Klipp og kommentar, 27.01.2006

 

Britene tror ikke på evolusjonsteorien

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Norge IDag skriver 27.01.06:

”Mer enn halvparten av britene aksepterer ikke evolusjonsteorien. Mer enn 40 prosent mener at kreasjonisme eller intelligent design bør undervises i klasserommene. Dette går frem av en meningsmåling som er gjennomført for BBC.

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med et BBC-program som handler om forsøkene på å introdusere intelligent design i amerikanske klasserom.

Over 2 000 personer har svart på undersøkelsen. Spørsmålene handlet om hvordan de vil beskrive sitt syn på livets opprinnelse og utvikling.

Resultatene tyder på at britene har stor sans for skapelsesberetningen, skriver forskning.no

- 22 prosent valgte kreasjonisme

- 17 prosent valgte intelligent design

- 48 prosent valgte evolusjonsteori

- resten visste ikke

 

Forskning.no beskriver kreasjonisme som en retning som baserer seg på overbevisningen om at universet, verden, og alt liv er skapt slik det er beskrevet i Bibelen.

 

Grunntesen i intelligent design er at man gjennom vitenskapelige studier av naturen skal kunne finne bevis på at det må stå en designer bak det hele. Siden alt er så finurlig innrettet, må det stå en styrende kraft bak, mener ID-tilhengerne.”

 

NKA kommenterer

I oppslaget Darwin er død, Gud lever viser NKA hvordan darwinismen er på tilbaketog i USA. I en annet oppslag Viktig informasjon om USA viser det

seg også at i det forhatte USA tror 61 prosent det er sant at Gud skapte jorda på seks dager, før han hvilte på den syvende.

 

Det skal presiseres at ”Intelligent Design” som uttrykk kan være svært misvisende. Skal en kristen bruke dette uttrykket må det klart presiseres

at den intelligente her er Gud Fader i Himmelen slik det står i 1. Mosebok 1.

Er vi diffuse mht hvem den ”kraft” er kan vi egentlig innpasse de fleste trosretninger og det er også mulig å fjerne seg fra ”6-dagers” skapelsen,

fordi linken til 1. Mosebok da vil være borte.

At britene nå heller ikke tror på evolusjonsteorien er godt nytt og det føyer seg inn i rekken av informasjon som kolliderer med mye av den norske forskerelite – den elite som setter opp sine hypoteser uten å ta med seg verdens mest solgte bok – Bibelen! Da kommer man frem til de mest forunderlige eventyr, som naturlig nok ikke har rot i virkeligheten.

 

Det spørs om selv dyra (om vi forsto dem) ville vedkjenne seg slike eventyrtanker som vi mennesker driver med på området om vår opprinnelse, når man tar i betraktning vårt bidrag til å ødelegge det meste som kommer i vår vei?