Tre dikt i samtiden 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.01.24

 

Bønn uten bot

Av Jørgen Høgetveit

Bønn uten bot
når ikke Guds rike,
”forlat oss vår skyld”
blir hørt av vår Gud.
Sønderknust hjerte
for folket og landet
høres i himlen
og redder oss ut.

Tårer i nød
for folket og landet,
makter og myndighet
Kongen hans hus.
Alle som bærer
Guds Ord over landet,
må tale i sannhet
fra himmelens sus.

Da skal vi vite
Guds rike vil komme
folket vil vekkes
til kamp og til strid.
Da vil dog Ordet
og sverdet oss verge,
fortsatt som før
fra St. Olavs tid.

26.05.2003

 

Darwin og vitenskapen

Av Jørgen Høgetveit

Darwin og vitenskapen fortalte
at mannen av apeslekt
var syttiprosent bare vatten
og resten aske med vekt.
Verdien var liten må vite,
det tenkte jo skarpskodde menn.
På dette bygde en Nietzche,
en Hitler og flere med dem
De bygde den ariske rase
samt masser av musselmenn

Vannet steg opp av pipen
i Tyskland og Polens land
De renset sin slekt for in-valid
kvinner og barn og mann.
Og så tok de andre raser
særlig Guds utvalgte folk.
Verdien ble satt til null
av skapningens hersker og tolk

Og disse skarpskodde hjerner
med doktorgrader i fleng
Syv stykker satt de i Vanse
med endelig løsning for dem.
For jødeproblemet truet
den stakkars nazimakt
De brukte de kloke huer
og gjorde med satan en pakt.

Men det ble starten på slutten
for verdens viseste menn
Gud knuste demoniske makter
og kalte folket sitt hjem
Og under på under fulgte,
i kriger som i fred.
Landet ble vunnet og godt bebygd
og blomstret med hellig sed

Og folket strømmer til landet
på tross av bomber og krig
En kraft dem drar mot det fullkomne mål
da hjelper ei kuler og blodig stål
Guds makt vil dem føre til soning og fred
snart Sønnen de skuer i gråt får de be.
Jerusalem det er vår hovedstad
Dit strømmer folket tilfreds og glad

Da er den syndige – skapning forløste
reddet er mannen av sivet
Jøden er frelst - med alle som tror
omskapt blir døden til livet.
Gjenreist blir hele Guds skaperverk
Hans folk skal det lede - de være vår prest
I tusen år med rettferdige dom
slik skapes fred og hver sjel så from
Han selv er vårt lys i vår midte.

10.03.2003

 

Til Norges frihetsdag

Av Jørgen Høgetveit

Løft flagget høyt - det korsets fane
Så fritt det vaier - over Norges land
I rødt og blått med renhets farge
I grønne lier – og over vårblå vann

Fra fjord til fjell – vår frihetsjubel toner
Et Ja, - vi elsker dette fedreland
Der våre fedre kjempet fram de frihetslover
et grunnlovsvern – om kvinne og om mann.

Et frihetsverk – med Kristus i vår midte
En evangelisk arv – som ga oss Guds verdi
Og ordnet livet vårt i helg og virke
Og med en velstand knapt en drømmer tør utsi

For dette - og for sjelers frelse
I dag vi takker Ham - som ga oss alt
For folkefrihet - Han med blodet sitt har vunnet
og korset rødt i flagget vårt har malt.
19.05.2003