Linker til vitenskapelig informasjon om Skapelsen

 Institute for Creation Research (USA) www.icr.org
 Answers in genesis (USA) www.answersingenesis.org
 Creation Science Resource (USA) www.nwcreation.net/groupcreation.html

 

1. Heftet Stein og Bein (norsk utgave) foreligger elektronisk tilgjengelig hos Answers in Genesis:

Klikk her: Stein og Bein.  - spre den gjerne til slekt, venner og skoler/universiteter.

 

2. Skapelse eller evolusjonseventyr?

Seminar holdt 18. mars 2006 i regi av AKF

1. Hva forteller Bibelen om Skapelsens dager – og hvor sentral er nettopp tiden? v/ Jørgen Høgetveit

2. Om bibelens ord for dag: jom  v/ Stein Henriksen     (se også Bruk av dag utenom 1. Mosebok kapittel 1.)

3. Hvilke konsekvenser får praktisering av darwinismen i samfunnet? (pdf fil - 1 MB)  v/ Lars-Arne Høgetveit

4. Intelligent design (ID) hva er det? (pdf fil - 1 MB)  v/ Lars-Arne Høgetveit

5. Hvordan fronte troen på Bibelen i skole/universitet og i samfunnet ellers? (pdf fil - 0,8 MB)  v/ Tom Gallatin

Videoer:

I tillegg ble videoen "Opprinnelsen" av dr. A. E. Wilder-Smith vist der temaene var: Er darwinismen forenelig med flere av naturens lover?

Får darwinismen konsekvenser for forskningen bl.a. m.h.p. oppsett av hypoteser? Utgitt av Prokla Media.

Den andre videoen hadde tittel "Fossils and the Flood — What’s the Connection?" Utgitt av AiG.