Skal det være lov å undervise om alternativ til utviklingslæren?

 

 

Av Tom Gallatin, gjestekommentar i www.kommentar-avisa.no05.09.05

 

 

Spørsmålet er høyaktuelt i USA og Norge.  I USA er det et spørsmål om offentlige skoler skal få lov til å undervise om Guds skaperakt, men i Norge er det et spørsmål om ikke engang private skoler skal få lov til det.

 

Trond Giske har uttalt i NRK at han er imot å tillate kristne skoler å undervise slik Bibelen lærer oss om det emnet. (Se artikkelen av Lars-Arne Høgetveit, ”Trond Giske tar opp den totalitære arv.”)  Denne uttalelsen til Giske har både Dagen og Norge i dag lagt merke til. Det er sikkert ikke så mange andre som bryr seg? 

 

Til sammenligning har president Bush uttalt seg nylig (1. aug.) om emnet til reportere fra fem Texas aviser.  Svaret hans ble omtalt verden rundt!!

“Both sides ought to be properly taught … so people can understand what the debate is about.” (Begge sider bør undervises om … så folk kan forstå hva debatten handler om.)

Han la til, “Part of education is to expose people to different schools of thought. You’re asking me whether or not people ought to be exposed to different ideas, and the answer is yes.”  (En del av all undervisning er å gjøre folk kjent med forskjellige måter å forstå ting på.  Du spør meg om folk bør bli eksponert til forskjellige ideer, og svaret er ja.)

 

Denne formuleringen av Bush til støtte for hva flertallet av amerikanere mener, at man skal undervise om begge disse to motstridende trosretninger har vakt harme fra sterke antikristelige organisasjoner og medier.

 

Det er kanskje viktig at vi er oppmerksom på at ikke engang store skapelsestro organisasjoner som Answers in Genesis går inn for at det er kun Bibelens beretning det skal undervises om. Til det er de redd for at de mange ikke troende lærere ville undergrave Bibelens lære. De stoler rett og slett ikke på lærerstanden. De mener at begge sider bør presenteres, slik som Bush uttaler seg. Hvis begge sider undervises så har folk en mulighet til å velge. 

 

Nå vet vi hva Bush og flertallet av amerikanere mener om denne viktige saken. Men hva mener nordmenn?  Skal Trond Giske kunne uttale seg på vegne av AP, en ny sosialistisk regjering, den vanlige nordmann…?  Hva med biskopene?  Hva mener de?  Hva med Bondevik?  Hva mener han?  Er det lenge før denne aktuelle debatten blusser opp her i Norge?

 

Peter Klevberg, en kristen vitenskapsmann i Montana, USA, som følger nøye med i hva som skjer her i Norge, og leser bl.a. Kommentaravisa, uttalte seg slik når han ble presentert med ovennevnte artikkel av L. A. Høgetveit, ”Heldigvis!  … det betyr at de føler seg redde for det som kommer, dog om vi er så få og små og svake som vi er. Gideon hadde 300, kan hende vi blir til 30?” 

 

Ja, hvor mange er vi?  I prat med mange kristne så merker jeg at de er med oss i troskap til Bibelens lære fra første verset i 1. Mosebok. Men i prat med hyrdene så ser jeg at det er lite tro igjen. Må Gud reise opp lekfolk, hyrder og vitenskapsfolk som kan bringe vekkelse tilbake til gamle Norge!  Uten en klippefast tro på Bibelens autoritet i alle spørsmål, blir det ingen vekkelse.

 

Hvis du ikke kan stole på Bibelen der den begynner, hvor kan du begynne å stole på Bibelen?