Over 500 vitenskapsmenn uttrykker tvil om Darwins teori

 

Informasjon fra Discovery Institute (www.discovery.org ), Seattle, State of Washington – 20.02.06

 

 

Oversatt av Per A. Larssen, fra www.dissentfromdarwin.org som er en web side under Discovery Institute

- Over 500 vitenskapsmenn med doktorgrader har nå underskrevet en offentlig erklæring som uttrykker deres skepsis angående den nåværende darwinske evolusjonsteori.

Erklæringen lyder slik: ³Vi er skeptiske til påstander som gjør det mulig å redegjøre for livets kompleksitet ved vilkårlige mutasjoner og naturlig utvalg. Grundig gransking av bevisene for darwins teori må bli oppmuntret.²

Listen med 514 underskrivere inkluderer vitenskapsmenn som er medlemmer av de velrenommerte US og russiske nasjonale vitenskapsakademier. Underskrivere
inkluderer 154 biologer, den største vitenskapelige disiplin representert i listen, så vel som 76 kjemikere og 63 fysikere. Underskriverne holder
doktorgrader i de biologiske vitenskaper, fysikk, kjemi, matematikk, medisin, computer science, og beslektede disipliner. Mange er professorer
og forskere ved større universiteter og forskningsinstitutter som MIT, The Smithsonian, Cambridge University, UCLA, UC Berkeley, Princeton, University
of Pennsylvania, Ohio State University, University of Georgia, og University of Washington.

Discovery Institute publiserte først sin "Vitenskapelige Dissens fra Darwinisme liste" i 2001 for å utfordre falske fremstillinger om darwinsk
evolusjon som ble gjort for å fremme Public Broadcasting´s ³Evolution² series på TV. Samtidig ble det hevdet at ³praktisk talt hver vitenskapsmann
i verden tror at teorien er sann.²

³Darwinister fortsetter å hevde at ingen seriøs vitenskapsmann tviler på teorien, men likevel har vi her 500 vitenskapsmenn villig til å offentliggjøre sin skepsis til teorien,² sa Dr. John G. West, underdirektør ved Discovery Institute´s Center for Science and Culture.
³Darwinistiske forsøk på å bruke rettsvesenet, media og akademiske embetsstillinger til å undertrykke dissens og kvele diskusjonen, skaper enda mer dissens og inspirerer flere vitenskapsmenn i ønsket om å komme med på listen.²

Ifølge West var det det hurtig økende antall av vitenskapelige dissentere som ansporet instituttet til å lansere en web side - www.dissentfromdarwin.org - for å gi listen et permanent hjem. Denne web siden er instituttets respons til etterspørselen for informasjon og adgang til listen både fra publikum og fra vitenskapsmenn som ønsker å føye sitt navn til listen (se liste Click here to download, red. anm.).

³Darwins evolusjonsteori er den store, hvite elefant i nyere tids tenkning,² sa Dr. David Berlinski, en av de opprinnelige underskrivere, en matematiker og vitenskapsfilosof ved Discovery Institute´s Center for Science and Culture (CSC). ³Den (teorien) er omfattende, nesten fullstendig ubrukbar og gjenstand for overtroisk ærefrykt.²

Andre fremstående underskrivere inkluderer U.S. National Academy of Sciences medlem Philip Skell; American Association for the advancement of Science
medlem Lyle Jensen; evolusjonær biolog og lærebok forfatter Stanley Salthe; Smithsonian Institution evolusjonær biolog og forsker ved National
Institutes of Health´s National Center for Biotechnology Information Richard von Sternberg; Redaktør av Rivista di Biologia/Biology Forum - verdens
eldste, fremdeles utgitt, tidskrift i biologi - Giuseppe Sermonti; og Russian Academy of Sciences embryolog Lev Beloussov.