Frankfurterne (woke) angriper Ungarn igjen

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.02.24

 

Nå angriper woke-folkene (frankfurterne) fra EU og USA - Ungarn på nytt. Forrige angrep var i 1919, og da ble de hivd ut av landet - og møter motstand i dag også. I Vesten er dette "disse verdens herrer i dette mørke", rep. fra onde makter og myndigheter. For dem er alt bedre enn bibelsk kristendom og den kulturen den bygger. Før den er revet og deres ulevelige UTOPI reist - får de ikke "sjelefred." Man er ute etter "kulturrevolusjon" og ødelegge funda-mentet i de judeo-kristne nasjoner.

De revolusjonære - med sitt voldsomme Gudsopprør - tapte både i Paris 1789, Moskva 1917 og ble ødelagt av blodige revolusjoner. (England ble reddet med forkynnelse av C. Westlye m.fl.)  I 1923 var de vel etablert i Frankfurt am Main - og utviklet sine kulturrevolusjonære våpen. Det var "kritiske teorier" på alle livsområder - ikke minst relasjonen til Gud og familien og samlivet. Basis for nasjonen må rives - samme i dag. (Alt måtte kritiseres og konflikter skapes). De utviklet seg på basis av tankene fra Den franske rev., Karl Marx, Sigmund Freud C. Darwin, flere satanister.  Den judeo-kristne arven skulle knuses.  I den tiden fikk man også innpass i Ungarn med en av deres ledende ideologer: G. Lucas ble, med flere av sine bøker - snart en ledende teoretiker på høyde med K. Marx. Han forstod tidlig at den eksisterende kulturen måtte ødelegges. Hjertene måtte inntas og man måtte skape den kommunistiske mann. Det var eneste løsning for å komme videre og bygge opp en ny kultur (utopi), hevdet han. Da måtte man utslette tidligere verdier og kulturer for å få inn sine revolusjonære ideer og utopiske kultur. Det er bl.a. den helt nye kjønnskulturen som utvikler seg nå i Vesten. Woke aggresjonen nå er bare en fortsettelse på frankfurter-opprøret mot Guds ordning til mann og kvinne forenet i ekteskapet - som aldeles ikke er "like", men likeverdige.  (La meg minne om at prof. Danbolt på Geilo i 1978 advarte mot Likestillingsloven med sitt "nye kjønnsrollemønster.") Hvorfor skjønner så få konservative politikere hva som foregår? Forstår man ikke røttene – blir "ugras"- kampen uhyre vanskelig! Breitbart sier vi er for opptatt av resultatene av revolusjonen - til å forstå selve planen. Da blir det vanskelig å seire.

Folkene og ideologene over flyktet for Hiter i 1933 og startet på Colombia Univ. og gjennomsyret sakte, men sikkert hele den akademiske verden i hele Vesten - med det man nå kaller woke-kulturen. Men kjenner man frankfurterne med deres fremste rep. som Marcuse og Alinsky m.fl., er det ikke vanskelig å kjenne igjen deres ødeleggende politikk både i USA og Norge. Interessant er det at Putin fra Moskvas historie i 1917 kjenner igjen det som foregår i Vesten nå - og setter nyttige ord på utviklingen.

Nevnte Lucas fikk kulturell innflytelse sammen med Bela Kuhn i Ungarn i 1919 og introduserte ”kulturell terrorisme”. (W. Churchill advarte mot Kuhn i notat av 1920) Det betydde radikal seksundervisning i skolene. Barna ble oppfordret til ”fri kjærlighet”, seksuelt samleie og fortalt om de foreldede middelklassens familiekode, det utdaterte monogami, den irrelevante religionen som undertrykte menneskenes glede og nytelse.  Kvinnene også ble oppfordret til å gjøre opprør mot seksualmoralen på den tiden."  Lucas`s ”kulturelle terrorisme” var forløperen for det ”Politisk korrekte.” Den gang hev ungarerne dem ut av landet, og nå yter de ny motstand. ( Mer fra: "Politisk korrekthet og totalitær kultur-marxisme." Hør også på nettet hvor Gramscis metoder er omtalt: "Nå må vi våkne. familien, staten og nye lover.") Det er det samme man driver på med i dagens norske skole. Identiteten og familien må oppløses og knuses - skal nasjonen falle sammen.

Den italienske kommunisttenker Gramsci staket opp veien: "den lange marsj gjennom korridorene", innta institusjonene med "legalitetsprinsippet" (ender lovene) - m.a.o. innta nasjonens sentrale maktsentra og forandre lovverket og få kontroll med ressursene - det er lett synlig i dag og har vært det lenge. De jobber fra "the deep state" under radaren på de fleste. De forandrer også hele livsgrunnlaget inklusive den sentrale energiforsyningen.

To av deres verste arvtagere og aktivister i USA er altså Marcuse - han med notatet som konkluderer med: "Toleranse for oss, men ikke for dem"! En annen er Alinsky, forfatteren av "Regler for radikalere", burde heller få tittelen: "Hvordan overta Amerika fra innsiden" sier Breitbart.  Som nevnt fra Breitbart, er det som skremmer meg mest i dag, er at det bare er en del som oppdager planen til frankfurterne/ wokefolkene - men ikke ser helheten og planen - men forholder seg mest til enkeltutspill. Man ser det ene utspillet etter det andre, men ikke de røttene som må kappes. I mens fortsetter de med ødeleggelsene under radaren. Først når man ser tankeverdenen og helheten og planen i angrepene - har man muligheter for å stoppe ondskapen.

For lite er vi som kristenfolk opptatt av fedrene - kristenrøttene til fedrene som reiste landet vårt - og motstanderne nå kapper til på alle livsområder. Gi akt på fedrene, utgangen av deres ferd og etterfølg deres tro. Vi har en stor og god arv fra de som bygde landet vårt fra basis - ikke minst i 1814 - men også før. Stortingspresident Jørgen Løvland avsluttet talen på Eidsvoll i 1914 med å sitere Ivar Aasen: "- for vi har en arv til å gjøyma, han er større enn mange vil tru."

Forstår man utviklingen i lys av hele Skriften og tar kampen derfra - kan det ennå være håp.