Hitler og Hamas

Vesten bombet tyske byer til ildstorm for å stoppe Hitler.

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.01.24

 

I flg. Senter Mot Antisemittisme skrives det på s. 15 at "som del av Osloavtalen tillot Israel PLO-ledelsen å vende tilbake til Judea, Samaria og Gazastripen." Jødene trakk ut sine styrker og Hamas grep makten og kampene på liv og død for jødene kom. Osloavtalen var virkelighetsfjern og farlig.

Israel bomber nå Gaza på jakt etter Hamas - men gjør det de kan for å redde sivilbefolkningen. Hamas bruker sivilbefolkningen til skjold. Det er veldokumentert fra flere kilder. Hva slags "sivilisasjon" er det Hams er en del av? Uansett må denne ondskapen stoppes som Vesten stoppet Hitler. Jødene har ikke noe valg. Man har ikke sett maken til ondskap og despotiske handlinger som Hamas begikk den 7. oktober 2023. Noen omtaler den som dyrisk - en oppførsel jeg tror knapt du finner i dyreverdenen. Metoden i grusomhet var minst på høyde med tyskernes Holocaust.

Hamas har lovet å fortsette så snart de kan. Høyt og tydelig sier de at Israel og jødene skal på havet: "From the river to the sea."  Israel, det eneste tilfluktssted for jødene i en fiendtlig verden,  skal miste sitt siste tilfluktssted. Altså full utslettelse av jødestaten.


Gud samler Sitt folk etter Sin plan
.

Utslettelse kommer ikke Gud til å tillate. Gud samler dem nå fra hele verden for å gjennomføre Sin plan uansett verdens ondskap og ønske om å stoppe Gud og utrydde Hans folk. De skal bli og være ledere inn i en ny stor og god tid for verden, styrt av Fredsfyrsten fra Jerusalem. Riktignok blir det noen år med harde tider, men Gud vilje skjer og kommer. I min faste Bibellesning er jeg langt inne i oppgjøret mellom Moses og Farao. En del nyttige og interessante paralleller.

Det hevdes at Israel begår "folkemord" og kriger mot "folkeretten". I Gaza er det ikke en stat og heller ikke et folk. Det er arabere. Folkeretten regulerer private forhold mellom stater, noe palestinerne ikke er. Det er jo derfor man snakker om to-statsløsning.

 

Men tilbake til Vesten og 2. v. k.: Hvordan hadde Vesten sett ut om ikke Winston Churchill og hans allierte hadde knust Hitler og hans medsammensvorne? W. Churchill ytret i avslutningen av 2. v.k.: - De skal få igjen med renter og renters rente - lengre pause - ò arme menneskehet. Men det måtte gjøres. Hitler og hans nærmeste gjemte seg til sist i en bunker i Berlin, tok gift og lot seg brenne opp utenfor? Noen av Hitlers siste ord var at: - tyskerne og den ariske rase ikke hadde vist seg verdige som rase i striden for hans store visjoner. (etter minnet) Hamasfolket er av samme ånd og mening. Glem ikke at i dypet ligger Gudshatet - derfor vil Israelhatet også ramme kristne. Tidligere sjefsred. i Dagen Arthur Berg, sa det slik at stod vi kristne sammen med dem, ville vi seire med dem. Be for Israel og Norge!