"For å ødelegge et folk, må du kutte røttene deres".

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.02.23

 

"For å ødelegge et folk, må du kutte røttene deres".

Aleksander Solsjenitsyn

 

Å forstå deg selv og tiden du lever i - i lys av Guds Ord er helt avgjørende om du skal holde kursen og nå himmelen med deg og dine. Derfor jobber verden alt de kan for å kutte dine personlige og barnas røtter i familien og videre i historien.  Til slutt lever du som en popsanger synger: «He's a real nowhere man/Sitting in his nowhere land/Making all his nowhere plans for nobody." Du vet ikke hvem du er og hvor du skal hen. Livet er meningsløst, planløst og målløst. Tilpasning til hva og hva så?

 

Tiden kan bare forstås om man kjenner sin historie - røttene man er sprunget av! Nå arbeides det iherdig for å kutte våre røtter - vår identitet - som forteller hvem vi er og hvor våre fedre gikk og vi skal i liv og i evigheten. Ikke vet man om man er kvinne eller mann, ei heller får familien være i fred, svak blir kontakten med familiene og lite bruker Barnevernet nær slekt, i sitt arbeid. Barna fjernes lengre og lengre fra familien i tid og rom og slekt historiefaget raseres i skolene osv. Barna rykkes ut av familiesfæren og overføres til statens utforming av hva livet er og skal være. Og det har mindre og mindre med kristendom å gjøre.

 

Norges røtter går tilbake til kristningskongene, til Luther, H. N. Hauge, Norges Luther og uendelig mange lege forkynnere i Vekkelses-Norge. Og selve landet vi er oppvokst i, preger oss. Dette er en meget farlig utvikling ikke å forstå - for tilslutt er en som en båt uten seil og ror.

Derfor maner Bibelen oss - både i GT og NT - til å gi akt på tiden. Forstå tiden og ikke drives bort fra det som Bibelen og den bibelske, nasjonale og familie historie forteller. Slik taler Bibelen - ta med deg disse Ordene - når verden, flokken og miljøet gjør narr av deg fordi du er gammeldags eller hva de nå måtte finne på å mobbe deg med for å kutte dine røtter. De sosiale tilpasningskreftene er sterke og farlige, man vil jo gjerne være en av flokken og bli likt.

Men husk: det er ikke hovedsaken. Slik lyder Guds Ord:

 

I 1. Krønikerne 12,32: "Av Issakars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre." Disse ble til hjelp for David i hans kamp og strid.

I NT taler Jesus sterke Ord til sine samtidsledere fordi de ikke kjente tiden ut fra Ordet som fortalte dem klart og tydelig at Jesus skulle komme - og nå stod han foran dem - og de skjønte det ikke: Lukas 12:  54 Men han sa også til folket: Når I ser det stiger en sky opp i vest, sier I straks: Det kommer regn, og det skjer så; 55 og når I ser det blåser sønnenvind, sier I: Det blir hete, og det blir så. 56 I hyklere! Jordens og himmelens utseende vet I å tyde; hvorfor kan I da ikke tyde denne tid?" Gode meteorologer var de - men Jesus og tiden skjønte de seg ikke på. 

 

Så Paulus - topputdannet teolog - fanatisk opptatt av å utrydde Guds folk - inntil Jesus slo han til jorden på vei til Damaskus. Han måtte leies inn i byen og en av de han ville ta, kom til han og sa: "bror". Herren hadde sendt han forat han skulle få synet igjen og ble seende. Nå skjønte han seg på tiden og situasjonen og Skriften. Startet umiddelbart å forkynne for at andre skulle bli seende og forstå. Det endte med at han ble firt ut over bymuren og flyktet. Så ble livet en lang og hard kamp, men nå skjønte han seg på tiden - og størst av alt: han forsto Bibelen og sine åndelige røtter. Romerbrevet 13,11: "Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne opp av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn den gang vi kom til troen. 12 Det lider med natten, og det stunder til dag,-"