Kultur Ideologisk bygg i Oslo

 

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.02.23

 

"For å ødelegge et folk, må du kutte røttene deres".

Aleksander Solsjenitsyn

 

Det er de røttene norske regjeringer gjennom årene har revet ned. Den som styrer kulturlivet i en nasjon, har et av de viktigste verktøy for å fjerne historien i dette tilfellet vår fells kulturarv fundert ned i Kristendommen. Den som har båret oss gjennom mye og vært grunnlaget for at vi som nasjon har kunnet bygge oss opp, med nok mat, reint vann, god helse, ett skolevesen, fikk slutt på barneofringer, friller, åndemaning o.l.

 

Så hører vi på radioen i dag tidlig at et nytt regjeringsbygg ble budsjettert til rundt 5-10 milliarder, men nå har nådd 54 milliarder og det er heller ikke sluttsummen. Men så hører vi at en del av disse milliardene skyldes at 2011 terroren på Utøya/i regjeringskvartalet ikke skal glemmes, dvs det ønskes et svært bygg som også bryter med byggeskikken i området som skal påminne oss denne hendelsen. Historien skal en huske, men vi har ingen tradisjon i Norge for slik pengebruk – mens folk sulter og fryser og går konkurs - hva er dette da? Det er minnested ved Utøya, et lite museum ved regjeringskvartalet osv. Det er flere sider med disse hendelsene vi heller ikke har fått belyst, fordi mandatet til ulike undersøkelser aldri inneholdt f.eks. at en lette etter flere gjerningsmenn ei heller at en satte spørsmålstegn ved at en video av en tilsvarende bombe var sluppet på nett en tid før 22. juli 2011. Ingen satte heller spørsmålstegn ved at hovedgruppen av statsminister og stab som skulle krise-håndtere 22. juli under hendelsen ikke hadde referater på hverken lyd eller papir – helt uhørt i en slik situasjon – selv i krig har man slike referater, selvsagt. Selvsagt visste også slike erfarne politikere som Stoltenberg det – hvorfor da slike misser + mandater etter hendelsen som ikke kunne føre oss til bunns i saken. Isteden nevnte man at ABB var kristen, men ikke at han var eugenikere og forfektet syke raseteorier og darwinismen. Mye stemmer ikke her.

Men bruker man milliarder på å sementere en realitet som muligens har betydelig flere fasetter i seg en man ønsker å grave i? Mye kan tyde på nettopp det. Historie revisjon driver man med i Israel-araber konflikten, selv om de fleste som kan litt historie ser at det ikke er sant mye av det som hevdes. Kristendommen har man aktivt fjernet over år – når tiden var moden. NRK med flere har vært brukt aktivt for sin egen propaganda, helt fra 1970/80 tallet mht Midtøsten. Barnet i mors liv kalte man en celleklump – hvilket vi vet heller ikke er sant. Den frie seksualmoral hevdet man også, så ble vi alle ufrie – og måtte drepe beviset på Selve Livet, barnet – vi steg inn i en dødskultur – den vi visstnok tok avstand fra etter 22. juli. Eller?

 

Kan vi da stole på slike ledere? Nei. Hvorfor bruker de da flere milliarder for fremdeles å hjernevaske oss nordmenn – jo det er det de driver med, hjernevask. Hensikten – er jo dypest sett å radere ut den sunde og sanne politikk tuftet på Kristne verdier, som kan bygge en Nasjon og få oss også inn i Evigheten med Guds Sønn! Satan har sine håndlangere i denne verden – det er regelrett Ondskap vi er vitne til.

 

Krisemaksimering er et kjent begrep innen samfunnsstyring (dette drilles politikere i en del leire på) – man lager en krise (eller utnytter en), og utnytter den maksimalt, og gjerne skaper nye kriser – så kan man lage nye lover og sakte, men sikkert snevres religionsfriheten inn og med den følger ytringsfriheten og friheten i sitt hele. Det hele er jo til folkets beste – de som ikke vet og forstår sitt eget beste. Det er vel nok å bivåne tidligere statsministre og regjeringsmedlemmer som besøker World Economic Forum i Davos og aktivt tar avstand fra sin egen Nasjon. Erna Solberg gjorde det for få år siden. Man mobber aktivt gjennom Storting og regjering, og sine kulturinstitusjoner som man styrer med penger inkl media – de som hever sin stemme til motstand. Man nøler ikke med å bruk barnevern, politi og domstoler mot slike ytringer og vet man har en dommerstand man har en god kontroll på inkl i internasjonale politiske saker som dras for retten og Høyesterett gjør jobben de er fortalt de skal gjøre. Og folket vet ikke at politiske farger ikke lenger gir noen meninger, du må se hva de gjør ikke hva de sier.

 

Ett nytt regjeringsbygg i Oslo som sprenger alle økonomiske rammer – rammesprenging som normalt ville fått en regjering til å måtte gå av – sees på som ok – når hensikten helliger midlet slik vi har sett det og ser det i mange totalitære regimer. Vi i Norge er ikke så anti-totalitære som vi liker å se oss. Toleranse for oss ikke for dem, er mere regelen enn unntaket i dag – i beste tradisjon etter Frankfurterskolen, den skolen som lærte oss hvordan rive ned den kristne sjel,  gjennom Bibelkritikk, seksual umoral og legalitetsprinsippet – der lovene sakte, men sikkert ble tilpasset en forfølgelse av de kristne verdier. Kultur ideologisk bygg i Nasjonen Norges tid har mere vært kirkebyggene, bare se på Nidarosdomen – hvilket signalbygg – men signalet var et annet en hva man ønsker i dag.

 

 

Tillegg
For den som lurer på hva Kristendom vs. totalitære regimer er for noe kan de lese denne artikkelen om norske misjonærer i Kina, antagelig sitter du igjen sjokkert.
«De var forlovet og så frem til et eventyr på misjonsfeltet. Lite ante Johanne og Nils hva som ventet»
Link: https://www.dagen.no/okategoriserade/de-var-forlovet-og-sa-frem-til-et-eventyr-pa-misjonsfeltet-lite-ante-johanne-og-nils-hva-som-ventet