i Jerusalem vender de ryggen til Klippedomen/Tempelhøyden og nesen mot Mekka. Kristne vender de foldede hender mot den Oppstandne Kristus, Sannhetens Opphavsmann og Fullender som nettopp også skal komme igjen TIL Jerusalem!" Les mer.
Adam og Eva – er historiske personer og Kristus er Oppstanden
(22.10.12) "Dokumentasjonen er metertykk for de Sannheter Bibelen gir oss også om Skapelsens første dager. Anders Gärdeborn talsmann for Genesis i Sverige tar oss i 5 DVDer med inn i flere temaer omkring skapelse og evolusjon. Pedagogisk og innholdsmessig er dette 5 solide DVDer! Det svenske språket, som her benyttes, er tydelig og enkelt å forstå for nordmenn." Les mer.
Karin Stoltenberg er død (17.10.12) "Karin Stoltenberg sto i en politisk tradisjon som sterkt brøt og bryter med hele Den Norske Grunnlovens Ånd og prinsipper der Grunnlovens Ånd er tuftet ned i Bibelen, Guds Ord til beste for folk og land." Les mer.

På randen av en global matkrise? Kirkens Nødhjelp mener Nei! (16.10.12) "Kirkens Nødhjelps fagfolk kan begynne med å lese denne korte innføringen i dette viktige temaet som finnes her: Ecology in the Bible Eller kjører de bare videre med helt andre agendaer en å redde mennesker? Det er lov å spørre om man overser bl.a. kontakten til det beste fagmiljøet i verden, i Israel." Les mer.
Utrop Frihet i Landet
(15.10.12) "I tillegg kan vi nevne at Bibelen er svært tydelig om forhold som korrupsjon og latskap - begge deler svært aktuelt i krisen som nå er i Europa." Les mer.
Troens grunn og dødens overvinner
(12.10.12) "Med kraft til strid / ennå en tid / det blir fra himlen sendt" Les mer.

Breiviksaken dør visst aldri – nå barndommen (08.10.12) "Det som imidlertid slår meg, er at nesten ingen våger å begi seg inn på Breiviks egen begrunnelse:" Les mer.
Chaundrys toleranse?
(05.10.12) "Og leser vi Paulus' første brev til Timoteus kapittel 4, vers 1: «Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære.»" Les mer.
- Verden er i matkriser av dimensjoner, og vi står kanskje foran en i Norge
(03.09.12) "- Verden er i matkriser av dimensjoner, og vi står kanskje foran en i Norge om vi ikke gjør noe alvorlig med eget jordbruk og kornlager i Norge. Her mangler beredskap, påtalt i mange år! - Vi står foran både en matvarekrise og andre kriser som følge av feil forvaltning av naturressursene, bl.a. særlig gjelder dette skogene i u-land. Og dette må vi gjøre noe med nå!" Les mer.

Ulvebesettelse med skjult agenda? (28.09.12) "Hva slags tanker ligger bak en slik urasjonell handtering av rovdyrene – særlig ulven - i norsk utmark, eid og forvaltet av den norske bonde på en utmerket måte gjennom generasjoner." Les mer.
Nå skal flagget og nasjonalsangene erstattes til Eidsvoll 2014
(24.09.12) "Nå bør kristenfolket samle seg omkring Blix m. fl. salmer og som et ekstra motsvar mot A. Øverland og alt hedenskapets vesen synge: ”Løft flagget høyt, det gamle korset fane. Til fritt det vaier over Norges land.”" Les mer.

EU - nekter Norge matsikkerhet! (21.09.12) "Beredskapen minner farlig om det general Dietel sa om norsk forsvar i 1940: Norge er fra naturens side 90 % selvforsvart, og de 10 % de trenger har de stort sett lagt ned. Beredskapen omkring Utøya og Regjeringsbygget taler igjen om beredskapen Ap. ofrer seg og sine og folket." Les mer.
Hormuzstredet, Golanhøyden og Iran (19.09.12) "Den som lever får se – men det som er sikkert er at Israel, som historien har vist dem gang på gang, kun har seg selv å stole på. Men leser vi bl.a. profeten Joel 3:6-8 som nevner en tøff hendelse i Josafats dal der Herren holder oppgjør med nasjonene som delte Hans land, da har nasjonene snart passert den røde linje for godt også Norge." Les mer.
Dåren på ferja
(19.09.12) "Mannen satt med avisa foran ansiktet og syntes ikke å følge med. De to forkynnerne samtalte frimodig om det som lå dem på hjertet av åndelige sannheter. Plutselig senker mannen avisa og spør direkte: Tror dere virkelig på dette tøvet?" Les mer.

Skogens betydning for økologisk balanse (17.09.12) Innlegg på konferansen ”Plant et tre” på Hornnes i august. ”Menneskets forståelse av sammenvevningen av alle komponenter av naturen måtte vente på at den radikale religiøse tro viste seg: monoteismen. Slik den er presentert i Bibelen, ser monoteismen alt samspillet mellom organismer og deres miljø som en enhet, skapt og satt i bevegelse av En Eneste Makt. Når man er klar over dette samspillet, er det selve nøkkelen til forståelsen av et lite utforsket og i stor grad ukjent område - økologien i Bibelen." Les mer.
25 nasjoner til Hormuz stredet
Den 16. september startet en 12 dagers øvelse som bl.a. øver i det strategisk viktige Hormuz stredet.
Du kan lese mer om det her: DEBKAfile og Joel C. Rosenberg's Blog

Ekteskapet, rettsinstitusjon for Gud (15.09.12) "”Ægteskapet er en retsinstitusjon – hvor selve ordet ”ægte” opprinnelig betyr ”lovformelig” som i engelsk heter ”my wedded wife” som hentyder på vedtak." Les mer.
Lite protest i Protestfestivalen (12.09.12) "Tilløp til kraftig reaksjon kom fra to i panelet da en av oss angrep Likestillingsloven som krumtappen i den kulturrevolusjonen og utstøtelsen av far som er på gang mot det nye matriarkatet." Les mer.
Øke avlingen av norsk korn – hvordan? (10.09.12) "Det er prisverdig at et slikt initiativ tas av Vedum og vi skulle hatt flere slike fremover på mange områder for eksempel «Hvordan raskt sette i stand igjen nasjonal beredskapslagring av mat?». Det er alvorlige fremtid scenarier mht mattilgang globalt og dermed nasjonalt for Norge." Les mer.

Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme (05.09.12) NKA lar denne artikkel ligge høyt oppe en del dager pga stoffets viktighet! "Gramsci forstod at opprøret måtte gå dypere enn gammel marxisme. Man måtte skape den ”kommunistiske mann” før man kunne gjennomføre en politisk revolusjon. De måtte få tak i hjertet! Dette førte igjen til at man fokuserte på det intellektuelle og sentralt i dette var selvsagt utdanning og kultur. Han foreslo videre den lange mars gjennom samfunnets institusjoner inklusive regjeringer, det juridiske, militære, skoler og media. Han konkluderte med at siden arbeiderne hadde en ”kristen sjel” ville de ikke reagere på revolusjonære appeller. G. Lukacs ble, med flere av sine bøker snart en ledende teoretiker på høyde med K. Marx. Han forstod tidlig at den eksisterende kulturen måtte ødelegges." Les mer.

Hva driver NRK, media, o.a. mot jødestaten? (03.09.12) "Det og meget mer er beinhard historie som man nok prøver å prate seg bort i fra – men elementær sann apologetikk gjør det umulig. Og maktens evne til beredskap – også for vårt land – viser at de allerede er på ”glatte steder” – som Norge fikk oppleve det i 1914 og 1940." Les mer.
Alene? (01.09.12) "Det bør også den norske regjering huske på - de bør nå sende en tydelig støtteerklæring til Israel om at det norske folk setter pris på den innsats Israel gjorde i 1981 når de bombet atomreaktoren i Irak - Osirak - og med tydelig adresse til at Israel bør faglig vurdere det igjen. Det er et problem for Israel med slike naboer, men det er et like stort problem for Vesten og for dem som bor under slike regimer."
Var 22. juli kommisjonens mål Politiet? (31.08.12) "Louis Althusser var på 1960-tallet en populær figur innenfor det nye venstre, særlig i Frankrike. Av viktige ideologer bak og personligheter knyttet til det nye venstre kan nevnes Rudi Dutschke, Georg Lukács, Herbert Marcuse, Daniel Cohn-Bendit og Che Guevara. På arrangementet på Utøya den 22. juli 2012 hang et stort bilde av den kommunistiske voldsmannen Che Guevara. Bildet var Alberto Cordas ikoniske «Guerilla Heroico» fra 1960. Lukács og Marcuse er begge kjente og sentrale fra Frankfurterskolen." Les mer.
Forskningsdirektør Nils Vagstad i Bioforsk: Oljepenger kan ikke kjøpe oss ut av en matkrise. (29.08.12) "Det er sjelden man får høre en person som tenker så vidt og langt som Vagstad. Hans uttalelser vil en anbefale at regjering og storting tar på det dypeste alvor på vegne av dem som valgte dem inn." Les mer.

ABB og Norge (24.08.12) - Så ble i dag Anders Behring Breivik dømt, han var tilregnelig. Og konklusjonene de siste 2 uker - først fra 22. juli kommisjonen og nå dommen mot ABB er på mange måter rystende lesning for staten Norge. Det er svikt og mangler og ikke evne til å foreta gode vurderinger og med gjennomføringsevne over store deler av vår statsforvaltning og også innen sentralt hold i rettspleien og psykiatrien. Hvem som overhode kan rette opp dette vet vi ikke. ABB gjorde en gal handling, men er ikke gal, men ondskapen drev han. Den samme ondskap som sender flere hundre millioner norske skattepenger til Hamas og PLO hvert år - til de som dreper kvinner og barn. Hvem er mest ond? Slik ondskap lar seg ikke kvantifisere, men den er simpelthen Ond. Les deg opp i linken ABB og Norge som er en artikkel fra dagene eter 22. juli..
Bonde- og saueterrorisme? (20.08.12) "Men når Fylkesmannen operer med noe så håpløst som ”fellingstillatelse” for ulv som ikke skal være på Agder – i stedet for å gi grønt lys for alle som har avlagt jegerprøve til å felle den – da virker det som en driver et merkelig dobbeltspill."
22. juli kommisjonens rapport - ideologier på avveie en sikkerhetsrisiko for nordmenn (16.08.12) "Tidligere statsråd Kåre Kristiansen skal ha sagt: at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet." Les mer.

Euroen – fremveksten av Antikrists rike? (13.08.12) Om profetiene: "Det var for at vi skulle skjønne det når det skjer – altså kjenne det igjen – til styrking av troen og forventningen på Hans komme og redning. Da kan vi løfte hodene mot himmelen – mens de andre synker sammen i fortvilelse. Slik er fokus rett." Les mer.
13. august kommer rapporten om 22. juli 2011 - På mandag skal etter planen "22. juli rapporten" offentliggjøres. I følge kilder nå skal den "avsløre svikt på svikt fra systemer, manglende teknologi og rammevilkår, dårlig ledelse og beslutningsvegring." Men en kan igjen frykte at man tar småfiskene og sparer Storting og Regjering!? Etter 2. verdenskrig ble småfiskene tatt og de store med regjeringsansvar etc gikk stort sett fri og ble hegnet om og kom inn i sentrale posisjoner veldig raskt. I artikkelen over ser du en del av bildet. Denne artikkelen sier også mye: AUF: Boikott Israel!

Vismennene i Cern (08.08.12) "Det jubles over store deler av den vestlige verden. De har funnet ”Gudspartikkelen”, en av de minste partiklene som oppstår når materie går over til energi i det ”Big Bang”." Les mer.
Russland, Nordkalotten og ny opprustning (06.08.12) "Det ble også opplyst at Medvedev ”hadde aktivert et rakettvarslingssytem i enklaven Kaliningrad, som skulle advare mot amerikanske angrep.”" Les mer.
Kjærlighet til livet eller døden (03.08.12) "Svaret er: Sjelen er urolig inntil den finner hvile i Gud. (Augustin) I møte med ”Jeg er”, personlighet Jesus Kristus, dannes ens rette identitet (i Ham), person-lighet (dannes lik en person), og det rette sam-vit og med-vit, vit av vett og vite. Da elsker man livet og hverandre i Kristus. Gudskunnskapen fra Skriften gir oss det vi trenger for liv og salighet." Les mer.
Sangen og sorgen i livets toner (02.08.12) Vi publiserer her igjen en artikkel som er etterspurt: "På Søren Kierkegaard grav står ordene fra Brossons salme: ”Det er en liten tid så har jeg vunnet. Så er den ganske strid med ett forsvunnet. Så kan jeg hvile meg i rosendale, og uavlatelig med Jesum tale.” Les mer

Kommunister og sosialister - historieforfalskere (30.07.12) "Terje Rød-Larsen sa om Arafat: - Han løy hele tiden, og han visste det. Det er vel hevet over tvil at flere i AUF/Ap eliten har samme innfallsporten til Sannheten som Arafat i mye av det de jobber med. Men Sannheten har den iboende kraft at den seirer til slutt!" Les mer.
Grønn av elde, grønn av ungdom (26.07.12) "Gjennom sine store taler skapte han kampviljen og motet langt utover det britiske folk. Han holdt det gående til ca 85 år – uten skrumplever – og 60 år i parlamentet – og glemmes aldri av litt orienterte folk!" Les mer.
Nasjonal tørke i USA - med globale undertoner (23.07.12) "USA produserer en stor andel av både mais, soya og hveten i verden og er de som eksporterer mest av disse varene! Mais og soyabønner brukes globalt både til mat og fòr og råvareprisene er kraftig på vei opp." Les mer. Spre gjerne stoffet elektronisk!
AUF: Boikott Israel! (22.07.2012) "Det er alvorlig synd på dem som nå lider under sosialismens åk – de lidende senest nå representert ved et brev skrevet av Janecke Reed-Larsen og linket i Nettavisen i går. Her omtaler Larsen (som har en overlevende sønn fra Utøya) det som i følge henne har skjedd siste året også mht måten statsledelsen
i følge henne utnytter Utøya saken i egen propaganda." Les mer.

Sp kunnskap- og historieløst mot jødene? (20.07.12) "Omskjæringen skulle utføres den 8. dagen etter fødselen. Vitamin K produseres ikke i normal mengde før 5-7 dager etter fødselen, og verdiene av prothrombin er på sitt høyeste den 8. dagen. Dette reduserer dermed risikoen for alvorlige blødninger. Hva Gud vet og vi ikke forsto før 4000 år senere! Omskjærelse av guttebarn gjør at man nesten ikke har livmorhalskreft på kvinner i disse folkegrupper." Les mer.
Løgnen til Stiklestad 29. juli (18.07.12) PLOs Hanan Ashrawi til Stiklestad i dragsuget fra Arafat om hvem Terje Rød-Larsen sa: «- Han løy hele tiden, og han visste det.»

Trønderne hånes fra Osloliberalerne? (16.07.12) "Nå er det på tide at trønderne - som minst må ha ei kule for å felles – ser hva som foregår – og reiser seg mot ødeleggelsen av deres nasjonale identitetsskapende og historiske minnesmerker på deres grunn." Les mer.
Dokumentaren Mediamakt – 30 år siden Libanonkrigen (16.07.12) "Mediamakt er en grundig dokumentert historie om NRKs aktive ideologiske deltagelse i "nyhetsformidlingen"." Les mer.
Løgnene vi godtar (13.07.12) "Da står vi igjen med et meget interessant spørsmål: Hva er dypest sett forskjellen på de ulike ideologier som angriper jødene fordi de er jøder? Forskjellene ser ut til å være neglisjerbare, fordi deres åndelige basis er Ond – og Ondskapens åndehær har alltid ville utslette Guds folk jødene. Derfor ser vi også at det bygges allianser på kryss og tvers av det mange regner for svært ulike ideologier – for deres felles Onde ståsted samler dem til slutt i et ROP mot Allmaktens Gud og Hans folk – men fra forskjell fra den gang Jesus sto for Pilatus så skal denne gangen ikke deres rop få overhånd." Les mer.
Likestillingen for langt! (11.07.12) "”For meg virker det som om det ulmer i en motstandsbevegelse, og det var fantastisk å få kontakt med de damene i Sør-Norge,-” Hun mener at regjeringen har ansvaret for å legge til rette for at mor kan være lenger hjemme med barna, ” gjerne til de er tre år." (...) "Så Mostue har helt rett ”det lukter kommunisme lang vei.” Og stikk fingrene bort i det vepsebolet, og du får det meste på nakken i årevis."
Hvem bør skamme seg, hvor dypt og hvor lenge? (02.07.12) "Israelske offiserer praktiserer «Follow me» ovenfor sine medsoldater, men på Utøya den 21. juni 2012 var tema Boikott av Israel!" Les mer.
Hvorfor så viktig å protestere mot at Gud skapte til mann og kvinne? (30.06.12) «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.»
Stortinget og Kongens beredskap (27.06.12) "Kongen – som man etter min mening fratar makten bit for bit og vil parkere – har igjen vist hvem man kan stole på i krisetider." Les mer.
Jødestaten er ”okkupert, okkupert, okkupert” og skal slettes? (25.06.12) "Å fornekte Israels Guds eksistens og allmakt er det dummeste et menneske og nasjon kan gjøre! Det blir selvdestruksjon på høyt plan og med ekspressfart." Les mer.

Hva kirken og kvinner ikke forstår (21.06.12) "Ei kjent feministforkjemper i USA våknet på sine eldre dager og sa at hvis man fortsatte klassekampen mot mannen og ville gjøre han til ”dørmatte”, kunne man være sikker på selv å havne under matta før eller senere. (etter minnet) Likevel fortsetter man dette vanviddet og tror det bringer frihet – istedet for å kjempe for kristenarven og den kristne familie som Bibelen omtaler med forbildet i Kristus og menigheten." Les mer.
Skal hele Skriften forkynnes – til begge regimenter? (18.06.12) "Husk: ”Bare den Hellige Skrift er all sannhets kilde og utspring. Skriften er den bok som Gud, den Hellige Ånd, har gitt Guds menighet for at den skal lære hva den er, hva den skal gjøre, hva den skal lide og hva den skal bli. Den er Guds munn som en ubetinget skal følge og adlyde, alle må være den undergitt. Ingen annen lære skal forkynnes eller høres i kirken enn det rene ord, den Hellige Skrift.” (Fra Ill. bibelleksikon)" Les mer.
Misjon, kulturimperialisme og multikulturialisme (16.06.12) "Det blir som en person C. Fr. Wisløff fortalte om en gang. Han kom til legen. Legen sa til han at du må slutte å drikke ellers blir du blind. Mannen satt taus en stund, så ytret han: Da får heller øynene gå!" Les mer.
Akhtar Chaudry, terrorisme og PST? - Vi minner om dette viktige stoffet: "Det er et ideologisk vakuum som nå skaper ulykker i Norge – eller for å si det mer presist et vakuum etter at Grunnlovens § 2, i praksis nesten er fortrengt, og er fylt med andre ideologier som heller ikke kan ta vare på seg selv og slett ikke vårt lands befolkning." Les mer.
Tøm kirkene! (13.06.12) "La oss boikotte gudstjenestene o.a. tilstelninger noen måneder i første omgang, så kanskje de begynner å skjønne alvoret ved Sodomiliturgien som man nå prøver å fremprovosere. Vi har allerede en meget Bibeltom forkynnelse. Cand theol dr. philos Olav Valen-Senstad gikk – for mange år siden – gjennom årets radioprekener. Allerede da var det tynne saker" Les mer.
Mai 2012 i advarslenes tegn? (11.06.12) "Søk Herren – derfor fikk vi dette gode landet sier Ap.gj. 17. Derfor var det Han ga oss liv og grenser – og et videre oppdrag - om å gå med det gode budskap som satte oss i frihet – til verdens ende. Så lenge vi vender tilbake til det og fastholder det – vil det gå oss vel." Les mer.

Bli med i kampen du og! - "Og Gud ga ikke motløshets ånd. Luther minnet oss om at om verden gikk under i morgen, så planter jeg mitt epletre i dag!" Les mer.
Jordens alder av stor teologisk betydning. Svikt her undergraver Bibelen og skaper det meste av kaoset i dagens Norge. (04.06.12) "Ved å holde fast på en gammel jord – fornekter en den grunnleggende sannhet i Bibelen: nemlig at døden kom inn med Evas og Adams syndefall." Les mer.
Paulus i kamp mot makter og myndigheter i det verdslige regiment (30.05.12) "Han hadde en sak etter jødenes lov. Han la opp forsvaret sitt nettopp ved å fortelle om – føre sannhetsbevis for – at det han sa var sant og rett og at han dermed var uskyldig anklaget." Les mer.
Fødes som originaler - dør som kopier (29.05.12) "Men det mest fundamentale er om man kommer i kontakt med Skaperen igjen og lar Han overta styringen og utviklingen av det som er nedlagt i hver enkelt av oss." Les mer.

”Gud er Gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn” (24.05.12) "Til de som har forstått alvoret, gjentar vi bare overskriften siden 2004: ”Gud er Gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovs-grunn”. Ps. Luthersk sa Martin Luther selv - hadde intet med Martin å gjøre – men læren! Og læren var en god evangelisk-luthersk RETTSKILDE for det gode liv for alle.” Be med oss over 2. Krønikerne 20." Les mer.
Jordbruket fremover – hvor og hvordan angripes motstanden mot nasjonal selvforsyning av mat? (21.05.2012) "Her etterlyses perspektiv i landbruksdebatten. Før eller siden tvinges vi inn i det totale ressursregnskap.” Nå nærmer vi oss raskt – det er alvoret! Uten forståelsen av Norges manglende beredskap og at situasjon blir oppfattet med det nødvendige alvor – snur ingenting. Vi trenger en mot-kultur som er realitetsorientert! Det er de samme krefter bøndene nå kolliderer med som den 21. mai 2012 planlegger å ødelegge vår Grunnlov – ved å sette inn humanisme som verdibasis i § 2 – og humanisme vet vi hva er – det fører til menneskedyrkelse (er å dyrke skapningen fremfor Skaperen) i ordets verste betydning og fjerner rettsvernet for deg og meg." Les mer.
Norges hus i storm (20.05.12) "Da våkn opp og søk du din Herre og Gud, en klippegrunn sterk i fra himlen gir bud, der trygt du i stormen kan leve." Les mer.
Velsignet 17. mai! (17.05.12) "Vår sjel bier på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold."
Avisen Dagen og KrF.`s sviktende holdning til Norges konfesjonsbundne Grunnlov (15.05.12) ”Løft flagget høyt, det gamle korset fane. Til fritt det vaier over Norges land” mens vi minner hverandre om: ”Tusen år med Jesus Kristus, gikk vårt folk i tro. Synd ble byttet ut med nåde, retten her fikk sette bo.” Les mer.
I en skjebnetid for Norge er provokasjonene mange nå. (14.05.12) "Vår eneste redning er igjen: «Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.» Da faller mitt og dit ego til jorden og Hans Guddom får igjen den plass den skal ha i enhver nasjon som elsker frihet og orden!" Les mer.
Stortinget med/uten ansvar for mat og forsvar? Bondestanden sier NEI – og legger ansvaret på Storting og Regjering! (15.05.12) "En av de siste som advarer nå, er forskningssjef for Bioforsk på Ås Nils Vagstad: ”Vi er i en situasjon der vi tror alt bokstavelig kan kjøpes for penger, til og med matsikkerhet. Dessverre kan vi våkne til en blåmandag.”" Les mer.
Kong Haralds Nei – til Stortingets 10. april (14.05.12) "Kong Haakon sa Nei til nasjonal-sosialismen 10. april 1940 da de folkevalgte svek folket. Kong Harald sa Nei til endring av Gr.l. § 2 - - -. For noen få år siden avduket kong Harald en minneplate på Elverum og uttalte at Kong Haakons Nei i 1940 er en søyle under det norske kongedømme. Hvorfor tier politikere og media om Haralds Nei?" Les mer.
Landbruksforhandlinger – det årlige sirkus (11.05.12) "Forskningsdir. Nils Vagstad, Bioforsk avleverer denne kraftsalve nettopp: ”Vi er i en situasjon der vi tror alt bokstavelig talt kan kjøpes for penger, til og med matsikkerhet. Dessverre kan vi våkne til en blåmandag”!" Les mer.
Kong Harald og Grunnlovens § 2 (08.05.12) "8. mai er Norges Frigjøringsdag – men nå truer de samme totalitære krefter igjen vår Konstitusjon! Gud bevare Kongen og Fedrelandet! General Carl Gustav Fleischer avsluttet sin tale til Kringkastingen fra Tromsø den 17. mai 1940 slik: Det er et langt tungt arbeide foran oss, men vi har lov til å håpe og tro. Gud signe vårt dyre fedreland!" Les mer.
Kongene Håkon og Harald - "Alt for Norge" (07.05.12) "Kong Håkon 7. sa Nei til nasjonal-sosialismen på Elverum 10. april 1940." Les mer.
Refleksjoner over Jeremias kp. 15, v. 10 (03.05.12) "v. 11: Herren sa: Visselig, jeg vil fri deg ut, så det går deg vel; visselig jeg vil la dine fiender bønnefalle deg på nødens dag."

Nasjonal-sosialismen og antisemittismen er ikke død (30.04.12) "Nasjonal-sosialismen bygger på og henter mye av sin rasetenkning, menneskesortering m.m. fra darwinismen. I flg. Journal of Creation (Volume 26, Utgave 1, April 2012, s 48-53, store artikkel om massemorderen Breivik – så bygde også han – i flg. Breiviks manifest – på Darwins teorier. Creation kommer ut i en rekke engelsktalende land og er absolutt seriøst." Les mer.

Kong Harald sa NEI til endring av Grunnloven! Vi er av hjertet enig! (27.04.12) "For det første er Kongen og hans slekt av et slikt kaliber at når nesten hele Stortinget svek – så stod Kong Haakon – gamle mannen – under et voldsomt press – og sa NEI tre ganger med en gråtende statsminister på slep. Kong Harald bemerket at disse Nei fra en som ville ”Alt for Norge”, står som en søyle under det norske kongedømme. Kong Harald sier altså NEI til forandring av §§ 2 og 4 for sitt folk. Han forstår – men dette fortier man - og utnevner mot debattanter til ekstremister osv. og vil helst nekte dem adgang til det frie ord." Les mer.
Anders Breivik—Social Darwinism leads to mass murder. - Journal of Creation 26(1) 2012 har en meget interessant artikkel av Jerry Bergman som over 6 sider forklarer hvilke ideologi Breivik besitter. Dermed sitter en med nøkkelen til forståelsen av hva som ledet til Breiviks handling. Du kan kort lese litt om et av hovedbegrepene som brukes av Bergman - Eugenikk (= Arvehygiene) her: Anders Behring Breivik en sosialdarwinist
Høyesterett, Gr.l. § 2, Børredommen og Kongens vetorett (24.04.12) "Vedr. så ba han om å få beholde §§ 2 og 4. Førstnevnte ble ødelagt og § 4 ble amputert. Men Kongen har utsettende veto – og det ville være en god markering og svært nyttig at han benyttet den nå - for det ville være rett og da ville man antagelig ikke få ødelagt Gr.l. før 17. mai 2014 og hele ”festivitasen” deres ville gå i vasken for Eidsvoll – og vi ville vinne tid for å snu denne store villfarelsen og ødeleggelsen av Norges kristne RETTSFUNDAMENT." Les mer.
Hvor er FrPs Anders Anundsen fra Larvik? (23.04.12) "Etter Retten kommer Uretten, vi prøvde det i 1940-1945 – men hvorfor styrer vi inn i slike Retts-løse tider igjen? Vår eneste redning er igjen: «Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.”»" Les mer.

Tidsånden og Norge våren 2012 (20.04.12) "Det underlige i dette er at han ville gjøre det på nesten klassisk nasjonal-sosialistisk basis bygd på darwinisme og rasehygiene – som manifestet hans vitner om. Og det enda mer underlige er at han ikke ser sammenhengen mellom sitt eget fundament og fellesskapet med sosialismen som han så dødelig angrep på grunn av deres masseinnvandring og multikulturalisme og vel også multireligiøsitet. Selv om de avviker på vesentlige pkt., har de likevel et basisfellesskap i 1) hedenskapets avvisning av Gud og 2) darwinismen som alt dette hviler på, også Frankfurtherskolens mange filosofer med sin kulturrevolusjon og ny-marxismen som ved hjelp av 68-erne har marsjert den lange lovgivningsveien ”gjennom korridorene” inn i institusjonene." Les mer.
Angrepene på Grunnloven er inne i sin sluttfase og støttes nå aktivt av selverklærte kristne… (19.04.12)"Lenger fra Sannheten går det neppe an å komme i denne saken. Da har man havnet på feil banehalvdel og er aktivt med å rive vår kulturarv, uansett hvor mye kaffe en har drukket på våre bedehus!" Les mer.
Breiviksaken – og massedrap i Israel (18.04.12) "Nå har media vært fulle av Breiviksaken siden juli 2012, og det synes å ville fortsette i måneder og kanskje år enda. Og denne onde mannen er analysert stolper opp og stolper ned – men selv får han knapt komme til orde så folket kan vurdere selv. ”Mer demokrati og åpenhet” ble det lite av. De gamle travere skal igjen og igjen lære sine undermåls undersåtter hva sannhet er. Vi kan ikke tenke selv. Våre hoder er bare til evt. å sette hatten på." Les mer.
68tter generasjonens dødskultur plager oss (17.04.12) "Basert på at ledelsen i Uganda forklarte stammefolket at det ikke var en magisk forbannelse de var rammet av og fortalte folket sannheten om HIV. De delte evangeliet om Jesus med folket. Polygami måtte avvikles. De promoterte renhet og trofasthet. Kondomer var ikke en del av det. Fra et kristent ståsted er det fortsatt synd dersom du driver hor og bruker kondom, sa de resolutt. Seksuelt avholdenhet før ekteskapet og polygami ble prediket." Les mer.
Grunnloven og Naturretten - Denne Gjestekommentarer fra mai 2008 tar oss med inn i den norske Grunnlov og dens basis i Naturretten! Den er svært viktig i disse u-lovens tider - der Stortinget 21. mai ser ut til å ville fjerne Grunnlovens røtter (i § 2) ned i Naturretten med sin basis i Gud som Skaper alene. OM § 2 SIER Sverre Steen i verket «Langsomt ble landet vårt eget» at § 2 ikke kan oppheves eller i prinsippet endres så den avskaffes. I tilfelle må hele Grunnloven opp til revisjon. Den evangelisk-lutherske religion er nemlig åndelig basis for både kirken og staten.
Anders Behring Breivik en sosialdarwinist (12.04.12) "Derfor er det sosialdarwinismen ideologiske klangbunn som er de pårørendes viktigste tema å få belyst for at de kan forstå at handlingene kunne utføres, men handlinger som ble utført uten basis i Rettferdigheten! Får vi frem dette i stor tyngde gjennom ti uker i Oslo tingrett, kan samfunnet komme styrket ut og ut av den utvikling vi nå ser!" Les mer.

Den totalitære intoleranse til de Nye Ateister (10.04.12) "The Rage Against God (Hat mot Gud) er et varmt og ærlig vitnesbyrd av et forandret sinn. Ved å dokumentere sin reise fra vantro til tro har Peter Hitchens tatt masken fra de fasjonables bankerott syn, og den forfeilede argumentasjonen til de Nye Ateister. Han trekker inn alle sine mange år med internasjonal journalistikk og peker på feilen med mennesker som prøver å lage sine egne veier uten Gud. Så viser han til sannheten i det kristne verdenssyn." Les mer.
Hele Bibelen Guds Ord – eller? (03.04.12) Velsignet påske i tillit til Den hele Skrift innblest av Gud!
Grunnloven den 21. mai 2012 (02.04.12) "Vi skal tro og vite at bønn flytter fjell og har hatt avgjørende betydning i Norges historie før. En det noe djevelen er redd så er det de troendes bønner om de så stiger opp fra Guds barn hjerter i et grisehus – sier Luther." Les mer.

Noe av historien bak Norges Grunnlov (29.03.12) "Grunnloven er lov av første rang og er den lov som konstituerer Stortinget og at Norge er den nasjon vi kjenner. § 112 har sterke ord i form av et forbud mot å endre Grunnlovens Aand. Grunnlovens Aand finnes blant annet beskrevet i § 2 «den evangelisk-lutherske religion»." Les mer.
Harmoniserende biskop - Les denne Gjestekommentaren 2 ganger og spre den videre!
Laodikea betyr folkestyre (23.03.12) "Det er èn trøst. Det er at Jesus har ikke gitt opp flokken. Han står utenfor den lukkede dør og vil inn. Måtte det ble bønnenød for å la Ordet åpne døren igjen." Les mer.
Bibelsk Rettskilde (21.03.12) "Samarbeid og kompromisser skal man være forsiktig med i alle retninger. Det er sannheten som setter fri. Bygg opp igjen KrF og stå alene på Tinget i en fast opposisjon bygd på de 10 bud og skaperordningen som RETTSKILDE." Les mer.

Konge evnt. republikk? (19.03.12) "Harald har sannelig fått en viss behandling av politikere som burde være hans hjelpere i ”Alt for Norge”. Så prøvde Stoltenberg seg i Kongens sko ved utdeling den 8. mai av Haakons krigsorden. Kjempeflause. For å understreke Kongehusets plass i det norske folk trekker Harald de lange linjer ved avduking av minneplaten på Elverum over Haakons NEI og minner om at det er en søyle under det norske kongehus." Les mer.
Statsledelse før og etter 22. juli 2011 (15.03.12) "En ingress i VGnett for 10.01.11 lyder slik om forsvarsministerens årlige tale til Oslo Militære Samfund: «Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) ber motstanderne av nedleggelsen av Heimevernets spesialstyrke heve blikket. Deres kritikk er preget av kald krig-tenkning, mener hun.» HV-016 melte ikke sin egen kake, men den nasjonale – akkurat slik bønder gjør det når de hevder matberedskap er av nasjonal viktighet!". Les mer.
Sjølvtekt på Trygve Bjerkrheims åndsverk (14.03.12) "Skulle man konkludere som i en musikkanmeldelse blir det kort slik. Steinkopfs CD egner seg ikke til gave eller annen bruk. Kjøp deg en Sangbok og les Bjerkrheims sangtekster og finn evnt. noen gamle opptak der musikken er i tråd med tekstens innhold." Les mer.
Nesjarslaget og kampen om Hellig Olavs tro! (09.03.12) Olav den Hellige ble døpt på Ringerike og "Ingen av de islandske eller norske sagaskrivere som for eks. Are Frode eller Snorre Sturlason kjenner til at Olav ble døpt i Rouen i Frankrike." Les mer.
Helsedep. og Legeforening livsfarlig for folkestyret (09.03.12) "Da jeg bare var foster, så dine øyne meg, og i din bok blev de alle oppskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet." Les mer.
Kvinnefrigjøring eller kvinneforakt? (08.03.12) Les her, og repeter, et viktig tema presentert for noen år siden.
Regjeringen – NILF – bøndene og fremtiden (08.03.12) "Så mitt råd til bøndene gjennom mange år var: Sats på det du har lyst til, det som naturressursene på garden passer til og det er marked for – og ta med deg det du kan skrape ut av staten til det, men sats ikke på slikt staten legger opp til og du blir avhengig av dem for drifta." Les mer.
Fra Hiroshima(1945) til Osirak(1981) til Iran(2012)? (06.03.12) "Flere kan nok enes nå i at det er mer sannsynlig en u-sannsynlig at verden også nærmer seg mer avgjørende epoker i verdenshistorien – en tenker da på både Gog-krigen og opprettelsen av Tusenårsriket der Herren Selv, bokstavelig talt, vil ta sete i Jerusalem og styre verden i 1 000 år med rett og rettferdighet (se bl.a. Mika 4). Men inntil da bør også vårt land delta med sine bidrag på den rettferdige siden av striden og slutte med sin dialog med noe av den verste Ondskap vi kjenner i dag. Det jødene ikke har råd til, slik ikke vesten ellers heller har det, er og ikke tro Ondskapen på dens løfte om utslettelse av Israel og andre lignende statssystemer." Les mer.

Omforente respektløse angrep på Gr.l. og Kongen? (05.03.12) "Men dette utspillet fletter seg inn i rekkene av en rekke angrep på Kongen. Om det skyldes et omforenet angrep – eller man dirigeres av en antikristelig tidsånd – kan man jo drøfte sammen med andre muligheter." Les mer.
Hodet frem - laglig for hogg? (03.03.12) "Mange sier de har nok med ”hjemmet og jobben”, så får de som er dumme nok til det styre det offentlige. Ikke noe rart at organisasjoner og partier har større og større problemer med å få folk til å stille i styrer eller på listene. Er vi tjent med dette? Svaret burde være enkelt." Les mer.
Språkstrid og det internasjonale (29.02.12) "På denne bakgrunn var det spesielt artig å høre Språkteigen nylig hvor de påpekte at nynorsken fra Vinje i Telemark lå mye nærmere verdensspråket engelsk enn bokmålet. Sylvfest Lomheim forklarte utrykkene ”hot”, og ”eg hev” slik. De kom klart av what og I have." Les mer.
Kontantstøtte nei med tilbakevirkende kraft – rettsstridig (27.02.12) "På www.sivilombudsmannen.no kan du enkelt (med få setninger) sende inn en klage om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Enkelt betyr slik: Begrunnelsen for klagen er at en har mottatt et vedtak fra NAV om kontantstøtte frem til 3 år, men nå har fått nytt vedtak om kun frem til 2 år – og dette er i strid med Kontantstøtteloven og vanlig forvaltningspraksis." Les mer.

Trosforsvar: ”uten unnskyldning” (23.02.12) "Men det mest interessante er at DNA-strenger er materie, men det er ikke kunnskapsmassen som den er bærer av. Hvor kom den enorme kompliserte kunnskapsmassen fra? Der burde enhver si med Ivar Aasen: ”Det vetle vitet det strekk ikkje til, ei tru lyt stydja oppunder”. Men hybris – selve ursynden har lett for å sperre utsikt – innsikt - og ofte verre til dyktigere vi er. Vi har lett for å glemme: ”Og hva har du, som du ikke har fått?” (1. Korinterbrev 4, 7)" Les mer.
Menneskerettene av kristen rot (20.02.12) "De snakker om ”religionsfrihet” og synes å tro at bare man får fjernet ”evangelisk-luthersk” i Grunnloven – så er friheten sikret. Det stikk motsatt vil skje. Historien kan knapt oppvise maken til fredelige, frie og velordnede velferdsstater som ble skapt i de siste århundrer i Norden på basis av ”evangelisk – luthersk” basis. De ble det ”fredelige hjørne av Europa” som før lå og slo hverandre i hjel i store kriger!" Les mer.
Kina ruster kraftig – Østens konger kommer (17.02.12) "”Kinas forsvarsbudsjett vil være dobbelt så stort i 2015 som i 2011, spår analyseselskapet IHS Global Insight. Kina hadde et forsvarsbudsjett på 686,3 milliarder kroner i 2011." Les mer.
Hedningene og Riket for Israel (15.02.12) ”Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den, forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør dette som er kjent av ham fra evighet av.” Les mer.
Import av kraftfôr og mat – er landgrabbing (13.02.12) "Etter krigen maktet vi å bygge opp et landbruk og et system for planlegging og finansiering bl.a. med Landbruks- og Fylkeslandbrukskontorer – som er under full nedbygging, men det gjenreises nok den dagen sulten banker på, men kanskje ikke før? En stadig økende del av befolkningen er ikke særlig imponert av politikernes forvaltning av vår fundamentale matsikkerhet!" Les mer.
Gratulerer med dagen Mor! (12.02.12) Mødre over hele verden har hver dag grunn til å si til seg selv at de gjør en av de aller viktigste innsatser i samfunnet! Uten mor og far ramler samfunnet i sammen. Og i dag er det Morsdag!
"Kilden" - Kristiansands ulykke? (11.02.12) "Pietistene bød oss ”kilden med det levende vann”. Nasjonsbyggeren O. G. Ueland så og styrte med ”Bibel og Grunnlov”. Radikalismen byr oss det profeten Jeremias advarte mot å hogge seg ut sprukne brønner som ikke holder vann. Ikke prangende Kilder som ruinerer folk! Profeten Hoseas kp. 10 er også en tankevekker i denne sammenheng." Les mer.
Advarsler mot Israelhets i titalls år! (09.02.12) "Keiser Haile Selassie gikk ned av Folkeforbundets talerstol, han visste han var slått og sveket, mumlende hen for seg disse profetiske ord: ”I dag oss, i morgen dere.”" Les mer!

Kulturby og jordvern på Jæren (07.02.12) "Og går man til et av standardverkene ”Topsoil & Civilizations” 1) (Matjorda og sivilisasjonene) så sier de at en rekke kulturer gikk til grunne pga feil forvaltning av nettopp jorda som skulle skaffe mat, råstoffer og miljø – som kulturene – også økonomien hviler på. Mammonfokus er livsfarlig bokstavelig talt." Les mer.
Grimstad kommunestyre og Gud signe fedrelandet (06.02.12) "Skal ”hilse” så mye fra nabogarden til Høgetveit og vår første utenriksminister og statsminister Jørgen Løvland (V), Grunnlovens vokter og stortingspresident i 1914 - og si at dette liker han ikke! Han og gamle venstrefolk var glad i nynorsk-mannen Blix og Guds velsigning over land og folk som han også sluttet sin store tale med på Eidsvoll i 1914: «Gud hev halde si hand yver Noreg i 100 aar. Gjøv anden fraa Eidsvollstinget altid maa vera livande i det norske folket! Me samlar oss i den gamle bøni: Gud signe fedralandet!» Les mer.
Haakonsens foredrag var viktig (04.02.12) "I Bibelen ser vi hvordan det har gått med folk og land som har vendt seg bort fra Gud og mistet Guds velsignelse. Flere ganger skjedde dette med Israelfolket. Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra. Hvordan ser du på dette at vi som folk og land nå vender oss bort fra Gud?" Les mer.

Morsdagsheftet 2012 (06.02.12) Morsdagshefte LYS er 60 år i år - og det nærmer seg morsdagen, men fremdeles kan du bestille Morsdagsheftet! I linken til venstre ser du forside og innholdsfortegnelse. Bestillingen gjør du til akf-evje@online.no eller per tlf 379 30 269. Gode rabatter får du når det bestilles flere nummer for salg!
Kapitalisme før og nå (31.01.12) "Weber orienterer inngående om at kapitalismen oppstod blant protestantene i Holland på 1700-tallet. Deres forvaltning av naturressursene var basert på hardt arbeid og ”Gudsfrykt med nøysomhet”. Så stod familien (det første riket) med mange veloppdradde barn sentralt i deres opplegg. Naturressursene ble sett på som ”Guds gode gåvor” (H. N. Hauge, Norges Luther, protestant, som gjenreiste Norge rundt 1800). Med hardt arbeid, sparsomhet og gode ungdommer ble det muligheter for kapitaloppsparing og ny-investeringer av kapital, ung god arbeidskraft – og dermed var hjula i gang for hele nasjonen etter som det grep om seg." Les mer.
KrF Hareides opptreden på Holocaustdagen (30.01.12) "I mens kom statsminister Stoltenberg med en beklagelse overfor jødene – 70 år for sent - av hva nordmenn gjorde mot jødene på Norsk jord i 1942. Greit nok – bedre sent enn aldri – men viktigere er nå hva han og Støre gjør videre i støtte for Israel og jødene. Vi venter med spenning på at handling skal følge ord, eller skal vi fortsatt måtte skamme oss over hva nordmenn gjør ut fra norsk jord og pengesekk?" Les mer.

Lekfolket reddet kirken - og jødene (27.01.12) "Vi må sørge for å ha så vidt god oversikt at man ikke havner i de mange grøfter i dette farlige og uhyre ladede spørsmål for kristenfolket og jødene. Eneste vei for sann, god og trofast støtte til jødene er selv å stå på sikker ”evangelisk – luthersk” grunn og trofast følge Skriftens profetiske løfter til Guds folk – trøste dem og hjelpe dem. Viktig er det og å løfte fram Guds løfter for dette folk, som Gud har en stor oppgave for i endetiden." Les mer.
Jonas`s flukt og Guds allvitende allmakt (25.01.12) "Når man har lest gjennom disse fire kapitlene, sitter en igjen med de store spørsmålene: Hvorfor flyktet Jonas og senere satt utenfor Ninive og surmulte? Hvorfor ville Gud ha tak i denne mannen til hvilke gjerninger?" Les mer.
Morsdagsheftet LYS 60 år! Ingen har arbeidet så lenge for mor og hjemmet i norsk offentlighet, som AKF med sitt Morsdagsheftet. Det har vi nå gitt ut i 60 år - og håper mange vil være med å feire og markere dette med å skaffe seg ei god bunke som de selger eller gir bort til slekt og venner.

Økonomifordeler i EU – evt. tap av folkestyret? (23.01.12) "Norges kommentar Avis har tatt opp denne fundamentale grunnstrømmen i utviklingen i flere artikler, men få synes å ha fått med seg at Norges lange historiske kraft på bibelsk basis har ”talt Roma midt i mot” i vår lange historie. (Kong Sverre/Bjørnson) Den som vil studere dette grundigere anbefales å søke opp ”Moskva Rom. 14 epistler om - - - ” av Olav Valen-Senstad på Google. Han advarte allerede i 1952 på det sterkest mot ideologiene fra Moskva i staten og Roma med religion/ statsinnflytelse og påpekte vår solide arv fra Worms for kirke og RETTSstat." Les mer.
Akhtar Chaudry, terrorisme og PST? (20.01.12) "Stortingets 4. visepresident Akhtar Chaudhry (SV) er kjent for å ha bedt om å få bli med skipskonvoien til Gaza (Freedom Flotilla 2) i slutten av mai 2011. Den ble det ikke noe av, visstnok pga tekniske problemer, men vi kjenner godt til hvem som bl.a. sto som arrangør: Den tyrkiske International Humanitarian Aid Organization (IHH) og Hamas. IHH var også blant arrangørene i 2010 flotiljen. Det er dokumentert at det bl.a. fra Freedom Flotilla 1 (mai 2010) ble ropt: - Blant nødhjelpsaktivistene fra 49 land var det en gruppe islamister på skipet Mavi Marmara som henviste til Muhammeds massakre på jøder, med å rope. «Khaibar, Khaibar, o jøder! Muhammeds hær vil vende tilbake!» Muhammeds ord gjorde ende på jødene den gang." Les mer.

Jesus, Adam, syndefall og død (20.01.12) "Det er selve fundamentet for hele resten av Skriften. Finnes det ikke noen Gud og Skaper, kan vi glemme resten. Og er ikke Syndefallet og døden en realitet – kan vi glemme den andre Adam, Jesus, og Hans forsoning og Den Hellige Ånd." Les mer.
Hyrdene, fårene og ulven (18.01.12) "Hvorfor opptrer både prester og lekforkynnere og myndighetspersoner så forsiktig og svikefullt overfor det folk som plages av makter og myndigheter med vranglærere og ulveelskere bokstavelig talt ”i dette mørket”? Hvorfor går de ikke ut på de store talerstoler (media) og taler dem til rette. Og om de ikke slipper til der – hvorfor skaper de seg ikke sine egne store talerstoler – slik som fedrene før oss gjorde." Les mer.
Bondelaget og jordvern (17.01.12) "Dette skjer i Norge med en selvforsyning på ca 39 % på kaloribasis, en bondestand redusert til ca 45 000 stressede bønder, forsumpning av store arealer, ikke kornsiloer, et stigende underskudd av jord, vann og mat i verden som fører til opprør og landgrabbing fra de store nasjoners side. I tillegg siger Europa inn i stor finansiell krise – muligens blir krisen global. Fremdeles bygger vi ikke opp igjen det apparatet som tok vare på denne fundamentale sikring av folket. WWInst forutså denne utviklingene i verden for mange år siden. Kineserne lo første gang de ble presentert for disse visjonene – noen år senere lo de ikke." Les mer.
Makta fra Stiklestad og Nidaros (16.01.12) "Tidsånden som etter min mening nå vil rasere vårt gamle velprøvde fundament – bør snarest avvises under henvisning til bl.a. stortingspresident Jørgen Løvlands store tale på Eidsvoll i 1914 hvor han takket Gud fordi de hadde tatt vare på Gr.l. Du finner den på internett i ”Virksomme ord” og J. Løvland." Les mer.

TV 2 salget, Giske får samme luta! (12.01.12) "Dette er som sagt velkjent strategi som Giske selv er utsatt for. Oppskriften finner du ved å klikke deg inn på foredraget ”Nå må vi våkne” i h. stolpe på www.Kommentar-Avisa.no, der listes ca 8 pkt. om hvordan man skal få gjennom radikale lover med minst mulig bråk." Les mer!
Menneskeretter, avtaler og frihet (11.01.12) "Det sier meg en viktig ting – som jeg har observert i flere andre sammenhenger, og det er at lov avtaler ikke er verdt det papiret de er skrevet på om det ikke i folkekarakteren og kulturen i nasjonalstaten er holdninger som holder seg etter hva som er rett og galt." Les mer!
Hva med praktiseringen av retten til liv Inge Lønning? (10.01.12) "Hva med praktiseringen av retten til liv Inge Lønning? Hvorfor angriper en ikke eksisterende abortlov – den eneste lov på norsk jord som legaliserer drap på det ufødte liv – ca 14 000 barn hvert år, 560 skoleklasser!? Rapporten lyder i så måte svært hul…og viser vel bare åndskreftene her…siden katolikken Matlary heller ikke (?) har tatt opp aborten i rapporten. Målet er et annet! Dette bør flere nå si fra landets talerstoler!" Les mer.
Guds allmakt - statens avmakt? (09.01.12) "Når det gjelder ekteskapet (det første riket), så kan man vies av en menighet uten vigselsrett, skrive avtale med vitner på basis av gammel RETT fra bibelsk RETTSKILDE og TINGLYSE den – som ikke er det samme som å registrere seg hos myndighetene. Da hadde staten fått verbal og praktisk motstand! Da hadde de måtte ta oss på trygg sannhets grunn og ikke vi dem. Men heller ikke det våger man! Hvordan skal det gå når antikrist kommer i det gjennom onde riket og forlanger lydighet mot u-lovene som river ned nasjonen og folket ned?" Les mer.

Thue og de kristnes sexualliv (05.01.12) "Disse gode ektefeller har jo lært noe i livet og av hverandre – man har lært seg forskjellene mellom åpenhet og åpenmunnet het. Mange dype følelser trives best i ikke verbal kommunikasjon. Det er stor forskjell på en godt totalt sam-liv i motsetning til rusdyrkelsen av mange slag – kroppslig så vel som stofflig - som gjør en ut-levd i ung alder. " Les mer.
Jøder avgjørende for Vestens redning i verdenskrigene (03.01.12) "Et stykke ut i krigen begynte britene å gå tom for svartkrutt – da dukket kjemikeren og jøden Chaim Weizmann (C. W.) (1915) opp som deres redningsmann. Han fremskaffet et krutt basert på aceton (Aceton er et organisk stoff med formelen (CH3)2CO) og som hadde større kraft enn svartkruttet. Det kunne også produseres i store nok mengder – noe som fikk avgjørende betydning for varigheten og sluttresultatet av krigen." Les mer.
Behold Jesus i Grunnloven (01.01.12) "En rettslærd som prof. Andenes, uttrykte det slik så vidt jeg husker: - at nå har vi forlatt den mosaiske grunn for lovgivningen. Det ser vi jammen både i lovgivning og livspraksis. Folkesynder blir til u-lover. Det er u-lover som øydar landet. Det stikk motsatte av hva nasjonsbyggeren O. G. Ueland sa: Bibel og Grunnlov er Norges to øyenstener." Les mer.
Gi oss i dag vårt daglige brød. Vi vil på årets første dag igjen minne om et hefte som ble utgitt i juni 2010. Matmangel er den store utfordringen for verden fremover - allerede i dag sulter over 1 milliard mennesker...og verden balanserer på randen av ytterligere økning i sult-omfanget - Norge kan gjøre sitt for å bidra på både hjemme- og bortebane! Heftet er på 104 sider er kommet i handelen og består av flere artikler der tanker om naturressurser, mat-, råstoffproduksjon og miljø i Norge og u-land deles med leseren. Heftet er skrevet av sivilagronom Jørgen Høgetveit, som selv har jobbet svært mye – både i Norge og i u-land - med de temaene som tas opp.