Arkiv for 2014 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Den Hellige Ånd i avisen Dagens lokaler? (29.12.14) "«Stå opp og et! Ellers blir veien deg for lang.» sa engelen til Elias i 1. Kongebok 19, 7. Det er ikke likegyldig hva vi spiser av hverken legemlig eller åndelig mat! Vi kan ikke som kristne «la det svinge til vi mister all kontroll» – for Gud er ordens Gud som ikke godtar at vi skikker oss lik, denne verden. Selbekk – dette må ærlig beklages og rettes opp." Les mer.
 • ”Fagert er landet” de fra oss tok (22.12.14) "Sir W. Churchill var en stor tilhenger av frihandel, men aldri med det vi trengte i ufredstider. Var det ikke en tanke å begynne å lytte til norske og andre fedre som vi kjenner livsgjerningene til." Les mer.
 • Julen, Jesus og profetiene (19.12.14) Bibelen er full av profetier om Jesu komme til jord - flere hundrede år før det skjedde. Så skjedde det slik Bibelen sa i minste detalj. Deretter var det mer en 500 øyenvitnene som så Jesus etter Hans Oppstandelse. Og i dag ser vi igjen profetiene inn i endetiden som oppfylles! Norges Kommentar Avis kan bare anbefale deg å spre artikkelen til dine e-postkontakter og på sosiale medier! For de som leser dårlig eller er svaksynte ligger artikkelen lest inn på YouTube.
 • Fra Betlehem til Peshawar i Pakistan? (18.12.14) "Mange terrorister tilber også demonen Allah og noen tilber mennesket – det høyariske mennesket. Begge menneskesyn er helt frikoblet fra Bibelens menneskesyn som baserer seg alene på at mennesket er skapt i Guds bilde. Intet menneske kan skape et menneskeverd – det ser vi tragiske eksempler på verden over!" Les mer.
 • Rovdyrelskerne redder alle burdyr? (17.12.14) "Det synes helt rett det jødene har hevdet i sine visdomskrifter at når menneskevernet synker, stiger dyrevernet! Stygge greier det. Mitt råd er: La myndighetene gjøre det som eventuelt må gjøres etter grundig gjennomtenkning og egen dokumentasjon!" Les mer.
 • Fra AKF:
  Gaver til Jul - god sang/musikk og innholdsrike taler - rask levering!
   
  Morsdagshefte 2015 - Bestill nå!
  Det gamle evangelium - NY CD fra Sigmund og Hanna Handeland!
  AKF ønsker sponsorer til dette unike heftet/prosjektet. - Les mer.
 • Norges Kommentar Avis godt besøkt!
 • Rovdyr mot Storting og lover? (15.12.14) "Vi har mange ypperlige fagfolk i landbruket i dag – men det er få bondehøvdinger og ideologer som i samfunnet kan bekjempe de tankebygningene som ødelegger grunnleggende retter og rammer for bondens råderett og produksjon slik de gamle samfunnsbygger maktet. Er de der må de løftes fram." Les mer.
 • Kommunereform i Setesdal (12.12.14) ”En reduksjon i antall kommuner vil drastisk redusere antall kommunepolitikere fra omkring 12 000 i dag til 4 000.  Man vil få en profesjonalisering av politikere, og etter min mening dårligere kontakt mellom politikere og folket.” Les!
 • Humanistene misunnelig på salmesang! (08.12.14) "Ikke rart han blir sur når han ser slik en massemønstring av enkeltpersoner, kor etter kor som stiller opp i kirkene og synger av hjertens fryd, og over 2 millioner strømmer til apparatene for å synge med." Les mer.
 • Verdens stater i løgn mot Israel (08.12.14) "Dernest vil de måtte erkjenne at det finnes bare én Gud og det er Israels Gud - akkurat som farao i sin tid." Les mer."
 • Kristne pakker for IDF (04.12.14) "Håper justisministeren er klok nok til å lese disse folkene teksten – så vi får slutt på å støtte terrorregimer – før Norge trekkes dypere inn i disse blodrøde aktiviteter som kan true verdensfreden – men av helt andre årsaker enn de synes å mene." Les mer.
 • Viktig brev og hilsener til AKF (02.12.14) "Ps.: ”Er redd Norge vil bli et nytt Ukraina.” Be særlig for Nordområdene!" Les mer.
 • ”Den største forbrytelse i Norge” - et Norge i søvn? (28.11.14) ”Og aller minst var folk lystne på å se sammen-hengen mellom storpolitikken og vår tids livsanskuelseskamp, hele vår åndelige situasjon. Selv mangfoldige kristne var blinde her, hvor våkne, ivrige og skarpsindige de ellers kunne være". - - - Det var besværlige og triste saker, tiden var så dyster at det man trengte og forlangte var trøst og avspenning. Og våre myndigheter var nøytralitetsredde." Les mer.
 • Livsfarlig ribbe til jul (26.11.14) "Kravet om billig mat er nå i ferd med å få alvorlige konsekvenser også i Norge. Øk råvareprisen til norske produsenter slik at de kan justere drifta i retning av mere bærekraft og sørge for at import av plantemateriale og dyremateriale og en del risikomatvarer settes til et minimumsnivå. Staten har selvsagt et stort ansvar for egen befolkning i dette, samtidig som forbruker også bærer et ansvar! Det tar få år å ødelegge norsk smittevern ved at farlig smitte etablerer seg innenlands, men årtiere å gjøre landet reint igjen OM det i det hele tatt er mulig – det kan på mange felter være ødelagt for alltid." Les mer.
 • Vielse og – eller ”et kjød”? (24.11.14) "Samlivet er også særlig sikret gjennom Sinailoven og budet: Du skal ikke drive hor, dvs. bryte deg inn i eller ut av ekteskapet – det ”første riket.” Les mer.
 • Akademiet for Kristen Folkeopplysning presenterer: Nytt godt Lys og morsdagshefte 2015 +Haugeforedrag nov 2014 . Ønsker du å selge Morsdagshefte, send en e-post til akf-evje(a)online.no
 • Sosialismens norske mediehus – islams talerør (19.11.14) "Hverken Lars Gule eller Tajik er kritiske til totalitære ideologier og religioner – men de er kritiske til kristendommen – som la fundamentet for et av de frieste demokratier i Europa og kanskje verden - der menneskerettighetene blomstret i praksis. Nå vil de rive nasjonens fundament – la dem gjøre sitt verste så skal vi andre gjøre vårt beste! Amen." Les mer.
 • Spørsmål og tilknytningsplikt til off. vannverk? (17.11.14) "Er det en sammenheng i lovjungelen man ikke har forstått her – eller har de kommunale forskrifter gjort et forsøk på å overkjøre norsk lov som tideligere sitert?" Les mer.
 • Putin, Moskva og Rom i kamp igjen? (14.11.14) "For noen dager siden gikk Putin ut og understreket for  EU og NATO: Husk Stalingrad og vi har atomvåpen." Les mer og spre stoffet!
 • Hvordan blir det abortbarn – hvordan stoppes det? (12.11.14) "– men samfunnet og maktens rike er skrudd slik sammen at man må - som fedrene - la RETTEN gripe makten og få orden på tingene." Les mer.
 • Gjerninger og tro – motsetninger? (10.11.14) "I lys av Skriftens vitnesbyrd for øvrig, og også denne teksten – kan en ikke forstå at man igjen og igjen kan dra i gang en slik debatt om ”gjerninger og tro”. Det burde være innlysende at det er fruktene av en sann tro Jakob taler om." Les mer.
 • Nåde og Sannhet (07.11.14) "”Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. Sannhet skal vokse op av jorden, og rettferd skue ned fra himmelen.” Det kan vil leve på og det kan vi dø på. Men da må vi ikke glemme at nåden og sannheten henger sammen og hviler på sentrale deler av Sannhetens bok, Skriften." Les mer.
 • Guds åpenbaring i naturen – sender oss til Jesus. (05.11.14) "Det som er den store fare og det dype alvor over evolusjonslæra er at den på en snikende og finurlig måte utsletter Gud i sinnene. Han eksisterer ikke som Skaper og opprettholder. Som Dawkins sier – så kan en med fred i sinnet og full intellektuell ærlighet si at Gud ikke finnes og nyte livet. Dette får selvsagt enorme konsekvenser for tilliten til at Bibelen er Guds Ord og alle de sannheter vi skal leve og dø på. Derfor er det en del av oss som har bestemt oss for at denne striden slutter vi ikke før seieren er vunnet og Skriftens ord og selvforståelse er på plass i Norge." Les mer.
 • Vårt Land med noe historieløst oppslag? (02.11.14) "Bjørnson er nok langt bedre informert om kristningskongenes holdning til Rom enn denne siden av VL for han synger: ”- fra det høye Sverre talte, Roma midt i mot.”" Les mer.
 • Evolusjonens akilleshæler (29.10.14) "Fossil-læren, den geologiske lagrekke og radiometrisk datering er alle fagdisipliner som grovt misbrukes for å «bevise» at verden ble til uten en Gud." Les mer.
 • Humanisten, fylkeslegen og sexrådgiving (27.10.14) "Ser av Dagen 24. oktober at humanetikerne igjen viser sin rørende omsorg for sine medmennesker – bortsett fra de kristne – ved å melde kristent helsepersonell som hevder et kristent syn på hjemmesidene som presenteres som ”en annerledes veiledning om kropp, sex, forhold og identitet.” Og fylkeslegen viser til Lov for helsepersonell § 56 som ikke må opptre slik at det er egnet til å ”påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning”." Les mer.
 • Hvorfor gjøre Gud til en løgner? (24.10.14) "Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle –” Her leser vi at i dagene før syndefallet var ikke døden en realitet." Les mer.
 • Rådsmøtet i NLM om å ”stole på Bibelen” (23.10.14) "I den pågående forvirring og debatt er det prisverdig at man gjør et forsøk på å si noe i denne viktige sak. Men på en del pkt. hadde en vel forventet et høyere presisjonsnivå av denne kompetente forsamling." Les mer.
 • AUF hva tror de på? (20.10.14) "Ut ifra hva vi ser av praktisk politikk fra AUF så skal det ikke mye fantasi til for å vite at erfaringene til Torleif Iversen, som deltok på et AUF møte i Sandefjord tidlig på 1930 tallet, er mer en dekkende."
 • Bøndene mister frihetsrammer for liv og produksjon (15.10.14) "Til slutt i 1804 satte de han inn uten lov og dom fram til 1814 da de begikk et kraftig justismord og hadde knekt helsa hans. Konventikkelplakaten hadde ingen straffeparagraf. Men han hadde snudd og reist et folk innenfra, og haugianerne tok fatt på ”evangelisk-luthersk” rettsgrunn med den RETTE frihet og orden og sørget for å få makt og rett styring på samfunnet."
 • Gi akt på fedrene! (12.10.14) "Arven vi har i det nittende århundre fra Hans Nielsen Hauges kamp gjennom vekkelsene og gjenreisningen av Norge og frigjøringen i 1905 – er så stor og viktig – at disse sannheter må ut til folket igjen." Les mer.
 • Multikulturen, Kerala og Norden (08.10.14) "Kanskje også en liten anerkjennelse og forståelse av misjonens gjerninger og frukter ute i de mange misjonsland kunne vær verdt litt ettertanke og endog bli lyttet til for forståelse av andre religion og kulturer. Nå hersker ”meg alene vite” – selv om oppførselen vitner om det motsatte." Les mer.
 • Håndfaste fakta = energi og tomhet. (05.10.14) "Men tomrommet i murveggen er mesteparten – og under forutsetning av at atomkreftene ikke påvirker hverandre – kan man kaste et glass tvers gjennom murveggen uten at det knuses." Les mer.
 • DELK ikke lenger DELK, tror kirkesamfunnet på evolusjon? (29.09.14) "I 1. Mosebok 1, 3 - rett etter Syndefallet i Edens hage - leser vi i vers 19: «I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» Hva er dette annet en døden – døden i den falne verden." Les mer. 
 • Filosofi og økologi (24.09.14) Norges Kommentar Avis er 10 år i år og vi henter her frem en svært aktuell artikkel fra 2004: "Vi må se i øynene at de filosofiske  grunnstener  som tradisjonelt ligger under ideen om menneskerett, nemlig opplysningstidens, liberalismens og utilitarismens filosofiske systemer, disse grunnstener holder på  å smuldre og er ikke lenger troverdige." Les mer.
 • Abonner på LYS nå - få det gratis ut året og i hele 2015! (23.09.14) "Bladet er på 4 vanlig nummer à 24 sider. Årets første nr er Morsdagsheftet også det på 24 sider, men i full farger og vakkert montert med en del bilder. Vi våger å påstå at du finner ikke mange like opplysende blad i Norge, men les selv." Les mer.

 • AKF på YouTube - Her finner du stoff  fra Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF). Det vil legges ut mer stoff fremover. Du kan også fortsatt bidra til denne utgivelsen: LYS i Fulldistribusjon.

 • Dahl tilsatt som biskop (22.09.14) "Etter min mening har biskopen – siden han nå lar seg innlemme i DNK som biskop – mer enn nok å ta oppgjør med i sin egen kirke. Men det høster man kanskje ikke så mye hyllest av? Man kan tvert i mot risikere å bli forfulgt for Jesu navns skyld!"

 • Landbruk i utakt med land, natur og folkehelse (19.09.14) "Hvor går så veien om vi skal ta vare på land og folk? Tilbake, men med best mulig bruk og tilpasning av moderne teknologi i det flere har kalt ”smådriftens fordeler” – som bruker teknologi på de mange små bruk slik at man fjerner slitet, men ikke drukner i gjeld og havner i storkapitalens og bankenes lommer." Les mer.

 • 1814 via 21. juni 2012 til 2014 (17.09.14) "Skulle du tvile på om undertegnede har noen poenger i teksten over kan du kikke på følgende: For 3 dager siden, lørdag 13.09.14 braket hedenskapet løs på Eidsvoll:" Les mer.

 • Forfulgt av religiøsitet og verden – på rett vei? (15.09.14) "Det tyder på et våkent og levende kristenliv å forholde seg til realitetene i verden ut fra det Skriften sier – og ikke hva en har lyst på." Les mer.

 • Ny tale på YouTube om "Profeten Jonas og vår tid". (12.09.14) Profeten Jonas ville overprøve Guds tanker. Jonas var redd Ninive for Israel og ville heller dø enn å redde Ninive. Han visste at om Ninive omvendte seg så var Gud en barmhjertig Gud som angret det onde. Det Jonas ikke tenkte var at Ninive var ingen fare om Israel holdt seg til Gud, Han ville verge dem uansett krigsmakt - men frafallet kom i Israel. Da kom dommen.

 • Filosofen Habermas med EU og globale visjoner (10.09.14) "Derfor ligger ikke redningen fra den fremstormende krisen i Habermas sine illusjoner om EU. Den er bibelsk feil, strir mot vår historiske erfaring og peker mot løsning i en helt annen retning: Vår gamle arv og praksis fra fedrene! Norge bør ruste skikkelig og ha et langt bedre forsvar enn dag – og det betyr FORSVAR – snakke sant og direkte, men ikke opptre truende." Les mer.

 • Spiser du kylling? (08.09.14) "Kombinert med god håndhygiene gjennom dagen og økt fokus på hvor en kan spise ute, har man i hvert fall økt den forebyggende hygiene-tenkningen og praksisen, slik at risikoen for alvorlige infeksjoner reduseres. Og i sammen med en regelmessig livsførsel og nok søvn, slik at immunforsvaret er i god funksjon, kan man møte hverdagen noe enklere." Les mer.

 • Hadia Tajiks radikale uttalelse (03.09.14) "Ute i verden begynner ikke sjelden volden fra muslimer etter fredagsbønnen i moskeene. Hva lærer de der – å bli moderate? Noen som tror det – når handlingene viser noe helt annet? Men det går an å avlære hat – men da må Koranen legges i en skuff og annet lesestoff frem." Les mer. 

 • Francis A. Shaeffer og den nye nyortodoksien (02.09.14) "Det er bare èn måte å beskrive dem som ikke lenger tror at hele Bibelen er ufeilbarlig: På tross av at mange av disse fremdeles blir kalt bibeltroende kristne, er vi nødt til å kalle deres syn en form for nyortodoks, eksistensialistisk teologi. Det sentrale for denne type teologi er at Bibelen gir oss en religiøs opplevelse, men at den inneholder feil der den handler om områder som vi kan kontrollere – dvs. historie og vitenskap."

 • Israels demokrati hjalp Mads Gilbert inn i Gaza (01.09.14) "Den eneste makt som kan stoppe kalifatet er Jesu allmakt – det vet kalifatgutta – derfor er de så brutale og lever ut sin herres leveregel slik vi finner den beskrevet i Bibelen om Satan: «myrde, stjele og ødelegge»." Les mer.

 • - Ønsker omlegging av rovdyrpolitikken her i landet (27.08.14) "Den nordiske ulvestamme var utryddet, og vi var uten ulv i cirka100 år. Før var ulven en sann plage – vi har mange fortellinger om det. De ulvene var også mindre enn de vi nå har fått fra Russland. Universitet i Uppsala tok prøver av tannkjernene på cirka 50 ulver på museer i Norden og cirka 100 av dagens ulver – og beviste at de vi nå har, ikke er nordisk ulv, men innvandret ulv, sier Høgetveit og fortsetter:" Les mer.

 • Ingen motstand mot avkristning og likestillingsloven? (25.08.14) "Da er det man begynner å fryde seg over den stille motstanden som tydeligvis har utviklet seg på Agder og blant de jordnære bondekvinner og andre i deres sammenheng. De vet ut fra Skriften hvem de skal være og hvor de hører hjemme!" Les mer.

 • Dagens farao og dommen med Nilen over Egypt (23.08.14) "På side 38 fortsetter han: ”I følge Bibelen vil altså Den Allmektige vise sin allmakt ved å ødelegge Egypt. Og begrunnelsen er entydig: Gud gjør dette fordi de som bor der, setter seg opp i mot Ham,  - - -  men ved å vise en annen holdning til Nilen enn det Han aksepterer: fordi de tror de har skapt Nilen og eier elven. Men hvorfor er denne brutale straffen av Egypt for landets holdning til Nilen og det løftet Gud ga om å ødelegge landet, så ukjent og nesten ikke diskutert?" Les mer.

 • Da ”-hallingdølens knivblad satt løst i hans slir” (20.08.14) "Avslutningsvis fristes en til å spørre 68-er generasjonen om dere er stolte av og trives i den nye voldelige kulturen dere nå har skapt?"

 • MIFFs svar til biskop Tor B. Jørgensen - Biskopens artikkel i Dagen "Fra en venn av Israel" får et kraftig og presist tilsvar fra MIFF.

 • Kristendom og tro uten fakta (18.08.14) "For de forstod godt at dersom troen blir skilt fra fakta, og spesielt fra skapel-seshistorien, blir den ikke noe annet enn en slags opplevelse eller rus.” Les mer.

 • Børre Knudsen døde i dag (17.08.14) Børre Knudsen døde kl 08 i dag tidlig  - på dagen da Herren Jesus sto opp fra de døde! I dag gråtes det i Meistervik - men den langt mer alvorlige gråten kommer fra våre sykehus...

 • Hva er matproduksjon? (15.08.14) "All næringsvirksomhet innebærer en risiko – men det er bare det – at mat kan vi ikke klare oss uten og noen må produsere den." Les mer.

 • Da Gud ordnet med apologetikk på bedehuset (13.08.14) "At Gud er til, må og skal erkjennes som en realitet som ikke kan bortforklares med noe middel – så blir det den enkeltes valg om man vil bøye seg og søke videre inn i Bibelens løsning på hvordan man vil forholde seg til Guds allvitende allmakt: bøye seg og motta nåden eller gå fortapt." Les mer.

 • Viktigste kampen står om Bibelen og folkesjela (11.08.14) "Og en forkynnelse så tom for bibelske fakta – overlater mennesket til opplevelser, følelser og rus i stadig sterkere grad. Og det må økes ettersom en tilvenner seg dosene." Les mer. 

 • Vil du være med å gi ditt bidrag til LYS i fulldistribusjon? - Ønske er et prosjekt med masseutsendelse til alle husstander i fylke etter fylke.

 • Fra Hamas til PLO – men fortsatt i retning et nytt Holocaust (08.08.14) "Det er sannsynlig nå at når Hamas har fått kjørt seg (om de er nok svekket), så vil mange nordmenn peke på PLO som den Israel nå MÅ få en fredsavtale med. PLO ledes av en uttalt Holocaustfornekter – og den som ikke lærer av historien vil repetere den og også dens aller mørkeste sider – bl.a. kjenner vi til palestina-araberen Amin el-Husseini, Stormuftien av Jerusalem, som var primus motor for Holocaust – han som også drev frem dannelsen av PLO!" Les mer.

 • Verdensterrorismen besøker Norge - Trodde du at jødehatet var dødt? - Denne artikkelen kan en godt repetere og viser dagens Ap leder Jonas Gahr Støre som tok mot Hamas terrorister inn i utenriksdepartementet. Dette skjedde mens andre europeiske lufthavner ble stengt for disse terroristene!

 • Mads Gilbert er ferdig som troverdig øyenvitne fra Gaza... (05.08.14) "Gilbert uttaler da bl.a.: «Jeg ser Hamas som en politisk organisation, der står på palæstinensernes side…» og Gilbert svarte slik på følgende spørsmål: «- Oppfatter du det som en terrororganisation? – Nej.»" Les mer.

 • Fra likestilling til likekjønnet – og - - (04.08.14) "Den ”kulturen” som nå utvikler seg, kan jeg garantere at ingen av angriperne i TV2 og andre medier vil trives i. Den fredelige velstandskulturen vi ser restene av nå, var bygget på ”evangelisk-luthersk” kristendom etter H. N. Hauges og hans venners kamp og lidelse." Les mer.

 • Sønn av Hamas leder – oppsummerer Midtøsten konflikten (28.07.14) "Mosab Hassan Yousef, sønn av Sheikh Hassan Yousef som var en av grunnleggerne av Hamas, forteller i løpet av 15 minutter om sine erfaringer og sine grunnleggende vurderinger av hva konflikten Israel (og Vesten) vs araberverdenen bunner i. Konflikten er av religiøs karakter." Les mer.

 • Hvor er de sanne hjelpere i Kristus? (24.07.14) "Ja, hvor er de sanne hjelpere? Det er mange pratemakere i vår tid – mange som snakker om kjærlighet – men hva slags kjærlighet. Er det Guds kjærlighet med innsikt og dømmekraft og virksom i handling – eller bare følerier? ”En gjernings spor seg preger mer enn tusen ord”, bekrefter den som har vært i dyp nød." Les mer.

 • Torsdag morgen - stille om Gaza på NrK radio (24.07.14) I et par nyhetssendinger i dag tidlig fikk lytterne ingen informasjon om krigen i Gaza. Dagen før las jeg i utenlandsk presse at Israel hadde hatt suksses med å ta tre viktige strategiske punkter inkl at 150 terrorister fra Hamas hadde overgitt seg til israelske soldater. Så utover dagen i dag fylles nyhetsbildet i NrK av terrorplaner mot  Norge og politit etc bevepner med pistoler og maskingæværer i gatene. Den jødiske hverdagen i Israel har kommet til Norge.

 • Putin vil gjenreise det russiske folk (21.07.14) "Fra 1. juli ble det forbudt å banne blant annet på TV, teater og på konserter i Russland." Les mer.

 • Hamas/PLO ødelegger livene til arabere i Gaza (17.07.14) "Jeg tror vi bør konkludere med at vi her havner ned på hvilke kilder som er troverdige. I den forbindelse vil jeg trekke frem noen eksempler som fra et tradisjonelt norsk ståsted vurderes som et alvorlig bakteppe for dagens hendelser i Israel blant annet: Hvorfor benyttes hitlerhilsen av disse terror-miljøene?" Les mer.

 • Brendes ”proporsjonalitet” mot Israel og storkrig? (16.07.14) "Etter min menig mangler norsk utenrikspolitikk proporsjoner på en rekke områder og minner meg mer om å hyle med ”ulvene” i verdenspolitikken som det er mange av for tiden." Les mer.

 • Israel - Håpet for verden (14.07.14) "Ness kunne også nevnt at jødiske landbrukseksperter har vært inne i et utall muslimske land og hjulpet dem med slik kompetanse bl.a. Jordan og Syria og også flere muslimske land i Afrika, de er inne i Kina etc etc. Israel innehar 5 klimasoner de kan forske innenfor ogkompetansen de skaffer seg kan direkte implementeres til verdens nasjoner mange i sult." Les mer.

 • Kremmerånd, ufred og søndagssalg m.m. (14.07.14) "Er vi blitt så fattige at vi ikke kan ofre en eneste dag til hvile og gjenoppfriskning av det fundamentet hele vår sivilisasjon hviler på? Er vi blitt så uorganiserte, planløse og forvirret at vi ikke kan få kjøpt inn livsnødvendighetene alle de andre dager i uka hvor butikkene er åpne til nesten nattestid? Holder vi ikke et tempo i uka så jobbene blir skikkelig unnagjort?" Les mer.

 • Løgn kontra sannhet i Midtøsten er problemet (11.07.14) "Fred og frihet blir det først og kun når en snakker sant!" Les mer.

 • Dansker dør av bakterier i svinekjøtt (10.07.14) "Utviklingen fra ikke resistent bakterie til multiresistent bakterie bunner i at matprodusentene får for lite kroner per kg kjøtt og dermed har de ikke råd til at grisen blir syk. Dermed brukes antibiotika i vann og fòr og sakte men sikkert utveksles (horisontal genoverføring) resistentgenene slik at mennesker i en del tilfeller kan miste livet. Og disse bakteriene kan også smitte mellom mennesker! Forbruker som her betaler for lite for kjøttet er altså medskyldig i egen sykdom og staten som gir uholdbare rammebetingelser for nasjonal matproduksjon er det samme."

 • Kvinner, barn og ufrelste først... (09.07.14) "Hvorfor spør ingen om Veien tilbake til der hvor Gentlemenn voks opp - i dag kan en jo også i de rette miljøer "få en kniv i ryggen" om en åpner en lukket dør for en kvinne, det tolkes som et maktspråk fra mannen - men heldigvis finnes det fremdeles en del fornuftige menn og kvinner." Les mer.

 • Debka-file  Debka-file melder 9. juli at Hamas har flere hundre Syrisk produserte M-302 raketter av typen som nådde Hadera. Les mer.

 • Israelhat og Gudshat (06.07.14) "Hvis man tar inn over seg den totale utvikling i det frafallende Vesten fra det fundament som skapte det, sjekker opp hvor hatet kommer fra og hvor det retter seg mot – skal det ikke så mye refleksjon til for å se at mesteparten av journalistikken mot Israel bunner i Gudshat."

 • Biskop Per Arne Dahl - respekterer Synden fremfor Kristus (06.07.14) Per Arne Dahl er desverre farlig, men folk glemmer - Les her tidigere artikkel om hva Dahl har uttalt for få måneder siden.

 • Statsminister Per Borten – en folkets mann (20.06.14) "De fleste midler ble tatt i bruk. Men Borten var ikke så god å få has på – for han hadde tillit i folket og var en stor stemmesanker for den borgerlige regjering." Les mer.

 • Maten og bordet som ”Strikke og en snare”, TIME og verden kommer etter omsider (18.06.14) "Så kommer Time nr 24/2014 med forsiden: ”Spis smør. Vitenskapen merket fett som fienden. Hvorfor de tok feil”" Les mer.

 • Herren kjenner og leder oss (16.06.14) "De ble livredde og klaget til Moses og ville til Egypt igjen selv om de nå stod ved Pi-Hakirot=Frihetens begynnelse. For det var nettopp der de stod og der måtte de stå for at både Farao og egypterne og de mange andre folk de nå skulle fare gjennom, samt jødene selv skulle lære hvem de hadde med å gjøre: Den allmektige og allvitende Gud:" Les mer.

 • Skriften versus Jon Kvalbein III - Les siste Gjestekommentar av Dag Jørgen Høgetveit den han skriver "Kvalbeins avvik fra «Den hele Skrift er Gud-åndet og nyttig …» (2. Tim. 3, 16), er èn reduksjons-utgave av mange."

 • Døden bare i menneskeheten eller hele skapningen? (14.06.14) "Til jødene som kjente Gud, kunne han fortsette fra den kjente sannhet, men vi i vår tid i Vesten og Norge må vi nå følge Paulus`s fremgangsmåte. (I Romerbrevet 17.)" Les mer.

 • Herrens velsignelse – eller en hjemmelaga versjon (14.06.14) "Det vitner om avvik og overprøvning av Guds Ord hvor mennesket trer inn og skal gjøre det bedre enn Herren selv eller Moses han som var Guds profetes (munn).  Og da er det ikke Herren som trer fram og velsigner med Ordet som Herren har sagt vi skal bruke – men et menneske og dets hjemmelagede tanker. Det står skrevet – Skriften alene." Les mer.

 • Befolkningen lurt av Stortinget og bøndene lurt av KrF (10.06.14) «- Avtalen er en redningsplanke for regjeringen, ikke for norsk matproduksjon, sier Asbjørn Helland om avtalen i jordbruksoppgjøret mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene.» Les mer.

 • Pinsefesten og Norges frigjøring og fremtid. Fra Babel – til Pinseånden – og alle tungemåls samling hos Herren. (07.06.14) "Apostlene talte i tunger så alle folk med forskjellige språk kunne motta budskapet og spre det videre utover i verden. Det motsatte av hva som skjedde i Babel. Her går det en linje fra Babel med språkforvirring for at Guds vilje skulle skje med å oppfylle jorden, legge den under oss og danne nasjoner – til pinseunderet da Golgatabudskapet skulle ut over den hele jord – til Åpenbaringen da alle folk og tungemål er samlet hos Herren." Les mer.

 • Aftenposten om landbruket – før og nå (04.06.14) "I mellomtiden har vi hatt flere farlige utbrudd av div. sykdommer av en høyst ubiologisk drift med kyllinger i Asia og med gris i Mexico – og nå meldes det om ”Bakteriene fra grisebingen” i kjempedrift i Danmark og et Europa med skyhøyt forbruk av antibiotika og utvikling av livsfarlig resistens. Mennesker dør!" Les mer.

 • Bibelen - ingen oppslagsbok i noe som helst? (02.06.14) "Både Luther og Spurgeon trodde på ung jord og 6 dagers skapelse som Bibelen sier det ved riktig forståelse av det hebraiske Ordet ”yom”. Det skrives også i alle rabbineres skrifter fra Tempelet brant til i dag, Jødene regner med at vi befinner oss i ca år 5700 og noen og førti. Det finnes heller ingen seriøs hebraiker i verden som mener noe annet. Da er det ikke interessant om hele Norges elite mener noe annet når kunnskapen deres ikke er sann." Les mer.

 • Stortinget uten mat og forsvar? (31.05.14) "Det mest fundamentale som myndighetene har ansvar for i en nasjon, er å sikre landets grenser med ro og orden innad i folket og sikre folket det mest fundamentale for liv og helse: nok og rett mat." Les mer.

 • 62 % av maten er importert (28.05.14) På kalloribasis er 62 % av maten vi spiser i Norge importert.

 • Gud er Evig – fossilene er unge (26.05.14) "Men så fortsetter vi til 1. Mosebok 10, 25 - i King James oversettelse til en hendelse en tid etter Syndefloden: ”And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was The Earth Divided;…” I 1. Mosebok 1. 9-10 skildres hav og land (et pangea, alt land). Mens i Pelegs dager skildres en kraftig kontinentaldrift." Les mer.

 • Om bibelens ord for dag: jom  Cand. theol og prost Stein Henriksen skrev i 2006, noen år før han døde, en utlegging av betydningen av det hebraiske orden for dag, jom. Henriksen var svært kyndig innen hebraisk.

 • Børresaken: Råttenskap uten grenser! (24.04.14) "Det er David som sier at det er forferdelig å falle i Guds hender! Og det Skriften sier om hva Gud mente om Manasses blodrøde synder kan man jo lese når man våger. Og glem ikke at det var folkesynder akseptert til topps." Les mer.

 • Ved et toårs-jubileum. Eidsvolls-grunnloven, 1814-2012. Vi minner her om en Gjestekommentar fra noen uker tilbake der forfatteren nå skriver: Norges-historien, fra tidlig middelalder, er i sjelden grad historien om frihet, folkestyre, kristendom, "den Evangelisk-Lutterske Religion", versus Romanismen i dens skiftende former. Det er tid for å markere 200 år siden inngåelsen av Eidsvolls-pakten. Samtidig er under avvikling et grunnlovs-jubileum; et selsomt skue i betraktning av at Eidsvolls-grunnloven ble relegert i 2012. Vi minner igjen om "Ved et toårs-jubileum", hvilken kan gi perspektiv på ordleken som offisielt skled av stabelen dato for Nota`belforsamlingen i 1814; 16. februar i år.

 • Gud i Grunnloven? (21.05.14) "Jeg ser at organisasjonene i samlet tropp samler seg på Hedemarkstoppen – til topp-festligheter om Grunnloven. Hva de har der å gjøre nå – det skjønner jeg ikke – for det er ingen Grunnlov lenger å feire. Den avgikk ved døden i 2012 (21.05.2012) og den vi nå har, er bare 2 år gammel." Les mer.

 • Stortingspresidenten og bondehøvdingene (19.05.14) "I disse kamp- og oppgjørstider om landbruket, matsikkerhet for landets befolkning og bøndenes forvaltningsrett, er det av stor viktighet å tenke over at det var disse vidt og fundamentalt orienterte folkene som skapte de grunnleggende friheter som måtte til for å få utviklingen i gang og holde den oppe." Les mer.

 • 17. Mai 2014 – Østre Kvelde Bedehus (17.05.14) "Vi har igjen behov for en restaurasjon av 1814 Grunnloven, slik 1814 Grunnloven var en restaurasjon av Kristenretten i 1024." Les mer.

 • Brudd i Jorbruksforhandlingen 2014 (13.05.14) "Ville du stolt på en statsledelse som:
  - Kun har egenprodusert mat tilsvarende 38 %? Disse 38 % er helt avhengig av tilgang på drivstoff fra
  2 oljeraffinerier, reservedeler fra utlandet, strøm og annen infrastruktur etc. Vi er ekstremt sårbare!
  - Ikke har lagre av såkorn, ikke korn lagring, ikke lagre av salt, ikke sukker etc
  - Ikke tar hensyn til at vi 3-4 år på rad nå har hatt store klimautfordringer (mye nedbør, så tørke osv) for
  egen matproduksjon." Les mer.

 • Grunnloven 17. mai 2014 (12.05.14) "Kong Harald var på Kongsvinger for noen år siden og avduket en stor minnestein etter sin bestefars NEI, og uttalte at dette var en søyle under det norske kongedømme som man nå gjerne ser blir republikk. Noen år senere står han i en slags parallellsituasjon som sin bestefar hvor han må kalle Giske opp på Slottet den 10. april 2008 for å be om å få beholde Gr.l. §§ 2 og 4 uforandret. Det fikk han ikke." Les mer.

 • Jordbruksforhandlingene 2014 – ett angrep på Nasjonalstaten (09.05.14) "Da kan man spørre seg: hva de tenkte de som plasserte henne i den statsrådstolen? De virker på meg å være like gjennomsyret av internasjonalisme og sosialisme som de som gjennom ca 30 år nå aktivt har desimert bl.a. norsk matproduksjon. Nasjonalstaten skal bringes til sitt opphør, for uten egen matproduksjon, eget forsvar o.l. skal vi tvinges inn i de store internasjonale sammenhenger, for nasjonalstaten kan vi lese om i Ny Testamentets Apostelgjerninger kp 17, 26-27 – og Gud hater disse menneskene i praksis – før vil de heller styre hele nasjonalstaten på dynga en innrømme noe overfor sin Skaper." Les mer.

 • Politisk anti-matproduksjonsdoktrine gir sult (07.05.14) I disse jorbruksavtale tider minner vi igjen om denne artikkelen fra april. Og i går la Mat- og landbruksdepartement frem et tilbud til bondelaga til splitt og hersk mellom norske bønder. Sulten banker på døren snart og staten ønsker full krangel innad i næringa. Stå sammen nå. Les mer.

 • Nasjonal kristen skolestart i Bergen i 1739 med Sannhet til gudfryktighet (05.05.14) "Boken Sannhet til gudfryktighet var formet som «759 spørsmål og svar om troen» og tok for seg veldig mange spørsmål som også da selvsagt gikk langt inn i samfunnslivet og skapte en basis senere for en fri nasjon – for frie mennesker skaper frie nasjoner." Les mer.

 • Webpastor Asbjørn Kvalbein om frafall fra troen (02.05.14) «Generelt er det nemlig to problemer med dateringsmetoder: Problem 1: Umulig å vite om forutsetningene stemmer, det hele blir et usikkert sjansespill. Problem 2: Man subjektivt velger hvilken dateringsmetode som skal brukes etter hvor gammel man tror prøven er.» Les mer.

 • 1. Mai (01.05.14) Jonas Gahr Støre heiste korsmerket i dag tidlig hjemme på Slemmestad. Men på veien opp berørte (en lengre periode) flagget bakken, mens flaggreglene tilsier at flagget aldri skal berøre bakken. Vi kan vel si at denne flaggheisingen en blodrød 1. Mai ble et virvar av symbolutspill fra Støre. Støre som jobber i et parti som har som sitt største mål å både slette ut nasjonalstaten og dets opphav, slik nasjonalstaten står omtalt i Apostelgjerningene 17. Hverken Verdens Gang eller Dagbladet synes å ha oppdagen at flagget var i bakken, det sier vel sitt... Men om ikke så lenge må også statsledere som Støre reise til Jerusalem, jmfr profeten Mika kp 4.

 • Sikker på andres skråsikkerhet? (30.04.14) "Jeg har lest hva Ottesen skriver uten å bli særlig klokere av hans omtale av andres ”skråsikkerhet.” Jeg vil anbefale han å være ytterst konkret og orientert mot fakta om hva for eks. det hebraiske ordet ”yom” faktisk betyr. La oss nå få dokumentasjon, ikke tomme ord." Les mer.

 • Har Nordmenn flest eller statens ledere mistet vettet eller begge deler? (28.04.14) Istedenfor å krangle videre til sulten tar oss bør vi dyrke ny mark (mulig i første omgang å nydyrke ca 4-6 mill daa!), øke antall bønder og få på plass minst 12 mnd beredskapslagre.

 • - Vi må få på plass igjen lagre av korn og såfrø m.m. (25.04.2014) I dag ble kravet til staten mht til Jordbruksavtalen fra bøndene levert regjeringen. Det ble krevd at butikkprisen på matvarene skulle opp ca 20 øre/dag per nordmann og kravet om en økning over budsjett tilsvarer ca 60 øre/dag per normann, samlet 80 øre/dag. Intervjuet "- Vi må få på plass igjen lagre av korn og såfrø m.m." viser oss i klartekst hva produksjon av mat betyr for Norge.

 • Jesus fra Nasaret - jødenes konge. (25.04.14) Vi publiserer på nytt en meget lesverdig artikkel der artikkelforfatteren med hovedfag i historie har skrevet en viktig sammenfatning av et tema som vi leser svært få andre steder. Han dokumenterer bl.a. at «Europas kristne kongedømmer av «Guds nåde" går tilbake til David og Salomo» og underbygger også at «vår statsforfatning forutsetter en kristen stat.»

 • "The missing link religionen" (24.04.14) «En vitenskap som står foran to muligheter for at noe har skjedd eller skjer og så utelukker den ene muligheten før de forsker er ingen vitenskap det er propaganda. Ved å sette muligheten for en skapelse ut fra Bibelen for en umulighet uten å forske på den er det ikke reell forskning.» Les mer.

 • Lovsangsbråk - hvor er gråten? (22.04.14) "Den gamle predikanten hadde et visdomsord til. ”Før avsluttet vi møtene i tårer på kne. Nå avslutter vi med kaker og kaffe”!" Les mer.

 • Tre dikt til Påske - vi ønsker med disse diktene våre lesere en Velsignet Påskehøytid!

 • KIRKEN og rettsordenen (15.04.14) "Kirken har jo nå selv fått tilsettingsrett av biskopene da må de vel også kunne avsette dem når de bryter både Guds Ord, nasjonal lovgivning og ikke respektere Kirkemøtets vedtak?" Les mer.

 • Verden er ikke direkte stabil lenger…Gi HV stridsevnen tilbake (14.04.14) "Kan hende noen som ser sitt ansvar også burde ta opp tennstempel saken igjen slik at HV styrkes betydelig mht operativ evne og mere trening?! ". Les mer.

 • Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen? - Siste Gjestekommentar omhandler boken til Andreas Årikstad, Jogeir Lianes og Johan Samuel Årikstad-Nielsen som kom ut nå i april.

 • Yom Kippur krigen i 1973 – 9 arabiske nasjonaliteter deltok i angrepet på Israel (12.04.14) "Nixon forteller da at han nærmest hørte stemmen til sin mor i andre enden av telefonen og mintes om hva han lærte av sin mor fra Gamle Testamentet og som en dag sa til sin sønn: «Richard, en dag skal du komme i en posisjon hvor du kan hjelpe og redde det jødiske folk og når den dagen kommer må du gjøre alt som står i din makt.»" Les mer.

 • Venstre ønsker tillatt cannabis og aktiv dødshjelp (12.04.14) Kort kommentar: Så galt går det når arvesyndslæra fjernes fra talerstoler, hjem og skole. Født fri sier Venstres Sveinung Rotevatn - og benekter dermed hele vår vestlige kulturarv inkl den basis vår norske Grunnlov ble tuftet på. Menneskeverdet bekjemper Rotevatn også for det har sin basis i vår Skaper, fra den samme kulturarv. Grunnleggende tenkning omkrig verdier finner Rotevatn her.

 • Kirkemøte – prat og sannhets erkjennelse (11.04.14) "Profeten Esaias, vitner om det i kp. 45, 23: ”Ved mig selv har jeg svoret, et sannhetsord er utgått av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For mig skal hvert kne bøie sig, mig skal hver tunge sverge troskap.” Den dag kommer – og da hjelper det ikke med retorikk. Åpenbaringsordet skal man ikke kunne prate seg bort fra." Les mer.

 • Perspektivløs ulvekamp av myndighetene (09.04.14) FrP statsråd fra Larvik synes å støtte faunakriminalitet og sender 70 politifolk mot ulve-jegere på Hedmarken. "Myndighetene vet inderlig godt – i alle fall burde de vite det – at de ulvene de forsvarer i norsk fauna har gener som i seg selv representerer faunakriminalitet. Nordisk ulv var utdødd. De man har i dag er en større og farligere ulv innvandret fra Baltikum – Russland." Les mer.

 • Opprett ett Ressurs- og matberedskapsdepartement (07.04.14) "Vi bør opprette et eget Ressurs- og matberedskapsdepartement." Aftenposten advarer kraftig mot sult og Finnland handler! Les mer.

 •  

 • Skaperen var ingen Designer (04.04.14) "Leif Nummela sier i boken ”Bibelens røde tråd”: ”Skapelsen er det første Bibelen lærer oss. Deretter understrekes budskapet overalt i Bibelen, hele boken igjennom, helt fram til slutten." Les mer.

 • Politisk anti-matproduksjonsdoktrine gir sult (02.04.14) "Men det må forståelse og handlingskraft til – der svikter det dramatisk for Ola Nordmann! 22. juli 2011 blottla denne svikten så dramatisk i det norske folk – at hadde Norge hatt styringsalternativer (som ikke var kraftig medskyldige i svikten) ville regjeringen måtte ha gått på dagen. Det gir alvorlig grunn til ettertanke at et samlet Storting også hadde blod på sine hender – de hadde sviktet på helt basale områder i et folkestyre! Og det verste er at per i dag lar de seg ikke advare…" Les mer.

 • Kristendomsforsvar uhyre viktig før og nå (30.03.14) "Derfor minner jeg om Ordene i 2. Krønikerne 20 igjen og igjen og Esaias 54 om at ”Intet våpen som blir smidd imot deg skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får i fra meg, sier Herren.” Noe annet enn Kristi Kors og Herrens løfter kan ikke gi oss seier i denne striden som nå utspiller seg om Norge, nasjonens og vårt folks framtid. Det skal megen bønn til!" Les mer.

 • "- Forferdelig å straffe homofilt samliv" (26.03.14) "Vi kan jo ikke avslutte denne tenkningen uten å vise til budet om hor – for homofilt samliv er ikke ekteskap, og videre bør en lese Romerbrevet kp 1. grundig – alt ord som gjelder for alle mennesker." Les mer.

 • Atlanterhavspakten, til NATO og Stoltenberg (24.03.14) "Verden går videre heter det, og man kan gjerne føye til at den fjerner seg fra sine fundamenter. Så og med Atlanterhavspakten som ble startet mellom de to protestantiske land England og USA på Prince of Wales i Nord-Atlanteren i 1941." Les mer.

 • Katolisisme – Hedenskap som fører i Fortapelsen (22.03.14) "Uten å kjenne Ekman til bunns kan man nok stille spørsmål ved om dette var noe frafall for hans del, eller om det bare var en naturlig videreføring av tidligere tro men nå i en annen sammenheng som er betydelig mere tydelig på sitt antikristelige opphav!" Les mer.

 • Biskop Per Arne Dahl - respekterer Synden fremfor Kristus (18.03.14) "Derfor, hver den som kjennes ved meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen; men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Fader i himmelen.". Les mer.

 • Nå kommer sluttsynene til Lebesbymannen (17.03.14) I dagens "Klipp & Kommentar" kan vi lese: "Transportgiganten Maersk og andre aktører har containere å sende fra Østen, og den nordlige sjøruta er 40 prosent raskere enn sydlige, forteller videografikken." Les mer.

 • Talte i Oslo – Nikita Khrusjtsjov i 1964 om Nordkalotten (15.03.14) "Russlands statsminister Nikita Khrusjtsjov siteres der slik foran et publikum av journalister i Oslo i 1964: “Uansett hvilket politisk styre som styrer landet mitt i fremtiden, hvis verdenssituasjonen blir så tilspisset, så går vi inn og tar Nordkalotten.”" Les mer.

 • Ved et toårs-jubileum. Eidsvolls-grunnloven, 1814-2012. (14.03.14) Gjestekommentaren innleder med disse ord av Christian Magnus Falsen "Medens Europas Nationer under Hierarkiets og Lehnsaristokratiets Svøbe, sukkede henslæbende deres Lænker, og tabte alt Nationalværd,..."(...) "see vi i Nordens Sønner saagodtsom ene i Besiddelse af Menneskeret og borgerlig Frihed;..." Les mer.

 • Ekman: En lang og vanskelig prosess? (12.03.14) "At Ekman har hatt en lang og vanskelig prosess – synes vanskelig å tro – for på undertegnede synes han ofte å ha god nese for i hvilken retning vinden fra ”tidsånden” blåser. Allerede for flere år siden forstod en at Ekmann ville bli katolikk – om han ikke forstod det selv enda. Vi skrev da at når man kunne si seg enig i ”Joint declaration”, ”Avtalen om rettferdiggjørelsen” med paven – da kunne være man på vei tilbake til Moderkirken for ikke å si ”Skjøgekirken”." Les mer.

 • Geopolitisk storkonflikt øker i styrke? (10.03.14) "I og med at provokasjonene mot Russland ytterligere forsterkes uten snev av en viss forståelse, vet vi at flere land nå er svært nervøse for fortsettelsen, blant annet har Moldova flere store fjellhaller som russerne tidligere brukte til militære formål, de kan det blant annet være behov for fremover. Skulle Russland føle seg enda mer truet vil de kunne se et behov for å spre sin militære kapasitet på Kolabasen og Finnmark er et mulig spredningssted pga sine mange gode fjorder for blant annet ubåter. Så Kiev er ikke noe “lekeplass” for en norsk regjering med tilsynelatende sviktende historiske kunnskaper." Les mer.

 • 8. mars (8.3.14) I hustruer! underordne eder under eders egne menn som under Herren! for mannen er hustruens hoved, likesom Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner sig under Kristus, således skal også hustruene underordne sig under sine menn i alle ting. I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den, ..." Efeserne 5:22-25

 • Hjemmeundervisning av barn (06.03.14) "Dette er fundamentert helt ned i Foreldreretten og undervisningen kan gjøres hjemme, i private skoler, i offentlige skoler eller der far og mor finner det mest formålstjenlig." Les mer.

 • Åndens og håndens gjerning (05.03.14) Innledning til "Plante et tre" konferansen 25.-26.02.14 i Evje og Hornnes i Setesdalen.

 • Josef løste kornkrisa i Egypt med beredskapslagring - militære fjellhaller til kornlagring? (02.03.14) "Det skulle også være underlig om ikke en av de ansatte i Forsvarsbygg (1 400 årsverk) har oversikt over sine anlegg som er for salg eller kommer for salg. Er det rimeligere å bygge nye kornlagre så gjør vi det! Det er egentlig bare en beslutning om det ene eller det andre som mangler!" Les mer.

 • Krim – geostrategisk base mellom Balkan og Kaukasus (01.03.14) "Blar vi oss frem til kapittel 3.2 “Krim - den russiske flåte” forstår vi ganske raskt hvorfor nå Russland spiller militær lynsjakk på Krim halvøya. Her står vi overfor et strategisk område som involverer både økonomi, religion og er et svært viktig militært brohode - med geopolitiske overtoner som også involverer Israel/Iran og våre egne norske nærområder i Nord etc." Les mer.

 • 200års jubileet for Norges Grunnlov (01.03.14) "Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!" Les mer.

 • DAN`S stamme reiste hjem - en forunderlig historie (26.02.14) "Hold øye med disse profetiene og ikke glem hva Herren allerede har sagt og gjennomført. Dans stamme, den delen som befant seg i Etiopia er nå hjemme, så den delen av profetiene er fullført. Men journalister prater videre om det perspektivløse fra dag til dag hendinger og har ikke øye for de store gjerninger som Herren utfører i Midt-Østen, selv om det er det som teller og kommer til å få avgjørende betydning." Les mer.

 • Børge Brende til Uganda for å lære livgivende-moral for livet? (24.02.14) Børge Brende – først lære så handle – ikke gå i fotspora etter 68er generasjonen – de raserer nasjon etter nasjon!

 • Evolusjons kollisjon med Bibelen (24.02.14) "Dermed; de som ikke aksepterer en bokstavlig seks dagers forståelse av Bibelens skapelsesberetning - er dem som leser inn i teksten deres egne forutfattede meninger." Les mer.

 • Naturressursene i verden og vår naturforvaltning (22.02.14) "På Betania i Rygge i Østfold ble det 20.2.14 satt fokus på "Naturressursene i verden og vår naturforvaltning." Temaet ble belyst, av sivilagronom Jørgen Høgetveit, med status for våre nasjonale/globale ressurser og satt inn i sammenhengen der menneskene fikk i oppdrag fra Skapelsen av å forvalte disse etter prinsippet "Protect and Produce"." Les mer.

 • Tenk om Norge ble med på Vinnerlaget! (22.02.14) "Det hadde jo vært hyggelig for Norge å få god innsikt i hvordan kompetansen på verdens problem nr 1, nemlig mangel på grøderik jord, mangel på skog og mangel på vann nå skyter ytterligere fart! " Les mer.

 • “Brorskapslandet” Frankrike hilser Sveits med giljotinen (19.02.14) "Men under ligger det at de tunge landene i EU krever at sine folk skal marsjere i takt – også på tvers av menneskerettighetene!" Les mer.

 • 1814 via 21. juni 2012 til 2014 (17.02.14) "Folkekravet bør være å få på plass igjen Grunnlovens § 2, som er eneste lovgrunnlag for den objektive rett. Den retten lar seg ikke påvirke av hva enkelt mennesker måtte subjektivt mene om hva som er rett og galt, men den baserer seg på og har altså sine røtter helt ned i rettens opphav og er av den grunn objektiv." Les mer.

 • Sangen «Løft flagget høyt»: Inn i kampen mot avkristningen (12.02.14) "- Tenk om store kraftig mannskor, andre kor, menigheter til enkeltsangere kunne bære budskapet utover landet. Sangen er allerede benyttet på 17. mai i USA, på Bildøy Bibelskole og sikkert en rekke andre steder uten at jeg har fått tilbake-melding." Les mer.

 • United States Drought Monitor (12.02.14) For den norske bonden er nasjonale- og internasjonale skapte rammebetingelser av stor betydning. Fra United States Draught Monitor får du førstehåndsinformasjon om en pågående alvorlig tørke i flere mat produserende stater i USA. Hvorvidt det vil påvirke etterspørsel og økeråvare prisene vil vise seg.

 • Norges flertall bestemmer ditt sam-vit? (10.02.14) "Nå er det på tide at de frie yrker melder seg ut av den offentlige flertallsmakt og etablerer sitt arbeid i egne kontorer hvor pasienter kommer og betaler fullt ut, og så går til de bevilgende myndigheter med kravet som de har full rett til. Danskene er på vei til et slikt system i en høyst intolerant stat som har slått inn på dødens mange –ismeveier, dødelige tankebygg." Les mer.

 • Kunnskapen skal bli stor og kjærligheten kold… (07.02.14) "Erna Solberg er ikke den første som taler om kunnskapssamfunnet som skal bli den store verdiskaper i fremtiden. Mon det? Man hører lite om hvilken kunnskap som ungdommen skal fylles opp med." Les mer.

 • Abort av en celleklump? (05.02.14) "Erna Solbergs høyre hånd Julie Brodtkorb liker nå lite at det legges ut fosterdokker som viser utviklingen av et foster ved 12-14 uker. Når usannhetene om fosteret blottlegges begynner raseriet, for tidligere negative argumenter om fosteret kan alle da se med det blotte øyet er usanne. Og hvem liker å bli tatt i usannheter..." Les mer.

 • ”Plant et tre” med u-hjelpskonferanse på Evje (03.02.14) "Hva er grunnen til denne konferansen? Grunnen er det økende sammenbrudd av naturfundamentet for millioner av mennesker i en rekke land, og at skogreisning er en betydelig del av svaret, også på flere miljøproblem." Les mer.

 • Kunnskap om skog, vann og jordbruk i Israel – spres til nasjonene (31.01.14) “Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.”

 • Den Objektive Rett, “Norsk lov” og Fastleger (30.01.14) "“Så vidt jeg nu kan huske har intet gjort et så skremmende inntrykk på meg som at Göring sammenkalte Tysklands ledende jurister for å meddele dem at i det tredje riket vilde man for fremtiden ikke anerkjenne begrepet den objektive rett, - førerens vilje var retten… " Les mer.

 • Varaordfører Bast og Nürnberg (29.01.14) "En politiker kan ikke tvinge løgnen på mennesker og en lege sitter ikke med lisens til å drepe – husk Nürnberg!" Les mer.

 • Moské forslag til Stiklestad (28.01.14) "Der Gud får komme til å reise sin kirke – der reiser satan sitt tempel like ved." Les mer.

 • Lege med lisens til å drepe. (27.01.14) "Tenk om det første en gravid kvinne som kontaktet helsevesenet fikk møte et menneske som viste henne videoen under og sa at dette skulle vi greie og samfunnet står 100 % bak deg og ditt barn!" Les mer.

 • Penger i mat - bonden får lite (24.01.14) "I sentrale strøk synes nå internetthandel med mat å øke kraftig. Stressa folk ringer og bestiller. Varene samles og pakkes og kjøres til sentrale steder langs for eks. hovedveier hvor kunden på vei hjem fra jobbene svinger innom og får med seg sine poser med mat. Enkelt og greitt og meget tidssparende for folk i ”tidsklemma”." Les mer.

 • Største saken i kristenkampen? (20.01.14) "Kanskje man burde se nærmere på hva ødeleggelsen av Bibelen, oversettelser og forkynnelse i første omgang betyr. Deretter burde man se nærmere på formidlingen av Guds Ord til barn og unge gjennom det ødelagte kristendomsfaget som nå er utviklet dithen at man har et fag som er verre enn intet." Les mer.

 • Sir Winston Churchill – Sionisten reddet verden! (17.01.14) "Han omtaler det selv som ”et kall” og i sine store taler sa han at de skulle ”kjempe med all den kraft Gud kunne gi dem”. Han hadde innen en rekke områder nært samarbeid og nytte av mange dyktige jøder og kjempet Israels og jødenes sak i et stadig trangere miljø for dette i England og Vesten. Boken jeg skal omtale under, dokumenterer dette." Les mer.

 • Einar K. Time “…men DE vil oppleva sult.” (17.01.14) "Eg er så gamal at eg håper eg slepp å oppleva det, men DE vil oppleva sult." Les mer.

 • Kong Haralds Nei, som Stortinget ikke brydde seg om (06.01.14) "Kongen oppnådde den gang i 2008 at følgende ble stående i Grunnlovens § 4: «Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion.» Mens «den evangelisk-lutherske Religion» ble strøket i § 2, og dermed var revolusjonen et faktum." Les mer.

 • Opprinnelsen (06.01.14) "Han har jobbet veldig mye med stoff relatert til kreasjonisme vs evolusjonisme og med sin bakgrunn går han inn i stoffet og viser oss sammenhenger i naturen og universet som man ved de fleste læresteder ikke vil undervise i, fordi det rokker med humanismens basis «The Big Bang og det naturlige utvalg»." Les mer.

 • Jesus i Bet-lehem og H. N. Hauge bak plogen (03.01.14) "Fra Bibelens første blad står det sentrale ord om hvordan mennesket ble pålagt å forvalte og vokte jorden, dvs. produsere og verne denne Guds bolig for menneskene. Det står også sterke ord mot dem som ”ødelegger jorden” i Joh. Åp. 11,18." Les mer.

 • Bibelens syn og vårt (01.01.14) ”Vi ser det som en viktig sak å avvise teologia irregentiorum – ugjenfødtes teologi – helt og holdent. Bare gjenfødte mennesker kan drive sann og rett teologi. Vedtaket i AKF var enstemmig.” Les mer.

 • Ja til Guds Ord, Nei til homofil praksis (01.01.14) "Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet." Les mer.