Foregangsmannen Dr. Henry M. Morris har gått hjem

 

Av Per A. Larssen, mars 2006

Dr. Henry M. Morris, som startet og ledet Institute for Creation Research (ICR) i Santee, California (San Diego forstad) gikk hjem til sin Skaper og
Frelser 25. februar, 2006. Han er i vide kretser betraktet som den moderne kreasjonismens far som forente utstrakte kunnskaper i vitenskap og Bibel. Som
en produktiv skribent og debattant tente han på nytt den antievolusjonære bevegelsen for over 40 år siden. Han ble 87 år gammel.

Dr. Morris fikk sin doktorgrad i hydraulikk og hydrologi ved University of Minnesota med støttefag i geologi og matematikk. Han hadde derfor spesielle
kvalifikasjoner og innsikt i de verdensomspennende geologiske omveltninger som fant sted i en universell flom. Han var en Fellow of the American
Association for the Advancement of Science og publiserte mange artikler i vitenskapelige journaler i egne fagområder. Han tilbrakte 28 år ved
fakulteter vedfem større universiteter og 18 av disse som leder i større akademiske departementer.

Dr. Morris er forfatter av en lang rekke bøker av interesse for tilhengere av en bibelsk skapelsesmodell og forsvarer av en ung jord, 60 bøker i alt.
Sammen med John C. Whitcomb skrev han boken "The Genesis Flood. The Biblical Record and Its Scientific Implications" (514 sider), som kom ut i 1961 og nå
har passert 40 opplag. Den har hatt en primær innflytelse på kreasjonistbevegelsen. Andre av hans bøker er "What is Creation Science?"
(1982), "The Twilight of Evolution" (1998), "Defending the Faith" (1999), "The Biblical Basis for Modern Science" (2002), "Men of Science Men of God"
(1988) og flere andre.
Dr. Morris la inn et stort arbeid i "The Defender´s Study Bible", King James Version. med Appendiks, hvor han kombinerer klar og
vitenskapelig sunn kommentar til den bibelske tekst.

Noahs flom dominerer boken "The Genesis Flood". Den presenterer hvordan flomgeologi kunne ha hurtig formet jordens geologiske landskap i det året
flommen varte og hvordan fossilene kunne bli avleiret i suksessive lag ettersom vannet steg, med lavere og marine organismer på bunnen og høyere
organismer og dyr med større bevegelighet høyere opp. Fra dimensjonene gitt i Bibelens beretning beregnet han at Noah´s Ark hadde en kapasitet på rundt
522 jernbanevogner som kunne holde 35.000 dyr, nok til å oppfylle jorden på nytt.

Mange vitenskapsmenn og tidligere evolusjonister forandret mening som resultat av Dr. Morris sin innflytelse. En av dem, Dr. John Sanford, professor
i planteavl ved Cornell University, sa til San Diego Union-Tribune: "Han hadde en betydningsfull innvirkning på meg. Jeg var en evolusjonist og
tvilte ikke på det. Nå finner jeg troen på en evolusjon er å ha et standpunkt som nesten ikke kan forsvares."

Los Angeles Times ga en helsides nekrolog av Henry M. Morris.