"Giverlandsgruppen for Palestina" - et svart hull

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.01.24

 

Utenriksminister Eide er blant de store gutta i Davos - som en helst burde holde seg langt unna World Economic Forum i Davos og Israel - som han så seg anledning til å gi noen "visdomsord" til NRK om hvordan man skal komme videre med fred i Israel. Han har sin tostatsløsnings planer som de fleste har forlatt for lenge siden. Rimeligvis fordi araberne har rikelig med plass for et par millioner mennesker - i forhold til den lille flisa jødene er forunt. Dessuten sier Hamas rett ut at de vil ikke ha fred med jødestaten. Den skal utslettes og på havet. Det er Allahs vilje. "From the river to the sea." Ja så blir de fri - og det blir fred i Midtøsten. Men det sier hverken Bibelen - eller erfaringen de fleste har, som vil se hva som har skjedd og skjer i Midtøsten. Bibelen sier at araberne skal bo "østenfor sine brødre" - og det er det flere og flere som nå tar til orde for. Det ender nok der!


Bak i ministerens bakhode svever nok de radikale guttas store prosjekt: Osloavtalen - som han burde skrinlagt for lenge siden. Selvsagt er det tungt å skrinlegge prosjektet man ble skrytt opp i skyene av - ble utnevnt til leder av "Giverlandsgruppen for Palestina" osv.  - hvor en har pøst inn milliarder også av våre midler til ingen nytte. Mye havnet vel under jorden i et nettverk av terror tuneller noen knapt har sett maken til, samt flotte villaer for "eliten". Et svart hull, et pengesluk!

Lytt heller til pensjonerte Stanghelle - som knitrer i vei med sin skarpslepne penn rett som det er. Her for en stund siden skrev han om Osloavtalen: "Oslo-avtalen var bygget på en bløff. Etter 30 år er det på tide å se virkeligheten i øynene. - - Det USA ikke hadde fått til, lyktes for lille Norge.  - - Den fantastiske fortellingen om Oslo-avtalen ble slukt, med agn, søkke og snøre- - Så feil er det mulig ta. For Oslo-avtalen var ingen ekte avtale. Snarere et veikart til ingensteds." Men det benektes tydeligvis fremdeles. To stater i Jødeland - gir fred. Basta.

 

Nei, slutt å rote bort store ressurser som ender i nye kriger. Norge som fredsbygger og humanitær fredsnasjon med Nobelpriser og fredsprosjekter - havner stort sett i havarier og nye kriser. Kan dere ikke bidra med noe konstruktivt, som for eks. Jørgen Løvland i Karlstad - mangeårig leder av Nobelkomiteen og kanskje Norges mest dekorerte mann - så la Israel i fred. De kan rydde opp selv som deres gode venn Winston Churchill i sin tid gjorde det for dem og for Europa mot en annen despot som måtte bombes til taushet: Hitler, god venn av fedrene til dagens folk som vil utrydde jødene på ny. Det er nifst å tenke på at hvis ikke W. C.`s general hadde knust Rommel i Nord-Afrika - hadde gassvognene nådd Israel og gasset enda flere jøder så det ble jøderent "From the river to the sea.".

Det er velsigna fredsskapende å lese sin Bibel og vite at Herren samler Sitt folk i hundre tusener for Sitt store fredsprosjekt - som kommer.