Churchills tale i 1946 – aktuell i dag

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no08.03.06

 

 

Det er en kommentator i BBC-news som formulerte overskriften – og referer tilbake til Churchills store tale den 5. mars 1946 ved Fulton, Missouri universitet.

Churchill var ikke lenger statsminister i Storbritannia - og i USA hadde Harry Truman tatt over som president. Men Churchill var fremdeles et stort navn i verden og ble lyttet til som ”den vestlige sivilisasjons redningsmann”. Derfor reiste Truman 1000 miles for å høre Churchills – kanskje mest berømte tale – hvor har introduserte ”den kalde krigen” og begrepet ”jernteppet.”

 

Før siste verdenskrig hadde han stått aldeles alene i Underhuset i bortimot 10 år og advart mot nazityranniets pest som han så vokste seg sterk på den politiske himmel. Med solid politisk teft og innsikt i de faktiske realiteter slo han fast at v.krigen var på gang – og fikk en masse uhyrlige stempler for det som krigshisser og det som verre var. Og nå - i 1946 – var han i gang igjen, mente de store avisene.

 

Med sin elegante veltalenhet begynte han med å referere ”til min krigstids kamerat, Marshall Stalin” – karen som nå med sin Røde arme trengte seg inn i Europa – nesten uten motstand med undertrykkelse og frykt og konfrontasjoner. Og Churchill fortsatte: ”Fra Stettin i Baltikum, til Trieste i Adriaterhavet, et jernteppe senker seg nå over kontinentet.” – ”Bakenfor denne linjen ligger hovedsteder og gamle stater av Sentral- og Øst-Europa. Warszawa, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Beograd, Bukarest og Sofia – alle disse berømte byer og folkene rundt dem ligger i hva man må kalle Sovjet-sværen.” Han talte brutalt ærlighet - og fikk igjen rett! Stalin var rasende og sensurerte talen bort fra det russiske folk. Han visste inderlig vel at Churchill hadde gjennomskuet han allerede på slutten av krigen da Churchill la fram en liten notis som ble kalt det ”freidige dokument”. Det listet navnene på Europas stater og hvor mye det skulle være av Sovjetisk og Vestlig innflytelse etter krigen. Stalin feide det til side - fordi han allerede planla å legge nasjonene under seg.

Han hadde fått signal fra Roosevelt at så snart krigen var over, ville de amerikanske styrker bli trukket ut. Da visste både han og Churchill hva som ville skje. Og i Fulton tar altså Churchill bladet fra munnen om dette nye totalitære uhyre som tok makten i Europa – og ivret for at den anglo-amerikanske verden igjen skulle holde sammen for sannhet og frihet.

 

Utviklingen ga han til fulle rett igjen. I 1948 tok kommunistene over Tsjekkoslovakia, og vi fikk Berlinblokaden (1948-49) som ble løst med den berømte luftbroen. Sovjets armeer valset flat Øst-Tyskland i 1953, Ungaren i 1956. Berlinmuren ble bygd i 1961 og stod fram til 1989, og i mer enn 40 år fryktet man stadig for atomkrig. Så kom Cubakrisen i 1962 som Kennedy deltok i. Og i 1968 invaderte Sovjet også Tsjekkoslovakia.

 

Jernteppet var et faktum, og frykt og undertrykkelse skjedde som Churchill så det og sa det allerede i sitt langtskuende utsyn i 1946.

 

Nå spør BBC-kommentatoren – med mange og gode grunner – om man ikke bør lytte til Churchills tale fra 1946 igjen. Den totalitære utviklingen i Russland under Putin levner svært lite av demokrati og frihet i det moderne Russland. Holdningen hans til oppsamling av makt under Putin samt en rekke fullmaktsordninger og ingen rettskodeks peker i ond retning. Mye peker i retning av holdninger som vi ble vel kjent med under ”den kalde krigen”. Holdningen i Chechnya – og nå Putins invitasjon til det totalitære Hamas og den grove handteringen av gasskrisen mot Ukraina. Mer kunne vært nevnt, men det er tydeligvis nok for igjen å spørre om ikke USA og Storbritannia igjen må være den makt som står opp for demokrati og frihet mot tyranniet.

BBC-kommentatoren avslutter med at ”slik moralsk sikkerhet er sjeldent, og den autoritet som Churchill uttrykte det med, er for visst enda sjeldnere.” Det er sant og visst. Vi trenger slike røster igjen nå som spenningene tårner seg opp både i Midt-Østen, i Europas hovedsteder og på Nord-kalotten.