Jeg skjemmes...

 

av Dr. Terry Mortensen (AiG – USA)

først trykt i Answers Update desember, 2006

Oversatt av Tom Gallatin

(Original artikkel: http://www.answersingenesis.org/us/newsletters/1206lead.asp)

 

 

Som foredragsholder og skribent for AiG får jeg alle slags brev. Denne e-posten kom fra en tidligere pastor. Han skriver:

 

Jeg er nettopp ferdig med å se på ”Millioner av år – Hvor kom ideen fra?” for andre gang på to dager.  Dr. Mortensen brakte oss begge (kona og jeg) nesten til tårer. Vi er begge uteksaminert fra kristne universiteter og teologiske høyskoler, men har kun hatt professorer som trodde på progressiv kreasjonisme (skapelse over millioner av år) eller teistisk evolusjon.  Ditt forsvar for en bibelsk tolking av 1. Mosebok var grundig argumentert og på en måte litt skremmende for oss.

 

Takk for et UTMERKET foredrag. Intensiteten fra sannheten du presenterte bare økte på gjennom hele talen!

 

I en oppfølgende e-post fortsatte han med å forklare at ”selv om jeg var oppdratt til å tro på en bokstavelig måte å lese 1. Mosebok på, ble jeg overbevist under min utdannelse ved en ledende bibelskole og en velrenomert teologisk høyskole at jeg måtte akseptere 'millioner av år'”.  Da sier han videre at han skjemmes og måtte innrømme at selv om han trodde at Bibelen var Guds ufeilbarlig Ord, fortalte han sin forsamling i mange år at jordas alder var ikke viktig så lenge vi tror på en bokstavelig skapelse av Adam, og fornekter Darwins utviklingslære.

 

Tidlig i 1990 åra var det en av lekfolka i forsamlingen som fikk overtalt ham til å engasjere AiG president Ken Ham som foredragsholder i kirken. Han bekjenner at ”mens jeg fant hans bibelske kreasjonisme engasjerende og overbevisende var det min fullstendige indoktrinering i 'millioner av år' et hinder for at jeg drev noe videre undersøkelser på egen hånd i saken.”

 

Så fortsatte han videre på sitt kompromitterte syn om at jordas alder ikke var viktig. Når etter hvert spørsmålet om opprinnelse ble mer og mer en offentlig debatt, kunne han ikke lenger så lett ignorere saken.

 

Etter å ha hørt at to av hans favoritt teologer, Dr Albert Mohler og Dr R.C. Sproul Sr., sto for et ung jord syn og da han kom på hvor imponert han var av Ken Hams presentasjon for flere år siden, fant han veien til www.answersingenesis.org og begynte å kjøpe studie materiale. Sannhetene han lærte forandret hans syn radikalt. Vi priser Gud for at han er en av en stadig økende skare!

 

For noen uker siden etter jeg hadde talt i en kirke i Illinois fortalte en over 70 år gammel dame til sin pastor: ”Jeg skjemmes så for at det tok så lang tid for meg å skjønne at Bibelen er sann.” Umiddelbart før seminaret hadde hun fortalt kona til pastoren: ”Du kan egentlig ikke tro på hele Bibelen.” 

 

Slik er den trosrystende virkning av ideen om millioner av år. Ved å høre sannheten fra Skriften – og noen vitenskapelig bevis som støtter denne sannheten – ble hun frigjort.

 

Jordas alder er en livsviktig læresetning. Den er viktig på grunn av at aksept for millioner av år:

         motsier den klare læren i 1. Mosebok om jordas alder. (Skapelsesdagene var vanlige dager som definert i vers 5 og 14 i første kapittelet; de er nummerert og forklart som ”kvelden og morgen”; og kapitlene 5 og 11 lærer oss at antall år fra skapelsen til Abraham var omkring 2000, som levde ca. 2000 år før Kristus.)

         underminerer læren om at Adams synd brakte døden til menneskeslekten (og dyra) med Guds forbannelse over hele skapningen.

         underminerer den evangeliske sannhet at Kristus måtte komme og løse problemet med synd ved Sin død, og gjenkjøpe hele skapningen fra forbannelsen.

         angriper Guds karakter (Bibelens Gud kunne ikke ha brukt millioner av år med sykdom, død og utryddelser uten noen moralsk forklaring for å skape noe som Han beskriver som ”overmåte godt”.)

         betinger aksept for anti-bibelske filosofiske/religiøse tankebygninger som ligger til grunn for denne ”millioner av år” ideen.

 

Den nye bok New Answers Book (fra www.answersingenesis.org) har kapitler som omtaler det viktige emnet – radiometrisk datering, hvorfor kristne ikke skal godta millioner av år, og det faktum at Jesus selv var en ung jord kreasjonist.

 

Må vår Skaper hjelpe hver en av oss til ikke å bukke under for presset fra vår kultur til å akseptere troen på millioner av år. Vi må ikke skjemmes ved Hans hellige Ord, og vi må ikke unnlate å proklamere dets sannhet fra det aller første vers med både frimodighet og ydmykhet.