"Samvittighetsvaskeriet FN"

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.02.24

 

Det er dikteren Arnulf Øverland som formulerer seg slik i et av diktene sine: "Samvittighets-vaskeriet FN". M.a.o. er det ikke noe nytt at FN og dens forløper "Folkeforbundet" er på kraftige avveier og nå igjen. Sistnevnte fulgte heller ikke opp sannhet og rett da keiser Haile Selassie gikk ned fra talerstolen etter å ha tryglet verdenssamfunnet om hjelp mot Mussolinis rå angrep på Etiopia i ca 1936. Keiseren mumlet da hen for seg på vei ned: "I dag oss, i morgen dere." Sønnen til Mussolini fløy forøvrig over Etiopia og nøt synet av hyttene som han bombet og som løftet seg mot han når han traff med sine dødelige våpen.


Øverland hadde sine opplevelser etter krigen og satte ord på urettferdighetene som tøt ut fra denne verdensomspennende forsamling med mange slags verdigrunnlag. Senere har FN est ut til etterhvert å bli en forsamling med et flertall på et helt annet verdifundament enn det man startet opp på, samt vetomakter av mange slag.

Samme veien gikk det med Atlanterhavspakten - etterhvert NATO. Førstnevnte startet opp på skipet "Prince of Wales" i en avtale mellom sir Winston Churchill og Roosevelt i 1941 - altså mellom to protestantiske makter i kamp mot nasjonal-sosialismen i Tyskland og fascismen i Italia. Noen år etter krigen innlemmet Eisenhower Spania.
Cand theol. og filosof Olav Valen-Sendstad protesterte høylytt mot å blande sammen makter med så helt forskjellig verdifundament. Men det ble selvsagt ikke hørt - akkurat som hans advarsel i 1956 mot å slette lov stengselen mot jesuitters adgang til landet. (Se hans 14 kronikker fra Dagen: "Moskva Rom. 14 epistler om den verdenspolitiske - - " Du finner heftet på nettet." Her ber han oss: "Hold ditt hjerte og din tanke langt, langt borte fra Moskvas og Roms veier." Og positivt: Evangelisk - luthersk tro må være levende i blant oss! Der kan vi stå imot alt dette.

 

Nå melder Norge I Dag om FN på nye avveier - denne gangen lyder det slik:  "Israelske soldater ved UNRWAs hovedkvarter i Gaza, der det ble oppdaget underjordiske Hamas-tunneler forsynt med elektrisitet fra Forente Nasjoner.  - - - 440 UNRWA-ansatte kriger for Hamas. IDF har arrestert åtte UNRWA-ansatte med tilknytning til Hamas. Onsdag fikk den israelske regjeringen overlevert en ny rapport som tydeliggjør hvordan Hamas har infiltrert FN-organisasjonen."


Det er ikke det minste rart at en del vestlige grupperinger for en god del år siden drøftet om å komme seg ut av FN og starte på nytt på skikkelig grunn. FN og flertallet i dag skaper i alle fall ikke fred. De er som jødene kaller dem "United Nothing" med FNs hovedkvarter i Israel på "Forargelsens berg" hvor kong Salomo hadde sitt harem!! Nedenfor ligger en ca 1km. lang slette (Josafats dal) som profeten Joel forteller oss at verdensmaktene må møte opp til Guds dom. Da møter verdensmaktene Allmakten.

 

Tillegg

Faksimile fra Evangelisten: