Maktfolka, rikinger og fattigfolk - mye å lære av Nehemias

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.02.23

 

Mitt i det rike Norge med statskassa stappfull og en del som i alle fall har til mer "enn salt i grauten" - finnes det et stigende antall familier som i vinter har frosset og delvis sultet. Mange vet heller ikke hvordan de skal få betalt regningene sine - og mat og varme må de ha. Parallellen til Nehemias`s oppgjør med makteliten i dagens Norge er ikke uten sterke likhetstrekk. Det vi mangler, er kristenhøvdinger som Nehemias som leser maktfolka denne teksten som Nehemias talte, og ryddet opp.
Men les selv:

 

Kp. 5. "Men det reiste sig et stort skrik fra folket og deres hustruer mot deres jødiske brødre.  2 Nogen sa: Vi med våre sønner og døtre er mange; la oss få korn, så vi kan ete og berge livet!  3 Andre sa: Våre marker og vingårder og hus må vi sette i pant; la oss få korn til å stille vår hunger!  4 Atter andre sa: Vi har lånt penger på våre marker og vingårder for å betale skatten til kongen;  5 og dog er vi av samme kjød og blod som våre brødre, og våre barn som deres barn; men vi må la våre sønner og døtre bli træler, ja, nogen av våre døtre er alt blitt trælkvinner, og det står ikke i vår makt å hindre det; for våre marker og vingårder hører andre til.  6 Da jeg hørte deres klagerop og disse deres ord, blev jeg meget vred.  


Nehemias tenker, seg og går til aksjon

7 Jeg overveide saken med mig selv, og så irettesatte jeg de fornemme og forstanderne og sa til dem: I krever rente av eders brødre! Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem.  8 Og jeg sa til dem: Vi har, så vidt vi kunde, løskjøpt våre jødiske brødre som var solgt til hedningene, og så vil I selge eders brødre, og de må selge sig til oss! Da tidde de og fant ikke et ord til svar.  


Nehemias med klar tale til makta

9 Så sa jeg: Det er ikke rett det I gjør; burde I ikke vandre i frykt for vår Gud, så ikke hedningene, våre fiender, skal få grunn til å håne oss? 10 Også jeg og mine brødre og mine folk har lånt dem penger og korn; la oss eftergi denne gjeld! 11 Gi nu I dem på denne dag deres marker, vingårder, oljehaver og hus tilbake og eftergi dem rentene av pengene og kornet og mosten og oljen som I har lånt dem! 


Makta hørte etter og hjalp - fremdeles hadde de nok selv

12 Da sa de: Vi vil gi det tilbake og ikke kreve noget av dem; vi vil gjøre som du sier. Og efterat jeg hadde tilkalt prestene, lot jeg dem sverge på at de vilde gjøre som de hadde sagt. 13 Jeg rystet også ut brystfolden på min kjortel og sa: Således skal Gud ryste hver mann som ikke holder dette sitt ord, ut av hans hus og gods - så utrystet og tom skal han bli! Og hele forsamlingen sa: Amen! Og de priste Herren, og folket gjorde efter det som var sagt.


Nehemias med full egeninnsats - makta brukt etter retten

14 Fra den dag jeg blev utnevnt til stattholder i Juda land, fra kong Artaxerxes' tyvende år til hans to og trettiende år, i hele tolv år, har hverken jeg eller mine brødre nytt noget av den kost som stattholderen kunde kreve. 15 De forrige stattholdere, de som var før mig, falt folket til byrde og tok brød og vin av dem foruten firti sekel sølv, og endog deres tjenere trykket folket; men jeg gjorde ikke så, for jeg fryktet Gud. 16 Jeg var også selv med i arbeidet på denne mur, og noget jordstykke har vi ikke kjøpt; og alle mine folk har vært samlet til arbeidet der. 17 Og jødene og forstanderne, hundre og femti mann, åt ved mitt bord, foruten dem som kom til oss fra hedningefolkene rundt omkring. 18 Og det som blev tillaget for hver dag, var en okse og seks utvalgte stykker småfe foruten fugler, og alt dette kostet jeg selv; og en gang hver tiende dag var det overflod av all slags vin; og allikevel krevde jeg ikke den kost som stattholderen hadde rett til; for arbeidet lå tungt på dette folk. 19 Kom mig i hu, min Gud, og regn mig til gode alt det jeg har gjort for dette folk!"