EU-tyskerstyrt sammen med muslimer?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.04.24

 

En underlig historie. Gjentar historien seg? EU er bygd opp av katolikker. Tyskland er den sterkt ledende nasjon i EU - og flere av deres regjeringer siden Adenauer bestod av gamle nazitopper. (Dokumentert i Fast Grunn 1948 og i "Jakten på Eichmann.")


Den tyske nasjonal-sosialistiske stat var på mange måter bare en kopi av Mussolinis Italia, altså Roms og pavemaktens hjemsted. (I. Welle`s Kirkehistorie) (Foreløpig har man ikke fått noe særlig innsyn i arkivene til senere pave Pius XI. som skal ha hatt et visst samarbeid, med Hitler, mens han var i Berlin før krigen.) I disse tider (mai 2023) meldes det at man i "De Forente Arabiske Emirater" "Åpner interreligiøst senter som symbol på toleranse." Det er et flotte "kompleks med en katolsk kirke, en jødisk synagoge og en islamsk moské." Dette taler for seg selv!

Enda mer underlig er dagens Tyskland med avgåtte Merkel i ledelsen - som åpnet grensene til staten - med kraftig økende antisemittisme. Nå trekkes Vesten inn i denne gamle allianse. Denne gangen ikke med militærmakt - men med et mangehode av kulturvandalisme, økonomi og politikk.  Også Norge suges inn med EØS, lover og avtaler etter avtaler. Verst er avståelsen av styringen av folkets strøm, samt total svekkelse av nasjonalstaten og bånd av lover, avtaler om naturressurser. Industrikonsesjonsloven av 1917 sa noe helt annet.


Det tyskerne ikke fikk til fra 1940 til 1945
med bl.a. klare planer om ran av norsk strømforsyning - gjennomføres nå. Det ble ordnet med en katastrofal "Energiwende" av Merkel. Noen tyskere sier til Nationen at forbindelsene til Kreml var for nær og de føler seg "forrådt." Energien - en sentralressurs i alle moderne stater - spesielt i Norge, med stor skadevirkning.

Norsk strøm utgjør under 1% av EU`s energi - men er liv og død for Norge. Feil forvaltet skaper det katastrofer.  Det gjennomføres med langvarig dyktig akademisk arbeid i et folk dysset i søvn av propaganda og sensur. Norge mangler kraftige Ordets forkynnere her, for i bunnen av forvaltningen ligger en åndelig kamp. Ikke minst merket vi Tysklands ånd i Sternstriden. Europas største (1,7 mill. i opplag) kulørte ukepresse skrev selv på lederplass om at det skapte en "Hekseprosess - som Stern lykkes med å dele i to leirer og slippe løs en slags troskrig,-" Ikke noe rart med en tidligere SS-offiser som sjefsred. (Se bl.a. her hva slags kontakter Der Stern hadde.) 

I 1940 hadde Norge et standhaftig forkynnerkorps av legfolk hvor man ikke fant en nazivennlig mann - i motsetning til presteskapet hvor man fant mange som gikk med den invaderende politiske militærmakt som presteskapet på Jesu tid. Nå er det lite å høre til slike bibelsk korrigerende røster for eks. ut fra Ap.gj. 17, 24 som Ø. Andersen skriver om, 17. mai, i "Ved Kilden", og roper ut med Jeremias: "Land, land, land hør Herrens Ord."  Hva vi har i dag - skal vi se på videre.


Nå vasser DNK med norsk statsmakten
inn i de internasjonale sammenhenger mot globalisering og mot Israel og i jødehat sammen med økende antall muslimer. Jo da, historien synes å gjenta seg - med litt variasjoner. Men husk - denne gangen møter de en av Gud sammenkalt jødestat. "Davids falne hytte" er under full gjenreisning helt i samsvar med Guds profetiske Ord som selvsagt både statsledelse og DNK nå fornekter og kjører sitt eget løp på kollisjons-kurs med Israel og Guds planer. Det blir litt av en smell når det smeller for fullt!


Den norske stats operasjoner
som leder av pengeinnsamling til "palestina staten", kamp for tostatsløsning på Judea og Samaria, samt støtte til en endeløs rekke av FN-resolusjoner mot Israel etc., trenger ikke flere detaljer selv om mye kunne vært tilføyd, men dette er ille nok.


Nå dilter DNK etter staten
med preses Fykse Tveit, og Oslo "biskopen" i spissen i en uhellig allianse. Sistnevnte i demonstrasjon foran Stortinget som erklærer jødestaten for "en katastrofe" og det på den 13. mai (i 2023) - en dag før Israels opprettelse i 1948. I flg media var Oslo-"biskop" blant appellantene".  At opprettelsen av jødestaten er "en katastrofe"  (nakba) er muslimenes syn på saken, og vi vet hva de vil med Israel. Det er ikke Bibelens syn.


I en tidligere artikkel i Dagen av MIFFS Rødner omtaler han Fykse Tveit`s advarsler på følgende måte i: For det første støtter han NRK`s dekning av nyheter om Israel - som Rødner "reagerer sterkt på". Tidligere har preses iflg. MIFF uttalt følgende til Aftenposten tatt avstand fra "såkalte evangeliske - -  (som argumenter for at) - - jødene skal få tilbake Det hellige landet."

Slik uttaler altså kirkens preses seg om titusener av lekfolk som arbeider for jødenes samling ut fra profetiene - - og trøster Guds folk etter Europas - nazistatens m.fl.`s - forferdelig behandling av jødene og traumatisering av den lille rest som nå bygger Israel. Dette helt i tråd med Bibelens Ord - det profetiske som "I gjør vel i å akte på som lys på et mørkt sted.".  Merkelig nok ytret Putin at han fryktet å få Gud mot seg - men ikke en gang den tanken synes å dukke opp i norske teologers hoder. Erstatningsteologien er tydeligvis ennå ikke utryddet.