En Kamp for menneskesjeler

 

 
 


Av Dr. David N. Menton, AiG-USA – 10.03.06,

oversatt til norsk av Tom Gallatin

 

Hva jeg hørte og så forrige måned ved den 172. nasjonale konferanse for American Association for the Advancement of Science (AAAS) i St. Louis er av stor betydning for alle som bryr seg om Bibelsk kristendom og framtida for offentlige skoler i Amerika. Kristne la dere advare! Evolusjonister under dekke av ”vitenskap” har utfordret oss til ingenting mindre enn en kamp for menneskesjeler.

 

”Vitenskap” under angrep

AAAS er verdens største generelle vitenskapelige forening, og dets årlige sammenkomst (i år den 16.-20. feb.) hadde plass til godt over et hundre forskjellige seminarer og symposier. Disse dekket alle mulige vitenskapelige emner, men også pseudo-vitenskap, fra stamcelle forskning til ”astrobiologi” (”studie” av former for liv rundt fjerne stjerner!).

 

Et hovedtema i år var den voksende kamp mellom kreasjonisme og evolusjonisme i amerikanske offentlige skoler. I flere forskjellige symposier med titler som ”Antievolusjonisme i Amerika,” hadde dusinvis av talere en aggressiv og sint røst mot kristne ”fundamentalister” som de mente prøvde å få slutt på all vitenskap!

 

Advokater sikrer våre skoler som ”Gud-frie soner”

Ved et seminar med overskrift ”Grunnlovsprinsipper og strategier ved rettssaker i kreasjonisme\evolusjonisme debatter” (sponset av American Bar Association) var advokatene stolte over deres ferske seirer over ”intelligent design” og ”kreasjonisme” i domsavsigelser ved skoledistrikter i Dover, Pennsylvania, og Cobb County, Georgia. Det ser ut til at AAAS stoler på advokater for å beholde våre skoler som ”Gud-frie” soner.

 

Raymond Eve fra University of Texas ved Arlington rapporterte at troen på skapelse og en ung jord samsvarer med mange politisk ukorrekte syn som opposisjon til homoseksuell praksis. Eve lokket fram ondsinnet latter når han nevnte slike saker som at ”fundamentalister” tror på Gud, engler, djevelen, profetier og Jesu gjenkomst. Eves største bekymring med framtidige rettssaker var ikke først og fremst ”fundamentalister” men de som aksepterer evolusjonisme, men fornekter ”streng naturalisme”. Det ser ikke ut til at selve troen på evolusjonen er godt nok, om den ikke kobles sammen med en filosofi av krass materialisme. (fet, red.anm.)

 

Jay Wekler fra Boston University erklærte at å undervise i intelligent design er grunnlovsstridig fordi det er ”religion,” men han medga at øverste retten ennå ikke hadde definert religion. Wexler mente at vi kunne ufarliggjøre kontroversen mellom evolusjon og kreasjonisme hvis skolen skulle ”undervise om religion.” Hva han hadde i tankene var selvfølgelig at alle religioner skulle gis samme behandling, og undervises som mytologi.  Mens Wexler applauderte dommen til den føderale dommer Jones i Dover saken om at intelligent design er ”ubegripelig idioti” og ”ikke vitenskap,” var han litt redd for hva dommere kan komme til å bestemme seg for når det gjelder spørsmålet om definisjonen på vitenskap, om resultatet kan ”slå tilbake på oss.”

 

Steven Gey fra Florida State University utviste sinne og sarkasme imot ID og kreasjonisme når han talte om ”Strategier i felten: Hva evolusjonister trenger å vite.” Gey insisterte på at vi ikke engang trenger å bestemme hva som er eller ikke er vitenskap i forhold til ID, siden ”alle er enige om hva vitenskap er, og dette er ikke det.” Gey advarte om at en av strategiene til ID sine proponenter nå er å prøve å få domstolene til å gå med på at gymnaslærere kan få lov til å legge fram kritiske innvendinger til bevisføringen for utviklingslæren. Han insisterte på at lærere under universitetsnivå ”har ingen akademisk frihet” til å gjøre dette, og i sinne erklærte han: ”Du har ingen akademisk rett til å være inkompetent.”

 

Gey sa at domsavsigelsen til dommer Jones imot undervisning av ID i Dover var ”stort, fordi den skremmer … skolestyrene.” Han sa at skolestyrene kan ikke betale for slike dyre rettssaker fordi ”advokater tjener $ 500 timen og spiser på dyre restauranter.”

 

Som Wexler, mente også Gey at lærere skulle undervises om hvordan de skal undervise om religion i våre offentlige skoler for og forhåpentligvis kunne unngå en kamp mellom religion og evolusjonisme. Hans løsning var at vi underviser i hvordan religion utviklet seg selv, og da stiller slike spørsmål til elevene som: ”Hvorfor er du Baptist?”

 

Vitenskap under angrep – folk stoler på religiøse forklaringer og bønn!

Programbeskrivelsen for et symposium med tittelen ”Vitenskap under angrep” viste forskrekkelse for at ”nye data viser til en vekst i støtten blant folk for bibelske forklaringer og en voksende avhengighet til bønn og religiøse forklaringer.” Flere talere i dette symposium mente at dette måtte ta slutt hvis det skal være håp for vitenskapen, og ja, til og med Amerikas framtid.

 

Første taler ut i dette symposium var Eugenie Scott, leder for en anti-kreasjonist organisasjon med det pretensiøse navnet ”National Center for Science Education” (NCSE), og den er en kjæledegge blant evolusjonære dogmatikere alle steds. Scott beklaget at utdanningspolitikk og pensum ble desentralisert i over 17 000 skole distrikter i hele USA. Hun mente at pensumet i vitenskapelige fag heller måtte sentraliseres. Uten tvil står hennes NCSE klar til å ta på seg rollen med å sette opp linjene for et slikt felles pensum.

 

Scott slo hardt ut mot forslaget fra ID bevegelsen og ”undervise om uenigheten” angående evolusjonisme. Hun insisterte på at det finnes ingen uenighet mellom de som hun mener er meningsberettiget. Hun anser all vitenskapelig kritikk av evolusjonære dogma i klasserommet til å være ”religiøs” fordi ”hvis du slår ned på utviklingslæren, da må Gud ha gjort det,” så i praksis ”lurer du kristendom inn i pensumet.” Selv om evolusjonister tidligere har argumentert med at bevismateriell imot utviklingslæren ikke nødvendigvis betyr bevis for skapelse, spør Scott merkelig nok, ”Hvilken annen designer enn Gud kunne ha gjort alt dette komplekse?” De i ID bevegelsen som merkelig nok nekter på at de har Gud i sikte som designer kunne lære noe av Scott – hvilken annen designer finnes det som kunne skape himmel og jord og alt som er? Vi kan være sikker på at det ikke var den tankeløse og meningsløse prosess av tilfeldigheter som heter evolusjon som Scott innbiller seg.

 

Jon Miller fra Northwestern University talte om hva han kaller den ”Svekkelsen av folkets tillit til moderne vitenskap i USA.” Etter at han har klart å overbevise seg selv at folkets støtte til vitenskap i Amerika har avtatt de siste årene, ga Miller uttrykk for forundring over at tross dette har Amerika vært ledende i verden i vitenskap de siste 60 årene. Faktisk så støtter amerikanere vitenskap på en sjenerøs måte og tar villig i bruk ny teknologi. Han medga at den forsiktige holdningen amerikanere har mot ”vitenskap” er stort sett begrenset til evolusjonslæren og stamcelle forskning. Allikevel, sa han, det er sjokkerende at bare 13 % av amerikanere er overbevist om at evolusjonen er sann og ingen andre land i verden fornekter evolusjonisme til de grader som amerikanere gjør. Miller konkluderte med at ”fundamentalisme” ligger bak den fornekting av ”moderne vitenskap”. Han definerte ”fundamentalisme” som troen på Bibelen som Guds Ord, og at det finnes en personlig Gud som hører den enkeltes bønn. (fet, red.anm.) 

 

Shiley Malcom, leder for AAAS Utdanning og Resurser, tror at amerikanere er villige til å godta vitenskap så lenge den ikke ”kollidere med verdier” eller har ”politisk uakseptable implikasjoner.”  Sammen med andre, foreslo hun at vi må nå de små barna, fordi tidlig opplæring i vitenskap (les: evolusjon) er avgjørende for ”voksne leseferdigheter”.  Roger Bybee, leder for Biological Science Curriculum Study (BSCS), som har utviklet skolebøker over de siste 40 år som er gjennomsyret med utviklingslæren, var enig i at fundamentale ideer knyttet til utviklingslæren måtte så tidlig inn som på barneskolenivå. (fet, red. anm.)

 

Gerald Wheeler, sekretær og leder for National Science Teachers Association, og en sterk talsmann for evolusjonisme, innrømmet at ”hver gang jeg fronter evolusjon får jeg hatbrev.”  Wheeler erklærte at ”lærere mangler kunnskap om evolusjon” og at universitetene ”gjør en forferdelig dårlig jobb med å undervise lærere i vitenskap (les: evolusjon)”. På tross av den tunge indoktrinering i evolusjonisme som de fleste studenter får i løpet av utdanningen, var mange av deltakerne på konferansen enig i at det er lærerne som har sviktet med å få amerikanere til å tro på utviklingslæren. Wheeler sier at de to budskap han prøver å formidle til sine kreasjonistiske kritikere er: (1) ”evolusjonslæren er nødvendig for Amerika hvis vi fortsatt skal være konkurransedyktige” i verden, og (2) ”det er ikke rettferdig å undervise studenter om ikke-vitenskapelige ideer.”

 

Anti-evolusjonisme i Amerika – all kritikk av utviklingslæren er religion!

I enda en anti-kreasjonist symposium med tittel ”Anti-evolusjonisme i Amerika: Hva ligger foran,” forsatte den velkjente Eugenie Scott med å forklare de forskjellige varianter av anti-evolusjonisme og hvordan man kan bekjempe dem. Hun beskrev de to typer kreasjonisme som Bibelbasert kreasjonisme og designbasert kreasjonisme, best kjent som ID bevegelsen.  Hun sa at skapelsesvitenskap er egentlig den ”rikere” og mer vitenskapelige av de to, fordi den hevder flere fakta enn ID. Skapelsesvitenskap har for eksempel en ”historisk fortelling” mens ID har ingen. (fet, red. anm.)

 

Til slutt oppfordret hun evolusjonister til å ignorere deres kreasjonist kritikere og ”ikke slutte å bruke den flekkete møll” som bevisføring (på tross av at den er basert på løgnaktige data).  Endatil oppmuntret Scott sitt publikum til å ignorere all bevisføring mot utviklingslæren fordi ”når du kommer ut for kritikk mot evolusjon kan du gå ut fra at det er kreasjonisme som ligger bak.”

 

Evolusjon på frontlinjen – en håndsrekkning til lærere

Et spesielt seminar kalt ”Evolusjon på frontlinjen: et tilbud for lærere fra St. Louis og omegn” var åpent og gratis for lærere (i motsetning til $ 350 for å være med på resten av konferansen).  I gjennom hele konferansen hadde lærere blitt beskyldt for å være dårlige formidlere av utviklingslæren, men på den spesielle konferansen med mange lærere til stede ble de varmt takket og priset for deres hederlige innsats. 

 

Først ut av talere var U.S. Congressman Russ Carnahan fra Missouri som sa at den beste dagen i hans liv var ”når vi fikk igjennom stamcelleforskningsloven i underhuset.” Han forsikret lærerne at han var totalt imot ID og insisterte på at ”å stille spørsmål til utviklingslæren truer all vitenskap.” Han ba lærerne om å fremstå overbevisende når de underviser om evolusjon, og han forsikret dem om at ”evolusjon går godt sammen med religion.”

Et gjennomgangstema for nesten alle talere på dette seminaret var at ”det finnes ingen konflikt mellom evolusjon og religion.”  I et tilsynelatende forsøk på å bevise dette punktet ble en kjent jesuitt astronom invitert til å tale til lærerne. Det ble ikke overbevisende for noen.  Ingen var mer kontroversiell og lite åndelig som Reverend George Coyne, direktør for observatoriet til Vatikanet utenfor Roma. I hans tale, ”Er Gud en vitenskapsmann? Et katolsk syn på evolusjon,” erklærte han at ”hvis Gud er en vitenskapsmann, er Han en dårlig en.”  Han fleipet med at om Gud var vitenskapsmann, ”ville jeg hatt et øye med 360 graders synsfelt.” Han forsikret sitt publikum at ”Gud er ingen ingeniør eller designer for universet,” og om Han var det, ”ville det gjør Gud liten.” (fet, red. anm.)

 

Coyne forklarte i tillegg at ”Skriften ble til før vitenskap ble utviklet” og at forfatterne ”ikke kunne kjenne til fremtiden.” Ifølge Coyne, ”lot Gud universet delta i sin egen skapelse.”  I en konklusjon som var pinlig for nesten alle utenom Coyne selv, sa han, ”Jeg er lei meg for og måtte være så bestemt om fundamentalisme, men den bokstavelige forståelsen av Skriften er en pest og plage midt iblant oss.”

 

Hjemmelekser fra AAAS konferansen for den kristne

Hva kan en bibeltro kristen som bryr seg trekke ut av denne konferansen, og hvordan kan vi svare på dens utfordringer? Det første vi kan lære er at vi kan ikke håpe på å få noe hjelp fra domstolene for å få lov til å undervise ID eller kreasjonisme i offentlige skoler. Kanskje det meste vi kan håpe på er å få beskyttelse for de lærere som på egen hånd velger å se kritisk på bevismaterialet for utviklingslæren. 

 

Om det kan se ut til at ID er død som en lovlig manøvrering i forhold til den offentlige skolen, er skapelse og ID ikke død i hjertene til de fleste amerikanere. Selv evolusjonister innrømmer at mens de vinner i rettssaler så taper de i hodene til de fleste amerikanere. Fordi de ikke kan forstå grunnen til dette vil evolusjonister fortsatt prøve å rette på problemet i skolene ved å knuse all motstand, og ved å undervise mer dogmatisk og aggressivt enn noen gang. Til og med noen i det sekulære mediet som dekket konferansen kommenterte den religiøse pågangen til evolusjonistene. (fet, red. anm.)

 

Evolusjonister forstår at de fleste amerikanere tror på en Skaper Gud, og at de ikke kan vinne ”kampen om menneskesjeler” så lenge folk forstår at det finnes en dyp konflikt mellom bibelsk kristendom og evolusjonisme. AAAS prøver å skjule dette og prøver å få kampen inn i kirkene, hvor de håper å kunne overbevise lek og lærd at ”evolusjonisme er forenelig med religion.” Dette er en meningsløs påstand fordi mens evolusjonisme er forenelig med noen religioner er den bestemt ikke forenelig med andre. Nesten hva som helst kan sies å være forenelig med noen religioner.

 

Gjennom hele konferansen ble det gjort appeller til ”troens folk” om å snakke ut i media om at evolusjon er forenelig med ”troen”. Noen evolusjonister kommer inn i kirkene for å forkynne ”evangeliet” om evolusjonisme under skjul av slike titler som ”Bevaring av biologisk mangfold.” I 1995 satte AAAS opp et program som heter ”Dialog om vitenskap, etikk, og religion” (DoSER) for å etablere kommunikasjon mellom vitenskapelig- og religiøse sentre. I en notis for en bokutgivelse sponset av DoSER med tittelen The Evolution Dialogues: Science, Christianity, and the Quest for Understanding, blir følgende spørsmål reist:

”Nekter evolusjonsteorien Guds eksistens?” og ”Må kristne velge mellom evolusjonære vitenskap og sin tro?”  De insisterer på at ”svaret på alle disse spørsmål er en rungende NEI!”

 

Hvordan kan AAAS få til disse påstander når de ved deres egne overslag regner med at omtrent halvparten av amerikanere fornekter evolusjon til fordel for den bibelske beretningen om skapelsen? Svaret er egentlig svært enkelt, selv om de ikke har lyst til å legge det fram for en offentlig beskuelse. Tilsynelatende er det OK å tro på ”Gud”, så lenge du ikke påstår at ”Gud” gjør fysiske inngrep slik som å skape ting ved kraften av Sitt Ord, eller svare konkret på den enkeltes bønn. Med andre ord, det er OK å tro på en gud som egentlig gjør ingenting, fordi den fysiske verden (all virkelighet) er eksklusivt domene til vitenskapen.

 

Til slutt, kristne skal være meget betenkt over noe som helst forsøk fra de offentlige skoler om å ”undervise om religion”. Noen kristne har den naive holdning at dette kan være en god ide, men evolusjonister og domstolene vil forsikre at alle religioner blir gitt samme status, og at alle vil bli regnet som mytologiske. Evolusjonister kan nesten ikke vente på å undervise unge studenter om hvordan religion utviklet seg selv i hodene til primitive mennesker, og trekke konklusjoner om dens tilpassningsverdi. De tror nok at når studentene får et så pass forvirrende assortiment av religiøse myter på plass vil de konkludere selv med at ingen av dem er verdig deres tro og tilbedelse.

 

Vi bør akte vel på Paulus som advarer kolossenserne: ”Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens lærdommer og ikke etter Kristus. For i Ham bor hele Guddommens fylde legemlig. Og i Ham er dere blitt fylt, i Ham som er hodet for all myndighet og makt.”  (Kol. 2, 8-10)

 

 

Orginalmanus:

Del 1 - www.answersingenesis.org/docs2006/0310aaas.asp    

Del 2 - www.answersingenesis.org/docs2006/0311aaas.asp