Jusprofessor Graver tar alvorlig feil

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

I et for så vidt opplysende oppslag om EU i Aftenpostens nettutgave den 29.05.04, der jusprofessor Hans Petter Graver sier at Grunnlovens § 93 (modifisert etter 1814, red. anm.) ikke kan brukes for å få Norge inn i EU konkluderer han i følge Aftenposten slik:

 

”Graver foreslår to utveier hvis Høyre, Ap. eller andre partier vil fremme endringsforslag.

- Enten kan ordene "sagligt begrænset Omraade" strykes. Eventuelt så kan man lage en helt ny bestemmelse i Grunnloven om EU-medlemskap og de konsekvenser et medlemskap fører til, slik f. eks. Irland har gjort, sier Graver.”

 

Her støter jusprofessoren på flere problemer, og uløselige sådanne, i denne rekkefølge:

  1. Grunnlovens § 1, ”Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.”
  2. Grunnlovens § 2, ”Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales.”

3. Grunnlovens § 110, ” Naar Rigsforsamlingen har antaget denne Constitution, vorder den Rigets Grundlov. Viser Erfaring, at nogen Deel af den bør forandres, skal Forslaget derom fremsettes paa et ordentlig Storthing og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det næste ordentlige Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted, eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men allene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør 2/3 af Storthinget være enig i saadan Forandring.” (understrekning av undertegnede, og flere §er kunne vært sitert)

 

Slik vi kjenner EU i dag har den overnasjonale rettsinstanser. Norge kan videre ikke være uavhengig lenger. EU er ikke ”evangelisk-luttersk”. Og sett Grunnloven under ett vil en norsk EU inntreden ”modsige denne Grundlovs principer,” – slik § 110 ikke tillater. Gjør Stortinget slike vedtak, rammes representantene av Grunnlovens § 86 og § 87 som omtaler riksrett.

 

Ønsker man seg inn i EU forlater man altså Norges Konstitusjon. Jusprofessor Graver, som i følge Aftenposten skal være ”en av Norges fremste eksperter i statsrett og EU-rett”, foreslår som et alternativ for en norsk EU inntreden at Grunnlovens ”sagligt begrænset Omraade” strykes. Dette er det ikke anledning til som vi kan lese ut av Grunnlovens § 110!

En EU inntreden er ikke et ”enkelt” bilateralt samarbeide, men en langt på vei full integrasjon i en overnasjonal enhet, en ny union med et eget konvent (EU-Grunnlov”). Jeg håper virkelig jusprofessoren er feilsitert i Aftenposten.

 

Relatert artikkel:

Unionister i Regjering og på Storting