Norges Kommentar Avis 

-  Norges frihet

 

Foredrag og bok om Jørgen Løvland og Konsulatsaken!

Reklame i form av flere anbefalinger av boken leser du her.

 

I 2005 ble de 100 år markert siden Norge fikk sin frihet i fred

fra unionen med Sverige. Feiringen var storstilt.

Samtidig kom og kommer det fra ulike hold, også fra de som feiret

den 100årige friheten, forslag på forslag om at Norge nå bør gå

inn i en ny union. Denne gangen ikke med Danmark eller Sverige,

men med 25 land med til sammen ca 500 millioner innbyggere!

 

Klikk på tema for å lese om saker relatert til 1814, 1905, 100 års

markeringen og EU.

  Tema

  Ytringsfriheten - Gr.l. §100 - lurt likevel? (29.04.04)

  Tomtefesteloven og Grunnlovens § 105 (30.04.04)

  Professor Robberstad og Grunnloven (05.05.04)

  Grunnloven og allmenne lover   (08.05.04)

  Norsk fossekraft truet (16.05.04)  

  17. mai og Grunnloven, vår store arv (17.05.00)

  Unionister i Regjering og på Storting (24.05.04)

  Jusprofessor Graver tar alvorlig feil (29.05.04)

  Grunnloven - vårt siste rettsvern! (01.06.04)

  Norge - fra union til union? (04)

  Fra frihet til slaveri på 100 år? (04)

 Fjern ikke sedlighetsparagrafen og injurielovgivningen (04)

 Ytringsfrihet og møterett, en kristenrett (00)

  Guds to riker – og Guds to sverd (28.11.04)

 

 

 

Kort reklame du kan sende venner og kjente om boken Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905.