Krig i krigen med korn

 

 

Av sivil agronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.03.24

 

Som pensjonist går den første morgenstund til frokost og Bibel - så kommer en passe avisbunke med dagens og verdens elendighet - samt nyheter fra nettet. I dag stoppet en ved noen perspektivrike sider i Bondebladet og Nationen. Hør bare: "Eksistensiell trussel mot bønder" lyder fra Slovakias ambassadør til Norge om situasjonen til bøndene i nabolandet til Ukrainia - hvor Russland pøser inn billig korn og ruinerer bondestanden så lenge det varer.

Nationen blar opp med flere toppaktuelle sider om tåketale i Norge om evt. storimport fra Ukraina i et presset Norge med en bondestand i tilnærmet samme situasjon som over. Agri Analyses Smedshaug siteres om sentrale elementer i vår og bondens bærekraft når han påpeker:
"Det er to ting du ikke kommer utenom i verden: energi og matvarer. - - - "korn, som både er mat til dyrene vi spiser, og direkte til oss selv." Man fristes til å nevne at hvete og bygg er de første av Skriftens 7 hellige frukter. Nyttig å høre litt fra denne kilde i disse tider?


Her på bjerget holder vi oss med kostholdsråd og "grønt skifte" som truer med å knekke det lille vi har igjen å fø oss med - ikke minst grunnfjellet: mjølkeproduksjonen. Rødt kjøtt er farlig sier stor-ekspertisen - andre sier det er hjerneføde - og mjølkeinntaket må ned, sies det også. NIBIO ville fornuftig nok ikke være med på tullet. Elendigheten kommer av seg selv med slike "råd" og handlingslammelse i vårt Norge som er skapt for drøvtyggere med ca 60% bare egnet til gras - pluss utmarksbeiter. Det siste skal rovdyrene overta, samt vindmøller og hytter til naturlengtende byfolk.
Så da får vel Støre m.fl. rett om de åpner opp kornimport fra Ukraina - men hvem sjekker om kornet burde vært boikottet eller ikke? Uansett blir det en "eksistensiell krise" for norske bønder som skulle sikre oss mat og bærekraft i fred og evt. krig. Storøvelser pågår i Nord, USA har fått 12 baser i Norge, 17 i Sverige, et par USA-hangarskip skal befinne seg i Østersjøen, i Kaliningrad fyller russerne opp med jagere og Baltikum er som alltid utsatt med Belarus som nærmeste nabo.

Men man behøver jo ikke starte krigen mot NATO. Det smarteste vil jo være å svekke infrastrukturen i landene våre og så svekke bærekraften med en "krig i krigen med korn" (og tømme våre ammunisjonslagre med krigen i Ukraina) - inntil tiden er inne for å stoppe korneksporten igjen og bøndene er borte. Så blir vi overrasket av sult, vil de si.


En kule er en lett dødsmåte - men sult er seigpining. Sult har jeg sett i Etiopia. Det er virkelig seiping. Ren fantasi? Det blir selvsagt ingen av delene - sier vår søvndrukne ledelse - som enda ikke har fått opp kornsiloer og stadig svekker det lille landbruk vi har igjen. Og endelig etter Trumps 2% NATO krav - har åpnet pengesekken i Norge også til forsvaret. Men hvem kan bygge opp det raserte? Fins det uniformer, våpen og ammunisjon?

Uansett hva de fantaserer om, herjes verden like selvsagt av begge deler, og den skarpskodde KGB offiseren ved roret i Russland, hersker over en stormakt med mye våpen, (verdens største atommakt), ammunisjon og korn. Han har nok rigget seg godt i Kaukasus! Den Nord-Sibirske transportlinje bygger Putin opp med støtte av Kina og India. De forbereder seg på hva? Han skjønner tydeligvis hvordan han skal bruke både våpen og korn (krig i krigen) for å skape mest mulig splittelse og svekkelse av sine motstandere i nabolandene. Han er på god gang også i Afrika hvor Vesten trodde de fikk innflytelse med penger og prat - mens Putin kom med korn i sultne befolkninger. Vestens u-hjelp brydde seg lite om landbruket - selv om 60-80% av folket stort sett bodde på bygda og levde av jorda. Som i Afrika - så her.

Basis av energi og mat har de ikke et realistisk forhold til, som annen biologisk basis for menneskelivet. Vestens kultur oppløsning kommer som et ekstra "pluss" for Putin o.a. som gjenkjenner kulturrevolusjonen fra Paris 1789, Moskva 1917 og så via Frankfurt am Main (1923), Hitler i 1933 - for nå å oppløse oss - ikke i blodige revolusjoner som før - men kulturrevolusjon som sender Vesten til bunns - om det lykkes?  Må Gud forby!