Klipp og kommentar, 16.11.2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Advarer mot mat-terror

14.11.06 melder www.aftenposten.no, fritt gjengitt:

APEC-toppmøtet (Det økonomisk samarbeidsforum for Asia og Stillehavsområdet) arrangeres i Hanoi (Vietnam) denne helgen og der advarer man nå mot mat-terror. I en nylig utgitt rapport, som nyhetsbyrået AFP har fått tak i, nevnes en mulighet av massiv forgiftning av matforsyningen. I rapporten oppmodes APEC til å ta et krafttak for å redusere denne trusselen der også vannforsyningen inngår.

I rapporten nevnes det at USA har foreslått et "food security initiative" som vil øke samarbeidet mellom aktører i matvarebransjen.

 

NKA kommenterer

Tankene som nå drøftes i APEC er ikke av ny dato, siden man har kunnet lese om slike scenarier i mange år. Det at lite er gjort på denne fronten føyer seg egentlig bare inn i rekken av ”dagdrømmerier” om at det ”meste går seg til”.

I Norge har vi per dags dato ikke offentlige matvarelagre av korn, sukker, gjør, salt etc etc. Norge må altså basere sin matforsyning i stor grad på import og dermed er vi underlagt disse problemene som APEC nå ser ut til å ta på alvor. Hva gjør norske myndigheter i en slik sammenheng?

 

En reetablering av desentraliserte matvarelagre (etter ruleringsprinsippet, slik det fungerte frem til ca 2000) vil sikre Norges befolkning mot akutte problemer både mht kontaminering (forgiftning) og forsyningsproblemer av annen grunn. Inntil Norge våker kan den enkelte selv gjøre noe ved å ta en titt på Beredskapslagring.