Klipp og kommentar, 24.03.2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

USA forlater Island

 

Igjen forlater deler av amerikanske styrker Europa og tar med seg verdifullt forsvarsutstyr!

Det er NTB som melder at USA trekker ut sine kampfly og redningshelikoptre fra Keflavik basen, på Island, etter 65 år. Ressursene trengs andre steder i verden. Dette melder NTB.

 

 

NKA kommenterer

Nordflanken legges atter mer åpen for de krefter som bygger seg opp i våre nærområder i Russland. USA sier at basen skal stenges innen oktober i år.

Keflavik-basen er i utgangspunktet en viktig base for hele NATO. 1300 amerikanere jobber der og i tillegg gir den arbeid til 650 islendinger. En skvadron redningshelikoptre på Keflavik-basen vil forsvinne, i tillegg til de fire F15-jagerne som har patruljert havområdene utenfor Island.

NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer forsøker nå å overtale USA til å beholde sitt nærvær på Keflavik-basen.

Det spørs om USA er villig til dette, og det ser ut til at de verste antagelser begynner å skje – USA trekker seg yterligere ut fra nordområdene og bl.a. Norge legges enda mer åpent for invasjon.

I Norge ønsker forsvarssjef Sverre Disen, i følge Aftenposten 4.03.06, å gi kun ca 10% av ungdommer muligheten til å avtjene førstegangstjenesten. Disen burde, etter min mening, umiddelbart fratre sin stilling siden han etter min mening utgjør en sikkerhetsrisiko. Men det er dessverre mange i Norge som kan plasseres i en slik gruppe og som har bidratt til at USA trekker seg ut også fra Norge, bl.a. med sine forhåndslagre som tidligere var plassert langt nord!

 

For den som ønsker mer informasjon kan det anbefales å lese Churchills tale i 1946 – aktuell i dag .