WEAPONS OF MASS DELETION

Vedr. det kriminelle ved å være nordmann – eller amerikaner.

 

-Vi er i ferd med å miste kontroll over hva folk blir fortalt." (Gro Harlem Brundtland; Dagsavisen 15.12.18; se inyheter.no 11.12.23)

 

"Da Tucker Carlson dro til Kreml [6. februar] hadde han en funksjon som er godt kjent fra historien. Han skulle være tyrannens marionett, diktatorens diktafon og journalistikkens forræder."

"Jeg ber om at folket i USA er i stand til å gjennomskue gårsdagens uhellige narrespill av et intervju. Jeg vet hvor mange amerikanske kongressmenn og -kvinner som har vært fans av Tucker Carlson, og jeg sier: husk …"; "Til alle de republikanerne som for tiden blokkerer bistand til Ukraina, sier jeg, for Guds skyld, husk hvem dere er." (Boris Johnson; dailymail.co.uk 09.02.24)

 

Dag Jørgen Høgetveit; februar 2024

 

 

Tucker Carlson publiserte 15. februar en god times realitetsorientering på historikk og status for "Den nasjonale sikkerhetsstaten … den viktigste driveren for sensur og valginnblanding i USA", i konversasjon med Executive Director of Foundation for Freedom Online (tidligere innehaver av "cyberporteføljen i utenriksdepartementet"), Mike Benz:

 

"-Men du beskriver ikke demokrati[[1]]; jeg mener, du beskriver et land i hvilket demokrati er umulig?

"-Det jeg i essens beskriver er militærstyre. Jeg mener det som har skjedd ved fremveksten av sensur-industrien er en total inversjon av ideen om selve demokratiet. Du vet, demokratiet henter på en måte sin legitimitet fra ideen om at det styres etter samtykke fra folket som blir styrt. Det vil si at det egentlig ikke blir styrt av en overherre, fordi regjeringen faktisk bare er vår vilje uttrykt ved vårt samtykke ved hvem vi stemmer på.

Hele presset etter 2016-valget og etter Brexit, og etter et par andre, du vet, sosiale medier drevne valg som gikk feil vei etter hva utenriksdepartementet ønsket, som Filippinene-valget i 2016, var å fullstendig snu opp ned på alt det vi beskrev som grunnlaget for et demokratisk samfunn, for å håndtere trusselen om ytringsfrihet på internett. Og det de i essens sa er at 'vi må omdefinere demokratiet fra å handle om velgernes vilje, til å handle om demokratiske institusjoners ukrenkelighet.' Og hvem er de demokratiske institusjonene? Å, det er oss, vet du, det er militæret, det er NATO, det er IMF og Verdensbanken. Det er mainstream media, det er de frivillige organisasjonene. Og selvfølgelig er disse frivillige organisasjonene i stor grad finansiert av utenriksdepartementet eller IC[Intelligence Community]-finansiert. Det er i hovedsak alle elite-etablissementene, som var under trussel fra fremveksten av innenlandsk populisme, som erklærte sin egen konsensus å være den nye definisjonen av demokrati. For hvis du definerer demokrati som styrken til demokratiske institusjoner snarere enn et fokus på velgernes vilje, så er det du sitter igjen med i hovedsak: demokrati er bare konsensusbyggende arkitektur innenfor de demokratiske institusjonene selv."

Her: https://tuckercarlson.com/uncensored-the-national-security-state-the-inversion-of-democracy/

 

En sorts fem minutters kommentar til ovenstående – Resisting ideology by being grounded in reality; tidligere australsk vise-statsminister John Anderson med historiker Victor Davis Hanson.

Her: https://youtu.be/1lUXHjjFagY

 

"I senere år har en snikende nummenhet meldt seg. Jeg har sluttet å se på Dagsrevyen, mistet helt interessen for fotballandslaget og klarer ikke å følge politiske debatter på TV lenger. Jeg føler ingenting. Og jeg vet at jeg ikke er alene om dette. Jeg liker å gå på Hardangervidda og kan identifisere meg med noen norske individer i fortid og nåtid. Staten er et annet sted enn der jeg er. Lederne, lobbyistene og moralistene i de norske elitene ser jeg i mediene. Men jeg aner ikke hvem som har valgt dem. Jeg forstår heller ikke hva de sier. Noe om verdier, integrasjon og det grønne skiftet?"

"De rike flytter til Sveits, de fattige i indre eksil eller til Pattaya. At den norske velferdsstaten eier mer enn en hundredel av alle selskaper, spiller ingen rolle for nordmennene. Staten som representerer verdens samvittighet, gir nemlig bort naturens rikdommer til alle og ingen. Et autoritært armodsregime venter de som bor i Norge. Lederne, lobbyistene og moralistene lurer alle med sine talepunkter. Opplysning er å påføre skyld. Dannelse å føle skam." (Nils Rune Langeland; Klassekampen 17.02.24)

 

Tidligere diplomat Øystein Steiro Sr. beskriver 7. februar noe av problemet vedr. ført politikk i Norge – kontrastert til Sveits.

Her: https://youtu.be/hlu5JmF6E-k?t=1146

 

(En sammenligning med Finland.

Her: https://youtu.be/hlu5JmF6E-k?t=984)

 

Og så? Situasjonen? Løsningen? – Martyn Lloyd-Jones intervjuet av Joan Bakewell, desember 1970.

Her: https://youtu.be/-vbydx95tVQ

 

 [1] (En merknad om 'demokrati'; "Vårt demokrati eksisterer ikke. Ordet "demokrati" forekommer ikke i Grunnloven. Vi er en konstitusjonell republikk, ikke et demokrati. Filosofiske argumenter kan gjøres om den demokratiske prosessen i Amerika, men den uforsonlige bruken av vårt demokrati er en kistespiker for grunnloven." (Deborah. C. Tyler; https://www.americanthinker.com/articles/2023/03/taking_back_our_country_one_word_at_a_time.html)