Rettsstaten Norge blåser retten!

 


Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.03.24

 

Grunnlovsfedrene holdt seg til "Med lov skal landet byggjast og ikkje med ulov øydast". For sikkerhets skyld siteres en av Grunnlovsfedrene, Falsen: "Lovene skal regjere - ikke menneskene." Men hva skjer i dagens Norge? Sakte, men sikkert rives respekten for lov og rett ned og ikke primært av "vanlige folk", men av toppskiktet i statsledelsen. Og Gr.l. reverseres på en rekke frihetspunkter.  Man startet med Gr.l. § 2 som er uforanderlig i flg. Gr.l. Og det vil få uhyggelige konsekvenser om man tenker nasjonalstat mot globalisme som makta ulovlig styrer mot (Gr.l. § 1) . La oss nevne noen andre eks.:


Fosen saken
fikk en knapt til å tro sine egne øyne og ører ettersom den utviklet seg. Da endelig Høyesterett - som i flg. Gr.l. dømmer i siste instans - hadde sagt sitt og gitt samene rett - fortsatte vindmøllene å svive med gode inntekter. De havnet vel i statskassa? Men det grøvste var at staten ved Olje- og energiminister som rep. for den ene av statsmaktene ikke bøyde seg for H.r. En riksmegler fikk jobben og startet en meglingsprosess. Både Advokatforeningen og en tidligere H.r. dommer advarte. Sistnevnte sa at prosessen var ulovlig. Topper i samfunnsmaskineriet uttaler at vi må lære oss å "lide" og at energien" koster" - glemt er at man stjal krafta fra folket, bygd med skattepenger. Og folket fryser, sulter, mister arbeidsplasser, hus og hjem og lærer seg å "lide." og at krafta "koster".  Det blåser fortsatt i Fosen - men en kan knapt si "vel blåst" av staten.


Så har habilitessakene
stått i kø, og det nest siste steg på rettsløysa var Kontrollkomiteens avgjørelser nylig. Erna Solberg fikk skarpeste vurdering: Sterk kritikk, og statsminister Støre slapp heller ikke unna kritikk. En minnes absolutt at han ved flere anledninger har fortalt oss at de ga grundig innføring til ministrene om bl.a. habilitetsloven. Men likevel brøt de Forvaltnings-lovens § 6 så det suste etter i turen og orden. Merkelig at en slik Regjering overlever. Nå venter vi på Stortingsbehandlingen!


Barnevernet
har mange lovbrudd i sitt sakskompleks: Bl.a. sendes det "bekymringsmeldinger" i titusen vis - mange av dem uten klar lovhjemmel. Les boka til prof. Bente Ohnstad ved Innlandets høyskole.  Resultatene ved all denne ulovligheten - som bl.a. adv. Reikerås og Familiekanalen har påvist - blir det ikke ryddet opp i. Bl.a. har Barnevernet og Norge nå 29 tapte saker for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Topp i Europa!! På tross av at etaten har budsjett på over 40 milliarder - rydder de ikke opp etter seg - de bare "beklager". Mangt kan de selvsagt ikke rydde opp i for barna som ble utsatt for i deres omsorg er død. Noen har dype traumer som det er vanskelig å gjøre noe med. Noe kan de vel gjøre både i dømte og ikke dømte saker. Sistnevnte kunne man i alle fall bevilge et skikkelig beløp som oppreisning for klar feilbehandling, bl.a. aksjoner uten en lovlig bekymringsmelding. Og så kunne man få skoler m.fl. til å følge lovene. Konf. igjen prof. Ohnstad.  


Skogene og CO2 er et annet viktig tema som styres politisk
- og med store konsekvenser. I sin kamp for å være "grønne nok" og ause ut penger på karbonfangst - stryker en - vel vitende skogens betydning som CO2 fanger i et godt skogkledd Norge - i motsetning til en rekke av de u-land jeg har fløyet over og trasket rundt i. Vannkraft pluss skogene setter oss på "den grønne gren" m.h.p. kraft og CO2. Underlig ord fra de "grønne". Per Lønning uttalte at det var det samme om en var grønn av ungdom eller elde. Mange av alle aldersklasser er med i hysteriet.


Nylig las jeg gjennom romermaktens
behandling av apostelens Paulus - og føyer man til håndvaskingen til Pilatus, blir det ille. Romerretten - en verden vi har lyttet til m.h.p. rettsutviklingen i Vesten. Historien sier oss at det ser ut til at det synes umulig å få makten til å styre med rettferdighet. I starten - til å bygge et rettferdig lovverk og etterpå la "lovene regjerer ikke menneskene." Sentralt i denne ødeleggelsen finner vi akademikere som jobber ut fra: "innta institusjonene, legalitetsprinsippet og kritiske teorier" mot alt og alle i menneskets hovedrelasjoner. De heter Frankfurterne og skapte "frihet, likhet og brorskap" som de stjal fra kirken hvor det het: "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker". Det er dog noe helt annet. Les og lær om du vil bevare en fri og rettferdig nasjonalstat - rettsstaten Norge vi kjenner.