Viktig opplysning om USA og det amerikanske folk!

 

TROR GUD SKAPTE JORDA PÅ EN UKE. (TV 2 TEXT 16.2.04.)

 

Vel seksti prosent av amerikanerne tror fullt og fast på noen av de mest kjente fortellingene fra Bibelens Gamle testamente ifølge en ny meningsmåling. 61 prosent tror det er sant at Gud skapte jorda på seks dager, før han hvilte på den syvende - en fremstilling av jordens utvikling som slett ikke samsvarer med forskernes teorier om evolusjon gjennom millioner av år.

(NTB – AFP )

 

Norges Kommentar Avis

Her ser vi kanskje noe av resultatene ved at det i de angloamerikanske nasjonene har hatt kristne vitenskapsmenn og forkynner som har holdt fast ved at "den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom - - osv."  De har gjennom en rekke dyktige kristne revnet ned tankebygninger som reiste seg mot kunnskapen om Gud og hele Skriften fra de første bokstaver i 1. Mosebok til slutten av NT.

Når troen på Skaperen og Hans Ord holdes opp, frykter man Skaperen og Hans lov i motsetning til det man har opplevd i Norge. Å frykte Gud er begynnelsen til visdom. (Troens 1. artikkel) Det er en god begynnelse for hele samfunnslivet - samtidig som det er grunnleggende for at man skal få en lukket munn og motta den nød og det kall som trenger Jesus Kristus som frelser og forsoner. (Troens 2. artikkeel)

Da faller også den tredje trosartikkel om Den Hellig Ånd på plass, for dens oppgave er å ta av Jesu gjerning og budskap og gi til våre hjerter. Da er vi inne på livets vei for tid og evighet.