Norges Kommentar Avis

 

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom,

og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.

Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud

skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt.

Og det blev aften, og det blev morgen, første dag. (1. Mosebok 1,1-5)

Her legges ut nytt stoff om kreasjonistkampen i England og USA.    

Nr

 Tittel

 Skrevet av
1  National Geographic om drager og dinosaurer.  Tom Gallatin
2  Skal det være lov å undervise om alternativ til utviklingslæren?  Tom Gallatin
3  En Kamp for menneskesjeler.  David N. Menton
4  Over 500 vitenskapsmenn uttrykker tvil om Darwins teori  Per A. Larssen
5  Foregangsmannen Dr. Henry M. Morris har gått hjem  Per A. Larssen
6  Jeg skjemmes...  Terry Mortensen
7  Creation Museum  Tom Gallatin