Klipp og kommentar, 20.11.2006

 

Av siv.agr. Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Tror på landbruket

26.10.06 melder www.sandefjords-blad.no, fritt gjengitt:

 

”– Jeg tror, jeg tror – på landbruket, sa Steinar Gullvåg til 80 deltakere på fylkesmannens dialogkonferanse i går.” Gullvåg (AP) fortsatte å peke på Vestfolds gode naturgrunnlag og store produksjon av både korn og grønnsaker, med mye næringsmiddelindustri av stor betydning.
Så kom han til temaet ”omstilling” og hevdet at omstillingspresset vil øke i årene framover, spesielt innen kornsektoren med sine 75 % av arealet. Han nevnte også svekket importvern, fjernet eksportstøtte men med et tolltak og en omlegging av støtteordninger.

Gullvåg var opptatt av synergivirkninger inn mot andre næringer, som reiseliv, bygdeturisme og da ut fra mål som livskvalitet, energisparing og bioenergi.

Han avsluttet med gode eksempler mht nisjemat og nevnte også regjeringens mål om 15 % økologisk matproduksjon.

 

NKA kommenterer

Det er på mange måter underlig å lese hvilke sviktende visjoner som igjen og igjen gjør seg gjeldene fra enkelte politikere når det gjelder landbruket og nasjonens fremtid. Det uttales at landbruket er viktig og lokal mat er flott, men så kommer de dystre utsikter for norsk landbruk ramset opp i mange ord.

 

Det kan da være på sin plass å minne også Steinar Gullvåg om et åpent brev til Terje Riis-Johansen som har stått på trykk i flere media, først i NKA den 27.10.06 Åpent brev til Landbruks- og matministeren. Her nevnes de klimatiske og biologiske forhold vi i dag har i flere av verdens viktige matproduserende områder og som ganske snart kan underminere vestens og da også en stor del av Norges matvareforsyning. Det nevnes også at FAO stipulerer en dramatisk nedgang i korntilfanget i 2007, og lagrene av hvete ventes da å falle 10 %, til 160 millioner tonn, det laveste kvantum på tre tiår.

Denne informasjonen er så viktig at den umiddelbart burde få konsekvenser for den nasjonale politikken på mange områder.

 

I tillegg er oppslagene under nyttig lesning og med på å underbygge hvorfor undertegnede konkludere slik det gjøres:

Luft, vann og mat!

Lester Brown i Beijing.

http://home.online.no/~lar-hoeg (hjemmeside om beredskapslagring)

Advarer mot mat-terror

Babylon, Soria Moria og WTO?

 

Jeg tror Gullvågs ”omstilling”, om ikke så alt for lenge, skal bli noe helt annet en hva han la i ordet. Det kan bli en omstilling som kan bli svært smertefull for Ola Nordmann og for verdens befolkning forøvrig.

 

Man kan i fremtiden ikke basere seg på å leve av reiseliv og turisme for hva skjer den dagen senariene som ble nevnt i brev til Riis-Johansen virkelig får det omfang som den biologiske og klimatiske utviklingen tyder på? Da er turisme og reiseliv en sagablott. Får man et utbrudd av pandemi så er også disse næringer mer eller mindre borte, siden bl.a. internasjonale lufthavner vil måtte stenges og reiselysten forsvinne.

 

Men som et ideologisk globalpolitisk innspill skjønner man hva Gullvåg sier – det følger opp den tradisjon som Arbeiderpartiet jobber for – en globalisering der nasjonalstaten viskes ut og der internasjonalhandel er en av kromtappene for å få til denne utviklingen. Men en videre langsiktig bærekraftig tenkning ligger det ikke bak dette synet, et syn som er farlig for Norge og vil være det i et hvert land som tenker selvforsyning og overlevelse.