Gud for begge regimenter, dog med forskjellige styremidler

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.01.24

 

Fra tid til annen hører man uklare tanker om at kristne skal ikke blande seg inn i politiske spørsmål. Om man tenker på politiske spørsmål generelt eller partipolitikk, er oftest uklart.

Men som ofte synes man å ha glemt at Guds vilje skal "skje i himmelen som og på jorden" - men med forskjellige midler, alt etter posisjoner.
Forstummer de kristnes røst med bibelske kristne tanker om livet i relasjonen til Gud, til forvaltning av naturen (Guds gode gåvor, H. N. Hauge) og til medmenneske (ektefelle, barn og videre utover i samfunn og menighet) vil vi få det slik.

Resultat: Himmelens frukter i familieliv, samfunn og menighet uteblir - og sam-funnet - der vi burde finne sammen på en rett og god måte - preges av hedenskapets utvikling som vi kan se det i kultur etter kultur om en farter litt rundt i verden.


Kulturen kjempet fram og bygd opp på den judeo-kristne basis, finnes det ikke maken til i verden. Mine og konas foreldre fortalte oss om Kina, Mandsjuria, og selv har jeg sett elendig-heten i flere afrikanske land som på tross av store og rike naturressurser, forblir i fattigdom, sult, krangling og elendighet. Mens steinrøysa her Nord - vel forvaltet etterat haugianerne fikk makt og innflytelse gjennom forkynnelse, rett lovgivning og praktisk arbeid, ble en velstandsnasjon uten like.  W. Churchill, "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" sa det greit: "Der jødene er – er det grønt - og der araberne er - er det brunt." Han nedkjempet nasjonal-sosialismen alliert med muslimene på jødejakt - en avgrunn av ondskap.

Slik er det stort sett den dag i dag, når vi slipper løs frankfurternes destruktive krefter til i Norden og Vesten. Jeg har sett rimelig grundig på flere kulturer også landbruksforvaltning som landbruksmann i Norge gjennom godt 40-50 år, samt en del politisk virksomhet, og en rimelig grundig omvisning i Negev med rep. fra landbruksdep. i Israel etter et stipend fra min fagforening.

 

Men Jesu Ord går igjen daglig over hele verden: - har de hatet meg, skal de hate eder - inklusive hele kulturen bygd opp på den basis. Arme folk som ikke vil forstå - ikke minst når jødene er samlet igjen fra alle verdens nasjoner de ble drevet bort til, og frelst. Da overtar de evangeliseringen av verden og gjenreisningen av Guds Skaperverk så folk får leve i fred, en natur å leve i og leve av.
Gud bryr seg nemlig både om menneskets evige og jordiske liv.


Enn så lenge får vi sikre oss som best vi kan, nå som selve grunnfjellet i landbruket ryker: mjølkeproduksjonen og vi må til å importere mjølk - så lenge det går. Et makeløst vanstyre. Kornsiloer har de heller ikke fått opp etterat de rev dem for noen år siden og ellers lar sult og fattigdom spre seg i folket som de folkevalgte i folkestyret man ikke bryr seg særlig om. Burde man skifte ut maten med tusenlapper i Stortingskantina? Glem heller ikke det absolutt verste: "biskopen" som tror på Gud - men ikke Bibelen: Hør Herrens Ord!! Be for alt folket, konger og de i høy verdighet osv.