Klipp og kommentar, 15.12.2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Islam, Støre, Magazinet, gjendåp  og Ottosen

14.12.06 melder Aftenposten.no, fritt gjengitt:

Jonas Gahr Støre besøkte for ikke mange dagene siden World Islamic Mission på Grønland i Oslo. Nå er han invitert av Selbakk til å skrive andakt lille julaften for bladet Magazinet og har takket ja. Støre sier han ble glad for å bli spurt om å skrive andakten.

Selbekk sier at Støres juleandakt ”er en forsonende handling fra begge kanter”. Og Selbekk ser på andakten fra Støre ”som et tegn på at de to har skværet opp.” Dette i etterkant av ”muhammedkarikaturene”.

NKA kommenterer

I dette åndelige sammensurium (synkretistisk rettet, blanding av flere religioner) av gjendåp, muhammedanisme etc befinner nå redaktør av Utsyn og NLMs informasjonsleder Espen Ottosen seg som styremedlem i Magazinet, sammen med Støre og Selbakk m.fl.

 

Ringen er snart sluttet for disse medvirkende på den måten, at de nå er i fritt fall ideologisk til fare for sin medborgere. Sterke påstander? Vel, deres gjerninger taler for seg.

Støre kjører høyt på banen og fører Norge ut i problemer mht islam og falt Selbekk nærmest i ryggen under karikaturstriden, slik av generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund måtte ta regjeringen i skole mht ytringsfriheten, på prinsipielt grunnlag.

Selbekk, med sine tidligere rotete uttalelser, har antagelig styrket islam i Norge og nå inviterer han en ikke kristen fra en frafallen regjering til å holde andakt, en andakt som normalt skal inneholde ord om den Levende Gud. En Gud som ikke lar seg spotte – hvordan henger dette sammen da tro mht Magazinets ståsted? Er det større likheter med Støres ideologi enn den de sier å tilhøre? Støre er utdannet ved et katolsk universitet i Frankrike.

Ottosen drar inn Norges største misjonsorganisasjon (med sanksjon fra administrasjonen i Sinsenveien 25 og Hovedstyret?) i ytterligere sammenhenger som deres grunnregler med sin bekjennelse ikke gir rom for. Dette skjer bare dager etter at NLM har gitt klarsignal om at Grunnlovens § 2 skal slettes (i stat-kirke høringen), nå skjønner vi hvorfor! Nå kobles man ytterligere opp i mot de krefter som praktiserer gjendåp og ikke ønsker en § 2, den paragrafen som er grunnlaget for Norges konstitusjon. Samtidig kobles man opp mot regjeringens syn på Islam etc. Hvordan tolkes dette i NLMs misjonsland mon tro?

 

Dette er tilpassning til verdsligheten, den som i realiteten river ned rettsgrunnlaget Norge er bygget på i den Grunnlov vi har i dag. Slik oppførte ikke det store flertall av Eidsvollsmennene seg, de som laget en av verdens beste Grunnlover som et bolverk mot ugudelighet og en nasjons undergang.

 

I profeten Jeremia 2, 13 kan vi lese: ”For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og hugget seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.”

 

Bibelen har et spørsmål: ”Vekter hvor langt på natt?” – og en kan spørre seg det samme.