Senator Rand Paul om covid19-ondskap

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.04.24

 

Nevnte senator omtales på følgende måte i Document.no: "Senator Rand Paul er en av dem som har arbeidet mest iherdig for å avdekke sannheten om covid-19. Men når noe er for forferdelig, har publikum vanskelig med å ta det inn over seg. Deres sinn strekker ikke til."
Det er nok dessverre den brutale sannhet som dikteren Arnulf Øverland formulerte slik: "Du sier det kan ikke være sant. Så onde kan ikke mennesket være, det fins da vel skikkelige folk i blant. Bror, du har ennu meget å lære." Han måtte oppleve Hitlers leirer - men kom hjem tross alt. Sant nok - det er vondt å tro alle - men verre å tro ingen. Uansett bør en sørge for å følge Berøa-menighetens opplegg: Etter å ha hørt forkynnelse, gikk de hjem og gransket i Skriftene om det var således som det var blitt dem fortalt.
En har benyttet seg av denne oppskrift etter å ha blitt dosert div. opplysninger av en overlege om resistent og ikke-resistent antibiotika jeg skulle ta i en utsatt situasjon. Han prosederte på tillit til standen. Jeg sa han direkte at vi begge var akademikere, og det første og mest grunnleggende vi lærte ved høyere utdanning, var å ta mot all dosert kunnskap med velvilje - men kritisk etterprøve den. For alle teorier lever stor sett ca 10 år. Så kommer ny og grundigere forståelse. Da har man plikt til å følge med å være oppgradert m.h.p. både seg selv og andre. "Overfladiskhet er tidens svøpe, skoleflink og puggbelært, -"

Da denne hastevaksinen kom, skrev mange mye om saken. Undertegnede påtalte bl.a.  red. av Dagen slik: "Det er injeksjon av fremmede stoffer, blant annet mRNA, i menneskets cirka 3 000 milliarder celler og et uhyre komplisert biologisk system. Det er vaksiner som er utviklet etter helt nye metoder – og aldeles ikke utprøvd som man skal – men godkjent med et haste/ nød vedtak – eller kall det gjerne panikkvedtak.
Virus er et uhyre «intelligent» lite vesen – med stor mutasjonskraft når det eventuelt møter motstand – får det ferten av en biologisk vert – våkner det til live – ellers er det krystallinsk – sier min og husets biologiske utdannelse meg." Advokat Marius Reikerås skrev på Facebook: «Det er jo unektelig rart at så mange underkaster seg et eksperimentelt medikament som kun er nødgodkjent."

Jeg hadde da fulgt såpass grundig med at jeg kjente til at det var flere store pengesterke selskaper som hadde utviklet hastevaksinen - og dessuten var innviklet i suspekte greier og skjulte fakta om det de visste om bivirkninger. Jeg påpekte at å bryte vanlig sikkerhet i utprøving av vaksinen - før en satte den i millioner - var helt uakseptabelt - hvor farlig man enn mente covid19 var. Selvsagt fikk en - som flere andre "pepper" for det - men nå taler fakta som snart ikke lar seg skjule lenger. I den massive infoflommen fra høyeste hold - også internasjonalt - og i medieverden - var det tungt å stå mot galskapen. Men nå bør en ta lærdom av at det kan bli langt verre å ikke være oppgradert og informert slik at en ikke tar fakta inn over seg. Fakta er fakta! Da kan sinnet bryte sammen under bivirkninger en møter litt lengre fremme i utviklingen. Det gjelder dessverre på flere livsviktige områder i dag med dagens forferdelige vanstyre.


Relatert sak:
Hva gjør du om du blir vaksineskadet Staten/FHI gjør lite